Program i harmonogram

PROGRAM RAMOWY

IV Międzynarodowego Sympozjum
Studenckich Kół Naukowych
„Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”

                             w dniu 20.04.2023 r. (forma hybrydowa)

800-900 Rejestracja uczestników (Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15)
900-920

Otwarcie IV MSSKN (Centrum Kongresowe UP Lublin, forma hybrydowa)

Wystąpienia:
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
prof. dr hab. Marek Babicz – Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

920-940 Wykład inauguracyjny: Bioróżnorodność Poleskiego Parku Narodowego – podleśniczy Sławomir Wróbel, Poleski Park Narodowy (Centrum Kongresowe UP Lublin, forma hybrydowa)
1000-1600

Obrady w Sekcjach (forma hybrydowa/on-line):

Agrobioinżynierii (s. Konferencyjna 14 – budynek Agro II/on-line),
Medycyny Weterynaryjnej (on-line),
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Centrum Kongresowe/on-line),
Ogrodnictwa Przerwa kawowa (Hol Centrum Kongresowe UP Lublin) (on-line),
Inżynierii Produkcji (s. Kolegialna – budynek Rektoratu/on-line),
Nauk o Żywności i Biotechnologii (s. 122 – budynek Rektoratu/on-line),
Biologii Środowiskowej (s. Konferencyjna 15 – budynek Agro II/on-line),

1230-1300 Przerwa kawowa (Hol Centrum Kongresowe UP Lublin)
1000-1200

Konkurs pt.: „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty” (szkoły ponadpodstawowe) (Hol Centrum Kongresowe UP Lublin – wystawa posterów s. Senatu – budynek Rektoratu/on-line)

1800 Podsumowanie IV MSSKN, wręczenie dyplomów i nagród za najlepsze prezentacje i postery (Centrum Kongresowe UP Lublin, forma hybrydowa)

Harmonogram obrad
Sekcji Agrobioinżynierii

Koordynator Sekcji – dr inż. Adam Gawryluk
tel. 81-445-69-94; kom 538 363 262, e-mail:
miejsce obrad Komisji: sala Konferencyjna/14 Agro II, ul. Akademicka 15, Lublin

Temat: Sekcja Agrobioinżynierii
Czas: 20 kwi 2023 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Adam Gawryluk
Identyfikator spotkania: 924 8748 5870
Kod dostępu: 119803

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10:00-10:05 Otwarcie obrad w sekcji

Sesja referatowa I — referaty stacjonarne
cz. 1 (10.05-
12:25)

10.05-10:15 Lidia Banaszczyk, Michał Starke, Małgorzata Kapusta
Zastosowanie kultur in vitro w ochronie gatunku endemicznego lnica wonna Linaria odora (M. Bieb.) Fisch.

10:15-10:25 Tomasz Kondraciuk
Wykorzystanie stymulatorów wzrostu w uprawie ziemniaka jadalnego

10:25-10:35 Zuzanna Bąk, Paulina, Nikola Pietruszka, Joanna Toporowska, Edyta Paczos-Grzęda
Identyfikacja sekwencji specyficznych dla Puccinia graminis f. sp. avenae w DNA izolowanym z porażonych rdzą źdźbłową liści owsa

10:35-10:45 Patrycja Mazur, Michał Golubiewski, Hubert Kulesza, Magdalena Tomczyńska,Joanna Toporowska, Edyta Paczos-Grzęda
Konwersja specyficznych dla Puccinia graminis f. sp. avenae sekwencji uzyskanych metodą SRAP na markery specyficzne

10:45-10:55 Magdalena Tomczyńska, Hubert Kulesza, Michał Gołubiewski, Patrycja Mazur, Joanna Toporowska, Edyta Paczos-Grzęda
Opracowanie specyficznych markerów molekularnych dla Puccinia graminis f. sp. avenae

10:55-11:05 Paulina Wac, Zuzanna Bąk, Nikola Pietruszka, Joanna Toporowska, Edyta Paczos-Grzęda
Molekularna identyfikacja przynależności gatunkowej grzybów wywołujących zmiany chorobowe na owsie zwyczajnym

11:05-11:15 Michał Sasin, Aleksandra Nucia, Magdalena Cieplak, Sylwia Okoń
Wybór odpowiedniego systemu markerowego do oceny poziomu zróżnicowania genetycznego populacji B. graminisf.sp. avenae

11:15-11:25 Nikola Pietruszka, Zuzanna Bąk, Paulina Wac, Martyna Krak, Justyna Bohacz, Michał Możejko
Aktywność biologiczna gleby po wprowadzeniu biopreparatu dostępnego na rynku krajowym

11:25-11:35 Mateusz Piejak, Justyna Bohacz, Michał Możejko
Wpływ biopreparatu na kiełkowanie i wczesny wzrost roślin testowych

11:35-11:45 Mateusz Piejak, Łukasz Wlazło
Mobilny fotometr wieloparametrowy jako alternatywna dla densytometrii w niskotechnologicznej hodowli mikroalg

11:45-11:55 Paulina Wac, Nikola Pietruszka, Zuzanna Bąk, Martyna Krak, Justyna Bohacz, Michał Możejko
Wpływ biopreparatu dostępnego na rynku krajowym na aktywność biologiczną gleby

11:55-12:05 Rafał Ramut
The economic significance of biostimulants on the example of orchard production

12:05-12:15 Kamil Grzesiak, Edyta Górska-Drabik
Ocena stanu populacji i siedliska jelonka rogacza (Lucanus cervus L.) w leśnictwie Trzeszczany

12:15-12:25 Maciej Kołodziejczyk
Biologiczna remiza jako sposób na poprawę bioróżnorodności w miastach

12:30- 13:00 Przerwa kawowa

Sesja referatowa II – referaty stacjonarne
cz. 2 (
13:00-13:55)

13:00-13:10 Miłosz Pogorzelski
Postrzeganie inwazyjnych roślin drzewiastych w Polsce przez społeczeństwo

13:10-13:20 Karolina Rozwałka, Weronika Kamińska, Rozalia Sowisz, Agata Wrona, Karolina Jaszczuk, Agnieszka Kępkowicz
Wydobyć czy schować – rzeka Czechówka w Lublinie

13:20-13:30 Izabela Król
Świadomość i zachowania ekologiczne studentów lubelskich uczelni

Sesja referatowa II – postery stacjonarne (13:30-14:00)

13:30-13:40 Izabela Dziura, Dominika Kopiec
Ocena wybranych elementów biologii odpornych na herbicydy biotypów wyczyńca polnego (Alopecuru smyosuroides Huds)

13:40-13:50 Michał Szynal, Michał Stałęga
Ocena wybranych elementów biologii odpornych na herbicydy biotypów chabra bławatka (Cenaturea cyanus L.)

13:50-14:00 Michał Starke, Damian Szelbracikowski, Lidia Banaszczyk, Małgorzata Kapusta
Wpływ paclobutrazolu na regenerację skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus L. In vitro

Sesja referatowa III – referaty online (14:05-16:00)

14:05-14:15 Alicja Matera
Inokulacja nasion marchwi (Daucus carota L.) bakterią endofityczną (Pantoea vagans) jako ekologiczny przykład przeciwdziałania negatywnym skutkom zasolenia na kiełkowanie i wzrost roślin

14:15-14:25 Angelika Krzysztof; Dorota Jurkowska
Wpływ uprawy ekologicznej na plon i konkurencyjność owsa z wyką jarą

14:25-14:35 Hanna Korpita, Khrystyna Hebuza, Dmytro Bodnarchuk
Effectiveness of the use of herbicides in the soybean weed protection system

14:35-14:45 Hanna Korpita, Oleh Pundor, Oleh Snyadanko
Formation of winter rapeseed yield depending on the application of herbicides

14:45-14:55 Shuvar Ivan, Dovbysh Alina, Hryshchuk Vadym
Productivity of agrocenosis of taifun variety potatoes in crop rotation of short rotation

14:55-15:05 Shuvar Ivan, Terebukha Roman, Velikiy Andriy
Formation of sugar beet productivity in field crop rotation of the forest-steppe of Ukraine

15:05-15:15 Oleg Nezbrytskyi, Tetiana Hrokholska
The productivity of salvia officinalis depends on the rate of sowing seeds and the variety

15:15-15:25 Małgorzata Kamińska, Angelika Banaszkiewicz
Rośliny zielarskie w zbiorowiskach segetalnych

15:25-15:35 Katarzyna Staszek, Szymon Zawadzki
Wierzenia ludowe na temat drzew w opinii społeczeństwa

Sesja referatowa III – postery online (15:40-16:10)

15:40-15:50 Marcin Fiedur, Radosław Kwarciany, Patrycja Kielar
Potencjał energetyczny odpadów organicznych pochodzących z uprawy tytoniu szlachetnego

15:50-16:00 Mateusz Olizaruk, Maria Szczygielska, Marek Niewęgłowski, Krzysztof Kapela
Economic aspects of ultracapacitors technology as an alternative to lead-acid batterie

16:00-16:10 Magdalena Sytka, Jakub Walczak
Świadomość odwiedzających o zachowaniu się w Parkach Narodowych

16.10-16.20  – Zakończenie obrad i podsumowanie sekcji

Harmonogram obrad
Sekcji Medycyny Weterynaryjnej

Koordynator Sekcji – dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
tel. 81-445-67-83; e-mail:
Miejsce obrad komisji: Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin

Obrady online:
Temat: Sekcja Medycy Weterynaryjnej- 20 kwi 2023
Identyfikator spotkania: 912 1359 4168
Kod dostępu: 624111

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

10:10-10:25 Khrystyna Byko, Charbel Fadel, Mario Giorgi, Beata Łebkowska-Wieruszewska
Comparative pharmacokinetics of robenacoxib in goats and sheep

10:30-10:45 Natalia Czernecka, Klaudia Kulik
Bionanokompozyty – czy mogą zastąpić antybiotyki?
Bionanocomposites – Can they replace antibiotics?

10:50-11:05 Liwia Arbatowska, Wiktoria Czupryna, Maria Nowak, Damian Gos, Katarzyna Michalak
Zastosowanie metod proteomicznych w analizie biomarkerów białkowych
Application of proteomic methods in the analysis of protein biomarkers

11:10-11:25 Kaja Gwoździewicz, Karolina Kuczera
– Odontoklastyczna resorpcja i hipercementoza zębów koni (EOTRH)- na przykładzie przypadku klinicznego
Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis (EOTRH) – on the example of clinical case

11:30-11:45 Remigiusz Bagrowski, Wojciech Madzula, Kacper Janus, Melania Brańska, Kamil Drabik, Justyna Batkowska
Dodatki żywieniowe w redukcji zapalenia podeszwy stopy u drobiu
Nutritional supplements in the reduction of foot pad dermatitis in poultry

11:50-12:05 Katarzyna Kubiak, Sara Jaśkin
Zatkanie przełyku (obturatio oesophagi) u klaczy rasy czystej krwi arabskiej – opis przypadku
Obturation of the esophagus (obturatio oesphagi) of the arabian horse mare – case study

12:10-12:25 Liwia Arbatowska, Wiktoria Czupryna, Maria Nowak, Maciej Rajtar, Damian Gos, Katarzyna Michalak
Identyfikacja drobnoustrojów wyizolowanych z płynu do hodowli komórkowych
Identification of microbes isolated from cell culture fluid

12:30-13:00 PRZERWA

13:00-13:15 Katarzyna Wankiewicz, Andżelika Kowalczyk, Wiktoria Jankowska, Kamila Bulak, Wojciech Łopuszyński, Anna Śmiech
Możliwości wykorzystania agonistów receptorów CB2 w leczeniu guzów z komórek tucznych u psów – ocena immunohistochemiczna
CB2 receptor agonists: potential role in the treatment of canine mast cel tumors – immunohistochemical assessment

13:20-13:35 Kacper Garbacz, Agnieszka Karcz
Zmiany anatomopatologiczne w powikłanej chorobie zołz (Adenitis equorum) u pacjenta geriatrycznego – opis przypadku klinicznego
Anatomopathological changes in comlicated strangles (Adenitis equorum) in a geriatric patient – case study

13:40-13:55 Wiktoria Czupryna, Maria Nowak, Liwia Arbatowska, Damian Gos, Katarzyna Michalak, Joanna Kapustka, Anna Pastuszka
Spektrometryczna analiza mikrobiomu alpak
Spectrometric analysis of the alpaca microbiome

14:00-14:15 Kacper Lewikowski, Klaudia Siedlecka
Weterynaryjno-sądowa analiza postrzałów zwierząt wolno żyjących z broni myśliwskiej
Forensic analysis of gunshot wounds caused by hunting firearms in wild animals

14:20-14:35 Wiktoria Czupryna, Maria Nowak, Liwia Arbatowska, Damian Gos, Katarzyna Michalak
Analiza proteomu wątrobotrzustek ślimaków Cepaea nemoralis z różnych środowisk
Analysis of the hepatopancreatic proteome of Cepae nemoralis snails from different habitats

POSTERY

14:40-14:50 Maria Nowak, Wiktoria Czupryna, Liwia Arbatowska, Damian Gos, Maciej Rajtar, Katarzyna Michalak
Identyfikacja Bacillus anthracis metodą spektometrii mas MALDI-TOF MS
Identification of Bacillus anthracis by MALDI-TOF mass spectrometry

14:55-15:05 Wojciech Madzula, Kacper Janus, Melania Brańska, Remigiusz Bagrowski, Justyna Batkowska
Wpływ zróżnicowanego żywienia na wybrane parametry surowicy krwi gęsi
Effect of various diets on selected blood serum parameters of geese

Harmonogram obrad
Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Koordynator Sekcji – dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni
tel. 81-445-68-24; e-mail:

Identyfikator spotkania: 914 9663 3721
Kod dostępu: 416816

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

 Sekcja Hodowli i użytkowania zwierząt

miejsce obrad Centrum Kongresowe UP, ul. Akademicka 15, Lublin
forma stacjonarna

Sesja Referatowa /10.00-15.10/

10.00-10.10 Bieniek P.: Możliwości realizowania potrzeb gatunkowych psów na wybiegach miejskich

10.10-10.20 Cenian M.: Ocena obciążenia pracą rolnika w wybranym gospodarstwie hodowli bydła mlecznego

10.20-10.30 Chmielowiec A., Fischer O., Bełkot Z.: Monitoring włośnicy u dzików i świń domowych w latach 2015-2021 w Polsce

10.30-10.40 Aleksandra Gajowik, Anna Teter, Monika Kędzierska-Matysek: Wpływ dodatku masła orzechowego na jakość serów

10.40-10.50 Hryszko W.: Czy felinoterapia jest użyteczna i pomocna ludziom?

10.50-11.00 Kadłubek W., Kowalczyk D. – Fizjoterapia jako jeden ze sposobów łagodzenia bólu u zwierząt towarzyszących

11.00-11.10 Kaliszyk K., Kaleta K.: Życie społeczne kotów domowych

11.10-11.20 Kamińska M.: Przyszłość produkcji zwierzęcej w zderzeniu z postępem technicznym i cywilizacyjnym

11.20-11.30 Kaszycka K.: Świadomość biologii wilka europejskiego (Canis lupus lupus) wśród zwolenników i przeciwników odstrzału

11.30-11.40 Kosarski A., Rain E., Łapiński P., Grzywaczewski G.: Stan populacji puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 w Lasach Strzeleckich w latach 1999-2023

11.40-11.50 Krawczyk J., Babuła M.: Rodzaje aktywności z psem i sportów kynologicznych a świadomość opiekunów

11.50-12.00 Lech M., Zarajczyk D., Pizoń A., Chabuz W., Żółkiewski P., Karasiński A., Fajt E.: Częstotliwość występowania podklinicznej kwasicy żwacza (SARA) w okresie okołoporodowym

12.00-12.10 Lewkowska A., Baraszkiewicz R., Kulik K., Sawicka-Zugaj W., Chabuz W.: 20 lat ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego

12.10-12.20 Noskova D., Dziuba D., Janczarek I., Wnuk E.: Czy uczenie skojarzeniowe koni z zastosowaniem technik werbalnych można uważać za skuteczną metodę treningu?

12.20-12.30 Ogrodnik A., Parszewska S.: Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki zdrowia kota, a świadomość i profilaktyka przeprowadzana przez kocich opiekunów

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-13.10 Peruga N., Ozimek A., Wnuk E.: Analiza struktury treningu koni w konkurencji polo

13.10-13.20 Rekiel P., Milewski Sz., Fabjanowska J., Klebaniuk R., Kiczorowska B., Samolińska W., Moczulska M.: Żywieniowe możliwości modyfikacji produktów odzwierzęcych

13.20-13.30 Sawczuk A., Siemienowicz M., Wilk I., Wnuk E.: Wpływ umaszczenia na temperament koni gorącokrwistych

13.30-13.40 Schwenzer B., Krasińska K.: Sucha karma w diecie kota

13.40-13.50 Skalski K., Adamczyk D., Kumor M.: Wpływ wymogów higienicznych w Rolniczym Handlu Detalicznym na bezpieczeństwo żywności i konsumenta

13.50-14.00 Sobieszek B., Nolewajka M., Wójcik Z.: Problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dobrostanu zwierzętom terraryjnym w trakcie targów i wystaw

14.00-14.10 Stepaniuk E., Załocha D.: Rehabilitacja psów w wybranych chorobach neurologicznych

14.10-14.20 Stokłośińska K.: Czynniki wpływające na warunki utrzymania kota domowego

14.20-14.30 Szachnowski Ł., Kowalczyk D.: Jakość osobnicza jeleni ze środowisk polnych i leśnych

14.30-14.40 Wójcik Z. Sposoby utrzymywania gekonów z Nowej Kaledonii w polskich hodowlach – badanie ankietowe

14.40-14.50 Wójcik Z.: Żywienie gekonów z Nowej Kaledonii w hodowli oraz wpływ rodzaju pokarmu na tempo wzrostu

14.50-15.00 Ziółkowska K., Grychnik P., Kowal K., Tkaczyk-Wlizło A., Ślaska B.: Analiza czynników predysponujących do rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego u suk

15.00-15.10 Ziółkowska K., Grychnik P., Kowal K., Tkaczyk-Wlizło A., Ślaska B.: Występowanie postępującego zaniku siatkówki u psów

15.10-15.20 Gancarz Mateusz, Figarski Bartłomiej, Magdalena Blacha, Piotr Grund, Sebastian  Jaguszewski: Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu lubelskich osiedli

Sesja Posterowa /15.20-15.55/

15.20-15.25 Andrzejczyk K., Kalinowski D., Szymków P.: Ocena immunoreaktywności enkefaliny w polu przedwzrokowym kawii domowej u obu płci

15.25-15.30 Bądaruk W., Januś E.: Opinie konsumentów na temat korzyści i problemów związanych ze spożywaniem mleka i jego przetworów

15.30-15.35 Danko S., Ishchenko S., Grzejszczak Sz., Brańska M., Drabik K., Batkowska J.: Zróżnicowanie rodzajów jaj dwużółtkowych w zależności od typu użytkowego niosek

15.35-15.40 Grzejszczak Sz., Wengerska K., Danko S., Ishchenko S., Wac P., Drabik K.: Cechy skorupy jaj kurzych w zależności od występowania wad tego elementu

15.40-15.45 Stypczyńska K., Reszka S., Podgórska K.: Wpływ wydajności mlecznej i systemu utrzymania na wybrane parametry płodności krów

15.45-15.50 Szymków P., Kalinowski D., Andrzejczyk K.: Immunoreaktywność dynorfiny w polu przedwzrokowym kawii domowej

15.50-15.55 Woś K., Bieniek K., Czech A.: Czynniki decydujące o wykorzystaniu składników mineralnych przez zwierzęta monogastryczne

Sekcja Nauk o zwierzętach i biogospodarki

miejsce obrad Komisji 334a, (budynek Rektoratu), ul. Akademicka 13, Lublin
forma obrad on-line
Koordynator – dr hab. Łukasz Wlazło prof. UP.

Identyfikator spotkania: 946 5780 3350
Kod dostępu: 368209

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Sesja Referatowa /10.00-15.20/

10.00-10.10 Bobko E.: Redukowanie użytkowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w Polsce

10.10-10.20 Fałkowski R., Ząbek K., Hoeft J.: Porównanie preferencji smakowych u owiec i koni

10.20-10.30 Gleń Z., Gołda M., Bełkot Z.: Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami

10.30-10.40 Gołembiewska M., Włodowska M.: Fizjoterapia psów geriatrycznych

10.40-10.50 Gos D.: Charakterystyka behawioru młodych alpak (cria)

10.50-11.00 Grela A.: Wpływ elektrostymulacji na odcinek lędźwiowy u koni

11.00-11.10 Grychnik P., Ziółkowska K., Kowal K.,Tkaczyk-Wlizło A., Ślaska B.: Mutacje w genie ADAM23 a ryzyko występowania padaczki idiopatycznej u psów

11.10-11.20 Jaguszewski S., Kopiec D., Kuzioła K., Gancarz M.: Narażenie na hałas maszynisty tunelu suszącego w drukarni

11.20-11.30 Jarmoła E., Malinowska K.: Behawior bólowy kotów domowych

11.30-11.40 Kalinowska M.: Wpływ płci tuczników na wykorzystanie paszy w tuczu 3-fazowym

11.40-11.50 Kopiec D., Kuzioła K., Jaguszewski S.: Zanieczyszczenia powietrza w fermie trzody chlewnej

11.50-12.00 Kruk H., Podobińska M.: Występowanie zaburzeń behawioralnych u psów pochodzących z adopcji

12.00-12.10 Krupiński J: Wpływ kolejnego miotu lochy na śmiertelność prosiąt w okresie laktacji

12.10-12.20 Kumor M., Skalski K., Adamczyk D.: Postępowanie z trzodą chlewną wybranych grup technologicznych podczas pobierania krwi

12.20-12.30 Lasota K., Kowal K., Tkaczyk-Wlizło A., Ślaska B.: Podłoże genetyczne kardiomiopatii przerostowej u kotów (Felis catus)

12.30-13.00  Przerwa kawowa

13.00-13.10 Marciniak N., Arbatowska L.: Wpływ wiewiórki rudej (Sciurus vulgaris) na rozwój chorób zoonotycznych

13.10-13.20 Markiecka M., Kończewska W.: Nowe perspektywy w przeciwdziałaniu obniżonej płodności u buhajów

13.20-13.30 Moczulska M., Fabjanowska J., Milewski Sz., Kowalczuk-Vasilev E., Samolińska W., Klebaniuk R., Kiczorowska B.: Immunostymulująca rola dodatków ziołowych w żywieniu młodych zwierząt gospodarskich

13.30-13.40 Noworyta A.: Relacje socjalne gołębi miejskich (Columba livia forma ubrana)

13.40-13.50 Podskok N., Gustyn T.: Sztuka dokarmiania ptaków w sezonie zimowym

13.50-14.00 Stempka W: Wpływ sezonu urodzenia na wielkość miotu i wyniki odchowu prosiąt

14.00-14.10 Stolarczyk K.: Alpakoterapia

14.10-14.20 Wacko M., Wojciechowski J., Rekiel P., Moczulska M.: Analiza porównawcza przebiegu porodu u loszek i loch

14.20-14.30 Wnęk M., Pardela K., Wnuk E.: Analiza porównawcza żywienia oraz ocena kondycji koni rekreacyjnych w sezonie letnim i zimowym

14.30-14.40 Wojciechowski J., Brandys-Buczek M.: Analiza zachowań socjalnych w grupie warchlaków utrzymywanych bezściółkowo

14.40-14.50 Wojtas N., Bełkot Z.: Metody zwalczania ASF – czy obecne techniki ograniczania transmisji wirusa są wystarczająco skuteczne?

14.50-15.00 Zuzula J., Trociuk W.: Proces segregacji odpadów wśród mieszkańców woj. mazowieckiego

15.00-15.10 Żarnoch M., Nolewajka M.: Najczęściej obserwowane przez opiekunów zaburzenia zachowania u psów i czynniki wpływające na ich występowanie

15.10-15.20 Żarnoch M., Nolewajka M.: Skutki stosowania awersyjnych metod w szkoleniu psów

15.30-15.40 Rytel Barbara: Szybkość uczenia się kur

Sesja Posterowa  /15.20-15.45/

15.40-15.45 Gotkowska Małgorzata, Jarmoła Elena, Dereń Marzena: Psi Fitness – trening ogólnorozwojowy psów

15.45-15.50 Jacuńska Weronika: Analiza zbilansowania i kompletności karm dla psów rosnących ze szczególnym uwzględnieniem kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego

15.50-15.55 Lasota Klaudia, Olczak Karolina, Kowal Krzysztof, Tkaczyk-Wlizło Angelika, Ślaska Brygida: Związek wielotorbielowatości nerek u kotów z mutacją w genie PKD1

15.55-16.00 Moczulska Magdalena, Fabjanowska Julia, Samolińska Wioletta, Milewski Szymon, Bielak Agata, Klebaniuk Renata, Kiczorowska Bożena: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w profilaktyce i terapii żywieniowej psów

16.00-16.05 Olczak Karolina, Lasota Klaudia, Kowal Krzysztof, Tkaczyk-Wlizło Angelika, Ślaska Brygida: Występowanie nowotworów gruczołu mlekowego u owczarków niemieckich

Harmonogram obrad
Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Koordynator Sekcji – dr Karolina Pitura
tel. 81-531-97-06; e-mail: 

10:00 – 10:05  Otwarcie obrad w sekcji

Temat: Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czas: 20 kwi 2023 9:30 AM Warszawa
Koordynator: Karolina Pitura
Identyfikator spotkania: 997 3328 8390
Kod dostępu: 459003

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10.05-10:15 Maciej Jakobina – Wpływ promieniowania laserowego na zdolność kiełkowania  i skład związków lotnych bazylii właściwej (Ocimum basilicum L.)

10:20-10:30 Daria Jaskulska – Ogród hortiterapeutyczny dla diabetyków

10:35-10:45 Milena Kaczmarczyk, Magdalena Kowalska, Gabriela Tomulik, Agata    Szabat, Marlena Kokoszka, Dominika Pietrasik – Dzika róża – właściwości prozdrowotne a zawartość substancji aktywnych w zależności od terminu zbioru

10:50-11:00 Magdalena Kowalska, Milena Kaczmarczyk, Aneta Stawiarz, Dominika Pietrasik, Gabriela Tomulik, Marlena Kokoszka, Agata Szabat – Uprawa lawendy (Lavandulae spp.) na terenie Polski

11:05-11:15 Aleksandra Młynarczyk, Marta Borowska – Ogrody przydomowe we wsi Brąswałd.

11:20-11:30 Paulina Nowakowska, Rafał Syty – Jeżówka purpurowa jako roślina zielarska i ozdobna w przestrzeni miejskiej 

11:35-11:45 Paulina Nowakowska – Metoda Miyawaki tworzenia lasów kieszonkowych

11:50-12:00 Dominika Pietrasik, Gabriela Tomulik, Magdalena Kowalska, Milena    Kaczmarczyk, Marlena Kokoszka – Potencjał prozdrowotny i kosmetyczny  zielonej herbaty (Camellia sinensis L. Kuntze)

12:05-12:15 Jacek Sitek – Wpływ roślin ozdobnych na otaczające nas środowisko ze szczególnym uwzględnieniem fauny w ogrodzie

12:20-12:30 Gabriela Tomulik, Dominika Pietrasik, Marlena Kokoszka, Magdalena  Kowalska, Milena Kaczmarczyk, Magdalena Walasek – Aronia czarna- roślina o bogatym składzie i zastosowaniu

12:30- 13:00 Przerwa w obradach

13:00-13:10 Marta Stępnik – Zioła medycyny indyjskiej wykorzystywane we wspomaganiu chorób tarczycy

13:15-13:25 Bartłomiej Musiał, Dominika Jabłońska, Klaudia Śpiewak – Hydroponika jako alternatywa uprawy roślin doniczkowych w podłożach organicznych

13:30-13:40 Janina Kulikowska, Michał Starke, Lidia Banaszczyk, Julia Ścibior, Małgorzata Kapusta – Masowa propagacja czermieni błotnej Calla palustris L.

13:45-13:55 Eryk Dec, Adam Janoszczyk, Patryk Przech – Budowa samoodporności roślin

14:00-14:10 Gabriela Waś, Miłosz Heliasz, Walter Hunter, Weronika Kumorek, Zuzanna Kozina, Jagoda Bieńkowska, Marika Stachelska, Paulina Rapacz, Iga Ryngwelska, Katarzyna Radzięta, Joanna Rożek – Wpływ różnych stężeń nanocząstek srebra na kiełkowanie i wzrost siewek ogórków należących do odmian Anulka i Junak

14:15-14:25 Dawid Świstak – Wybrane gatunki roślin stosowane w chorobach skóry

14:30-14:40 Magdalena Sawic, Agnieszka Hanaka – Prozdrowotne właściwości Borago officinalis L.

14:45-14:55 Wioletta Rząd, Agnieszka Hanaka – Rośliny jako źródło olejków eterycznych wykorzystywanych w medycynie, farmacji i kosmetologii

15:00  Zakończenie obrad

Harmonogram obrad
Sekcji Inżynierii Produkcji

Koordynator Sekcji – dr inż. Marek Domin
tel. 81 5319666; e-mail: 

Temat: Obrady sekcji Inżynierii Produkcji
Miejsce obrad: Sala Kolegialna (Rektorat), ul. Akademicka 13
Czas: 20 kwi 2023 9:00 AM Warszawa
Koordynator Marek Domin
Identyfikator spotkania: 954 8297 6498
Kod dostępu: 040106

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

godzina

prezentujący

temat prezentacji

Część I: prezentacje stacjonarne

1000-1010

Magdalena Blacha,
Mateusz Gancarz,
Bartłomiej Figarski

Zmiany w Statystycznej karcie wypadku Z-KW z 2023 roku

1010-1020

Martyna Cenian, Dominka Kopiec, Karolina Kuzioła, Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kosmetyczki

1020-1030

Małgorzata Chęć, Monika Stoma

Analiza postaw konsumentów wobec ekologicznych opakowań na żywność

1030-1040

Dawid Curyło, Michał Kłos, Łukasz K. Gałek,
Michał Lewandowski

Ocena właściwości termicznych wybranych opakowań zimnochronnych dostępnych w handlu.

1040-1050

Wiktoria Dąbek,
Marta Krajewska

Jakość oleju z nasion sezamu tłoczonego na zimno

1050-1100

Mateusz Gancarz,
Magdalena Blacha,
Bartłomiej Figarski

Formy spędzania wolnego czasu przez studentów miasta Lublin

1100-1110

Damian Kałduś,
Piotr Ł. Kopyt,
Wiktor Bielawski

Zamrażanie kriogeniczne jako czynnik kształtujący wybrane właściwości fizyczne owoców kiwi po przechowywaniu i rozmrożeniu

1110-1120

Katarzyna Kaszyca,
Agata Blicharz-Kania

Wpływ zastosowania wytłoków z nasion roślin oleistych na zmiany cech sensorycznych ciastek owsianych

1120-1130

Michalina Kwiatkowska,
Marta Krajewska

Właściwości nasion słonecznika i otrzymanego oleju

1130-1140

Mikołaj Ociesa,
Magda Pastusiak,
Agata Blicharz-Kania

Właściwości teksturalne i wytrzymałość ciastek owsianych z dodatkiem produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego

1140-1150

Magda Pastusiak,
Agata Blicharz-Kania,
Mikołaj Ociesa

Ocena możliwości zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego do produkcji ciastek owsianych

1150-1200

Magdalena Piszcz,Julia Wrona, Kamila Węglowska, Jakub Soja, Karol Kupryaniuk, Piotr Lewko, Agnieszka Wójtowicz

Charakterystyka wyróżników tekstury bezglutenowych przekąsek z dodatkiem wybranych suszów owocowych

1200-1210

Mateusz Rębacz,
Artur Kołodyński

Systemy i aplikacje wspomagające produkcję żywności w warunkach domowych

1210-1220

Joanna Tomasik,
Miłosz Wrotniak,
Aleksandra Pszczoła,
Damian Szopiński

Właściwości fizykomechaniczne biodegradowalnych materiałów polimerowych stosowanych w ogrodnictwie

1220-1225

Damian Szopiński, Aleksandra Pszczoła

Morfologia i wytrzymałość wytworów biodegradowalnych do zastosowań w uprawie roślin

1230–1300

Przerwa na kawę lub herbatę

Część II: prezentacje online

1300-1310

Sylwia Bondyra,
Hubert Małyszek,
Barbara Kępowicz

Ocena jakości pomiarów fasad budynków przy użyciu technik fotogrametrycznych i sprzętu geodezyjnego na przykładzie budynku Trybunału Koronnego w Lublinie

1310-1320

Sofiia Danko, Savelii Ishchenko,
Marek Domin, Patryk Świrkosz

Badania nad zastosowaniem obróbki chłodniczej w technologii tłoczenia soku malinowego

1320–1330

Paulina Hołub,
Dominika Chmielewska,
Julia Maciejczak,
Katarzyna Wadowska

Zjawisko wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela

1330-1340

Savelii Ishchenko,
Sofiia Danko, Marek Domin,
Izabela Stańczak

Wybrane właściwości fizykochemiczne musów owocowych na bazie liofilizatów

1340-1350

Julia Maciejczak,
Katarzyna Wadowska,
Paulina Hołub,
Dominika Chmielewska

Ocena wydatku energetycznego na wybranym stanowisku pracy w zakładzie tartacznym

1350-1400

Hubert Małyszek, Seweryn Stachula, Marta Kołodziejska, Barbara Kępowicz

Fotogrametryczne zobrazowania z dronów amatorskich jako metoda cyfrowej rekonstrukcji obiektów budowlanych

1400-1410

Paulina Nowakowska

Industry 5.0 – kolejny krok rozwoju gospodarki

1410-1420

Katarzyna Siwak, Marek Domin, Marcin Chwesiński

Wybrane właściwości fizykochemiczne musów owocowych na bazie liofilizatów

1420-1430

Magdalena Sławińska,
Seweryn Stachula,
Barbara Kępowicz

Nowoczesne rozwiązania dla ochrony dziedzictwa kulturowego – wirtualna mapa trójwymiarowych modeli pomników i rzeźb w Lublinie – na przykładzie osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Harmonogram obrad
Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii

Koordynator Sekcji – dr Urszula Szymanowska
tel. 81-462-33-28; e-mail:

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii
Czas: 20 kwi 2023 09:00 AM Warszawa
Koordynator : Urszula Szymanowska
Miejsce obrad: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, sala nr 122
Dostęp online:
Identyfikator spotkania: 910 8739 3111
Kod dostępu: 005971

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Sesja I REFERATOWA

GODZ. 10:00 Powitanie uczestników i otwarcie obrad

1

10:10

Kinga Zygmuntowicz

Próba globalnej identyfikacji sekwencji insulatorowych w genomie marchwi

2

10:20

Joanna Rożek, Walter Hunter, Katarzyna Radzięta

Otrzymywanie nanostruktur micelarnych zawierających ekstrakty z kurkumy i hibiskusa w matrycy polisacharydowej oraz badanie ich właściwości

3

10:30

Savelii Ishchenko, Sofiia Danko, Anna Czech, Szymon Grzejszczak, Renata Zdun, Kamil Drabik, Justyna Batkowska

Skład mineralny żółtek i skorupy jaj od niosek żywionych paszami z dodatkiem olejów roślinnych

4

10:40

Michał Mazur, Monika Kędzierska-Matysek

Właściwości probiotyczne i prebiotyczne miodów

5

10:50

Kinga Konofał, Anna Jakubczyk

Zawartość związków bioaktywnych oraz właściwości przeciwutleniających napoi otrzymanych na bazie młodego jęczmienia oraz wybranych owoców

6

11:00

Katarzyna Monika Tchórzewska, Gabriela Gutowska, Anna Jakubczyk

Aqua lentil – wybrane właściwości funkcjonalne i przeciwutleniające

7

11:10

Jolanta Remiszewska

Zmiany cech jakościowych serów Gouda w zależności od czasu dojrzewania

8

11:20

Gabriela Gutowska, Katarzyna Tchórzewska, Anna Jakubczyk

Badanie właściwości funkcjonalnych oraz przeciwutleniających groszku konserwowego

9

11:30

Jan Malczyk

Skrining drożdży związanych z środowiskiem pasiecznym

10

11:40

Karolina Piechowicz, Julia Pląder

Właściwości funkcjonalne i fizykochemiczne biokompozytów z odpadów rolno-przemysłowych

11

11:50

Aleksandra Sołtys, Martyna Flankowska, Andrzej Siemek

Badanie właściwości fizykochemicznych i przechowalniczych biokompozytów zawierających nanostruktury micelarne

12

12:00

Łukasz Siłka  

Wartość dietetyczna modelowego wyrobu mięsnego fortyfikowanego liofilizowaną pitają

13

12:10

Agata Michalska

Zmiany proteolityczne w dojrzewających kiełbasach z dodatkiem ekstraktu z mniszka lekarskiego

14

12:20

Patrycja Gazda

Ocena potencjału przeciwutleniającego modelowego wieprzowego wyrobu mięsnego fortyfikowanego liofilizowanymi owocami  Hylocereus undatus

12.30-13.00 – PRZERWA

15

13:00

Michał Mazur, Monika Kędzierska- Matysek

Rola diety dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

16

13:10

Martyna Ławniczak, Julia Bienia

Źródła witaminy D i jej rola w żywieniu człowieka i przeciwdziałaniu depresji.

17

13:20

Karolina Dębek, Maciej Kalinowski, Julia Kalinowska, Sylwia Mroszczyk

Wpływ berberyny na cukrzycę typu 2

18

13:30

Julia Trojniak

Wpływ immunoceutyków na kancerogenezę

19

13:40

Mikołaj Wiśniewski, Agnieszka Grzebalska, Weronika Buczek, Rafał Oleszczuk

Probiotyki w nefrologii – przegląd aktualnych publikacji

20

13:50

Katarzyna Mazurek

Tlenek etylenu w żywności: analiza zagrożeń na podstawie systemu RASFF

21

14:00

Anna Trocewicz, Gabriela Sosnowska

Marnotrawstwo żywności w opinii studentów województwa lubelskiego

22

14:10

Jakub Iskra, Klaudia Ręcławowicz, Agnieszka Woźniak, Kacper Pofelski

Kuchnia Śródziemnomorska- przepis na długowieczność i zdrowe życie

23

14:20

Klaudia Wiaterek, Agnieszka Michalska

Suplementy diety – charakterystyka, bezpieczeństwo i zagrożenia, analiza rynku

24

14:30

Aleksandra Łupawka

Podwójna jakość żywności – jako szczególny przypadek żywności

25

14:40

Agnieszka Woźniak, Kacper Pofelski, Klaudia Ręcławowicz, Jakub Iskra

Wpływ Instagrama na rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym stylu życia

Sesja II POSTEROWA

Koordynator: Katarzyna Lisiecka
e-mail:

1

15:10

Bartosz Mickiewicz, Maja Hapon

New insight into Jerusalem artichoke as a plant with significant therapeutic potential

2

15:15

Julia Wójtowicz, Klaudia Tarach, Nikola Woźniak

Roślinne kultury in vitro

3

15:20

Ewelina Ciemna, Izabela Dusza, Oliwia Szejna

Modelowanie składu lipidów drożdży Yarrowia lipolytica za pomocą dodatku kwasu jabłkowego

4

15:25

Massimiliano Morelli, Julia Barancewicz, Martyna Broda

Przemysłowa produkcja kwasu bursztynowego na drodze syntezy mikrobiologicznej

5

15:30

Maja Hapon, Bartosz Mickiewicz

Technika MALDI-TOF jako nowoczesna metoda identyfikacji mikroorganizmów środowiskowych

6

15:35

Julia Trojniak, Marta Kopańska

Ocena wpływu kannabidiolu i diety ketogenicznej na charakter drgawek oraz obraz EEG u pacjentów pediatrycznych z padaczką

7

15:40

Weronika Bądaruk, Ewa Januś

Preferencje konsumenckie sportowców w zakresie żywności ekologicznej

Harmonogram obrad
Sekcji Biologii Środowiskowej

Koordynator Sekcji – dr Wojciech Płaska
tel. 81-461-00-61 w. 309,
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 15 – budynek Agro II, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Temat: Sympozjum Kół Naukowych_Sekcja Biologii Środowiskowej
Czas: 20 kwi 2023 10:00 AM Warszawa
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 15 – budynek Agro II, ul. Akademicka 15
Identyfikator spotkania: 479 832 6017
Kod dostępu: U5M3sZ

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator: Monika Tarkowska-Kukuryk

Sesja Referatowa i Posterowa 10.00 – 12.30

10.00-10.10 – Arkadiusz Choina: Dlaczego lodowe satelity to najlepsze miejsce na poszukiwanie życia pozaziemskiego?

10.10-10.20 – Ewelina Chrzanowska: Wykorzystanie pyłku pszczelego w biokosmetologii

10.20-10.30 –  Michał Dąbrowski: Współczesne zagrożenia dla ochrony kozicy tatrzańskiej (Rupicaprarupicapratatrica)

10.30-10.40 – Michalina Dynos, Karolina Goławska, Zbigniew Bełkot: Wpływ zagrożeń środowiskowych na populację żółwia błotnego(Emysorbicularis) w Polsce

10.40-10.50 – Julia Górska, Karolina Lisak, Anna Gryboś, Justyna Siwiec, Wojciech Płaska: Kolonizacja przez makroorganizmy bezkręgowe maseczek jednorazowych w jeziorze Skomielno

10.50-11.00 – Julia Górska, Przemysław Skiba, Anna Gryboś, Gabriela Pruchniak, Wojciech Płaska: Kolonizacja obuwia tekstylnego przez makrofaunę bezkręgową w stawie hodowlanym typu karpiowego

11.00 – 11.10 – Anna Gryboś, Kinga Janas, Jan Sitarski, Julia Górska, Wojciech Płaska: Struktura gatunkowa zoopleustonu w Stawach Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym

11.10-11.20 – Urszula Grykin, Zuzanna Kaczorek: Śnieg jako rezerwuar mikrogrzybów

11.20-11.30 – Miłosz Heliasz, Walter Hunter, Klaudia Kulik: Drugie życie ścieków

11.30-11.40 – Julia Jednous, Aleksandra Kacperska: Populacja rysi euroazjatyckich w Polsce oraz metody ich reintrodukcji

11.40-11.50 – Aleksandra Kamienik, Paulina Wojtyła, Eliza Wargala, Magdalena Walasek-Janusz: Olej z pestek winogron jako cenny surowiec kosmetyczny

11.50-12.00 – Aleksandra Kamienik, Alicja Bielińska, Łucja Tomaszewska, Marta Dmitruk: Szałwia lekarska – cenny surowiec wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i w medycynie

12.00-12.10 – Aleksandra Kurzajewska, Monika Ługowska, Patrycja Skowronek : Metody pozyskiwania i ocena jakościowa jadu pszczelego do celów kosmetycznych

12.10-12.20 – Julia Kutek, Martyna Magda, Ewa Januś: Oznaczenia ułatwiające użytkownikom kosmetyków wybór produktów przyjaznych środowisku 

12.20-12.30 – Magdalena Lasota: Określenie potencjału kosmetycznego ekstraktów z różnych organów morfologicznych kocanki piaskowej (Helichrysumarenarium L)

12.30-13.00 Przerwa kawowa

Sesja Referatowa i Posterowa cd

13.00-13.10 – Paulina Lechwar: Ekstrakty z roślin nadmorskich jako potencjalne składniki kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych 

13.10-13.20 – Zuzanna Łabęcka, Aleksandra Łuszczek, Eliza Wargala, Bożena Denisow: Krwawnik pospolity (Achilleamillefolium L.) jako lukratywny surowiec kosmetyczny i farmakologiczny

13.20-13.30 – Monika Ługowska, Aleksandra Kurzajewska, Beata Horecka: Kosmetologia personalizowana – wykorzystanie badań “omicznych

13.30-13.40 – Anna Martin, Klaudia Jurasz, Wojciech Ważny, Zbigniew Bełkot : Zakażenia wirusami FeLV i FIV jako potencjalny czynnik ograniczający populację Felis catus na terenie województwa lubelskiego           

13.40-13-50 – Mateusz Piejak, Wojciech Płaska: Rola małych zbiorników wodnych w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz ich ochrona

13.50-14.00 – Przemysław Skiba: Ocena stopnia zaśmiecenia bliskiej okolicy rzeki Bystrzycy na terenie miasta Lublin

14.00-14.10 – Maksymilian Stępień, Roman Kujawa: Analiza tempa wzrostu narybku gupika pawie oczko (Poeciliareticulata)i gupika Endlera(Poeciliawingei)

14.10-14.20 – Aneta Turczyn, Olga Kuraczycka, Agnieszka Medyńska – Juraszek, Dariusz Gruszka, Maja Złocka, Katarzyna Marcinkowska: Zawartość WWA i furanów w biowęglach produkowanych z odpadów biodegradowalnych         

14.20-14.40 – Eliza Wargala, Martyna Sławska, Agnieszka Zalewska, Wojciech Płaska, Magdalena Toporowska: Olej palmowy w przemyśle kosmetycznym a wpływ uprawy palmy olejowej na środowisko

14.40-14.50 – Eliza Wargala, Aleksandra Chrzanowska, Wiktoria Bernatek-Samoraj, Izabela Kot: Potencjał kosmetyczny i medyczny oleju z pestek dyni (Cucurbitapepo L.) 

14.50-15.00 – Eliza Wargala, Aleksandra Chrzanowska, Izabela Kot : Zastosowanie kwasów owocowych w przemyśle kosmetycznym

15.00-15.10 – Patrycja Więcław, Radomir Graczyk, Nazan Koluman: Występowanie roztoczy (Acari: Oribatida) w zbiorowiskach halofilnych na przykładzie rezerwatu przyrody Ciechocinek

15.10-15.20 – Julianna Wisz, Alicja Mikulska, Julia Powęzka, Aleksandra Kamienik: Fitoterapeutyczne metody redukcji łupieżu

15.20-15-30 – Faustyna Wiszniewska Jagoda Przepiórka: Wpływ wybranych czynników fizyczno-chemicznych wody na wzrost osobników Aldrovandavesiculosa pochodzących z uprawy in vitro        

15.30-15.40 – Wiktoria Włodarczyk, Angelika Urbanek, Eliza Wargala, Bożena Denisow: Chaber bławatek (Centaureacyanus L.) jako cenny surowiec w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym

15.40-15.50 – Natalia Wojtas, Julia Matczyszyn, Zbigniew Bełkot: Analiza przyczyn spadku populacji ptaków Europy

15.50-16.00 – Aleksandra Wróbel, Julia Kowalczyk, Zbigniew Bełkot: Reintrodukcja wilka szarego (Canislupus) w Polsce. Fakty i mity

16.00-16.10 – Maja Złocka, Agnieszka Medyńska-Juraszek, Dariusz Gruszka, Aneta Turczyn, Olga Kuraczycka, Katarzyna Marcinkowska: Czy biowęgle mogą być źródłem zanieczyszczeń nieorganicznych

OTWARCIE IV MSSKN (9:00-10:00) ORAZ ZAKOŃCZENIE IV MSSKN (18:00)

Temat: IV MSSKN – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (20.04.2023)
Czas: 20 kwi 2023 09:00 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 914 9663 3721
Kod dostępu: 416816

Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Koordynator: Wojciech Olecki
Miejsce obrad: Centrum Kongresowe UP Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

OBRADY W SEKCJACH: (10.00-17.00)

Sekcja Agrobioinżynierii

Temat: Sekcja Agrobioinżynierii
Czas: 20 kwi 2023 09:45 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 924 8748 5870
Kod dostępu: 119803

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Koordynator: Adam Gawryluk
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 14 – budynek Agro II, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

 Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

Temat: Sekcja Medycy Weterynaryjnej – 20 kwi 2023

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 912 1359 4168
Kod dostępu: 624111
Koordynator: Marta Wójcik

Sekcja Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki       

  1. Forma obrad: stacjonarne

Temat: IV MSSKN – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (20.04.2023)
Czas: 20 kwi 2023 09:00 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 914 9663 3721
Kod dostępu: 416816

Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Koordynator: Witold Chabuz
Miejsce obrad: Centrum Kongresowe UP Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

  1. Forma obrad: on-line
Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 946 5780 3350
Kod dostępu: 368209
Koordynator: Łukasz Wlazło

Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Temat: Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czas: 20 kwi 2023 9:30 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 997 3328 8390
Kod dostępu: 459003

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Koordynator: Karolina Pitura

Sekcja Inżynierii Produkcji

Temat: Obrady sekcji Inżynierii Produkcji
Czas: 20 kwi 2023 9:00 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 954 8297 6498
Kod dostępu: 040106

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Koordynator: Marek Domin
Miejsce obrad: Sala Kolegialna (Rektorat), ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii
Czas: 20 kwi 2023 09:00 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 910 8739 3111
Kod dostępu: 005971

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Koordynator: Urszula Szymanowska
Miejsce obrad: s. 122 (Rektorat), ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Biologii Środowiskowej

Temat: Sympozjum Kół Naukowych_Sekcja Biologii Środowiskowej
Czas: 20 kwi 2023 10:00 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 479 832 6017
Kod dostępu: U5M3sZ

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator: Monika Tarkowska-Kukuryk
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 15 – budynek Agro II, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin