Program i harmonogram

PROGRAM RAMOWY

V Międzynarodowego Sympozjum
Studenckich Kół Naukowych
„Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”

                             w dniu 18.04.2024 r. (forma hybrydowa)

800-900 Rejestracja uczestników stacjonarne (budynek Agro II – wejście główne, ul. Akademicka 15)
900-920

Otwarcie V MSSKN
(Centrum Kongresowe UP Lublin, forma hybrydowa)
Wystąpienia okolicznościowe

920-940

Wykład wprowadzający:
Kultywowanie tradycji wsi polskiej w społecznościach lokalnych – KGW w Kudrach „Drużyna sprzed Olszyny” (Centrum Kongresowe UP Lublin)

1000-1020

Wykłady tematyczne w Sekcjach

1020-1700

Obrady w Sekcjach (forma hybrydowa/on-line):

Agrobioinżynierii (s. Konferencyjna 14 – budynek Agro II/on-line)
Medycyny Weterynaryjnej (on-line)
Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Centrum Kongresowe/on-line)
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (on-line)
Inżynierii Produkcji (Sala Posiedzeń Kolegium Wydziału [pok.134], ul. Głęboka 28, CIW/on-line)
Nauk o Żywności i Biotechnologii (s. Konferencyjna 418, Biblioteka Główna UP, ul. Akademicka 15/s. Kolegialna, budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13/on-line)
Biologii Środowiskowej (s. Konferencyjna 15 – budynek Agro II/on-line)

1230-1300 Przerwa kawowa (Hol Centrum Kongresowe UP Lublin)
1000-1300

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych pt.: „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty” (s. 122, budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13/on-line)

1800 Podsumowanie V MSSKN, wręczenie dyplomów i nagród (Centrum Kongresowe UP Lublin, forma hybrydowa)

Harmonogram obrad
Sekcji Agrobioinżynierii

Koordynator Sekcji – dr inż. Adam Gawryluk
tel. 81-445-69-94; kom 538 363 262, e-mail:
miejsce obrad Komisji: Sala 13, Agro II

10:00-10:05 Otwarcie obrad w sekcji
Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743

Referat tematyczny

10.10-10:30 dr Anna Rysiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
„Barszcz Sosnowskiego HeracleumsosnowskyiManden. Gatunek inwazyjny i interesujący obiekt badań naukowych”

Sesja referatowa I – udział bezpośredni

10:30-10:40 Weronika Grzelak, Aleksandra Nucia – Identyfikacja wysokocząsteczkowych podjednostek glutenin w wybranych odmianach pszenicy zwyczajnej (T. aestivum L.)

10:40-10:50 Paula Milniczuk, Paulina Wac -Walidacja markerów molekularnych dla genu Pc91 warunkującego odporność na rdzę koronową w owsie zwyczajnym

10:50-11:00 Paulina Wac, Paula Milniczuk – Ocena odporności polskich odmian owsa zwyczajnego na rdzę koronową

11:00-11:10 Mateusz Piejak – Przyspieszona analiza azotu mineralnego gleb z wykorzystaniem mobilnego fotometru

11:10-11:20 Patryk Ciećko, Dawid Kowalczyk– Ocena szkód wyrządzonych przez bobra europejskiego na terenie RDPL Lublin w latach 2019-2023

11:20-11:30 Michał Świątkowski – Wykorzystanie makrofagów przy ograniczeniu szkód od szeliniaka sosnowca w Nadleśnictwie Bełchatów.

11:30-11:40 Michał Sasin, Aleksandra Nucia, Sylwia Okoń – Markery SCoT jako narzędzie w ocenie zróżnicowania genetycznego oraz potencjału ewolucyjnego B. graminisf.sp. avenae

11:40-11:50 Emilia Rain-Kosarska, Adam Kosarski – Świadomość Polaków na temat biologii i ekologii jemioły (Viscum sp.)

11:50-12:00 Iga Sypuła, Przemysław Prucnal– Analiza wielkości powierzchni zrębowych oraz odnowieniowych drzewostanów w latach 2015-2022

12:00-12:10 Izabela Król, Łukasz Woźniak -Wyzwania i możliwości napotykane przez osoby niepełnosprawne ruchowo w sektorze rolnictwa

12:10-12:20 Izabela Król -Nowe trendy w handlu detalicznym: wpływ e-commerce na sprzedaż

12:20-12:30 Alicja Matera – The influence of treatment of carrot seeds with the endophytic bacteria Pantoeavagans on the biochemical parameters of plants under salinity conditions – part II

12:30-13:00 Przerwa kawowa

Sesja referatowa II – udział online

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743

13:00-13:10 Wojciech Panna, Jarosław Cyboroń – Perspektywy wykorzystania wybranych surowców ilastych jako środków wspomagających uprawę roślin.

13:10-13:20 Daniel Głogowski, Martyna Rybińska – Wyzwania w projektowaniu wysokobiałkowej przekąski na bazie białka roślinnego

13:20-13:30 Julia Skwierczyńska, Marek Niewęgłowski, Aneta Niewęgłowska – System motywacyjny w publicznym doradztwie rolniczym w Polsce

13:30-13:40 Mateusz Olizaruk,Marek Niewęgłowski – Procesy logistyczne w gospodarstwie rolnym.

13:40-13:50 Dorota Jurkowska; Angelika Krzysztof – Wpływ sposobu przeciwdziałania szkodom wyrządzanym przez zwierzynę łowną na plon roślin uprawnych

13:50-14:00 Dawid Osiński – Infrastruktura techniczna jako czynnik różnicujący marginalizację

14:00-14:10 Wiktor Niewadzi – Analiza pozyskania grubizny podczas użytkowania przygodnego w PGL LP

Sesja referatowa III – udział bezpośredni

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743

14:10-14:20 Iwona Wieczorek, Kamila Chojnacka, Marcelina Wojtaszko, Szymon Chmielewski, Adam Gawryluk – Analiza widoczności algorytmem Viewshade – czy można jej ufać?

14:20-14:30 Kamila Hunek, Rozalia Sowisz, Adam Gawryluk, Agnieszka Komor, Szymon Chmielewski – Preferencje studentów na rynku mieszkaniowym w Lublinie

14:30-14:40 Rozalia Sowisz, Adam Gawryluk, Malwina Michalik-Śnieżek – Przestrzenne oddziaływanie wydarzeń promocyjnych na podstawie Dni Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

14:40-14:50 Aleksandra Szkudlarek – Historia Polskiego Towarzystwa Leśnego z uwzględnieniem działań Koła PTL-u przy Katedrze Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego Fili w Tomaszowie Mazowieckim

Sesja Posterowa I – udział bezpośredni

dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743

14:50-15:00 Daria Goździk – Działania PTL

15:00-15:10 Kamil Wójcicki – Stan poznania fauny pszczół w Polsce

Sesja Posterowa II – udział online

dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743

15:10-15:20 Michał Grzęda – Historyczny i obecny stan areału uprawy owsa zwyczajnego w Polsce

15:20-15:30 Michał Grzęda, Paulina Wac – Czy uprawa owsa zwyczajnego (Avenasativa L.) w Polsce się opłaca?

15:30-15:40 Magdalena Sytka, Jakub Walczak – Świadomość szkodliwości wyboru samolotu jako środka transportu.

15:40-15:50 Natalia Pasula, Natalia Sałęga, – Usuwanie wybranych barwników monoantrachinonowych z wykorzystaniem mutanta Bjerkandera adusta CCBAS 930/M3

15:50-16:00 Zakończenie obrad

Harmonogram obrad
Sekcji Medycyny Weterynaryjnej

Koordynator Sekcji – dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
tel. 81-445-67-83; e-mail:
Miejsce obrad komisji: Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Akademicka 12

Obrady online
Identyfikator spotkania: 990 8491 9732
Kod dostępu: 2iq6JV

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

10:00 – 10:10 – Rozpoczęcie obrad sesji

10:10-10:30 Nutraceuticals and their role in preventing chronic degenerative diseases (CDDs) – Luisa Pozzo, PhD, DVM – Institute of Agricultural Biology and Biotechnology of the National Research Council (CNR-IBBA)

10:30 – 10:45 – Chemical risks in eggs that threaten public health – Tuğba Demir , Soner Tutun  Yiğit Alp Önemlibiçak

10:45 – 11:00 – Antioxidant Content of Different Pumpkin SeedsTuba Eker  Yeliz Kaya Kartal Tevhide Sel

11:00- 11:15-  Evaluation of Veterinary Faculty Students’ Attitudes Towards Veterinary Biochemistry Course: Sivas Cumhuriyet University Faculty of Veterinary Medicine Example – Batuhan Alp Eren, Nazlı Ercan

11:15- 11:30 – The ceruloplasmin: A potential diagnostic biomarker in veterinary medicine Sena Tiraş, Nazlı Ercan, Tevhide Sel

11:30 – 11:45 – Base of the heart tumor in dog – case studyKacper Lewikowski, Klaudia Siedlecka, Piotr Listos

11:45 – 12:00 – Use of entomology and entomotoxicology in veterinary forensic medicineKacper Lewikowski, Klaudia Siedlecka, Piotr Listos

12:00-12:15 – Odpowiedź ubichinonu Q10 na stymulację Lisosanem G komórek nowotworowych wątrobowych izolowanych od szczurów z doświadczalnymMaciej Morawski, Maria Kurek, Martyna Ostafin

12:15-12:30 – Modelowanie chorób układu mięśniowo- szkieletowegoDominika Osmęcka, Joanna Wessely- Szponder, Dominika Nguyen Ngoc

12:30 – 13:00 – Przerwa kawowa

13:00 – 13:15 – Status oksydo-redukcyjny komórek nowotworowych wątroby eksponowanych na działanie Lisosan G in vitroWiktoria Tchórz , Nikola Pszech

13:15-13:30 – Nitrergiczne unerwienie jelita cienkiego danieli hodowlanych karmionych ekstraktem z wierzby koszykowejLiwia Arbatowska, Cezary Osiak-Wicha, Katarzyna Woźniak, Katarzyna Kras, Sylwia Szymańczyk, Katarzyna Tajchman, Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Marcin Arciszewski

POSTERY

13:30 – 13:40 Ocena cytotoksyczności fipronilu z wykorzystaniem ludzkich komórek HepG2 i Caco2Oskar Łętowski, Lidia Radko

13:40-13:50 – Wpływ niedoboru wapnia w paszy na ślimaki Cornu aspersum maxima – właściwości fizyko-chemiczne muszli – Wiktoria Czupryna, Damian Gos, Katarzyna Michalak, Dorota Pietras-Ożga, Karolina Młynarczyk, Jerzy Ziętek

18:00 – Zakończenie i podsumowanie konferencji

Harmonogram obrad
Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Koordynator Sekcji – dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni
tel. 81-445-68-24; e-mail:

10.00-10.20 Prof., Ph.D., D.Sc. Ostap M. Zhukorskyi: The use and preservation of genetic resources of agricultural animal breeds in Ukraine. Institute of Animal Breeding and Genetics nd.a.M.V.Zubets, Ukraina

Sekcja Hodowli i użytkowania zwierząt
miejsce obrad Centrum Kongresowe UP), ul. Akademicka 15, Lublin
forma stacjonarna

Sesja Referatowa  /10.30-15.40/

10.30-10.40 Banaszkiewicz R., Mickiewicz M., Wolska N., Grzejszczak Sz., Próchniak T.: Analiza porównawcza jakości jaj przepiórek japońskich w zależności od rodu

10.40-10.50 Błażejewicz J.: Co koń huculski ma „za uszami”?

10.50-11.00 Danielewicz A., Rytel B.: Możliwości terapii pijawkowej w przywracaniu zdrowia koni

11.00-11.10 Gancarz M., Wilk M., Jaguszewski S.: Ocena narażenia na hałas artysty muzycznego

11.10-11.20 Gołembiewska M., Kaliszyk K.: Terapia dotykiem – podstawowe informacje o metodzie TTouch

11.20-11.30 Grzejszczak Sz., Zdun R., Banaszewski R., Madzula W., Danko S., Wengerska K.: Analiza wpływu występowania wad skorup na wyniki lęgu i jakość piskląt

11.30-11.40 Kaczyński J., Kinder Sz., Moczulska M., Woliński B.P.: Zrównoważony chów świń rasy puławskiej

11.40-11.50 Kalinowska M., Musiakowski D.: Wyniki odchowu prosiąt mieszańców (pbz x pietrain) w okresie laktacji

11.50-12.00 Kaliszyk K., Pustuła K.: Rola sposobu żywienia w zaspokajaniu naturalnych potrzeb u kota

12.00-12.10  Kowalczyk D., Ciećko P.: Wykorzystanie urządzeń optoelektronicznych w inwentaryzacji zwierzyny

12.10-12.20  Krupiński J., Kadela J.: Wpływ masy ciała prosiąt w dniu odsadzenia na wyniki ich odchowu w okresie dwóch kolejnych tygodni

12.20-12.30 Krupiński J., Lesiński M.: Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wyniki ich odchowu w okresie laktacji

12.30-13.00  Przerwa kawowa

13.00-13.10 Kuśmierz K., Jarząbek K.: Ultrasonograficzna ocena umięśnienia jagniąt rasy czarnogłówka

13.10-13.20 Lech M.,   Szelągiewicz M., Malinowski K., Lewkowska A., Witold Ch., Żółkiewski P.: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do diagnozy SARA

13.20-13.30 Lewkowska A., Lech M., Wirchniańska I., Śliwa K.: Znaczenie  wystaw i pokazów hodowlanych okiem praktyka

13.30-13.40 Moczulska M., Fabjanowska J., Milewski Sz., Mikuła-Kowalczyk E., Samolińska W., EKowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Cebulska A.: Strategie dietetyczne w redukcji progresji przewlekłej choroby nerek u kotów

13.40-13.50 Ogrodnik A.: Wyzwania w opiece nad kotem geriatrycznym

13.50-14.00 Ogrodnik A., Miciak M.: Hodowla czy adopcja? Wybory i świadomość kocich opiekunów

14.00-14.10 Olczak K., Fryszkowska G., Woźniak Z., Tkaczyk-Wlizło A., Kowal K., Ślaska B.: Występowanie kostniakomięsaków u różnych ras psa domowego (Canis lupus familiaris)

14.10-14.20 Parszewska S., Ciszek N.: Analiza poziomu wiedzy opiekunów na temat anomalii behawioralnych i zachowań niepożądanych u kotów

14.20-14.30 Stefaniak P., Wypchło M.: Wpływ wielkości populacji wilka na liczbę zagryzień zwierząt hodowlanych i łownych

14.30-14.40 Walachniewicz I., Wolanin K.: Wpływ wybranych czynników na wagę kotów domowych

14.40-14.50 Wilk M., Jaguszewski S., Gancarz M.: Narażenie na hałas w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego

14.50-15.00 Wnęk M., Koszyk K., Wnuk E.: Analiza suplementacji koni sportowych startujących w konkurencji WKKW – badanie ankietowe

15.00-15.10 Wójcik Z.: Najczęstsze problemy dobrostanu gadów oraz ich przyczyny

15.10-15.20 Zecer A., Wróblewska M., Danielewicz A.: Analiza zachowań psów i ich właścicieli podczas korzystania z psich wybiegów

15.20-15.30 Zięzio B., Filipowicz M., Moczulska M.: Preferencje konsumentów mięsa w dobie zmieniających się trendów żywieniowych

Sesja Posterowa  /15.40-16.05/

15.40-15.45 Ciaciuch M., Bergmann K.: Zielone Mleko – model produkcji mleka o wysokiej jakości biologicznej

15.45-15.50  Moczulska M., Fabjanowska J., Milewski Sz., Mikuła-Kowalczyk E., Samolińska W., Kowalczuk-Vasilev E., Kiczorowska B., Klebaniuk R., Bielak M.: Wpływ alternatywnych źródeł tłuszczów bogatych w kwasy omega-3 i witaminę E w żywieniu na funkcje rozrodcze psów

15.50-15.55 Witka J., Siek D., Wnuk E.: Wpływ chowu wolnowybiegowego na behawior konia rekreacyjnego

15.55-16.00 Wołoszyn K., Śliwa K., Zięzio B., Filipowicz M.: Mięso jako źródło białka w opinii kobiet i mężczyzn

16.00-16.05 Woś K., Niedzielak M., Czech A.: Komponenty fermentowane, jako źródło bioaktywnych metabolitów, korzystnie wpływających na zdrowie zwierząt

Sekcja Nauk o Zwierzętach  i Biogospodarki
miejsce obrad Komisji  334a,  (budynek Rektoratu), ul. Akademicka 13, Lublin

forma obrad on-line
Koordynator –  Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Sesja Referatowa  /10.30-15.20/

10.30-10.40 Białoskórski P.: Porównanie rocznych wydajności mleka, tłuszczu i białka oraz długości życia i użytkowania krów rasy polskiej holsztyńsko- fryzyjskiej z rasami zachowawczymi ocenianymi w latach 2013-2022

10.40-10.50 Grela A.: Badanie pamięci przestrzennej u koni – labirynt Y

10.50-11.00 Grzegorzek M.: “Co żubry wybierają? – czyli czynniki determinujące preferencje siedliskowe żubrów (Bison bonasus) w ekosystemach górskich”

11.00-11.10 Jaguszewski S., Gancarz M., Wilk M.: Drgania mechaniczne w środowisku pracy operatora walca drogowego Dynapac CC122

11.10-11.20 Kadłubek W., Frączek R.: Wpływ czynników środowiskowych na behawior wydry europejskiej Lutra lutra

11.20-11.30 Kalinowski M.: Wpływ masy ciała tuczników mieszańców (DanBred x duroc) na mięsność tuszy

11.30-11.40 Kamińska M.: Analiza wdrażania w Polsce działania „Dobrostan zwierząt” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE

11.40-11.50 Kamińska M., Lesiak M.: Owady w diecie i w żywieniu zwierząt – czy polscy konsumenci są na to gotowi?

11.50-12.00 Kiełb A., Kujawa R.: Wpływ wody o różnym stopniu zasolenia na wzrost i przeżywalność larw oraz narybku tilapii nilowej Oreochromis niloticus podczas podchowu w warunkach kontrolowanych

12.00-12.10 Kwolek I.: Zachowania konfliktowe u koni użytkowanych w rekreacji w wybranym ośrodku jeździeckim

12.10-12.20 Matczyszyn J.: Madigan Squeeze Technique in Equine Neonatal Maladjustment Syndrome treatment

12.20-12.30 Nolewajka M., Żarnoch M.: Podstawowe potrzeby psa i ich zaspokajanie, a świadomość opiekunów

12.30-13.00  Przerwa kawowa

13.00-13.10 Rekiel P., Wojciechowski J., Moczulska M.: Perspektywy hodowli krajowych ras świń w Polsce

13.10-13.20 Stempka W.: Wpływ wieku w dniu zapłodnienia na liczbę prosiąt urodzonych przez lochy pierwiastki DanBred

13.20-13.30 Wardak A.: Psychofizyczne testy szczeniąt

13.30-13.40 Włodowska M., Gołembiewska M.: Fizjoterapia koni sportowych

13.40-13.50 Wojciechowski J., Rekiel P.: Wpływ wybranych ziół na smakowitość paszy dla prosiąt ssących

13.50-14.00 Zuzula J., Melnik P.: Proces segregacji odpadów wśród opinii studentów Akademii Bialskiej im Jana Pawła II

14.00-14.10 Peruga N., Stachurska A., Wnuk E.: Analiza wpływu różnych zmysłów koni na rozpoznawanie człowieka

14.10-14.20 Prychodko N., Kruk H.: Okoliczności występowania zachowań agresywnych u psów

14.20-14.30 Zdun R., Grzeszczak Sz., Janus K., Janicka K., Wengerska K.: Zmiany jakości jaj powodowane modyfikacjami gęstości obsady u kur rasy zielononóżka kuropatwiana

Sesja Posterowa  /14.40-15.10/

14.40-14.45 Bętkowska M., Sałęga N., Pasula N., Jachowicz M., Makowska K., Tkaczyk-Wlizło A., Kowal K.: Zmiany w genietRNAGly mitochondrialnego DNA u psa z nowotworem gruczołu mlekowego

14.45-14.50 Cwalińska W., Kasiewicz A.: Analiza problemów behawioralnych występujących u kotów

14.50-14.55 Fryszkowska G., Woźniak Z., Olczak K., Tkaczyk-Wlizło A., Kowal K.: Albinizm oczno-skórny u różnych ras psa domowego (Canis lupus familiaris)

14.55-15.00 Jachowicz M., Pasula N., Bętkowska M., Sałęga N., Makowska K., Tkaczyk-Wlizło A., Kowal K.: Analiza porównawcza wariantów jądrowych oraz mitochondrialnego genu tRNA metioniny u człowieka

15.00-15.05 Makowska K., Jachowicz M., Pasula N., Bętkowska M., Sałęga N., Tkaczyk-Wlizło A., Kowal K.: Mutacja w genie ND4mtDNA u psa ze zdiagnozowanym rakiem cewkowo-brodawkowatym gruczołu mlekowego

15.05-15.10 Woźniak Z., Fryszkowska G., Olczak K., Tkaczyk-Wlizło A., Kowal K.: Podłoże molekularne postaci skórnej czerniaka u konia domowego (Equus caballus)

Harmonogram obrad
Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Koordynator Sekcji – dr Karolina Pitura
tel. 81 531 96 80; e-mail:

10:00 – 10:05  Otwarcie obrad w sekcji

Temat: Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czas: 18 kwi 2024 09:30 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 961 2407 0430
Kod dostępu: 996825

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

10:00 Otwarcie obrad w sekcji   (online)

10:15–10:40 Wykład tematyczny: Ekosystemy a dobrostan człowieka”
dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10:45-10:55 Katarzyna Michaś – Potencjał wąwozów lessowych w retencjonowaniu wód opadowych na przykładzie Lublina

11:00-11:10 Martyna Nolewajka, Rafał Syty– Znaczenie prozdrowotne i walory kulinarne roślin synantropijnych

11:15-11:25 Oliwia Wójcik – Grzyby funkcjonalne- fungoterapia

11:30-11:40 Dominika Pietrasik, Marlena Kokoszka, Rafał Papliński – Analiza zawartości metabolitów wtórnych w zielu tymianku w uprawie szklarniowej

11:45-11:55 Anna Pędziwiatr – Właściwości i zastosowanie oskoły

12:00-12:10 Gabriela Bernat, Agata Szabat, Oliwia Łatecka, Gabriela Śrótwa, Rafał Papliński, Wpływ metody uprawy na zawartość barwników roślinnych na przykładzie ziela majeranku

12:15-12:25  Marta Stępnik, Gabriela Tomulik, Rafał Papliński – Analiza zawartości barwników roślinnych w bazylii greckiej (Ocimum basilicum var minimum) w zależności od warunków uprawy

12:30  Zakończenie obrad w sekcji

18.00 Zakończenie i podsumowanie sympozjum

Harmonogram obrad
Sekcji Inżynierii Produkcji

Koordynator Sekcji – dr inż. Marek Domin
tel. 81 5319666,  kom. 606302999; e-mail:

Temat: Obrady sekcji Inżynierii Produkcji
Miejsce obrad: Sala Posiedzeń Kolegium Wydziału (pok.134), ul. Głęboka 28, CIW
Czas: 18 kwi 2024 09:45 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 974 8383 8994
Kod dostępu: 858191

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
godzina autorzy temat prezentacji typ prezentacji
900-920

Otwarcie V MSSKN w Centrum Kongresowym UP Lublin, ul. Akademicka 15
Wystąpienia okolicznościowe

920-940

Wykład wprowadzający w Centrum Kongresowym UP Lublin, ul. Akademicka 15
Kultywowanie tradycji wsi polskiej w społecznościach lokalnych – KGW w Kudrach „Drużyna sprzed Olszyny” (Centrum Kongresowe UP Lublin)

Część I obrad sekcji w Sali Posiedzeń Kolegium Wydziału (pok.134), ul. Głęboka 28
1000-1020 Prof. zw. dr hab inż. Maciej Kuboń Wykład tematyczny: Kompetencje przyszłości wykład online
1020-1030 Sylwia Bondyra, Hubert Małyszek Udział certyfikowanych gospodarstw ekologicznych na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2022 referat
online
1030-1040 Martyna Cenian, Natalia Misiewicz, Nikola Zgierska, Anna Pecyna, Agnieszka Buczaj Ocena obciążenia statycznego na stanowisku pracownika biurowego referat stacjonarnie
1040-1050 Sylwia Bondyra, Hubert Małyszek Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie na przykładzie monitoringu uprawy rzepaku ozimego poster online
1050-1100 Dominka Chmielewska, Paulina Hołub, Julia Maciejczak, Katarzyna Wadowska, Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna Wypalenie zawodowe wśród fizjoterapeutów referat online
1100-1110 Anna Kozarska, Joanna Siodłowska, Emilia Osmólska Analiza możliwości rozwoju wschodniej Lubelszczyzny z zachowaniem równowagi ekologicznej referat stacjonarnie
1110-1120 Paulina Hołub, Dominika Chmielewska, Julia Maciejczak, Katarzyna Wadowska, Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela referat online
1120-1130 Julia Maciejczak, Katarzyna Wadowska, Paulina Hołub, Dominika Chmielewska Ocena wydatku energetycznego wśród sadowników referat online
1130-1140 Natalia Misiewicz, Nikola Zgierska, Martyna Cenian, Anna Pecyna, Agnieszka Buczaj Ergonomiczna ocena domowych stanowisk pracy z monitorami ekranowymi wśród studentów referat stacjonarnie
1140-1150 Anna Ochalska Logistyka 4.0 elementem optymalizacji łańcucha dostaw w sektorze rolno -spożywczym referat online
1150-1200 Klaudia Sienkiewicz Transport Międzynarodowy w obliczu COVID-19 referat online
1200-1210 Seweryn Stachula,
Magdalena Sławińska
Sztuczna inteligencja w dziedzinie trójwymiarowej rekonstrukcji ze zdjęć cyfrowych – studium zastosowań oraz porównanie do metod fotogrametrycznych referat online
1210-1220 Klaudia Sienkiewicz Wpływ Wojny na Ukrainie na Transport Międzynarodowy referat online
1220-1230 Michał Staniak, Agnieszka Wójtowicz Przegląd inteligentnych i aktywnych opakowań produktów w przemyśle spożywczym referat stacjonarnie
1230-1300 Przerwa na kawę lub herbatę
Część II obrad sekcji w Sali Posiedzeń Kolegium Wydziału (pok.134), ul. Głęboka 28
1300–1310 Marta Stępnik, Gabriela Tomulik,
Rafał Papliński
Analiza zawartości barwników roślinnych w bazylii greckiej (Ocimum basilicum var minimum) w zależności od warunków uprawy referat stacjonarnie
1310-1320 Katarzyna Wadowska, Julia Maciejczak, Dominika Chmielewska, Paulina Hołub Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników sklepów spożywczych referat online
1320-1330 Wiktoria Wardak, Marcin Kołakowski Gdzie wyćpić zepsutą pyrę? referat stacjonarnie
1330-1340 Kamila Węglowska, Julia Wrona, Jakub Szewczuk, Jakub Soja, Piotr Lewko, Marcin Mitrus, Agnieszka Wójtowicz Wybrane cechy jakościowe chrupek bezglutenowych z dodatkiem owoców jarzębiny, głogu i dzikiej róży poster stacjonarnie
1340-1350 Martyna Wierzbicka Problemy prawne związane z budową i eksploatacją biogazowni referat on-line
1350-1400 Julia Wrona, Kamila Węglowska, Dawid Świderski, Jakub Soja, Piotr Lewko, Maciej Combrzyński, Agnieszka Wójtowicz Wpływ warunków ekstruzji na wskaźnik ekspandowania i siły cięcia przekąsek bezglutenowych z dodatkiem owoców jagodowych poster stacjonarnie
1400–1410 Nikola Zgierska, Martyna Cenian, Natalia Misiewicz, Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna,
Agnieszka Lemke-Krasucka
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka na stanowisku pracy magazyniera referat stacjonarnie
1800 Ogłoszenie wyników obrad komisji, podsumowanie konferencji oraz jej zakończenie

Harmonogram obrad
Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii

Koordynator Sekcji – dr Urszula Szymanowska
tel. 81-462-33-28; e-mail:

Godz. 10:00 Powitanie uczestników i otwarcie obrad (wspólne dla Sesji referatowej i posterowej)

WYKŁAD TEMATYCZNY: prof. ing. MIROSLAVA KAČÁNIOVÁ, PhD
ESSENTIAL OIL USES IN THE FOOD INDUSTRY

Identyfikator spotkania: 915 8321 0003
Kod dostępu: 604950

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Sesja I REFERATOWA

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja I
Koordynator: Urszula Szymanowska i Monika Karaś
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 418, Biblioteka Główna UP, ul. Akademicka 15
Identyfikator spotkania: 915 8321 0003
Kod dostępu: 604950

10:30 Ewa Zahor, Emilia Pachucka Zjawisko zdrowego trybu życia w społeczeństwie
10:40 Iga Kamińska, Iga Kowalczyk Zwierzęta domowe – czym możemy się zarazić?
10:50 Piotr Radomski Antybiotykooporność pałeczek Listeria monocytogenes izolowanych z środowiska produkcji żywności.
11:00 Natalia Dołężka, Paulina Wac, Nikola Pietruszka, Zuzanna Bąk, Justyna Bohacz Wstępna ocena jakości mikrobiologicznej mleka krowiego i koziego dostępnego na rynku krajowym
11:10 Yiğit Alp Önemlibiçak*, Seyda Şahin Determination of antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from foods by disc diffusion technique
11:20 Oliwia Cygan, Julia Bębacz Drożdże jako czynnik biokontroli grzybów Alternaria radicina
11:30 Miłosz Trymers Zapach mięsa jako główny wyróżnik jakości mięsa z niekastrowanych samców trzody chlewnej
11:40 Wojciech Futymski, Weronika Zabłocka Białko roślinne vs zwierzęce – Co wybierze konsument?
11:50 Joanna Sękul, Katarzyna Pobiega, Alicja Synowiec Otrzymywanie białka mikrobiologicznego z wykorzystaniem odpadów przemysłu spożywczego
12:00 Emilia Lemkowska Porównanie wartości odżywczych wybranych owadów przeznaczanych do spożycia
12:10 Małgorzata Latoszewska, Natalia Łąpieś, Radosław Bogusz, Karolina Szulc, Dorota Pietrzak Ocena wpływu zastosowania dodatku proszku ze świerszcza domowego na jakość pieczonych pasztetów drobiowo-wieprzowych
12:20 Dobrochna Spiżak, Łukasz Dominiak, Radosław Bogusz, Agata Marzec The evaluation of the effect of using house cricket powder on selected physical properties of muffins
Przerwa kawowa 12:30-13:00
13:00 Daniel Głogowski, Martyna Rybińska Wyzwania w projektowaniu wysokobiałkowej przekąski na bazie białka  roślinnego
13:10 Mikołaj Jeżewski, Joanna Sękul, Emilia Kłusek, Anna Pakulska, Magdalena Trusińska, Alicja Synowiec, Katarzyna Rybak, Katarzyna Pobiega, Małgorzata Nowacka Badanie składu chemicznego wybranych gatunków ryb
13:20 Kinga Konofał, Magdalena Borecka, Monika Karaś Porównanie właściwości funkcjonalnych mączek z nasion wybranych roślin dyniowatych
13:30 Dawid Ramotowski, Kacper Piotrkiewicz Badanie właściwości kruchych ciastek fortyfikowanych suszonymi owocami dzikiej róży
13:40 Aleksandra Waradzyn Nanokapsułki jako efektywny sposób wzbogacania makaronu w składniki bioaktywne pozyskiwane z wytłoków owocowych stanowiących produkt uboczny w trakcie produkcji soków
13:50 Jakub Iskra, Kacper Pofelski, Agnieszka Woźniak, Paweł Żółkiewski, Michał Rapacewicz Napoje energetyzujące – Wybory konsumentów i ich wpływ na zdrowie
14:00 Michał Pląder, Joanna Sękul, Krzysztof Kawa, Katarzyna Pobiega, Anna M. Kot Produkcja miodów pitnych z wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae wyizolowanych z miodów z pasiek miejskich
14:10 Zuzanna Lis, Edyta Lipińska Badanie potencjału nowej odmiany jabłoni do produkcji wysokiej jakości sensorycznej cydru
14:20 Weronika Buczek, Mikołaj Wiśniewski, Anna Oleszczuk Dobre złego początki – wpływ substancji psychoaktywnych na nerki
14:30 Agnieszka Woźniak, Michał Rapacewicz, Jakub Iskra Rola diety w funkcjonalnym zaniku miesiączki oraz procesie jej przywracania
14:40 Wiktoria Szymańska Ocena stanu odżywiania kobiet zmagających się z hiperprolaktynemią czynnościową
14:50 Agnieszka Woźniak, Michał Rapacewicz Elementy żywności wspomagające prewencję nowotworów
15:00 Kinga Konofał, Anna Jakubczyk Zastosowanie wybranych ziół w leczeniu bezsenności
15:10 Michał Mazur, Agnieszka Malik, Monika Pytka Mukowiscydoza u dzieci: rola odpowiedniej diety w leczeniu i utrzymaniu zdrowia
15:20 Julia Trojniak Terapeutyczna rola diety w modulowaniu przebiegu chorób neurologicznych
15:30 Kinga Zdybel, Angelika Śliwka Ocena potencjału przeciwdrobnoustrojowego, przeciwnowotworowego oraz antyoksydacyjnego fermentowanego ekstraktu z mięty pieprzowej.
15:40 Maria Leszczyńska, Paulina Lenart, Magdalena Walasek-Janusz, Renata Nurzyńska-Wierdak, Agnieszka Grzegorczyk Potencjał przeciwbakteryjny in vitro olejków eterycznych oregano
15:50 Angelika Śliwka, Kinga Zdybel Aktywność biologiczna fermentowanego ekstraktu z czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.).
16:00 Kinga Lewkowicz, Iga Kamińska, Iga Kowalczyk, Urszula Gawlik, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, Patryk Frąckowiak Wpływ traktowania BTH na właściwości prozdrowotne owoców pomidora
16:10 Kacper Pofelski, Jakub Iskra, Agnieszka Woźniak, Paweł Żółkiewski Estetyka i wpływ fotografii kulinarnej na spożycie żywności

Sesja II POSTEROWA

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja II
Koordynator: Małgorzata Sierocka i Katarzyna Lisiecka
Miejsce obrad: s. Kolegialna, budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13
Identyfikator spotkania: 91981 9558 69435 8
Kod dostępu: 3622310

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
10:30 Julia Trojniak Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia (EVOO) w prewencji choroby Alzheimera
10:40 Małgorzata Górecka, Antonina Tobiasz Badanie poziomu wiedzy na temat korzyści aktywności pozatreningowej u osób zmagających się z insulinoopornością
10:50 Karolina Otwinowska Rola czerwonego wina w profilaktyce chorób układu krążenia
11:00 Katarzyna Kaszyca, Michalina Kwiatkowska, Ewa Jabłońska-Ryś Analiza postaw konsumentów wobec stosowania zamienników mięsa w burgerach
11:10 Julia Morgała, Michalina Nawrot, Wiktoria Szczepaniak, Weronika Szorc Postrzeganie wegańskich potraw przez młodzież akademicką
11:20 Magda Pastusiak, Mikołaj Ociesa, Ewa Jabłońska-Ryś Ocena preferencji i postaw konsumentów wobec spożycia owadów jadalnych
11:30 Weronika Zabłocka, Wojciech Futymski Projektowanie gofrów o wysokiej zawartości białka
11:40 Zuzanna Korzeniowska, Emilia Kołosińska, Mateusz Reizler, Katarzyna Pobiega Wykorzystanie odpadów przemysłowych do biosyntezy metabolitów przez Aureobasidium pullulans
11:50 Mateusz Wróblewski, Maciej Szumny, Marta Grodzik Badanie cytotoksyczności słodzików wobec komórek C2C12 i HepG2 in vitro
12:00 Jakub Żmuda, Gabriela Zosiuk, Jan Sadurski Metagenomika – omniczna analiza mikroflory żywności
12:10 Aleksandra Kamińska, Aleksandra Garbacz, Jan Sadurski Proteomika – nowoczesna analiza białek
12:20 Gabriela Zosiuk, Jakub Żmuda, Jan Sadurski Genotypowanie bazujące na sekwencjonowaniu
12:30-13:00 Przerwa kawowa

Harmonogram obrad
Sekcji Biologii Środowiskowej

Koordynator Sekcji – dr Wojciech Płaska, mgr Aleksandra Bartkowska
tel. 81-461-00-61 w. 309,
miejsce obrad Komisji: ul. Akademicka 15 Konferencyjna/15 Agro II

Obrady hybrydowe:
Koordynator on-line: dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk prof. UP
Sekcja Biologia Środowiskowa
Obrady on-line:
Temat: Sympozjum Kół Naukowych Sekcja Biologii Środowiskowej

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Referat gościa honorowego

10.00-10.20 Paweł Buczyński: Sztuczne też może być piękne – o  wykorzystaniu wód antropogenicznych w ochronie ważek (Odonata)

Sesja Referatowa i Posterowa 10.20 – 12.30

10.20-10.30 –  Wojciech Białowąs, Eliza Blicharska, Małgorzata Tatarczak-Michalewska, Miłosz Huber : Analiza składu pierwiastkowego kosmetyków z wykorzystaniem techniki SEM- EDS

10.30-10.40 – Kamila Brzezińska: Wytwarzanie elektroodpadów w środowisku uczniów i studentów województwa lubelskiego

10.40-10.50 – Anna Chara, Hubert Karpicki: Zagrożenia i czynna ochrona przyrody w dolnej Dolinie Odry

10.50-11.00 – Agnieszka Chmielowiec, Weronika Broda, Julia Kowalczyk, Zbigniew Bełkot: Wpływ warunków bytowania bażantów zwyczajnych (Phasianus colchicus) na zarażenie bakteriami z rodzaju Campylobacter

11.00–11.10 – Damian Duda: Wpływ wodnych roztworów żeli alginianowych z nanocząstkami złota na produkcję wybranych związków bioaktywnych tkanki siewek pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.)

11.10-11.20 – Oliwia Fischer: Antropogeniczne wyzwania dla populacji nosorożców w Republice Południowej Afryki

11.20-11.30 – Julia Górska, Jan Sitarski, Julia Nowosad, Wojciech Płaska, Aleksandra Bartkowska: Struktura gatunkowa pluskwiaków wodnych zasiedlających piaskownie

11.30-11.40 – Anna Gryboś, Julia Górska, Julia Tomasik, Julia Nowosad, Aleksandra Bartkowska, Wojciech Płaska: Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków na jakości wody rzeki Tyrawki

11.40-11.50 – Anna Gryboś, Julia Górska, Patrycja Staniszewska: Paenibacillus larvae, czyli jak zgnilec traktuje pszczoły

11.50-12.00 – Grykin Urszula: Mikrogrzyby w antropogenicznym środowisku psychrofilnym

12.00-12.10 – Maria Grzegorzek, Zbigniew Bełkot: CRISPR/Cas9: Rewolucyjna metoda w modyfikacji genomu zwierzęcego  i przywracaniu życia wyginiętych gatunków

12.10-12.20 – Kinga Lewkowicz, Weronika Grzelak, Aleksandra Kurzajewska: Środowisko przechowywania i metody dezynfekcji beauty blednerów a czystość mikrobiologiczna

12.20-12.30 – Piotr Lorek, Katarzyna Kozak, Renata Kurek, Otton K. Roubinek, Jolanta Janiszewska: Psychrohydrolazy wydzielane przez bakterie antarktyczne – poster

12.30-13.00 Przerwa kawowa

Sesja Referatowa i Posterowa cd.

13.00-13.10 – Aleksandra Łuszczek, Zuzanna Łabęcka, Ewelina Chrzanowska, Bożena Denisow: Borage oil as a raw material used in the cosmetics, pharmaceutical and food industries

13.10-13.20 – Julia Matczyszyn: The impact of wind farms on bird populations

13.20-13.30 – Aleksandra Niziołek, Marcin Skowronek, Rafał Łopucki, Ilona Sadok: Quantitative analysis of bacteria present on the surface of slides at public playgrounds

13.30-13.40 – Julia Nowosad, Julia Tomasik, Jacek Rechulicz: Obecność gatunków inwazyjnych i obcych ryb w rzece Wisła i starorzeczach w wybranym fragmencie obszaru Natura 2000 „Przełom Wisły w Małopolsce”

13.40-13-50 – Dominika Pałyska, Magdalena Palik: Wąkrota azjatycka (Centella asiatica L.) – cenny surowiec wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i medycznym

13.50-14.00 – Mateusz Piejak: Anomalie fenologii roślinności w Polsce: analiza wskaźnika wegetacyjnego VIP na przestrzeni 30 lat

14.00-14.10 – Weronika Rółkowska, Ewa Januś: Opinie nabywców kosmetyków na temat szamponów w kostce – poster

14.10-14.20 – Julia Tomasik, Julia Nowosad, Julia Górska, Anna Gryboś, Magdalena Lipczuk, Aleksandra Bartkowska, Wojciech Płaska: Efekty bagrowania rzeki Chodelki – poster

14.20-14.40 – Łucja Tomaszewska, Wiktoria Jakubowska, Magdalena Walasek-Janusz: Właściwości terapeutyczne arbutyny i zastosowanie w kosmetologii

14.40-14.50 – Małgorzata Tomczak, Michał Karasek, Sylwia Andrzejczuk: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych substancji roślinnych wobec bakterii wielolekoopornych

14.50-15.00 – Anna Trocewicz: Wpływ śmieci na środowisko

15.00-15.10 – Faustyna Wiszniewska: Bogactwo flory naczyniowej torfowiska nad jeziorem Bikcze i stopień jej synantropizacji

15.10-15-20 – Wiktoria Włodarczyk, Angelika Urbanek, Zuzanna Łabęcka, Ewelina Chrzanowska, Bożena Denisow: Aktywność biologiczna substancji zawartych w roślinach z rodzaju Pulmonaria

15.20-15.30 – Patrycja Wojtaszko, Oliwia Baran: Popularność i postrzeganie kosmetyków zawierających produkty pszczele – poster

15.30-15.40 – Oliwia Wołodkiewicz: Jakość mikrobiologiczna powietrza w szpitalu

15.40-15.50 – Aleksandra Ziółek, Monika Tarkowska-Kukuryk, Beata Ferencz:  Wykorzystanie makrofauny bezkręgowej i parametrów hydrologicznych
do oceny stanu wybranych źródeł Lubelszczyzny i Roztocza

15.50-16.00 – Dominika Ziplińska, Maja Muzyka: Badanie czystości testerów kosmetyków w drogeriach kosmetycznych

18.00 – Zakończenie i podsumowanie konferencji

OTWARCIE V MSSKN (9:00-10:00) ORAZ ZAKOŃCZENIE V MSSKN (18:00)

Temat: V International Symposium of Student Scientific Clubs
Czas: 18 kwi 2024 08:45 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 973 2866 1269

Kod dostępu: 168509

Koordynator: Wojciech Olecki

Miejsce obrad: Centrum Kongresowe UP Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

OBRADY W SEKCJACH: (10.00-18.00)

Sekcja Agrobioinżynierii

Temat: Sekcja Agrobioinżynierii

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 938 3473 6396
Kod dostępu: 713743
Koordynator: Adam Gawryluk
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 14 – budynek Agro II, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 990 8491 9732
Kod dostępu: 2iq6JV
Temat: Sekcja Medycy Weterynaryjnej
Koordynator: Marta Wójcik
Wyłącznie forma on-line. 

Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  1. forma obrad: stacjonarne

Temat: V International Symposium of Student Scientific Clubs
Czas: 18 kwi 2024 08:45 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 973 2866 1269
Kod dostępu: 168509
Koordynator: Wojciech Olecki
Miejsce obrad: Centrum Kongresowe UP Lublin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

  1. forma obrad: on-line
Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator –  Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Temat: Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czas: 18 kwi 2024 09:30 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 961 2407 0430
Kod dostępu: 996825
Koordynator: Karolina Pitura
Wyłącznie forma on-line.

Sekcja Inżynierii Produkcji

Temat: Obrady sekcji Inżynierii Produkcji
Czas: 18 kwi 2024 09:45 AM Warszawa
Identyfikator spotkania: 974 8383 8994
Kod dostępu: 858191

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator: Marek Domin
Miejsce obrad: Sala Posiedzeń Kolegium Wydziału (pok.134), ul. Głęboka 28, CIW

Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii 

  1. Sesja referatowa

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja I
Koordynator: Urszula Szymanowska i Monika Karaś
Miejsce obrad: ul. Akademicka 15, 20-400 Lublin, s. Konferencyjna 418, Biblioteka Główna UP, ul. Akademicka 15
Identyfikator spotkania: 915 8321 0003
Kod dostępu: 604950

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator: Urszula Szymanowska
Miejsce obrad: ul. Akademicka 15, 20-400 Lublin, s. Konferencyjna 418, Biblioteka Główna UP, ul. Akademicka 15

  1. Sesja posterowa

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja II
Koordynator: Małgorzata Sierocka i Katarzyna Lisiecka
Miejsce obrad: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, s. Kolegialna, budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13
Identyfikator spotkania: 91981 9558 69435 8
Kod dostępu: 3622310

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator: Małgorzata Sierocka i Katarzyna Lisiecka
Miejsce obrad: s. Kolegialna, budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13

Sekcja Biologii Środowiskowej

Temat: Sympozjum Kół Naukowych Sekcja Biologii Środowiskowej

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Koordynator: Monika Tarkowska-Kukuryk
Miejsce obrad: s. Konferencyjna 15 – budynek Agro II, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin