III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Patronaty honorowe:

Patronaty medialne: