Regulamin i załączniki

Regulamin V Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT” (.pdf / 190kB)
Zobacz

Załączniki:

Zał. 1 – Formatka streszczenia
Zobacz
Zał. 2 – Wymogi dla autorów monografii
Zobacz
Zał. 2a – Oświadczenie autora monografii
Zobacz
Zał. nr 2b – Oświadczenie opiekuna naukowego ad monografii
Zobacz
Załącznik 3 – Dokumenty RODO
Zobacz