Program i harmonogram

PROGRAM RAMOWY
III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 21.04.2022 r.
9.00-9.20

Otwarcie:
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
prof. dr hab. Marek Babicz – Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

9.20-9.40

Wykład inauguracyjny pt.: „Alweokokoza – nieznana inwazja  z lasu” wygłosi prof. dr hab.  Krzysztof Tomczuk
Katedra Parazytologii i Chorób Ryb, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

10.00-16.00 Obrady w Sekcjach
17.30 Podsumowanie obrad i ogłoszenie wyników konkursów

 

OTWARCIE III MSSKN, WYKŁAD INAUGURACYJNY (9.00-10.00) ORAZ  ZAKOŃCZENIE III MSSKN (17.30)

Temat: III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Czas: 21 kwi 2022 08:45 AM Warszawa
Koordynator Wojciech Olecki
Identyfikator spotkania: 884 3386 1903
Kod dostępu: 173039

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Harmonogram obrad
Sekcji Agrobioinżynierii

Koordynator Sekcji – dr inż. Adam Gawryluk
tel. 81-445-69-94; kom 538 363 262, e-mail: adam.gawryluk@up.lublin.pl
miejsce obrad Komisji: pokój 207A Agro I, ul. Akademicka 15, Lublin

Sesja I Referatowa 10.00- 11.50

Temat: Sesja I – Sekcja Agrobioinżynierii
Czas: 21 kwi 2022 10:00 AM Warszawa
Koordynator: Adam Gawryluk
Identyfikator spotkania: 819 4125 5683
Kod dostępu: 791980

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10.00-10.10Otwarcie obrad online w Sesji I

10.10-10.20 – Tobiasz Czuratis
Fitopatometria smołowatej plamistości liści na przykładzie porażenia przez Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. i Rhytisma punctatum (Pers.) Fr. na Acer platanoides L. i Acer pseudoplatanus L

10.20-10.30 – Martyna Bocek
Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia graminisf. sp. avenae

10.30-10-40 – Adrianna Koper
Wpływ sposobu pozyskiwania materiału genetycznego na ocenę zróżnicowania izolatów Puccinia coronata f. sp. avenae metodą ISSR

10.40-10.50 – Emilia Dunia
Ocena za pomocą metody ISSR zróżnicowania genetycznego izolowanych z liści owsa grzybów z gatunku Puccinia coronata f. sp. avenae

10.50-11.00 –  Mateusz Piejak, Klaudia Kanak, Dorota Muzyczka
Dynamika zmian aktywności amylolitycznej grzybów pleśniowych, wyizolowanych z przypraw, w różnych temperaturach hodowli

11.00-11.10 – Iga Figura
Ocena możliwości identyfikacji polimorfizmu za pomocą metody ISSR grzybów z gatunku Blumeria graminis f. sp. avenae

11.10-11.20 – Małgorzata Kamińska, Angelika Banaszkiewicz
Wpływ zróżnicowanych dawek metrybuzyny i chlomazonu stosowanych samodzielnie i z adiuwantem na kiełkowanie oraz początkowy wzrost roślin soi (Glycine max L. Merrill)

11.20-11.30 – Piotr Ostrowski
Wykorzystanie usieciowanych agregatów enzymów (CLEAs) w usuwaniu ksenobiotyków

11.30-11-40 – Gabriela Michta
Usuwanie barwników przemysłowych z zastosowaniem usieciowanego kompleksu enzymatycznego (CLEA-KO-BsIII33/5) szczepu Trichoderma harzianum BsIII33/5

11.40-11.50 – podsumowanie obrad w Sesji I

11.50-13.00 Przerwa

Sesja II Referatowa 13.00- 15.00

Temat: Sesja II – Sekcja Agrobioinżynierii
Czas: 21 kwi 2022 01:00 PM Warszawa
Koordynator; Adam Gawryluk
Identyfikator spotkania: 828 4777 1098
|Kod dostępu: 918525

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

13.00-13.10 – Otwarcie obrad online w Sesji II

13.10-13.20 – Justyna Załuska
Do forests protect or degrade Chernozems?

13.20-13.30 – Aleksandra Kacperska
Szkody w rolnictwie wyrządzane przez dzikie zwierzęta

13.30-13-40 – Mateusz Olizaruk
Dobór ciągników rolniczych a uwarunkowania produkcyjne gospodarstw rolnych

13.40-13.50 – Kacper Szeja
Wykorzystanie systemów telematycznych w pracy polowej i transporcie

13.50-14.00 Ewa Pucyk
Koń huculski – nowe możliwości kreowania atrakcyjnego produktu turystycznego na terenie powiatu bialskiego

14.00-14.10 Katarzyna Duklewska
Nauka obywatelska jako metoda budowania społecznej świadomości ekologicznej

14.10-14.20 – Julia Górska, Martyna Moryl
Dynamika zmian aktywności pektynolitycznej pleśni, wyizolowanych z przypraw, w różnych temperaturach hodowli

14.20-14-30 – Rozalia Sowisz
Nauka obywatelska na rzecz walki z zanieczyszczeniem hałasem

Sesja Posterowa 14.30- 15.10

14.30-14.40 – Weronika Kamińska
Monitoring zielonego pierścienia Lublina metodami teledetekcyjnymi

14.40-14.50  – Michał Sasin
Ocena poziomu efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego w owsie

14.50-15.00  – Karolina Olczak
A.byzantina jako potencjalne źródło odporności na mączniaka prawdziwego w owsie

15.00- 15.10  – Rozalia Sowisz, Weronika Kamińska
Lublin – mapa szpetnych miejsc

15.10-15.20  –  Zakończenie obrad i podsumowanie sekcji

Harmonogram obrad
Sekcji Medycyny Weterynaryjnej

Koordynator Sekcji – dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
tel. 81-445-67-83; e-mail: marta.wojcik@up.lublin.pl

Spotkanie on-line:

Temat: Sekcja Medycyny Weterynaryjnej
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Marta Wójcik
Identyfikator spotkania: 860 3717 4692
Kod dostępu: 186424

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10:00-10:10 Oliwia Uchańska, Kacper Jagiełło
Wspierając gojenie ran – wpływ kurkuminy, resveratrolu i bajkaliny na proces gojenia ran in vitro
Supporting the wound healing process – curcumin, resveratrol and baicalin in in vitro wound healing studies

10:10-10:20 Lichwiarska Elżbieta, Jewiarz Karolina, Bernaciak Mateusz, Seńko Paweł, Kozłowska Klaudia
Analiza porównawcza profili białkowych płynu stawowego psów zdrowych oraz z wybranymi urazami stawu kolanowego
Comparative analysis of the synovial fluid protein profile of healthy dogs and dogs with selected knee joint injuries

10:20-10:30 Beata Drzewiecka, Michał Świeca
Wpływ kiełków fasoli adzuki elicytowanych probiotycznym L. Plantarum 299V na stres oksydacyjny i aktywność wybranych enzymów ochrony przeciwutleniającej u szczurów rasy Wistar
Effect of adzuki bean sprouts elicited with probiotic L. Plantarum 299V on oxidative stress and the activity of selected antioxidant protection enzymes in Wistar rats

10:30-10:40 Jan Bold, Michalina Szemet
Topografia otworów czaszki i techniki znieczulania nerwów czaszkowych u wybranych gatunków małp naczelnych (Primates)
Topography of cranial foramina and techniques of cranial nerves anaesthesia in selected species of primates (Primates)

10:40-10:50 Skarlet Napierkowska
Analiza morfometrii główek plemników w odniesieniu do płodności kocurów
Analysis of sperm cells head morphometry in relation to tom cats fertility

10:50-11:00 Katarzyna Krać, Aleksandra Kozera
Modele zwierzęce Osteoarthritis w zastosowaniu najnowszych metod leczniczych.
Applying contemporary healing methods to animal models

11:00-11:10 Przemysław Gawrysiak, Oliwia Kończak, Maciej Lenort
Obserwacje makro- i mikroskopowe naskórka słonia afrykańskiego (Loxodonta africana) – badania wstępne
Macro- and microscopic observation of the epidermis in the African elephant (Loxodonta africana) – preliminary study

11:20-11:30 Weronika Gruszka
Analiza rozwojowa nabłonka powierzchniowego jajnika kota domowego
Developmental analysis of the ovarian surface epithelium in domestic cat

11:30-11:40 Kacper Lewikowski, Aleksandra Wróbel, Anna Wicha, Klaudia Brzęk
Trwałe zanieczyszczenia organiczne w paszach przemysłowych
Persistent Organic Pollutants (POP) in animal feed

11:40-11:50 Natalia Wojtas, Michał Wieczorek
Model detekcyjny Spirochaete, przy użyciu oryginalnej architektury konwolucyjnej sieci neuronowej
Spirochaete detection model with the use of custom Convolutional Neural Network architecture

11:50-12:00 Jolanta Rybak
Nowotwory skóry u Afrykańskiego jeża pigmejskiego(Atelerix albinventris) – opis przypadku
Skin cancer in African pygmy hedgehog(Atelerix albiventris) – case study

12:00-12:10 Agata Prątnicka
Pasożyty wewnętrzne u ptaków szponiastych użytkowanych sokolniczo
Internal parasites occuring in birds of prey owned by falconers

12:20-12:30 Przerwa

12:30-12:35 Dominika Dobko, Katarzyna Krać
Białaczki narządu wzroku u kotów
Ocular leucemia in cats

12:35-12:40 Beata Drzewiecka, Aleksandra Kozera
Stymulacja aktywności przeciwdrobnoustrojowej biomateriałów ceramicznych ekstraktem neutrofilowym izolowanym z krwi świń hodowlanych
Stimulation of antimicrobial activity of ceramic biomaterials with neutrophilic extract isolated from porcine blood.

12:40-12:45 Kacper Lewikowski, Karolina Kołodziejska, Szczepan Klimek
Analiza Toksykologiczna w Opiniowaniu Weterynaryjno-Sądowym
Toxicological Analysis in Forensic Veterinary Medicine

12:45-12:50 Borys Lyskov
Zatrucia toksyną ropuch z rodzaju Bufo u zwierząt towarzyszących
Bufo toad envenoming in companion animals

12:50-12:55 Paulina Prorok
Antybiotykooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od ludzi i zwierząt
Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from humans and animals

12:55-13:00 Agata Puła
Analiza epidemiologiczna nowotworów skóry występujących u psów
Epidemiological analysis of skin neoplasms in dogs

13:00-13:05 Ryczaj Marta, Beata Prycel, Emilia Kończyk, Wiktoria Krupa, Aleksandra Śliwka
Nefrotoksyczne działanie antybiotyków stosowanych w lecznictwie psów i kotów
Nephrotoxic effect of antibiotics used in the treatment of dogs and cats

13:05-13:10 Abigaël Valada, Rita Silva-Reis, Tiago Ferreira, Bruno A. L. Mendes, Magda S. S. Moutinho, Ana I. Faustino-Rocha, Maria João Pires, Tânia Martins, Isabel Gaivão, Adelina Gama, Eduardo Rosa, Paula A. Oliveira
Wpływ suplementacji diety fasolą szparagową (Vigna unguiculata) na zwierzęcy model raka jelita grubego
Effect of dietary supplementation with black-eye-bean (Vigna unguiculata) in an animal model of colorectal cancer

13:10-13:15 Natalia Wojtas, Monika Wołoszyn,  Zbigniew Bełkot
Świadomość polskich studentów medycyny weterynaryjnej w zakresie dobrostanu gadów podczas transportu i handlu międzynarodowego w UE
The awareness of Polish veterinary medicine students concerning the welfare of reptiles during transport and international trade in EU

13:15-13:20 Izabela Pietrzyk, Julia Jednous, Zbigniew Bełkot
Monitoring przewlekłej choroby wyniszczającej jeleniowatych (CWD) w latach 2018-2020 na terenie Polski
Deer chronic wasting disease (CWD) monitoring in the years 2018-2020 in Poland

Harmonogram obrad
Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Koordynator Sekcji – dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni
tel. 81-445-68-24; e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl
miejsce obrad Komisji: sala nr 334a, p. 113 (budynek Rektoratu),
Akademicka 13, Lublin

Sesja I Referatowa

Temat: Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sesja I 
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Karolina Kasprzak-Filipek
Identyfikator spotkania: 898 6092 1331
Kod dostępu: 128766

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10:00-10:10 Karrar Imad Abdulsahib Al-Shammari; Ahmed Jebur Dakhil Almosawi
Detrimental infuence of oxidative stress on productive performance of broiler chickens

10:10-10:20 Karrar Imad Abdulsahib Al-Shammari and Amjed Mohsin Muhi
The positive influence of feed restriction to modify productive performance of broiler chickens

10:20-10:30 Małgorzata Badura, Marcelina Chudyk, Julia Kaczmarek, Piotr Szymkowiak, Paula Skrzypczak
Wykorzystanie larw Hermetia illucens w żywieniu bażanta łownego (Phasianus colchicus)

10:30-10:40 Remigiusz Bagrowski, Ewelina Misiec, Anastasiya Ramankevich, Tomasz Próchniak
Zróżnicowanie wskaźników biochemicznych surowicy krwi gęsi w zależności od sposobu ich żywienia

10:40-10:50 Marcelina Chudyk, Małgorzata Badura, Piotr Szymkowiak, Paula Skrzypczak
Wpływ dodatku pełnotłustych mączek z larw Tenebrio molitor i Zophobas morio do diet kurcząt rzeźnych na mineralizację kości piszczelowych

10:50-11:00 Aleksandra Gajowik, Anna Teter, Monika Kędzierska-Matysek
Jakość i bezpieczeństwo preparatów do żywienia niemowląt

11:00-11:10 Gabriela Sosnowska
Zwierzęta w cyrkach konieczność czy całkowity zakaz – na przykładzie państw europejskich

11:10-11:20 Dominika Krakowiak, Kinga Rokicka, Anastasiya Ramankevich, Kostiantyn Vasiukov, Kamil Drabik
Jakość jaj oraz aktywność lizozymu w nich zawartych w zależności od gatunku drobiu grzebiącego

11:20-11:30 Wioleta Matusik
Ocena procesów pamięciowych u koni huculskich

11:30-11:40 Magdalena Moczulska, Krzysztof Kołtun, Amelia Kowal
Wzbogacenie środowiska bytowego loch jako element poprawy dobrostanu

11:40-11:50 Pawlak Natalia, Adrianna Budzyńska, Elżbieta Wnuk-Pawlak
Analiza błędów popełnianych przez konie podczas zawodów w skokach przez przeszkody

11:50-12:00 Iga Peist
Wpływ rasy i płci na kwasowość i barwę mięsa królików

12:00-12:10 Peruga Natalia, Agnieszka Geniusz, Elżbieta Wnuk-Pawlak
Uczenie skojarzeniowe koni z wykorzystaniem obrazów abstrakcyjnych

12:10-12:20 Aleksandra Pizoń, Damian Zarajczyk, Karolina Kasprzak-Filipek
Projekt rozwoju hodowli bydła białogrzbietego w Polsce

12:20-12:30 Mateusz Plotnik, Ewelina Berbeć, Agnieszka Murawska, Krzysztof Latarowski, Paweł Migdał
Możliwości ograniczenia wpływu wybranych pestycydów na organizm pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) przez suplementację jej diety

12:30-12:40 Anastasiya Ramankevich, Kornel Kasperek
Wpływ kapłonowania na behawior samców rasy zielononóżka kuropatwiana

12:40-12:50 Kinga Rokicka, Karolina Wengerska, Anna Kłos, Bartłomiej Kotecki, Karol Gomółka
Wykorzystanie kwasu cytrynowego do pokrywania skorup jaj przepiórczych w czasie ich przechowywania

12:50-13:00 Hanna Socha, Aleksandra Kleszcz, Anna Marcinkowska
Wybrane czynniki wpływające na mikrobiom jelitowy gryzoni domowych

13:00-13:10  Aleksandra Straub, Wojciech Ospałek, Dorota Muzyczka, Mateusz Piejak
Wykorzystanie ozonowania w dekontaminacji żywności oraz wydłużania jej przydatności do spożycia

13:10-13:20 Damian Zarajczyk, Aleksandra Pizoń, Witold Chabuz, Paweł Żółkiewski
Wykorzystanie biosensorów do monitorowania stanu zdrowia bydła poprzez kontrolę temperatury i pH żwacza

13:20-13:30 Marta Wnęk, Marta Witkowska, Elżbieta Wnuk-Pawlak
Występowanie zaburzeń behawioralnych u koni w zależności od systemu utrzymania

13:30-13:40 Bartłomiej Piotr Woliński, Jan Wojciechowski, Krzysztof Kołtun
Wpływ sezonu urodzenia loszek rasy puławskiej na ich użytkowość tuczną, rzeźną i rozpłodową

13:40-13:50 Bartłomiej Piotr Woliński, Damian Zarajczyk, Jan Wojciechowski
Wpływ produkcji świń rasy puławskiej na środowisko na przykładzie gospodarstwa rodzinnego

13:50-14:00 Lenka Zapletalová, Tomáš Kopec, David Jeník, Milan Večeřa, Gustav Chládek
The effect of lactation order and lactation stage on milk constituent content in Holstein cattle

14:00-14:10  Marianna Wacko, Krzysztof Skalski
Wpływ terminu kastracji knurków na ich wartość rzeźną

Sesja I Posterowa   /14.20-15.24/

14:20-14:28 Dominika Butryn, Ewa Januś
Zwyczaje studentów dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych

14:28-14:36 Martyna Frątczak, Kaja Ziółkowska, Klaudia Lasota, Krzysztof Kowal, Angelika Tkaczyk-Wlizło
Występowanie raka płaskonabłonkowego oczu u koni

14:36-14:44 Martyna Frątczak, Kaja Ziółkowska, Klaudia Lasota, Krzysztof Kowal, Angelika Tkaczyk-Wlizło
Syndrom lawendowego źrebięcia u koni czystej krwi arabskiej

14:44-14:52  Paulina Główka, Julia Fabjanowska, Szymon Milewski, Piotr Jarzyna, Natalia Grabowska, Renata Klebaniuk
Ocena efektywności żywienia krów mlecznych w gospodarstwach indywidualnych

14:52-15:00 Paweł Kawałko, Karolina Wengerska, Sawelij Iszczenko, Monika Śmiech, Justyna Batkowska
Temperatura jako czynnik modyfikujący przechowalniczą jakość jaj przepiórki japońskiej

15:00-15:08 Dominika Koczwara
Ocena użytkowości przepiórek chińskich (Excalfactoria chinensis) i japońskich (Coturnix japonica) utrzymywanych w chowie amatorskim

15:08-15:16 Patrycja Walasek, Martyna Bednarczyk, Monika Kędzierska-Matysek, Anna Teter
Ocena jakości i bezpieczeństwa miodów

15:16-15:24 Damian Zarajczyk, Aleksandra Pizoń, Krzysztof Tyl, Karolina Kasprzak-Filipek
Czynniki warunkujące umaszczenie środkowoeuropejskich ras bydła

Sesja II Referatowa

Temat: Sesja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sesja II
Czas: 21 kwi 2022 09:00 AM Warszawa
Koordynator: Bożena Nowakowicz-Dębek
Identyfikator spotkania: 836 2231 1202
Kod dostępu: 708767

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10:00-10:10 Paulina Bieniek
Zagospodarowanie przestrzeni wybiegów dla psów w Lublinie

10:10-10:20 Patrycja Borowiec
Analiza poziomu arachnofobii na podstawie kontaktu z pająkiem i kwestionariusza

10:20-10:30 Czupryna Wiktoria, Kapustka Joanna
Wpływ czynników środowiskowych na masę ciała afrykańskich jeży pigmejskich

10:30-10:40 Marzena Dereń, Małgorzata Gotkowska, Elena Jarmoła
Hydroterapia w zoofizjoterapii

10:40-10:50 Zuzanna Gleń, Paulina Koba
Behawioryzm i struktura stada wilków szarych (Canis lupus)

10:50-11:00 Sebastian Jaguszewski, Katarzyna Karpińska, Dominika Kopiec, Karolina Kuzioła, Gabriela Kosowska, Bożena Nowakowicz-Dębek
Drgania mechaniczne w środowisku pracy operatora koparki

11:00-11:10 Elena Jarmoła, Kinga Malinowska
Zasoby środowiska kota niewychodzącego, a problemy behawioralne (Indoor Cat Environment Resources and Behavioral)

11:10-11:20 Kamila Kaszycka
Wpływ wczesnej socjalizacji szczeniąt w warunkach schroniskowych na relacje wewnątrzgatunkowe (The influence of early socialization of puppies in shelter conditions on intra-species relationships)

11:20-11:30 Gabriela Kosowska, Katarzyna Karpińska, Sebastian Jaguszewski
Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy kucharza

11:30-11:40 Honorata Kruk, Emilia Rózik
Czy “bezdomny” kot może mieć opiekuna? Analiza postaw społecznych wobec bezpańskich kotów

11:40-11:50  Klaudia Lasota, Kaja Ziółkowska, Oliwia Mikina, Martyna Frątczak, Krzysztof Kowal, Angelika Tkaczyk-Wlizło
Występowanie nowotworów u kota

11:50-12:00 Alicja Lipka
Najczęściej występujące zachowania niepożądane u psów utrzymywanych w domach

12:00-12:10 Zuzanna Łazarowicz, Weronika Bogdan
Rola zabawy ruchowej wspomaganej udziałem psa w rozwoju dzieci w wieku późno przedszkolnym

12:10-12:20  Aleksandra Michałowska, Aleksandra Ogrodnik
Zmiany w relacji opiekun – kot rezydent po wprowadzeniu nowego kota do domu

12:20-12:30 Aleksandra Ogrodnik, Sylwia Parszewska
Nauka czystości u psów w okresie szczenięcym

12:30-12:40 Izabela Rodzyń, Patrycja Słomka
Stosunek opiekunów kotów do szczepień przeciwko wściekliźnie w obecnej sytuacji w Polsce

12:40-12:50 Barbara Rytel, Karolina Chojnacka
Obserwacje preferencji podłoża – węże

12:50-13:00 Paulina Skowrońska, Kamila Stokłosińska
Rehabilitacja kotów

13:00-13:10 Patrycja Słomka, Izabela Rodzyń
Behawior żywieniowy kotów niewychodzących żyjących w grupach

13:10-13:20 Dominika Kopiec, Karolina Kuzioła, Martyna Cenian, Sebastian Jaguszewski, Katarzyna Karpińska
Zanieczyszczenia chemiczne w powietrzu ferm bydła mlecznego

13:20-13:30 Maksymilian Stępień, Roman Kujawa
Agresja wewnątrzgatunkowa u księżniczki z Burundi Neolamprologus brichardi (Cichlidae) i możliwości jej ograniczenia w warunkach akwariowych

13:30-13:40 Karolina Stolarczyk, Aleksandra Kursik
Proces socjalizacji królików

13:40-13:50 Łukasz Szachnowski
Zimowy i wiosenny behawior kaczek krzyżówek w środowiskach o zróżnicowanej antropogenizacji

13:50-14:00 Monika Szymczuk, Patrycja Rekiel
Zastosowanie zasad BHP w sektorze porodowym loch jako element ograniczający zagrożenia zdrowia zootechników

14:00-14:10 Alicja Wajnberg, Andżelika Wilk
Jak znajomość zjawiska lateralizacji u psów pozwala nam je zrozumieć?

14:10-14:20 Alicja Wajnberg, Andżelika Wilk
Masaż relaksacyjny jako sposób na niwelowanie stresu u zwierząt

14:20-14:30 Patrycja Więcław, Dominika Żebracka
Temperaturowa determinacja płci gekonów orzęsionych (Correlophus ciliatus) – badania pilotażowe

14:30-14:40 Kaja Ziółkowska, Klaudia Lasota, Martyna Frątczak, Krzysztof Kowal, Angelika Tkaczyk-Wlizło
Rybia łuska u psów jako choroba genetyczna

14:40-14:50 Gościniak Julia, Dęba Magdalena
Świadomość nauczycieli o felinoterapii

14:50- 15:00 Karolina Kuzioła, Dominika Kopiec
Hałas w środowisku pracy piekarza

15.10-15.20  Wiktoria Polit, Barbara Kopczewska, Aleksandra Szewczyk
Wpływ kofeiny na wzrost i rozmnażanie bakterii

Sesja II Posterowa  /15.20-15.52/

15:20-15:28 Kinga Gierszewska
Symptomy emocjonalne u kawii domowych

15:28-15:36 Katarzyna Rychlica, Albert Fusik
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na behawior indyków fermowych

15:36-15:44 Brianna Schwenzer, Katarzyna Krasińska
Świadomość właścicieli kotów na temat pozakuwetowej urynacji

15:44-15:52 Krystian Strojny, Agata Bielak, Julia Fabjanowska, Szymon Milewski, Martyna Bielak, Alicja Perka, Maciej Bąkowski
Żywienie i suplementacja diety kotów utrzymywanych w warunkach domowych

Harmonogram obrad
Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Koordynator Sekcji – dr Karolina Pitura
tel. 81-531-97-06; e-mail: karolina.pitura@up.lublin.pl

10:00 – 10:05  Otwarcie obrad w sekcji

Temat: Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czas: 21 kwi 2022 10:00 AM Warszawa
Koordynator: Karolina Pitura
Identyfikator spotkania: 898 2913 8725
Kod dostępu: 144897

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10:05 – 10:15  Aleksandra Chrapek, Jarosław Lech
Pieprzyca peruwiańska- skarb ziemi.

10:20 – 10:30  Aleksander Czech 
Uprawa współrzędna roślin zielarskich.

10:35 – 10:45 Marta Alicja Kacprzak, Bartłomiej Radecki
Zioła wspomagające leczenie boreliozy.

10:50 – 11:00 Magdalena Kowalska 
Złoto syberii – Rokitnik zwyczajny (Hippophae ramnoides L.).

11:05 – 11:15 Magdalena Kowalska
Muchomor czerwony (Amanita muscaria (l.) lam.) – Trujący eliksir nieśmiertelności.

11:20 – 11:30 Jarosław Lech, Aleksandra Chrapek
Ashwagandha (Withania somnifera ) – czołowa roślina w medycynie ajurwedyjskiej.

11:35 – 11:45 Bartłomiej Radecki, Marta Alicja Kacprzak
Zioła bogate w olejki eteryczne wykorzystywane w gastronomii.

11:50 – 12:00 Marta Stępnik
Wybrane rośliny dziko rosnące w codziennej diecie człowieka.

12.05 – 12:15 Oliwia Wójcik
Wertykalna farma mikroliści i mikroziół.

12:20 – 12:30 Paulina Nowakowska
Owoce roślin ozdobnych jako pokarm dzikich zwierząt  zamieszkujących tereny zurbanizowane.

12:35 – 12:45 Karolina Piątek
Funkcje zieleni w miastach.

12:50 – 13:00 Maria Krawczyk
Piękno ulicy, czyli o wpływie zieleni pasów przydrożnych na estetykę krajobrazu miasta Lublina.

13:05 – 13:15 Dominika Wiatrowska
Wykorzystanie metody Scenic Beauty Estimation do oceny krajobrazu kulturowego Starego Miasta w Lublinie.

13:20 – 13:30 Tomasz Szafran
Rola gleb technogenicznych w środowisku miejskim Lublina.

13:35 Zakończenie obrad w sekcji

Harmonogram obrad
Sekcji Inżynierii Produkcji

Koordynator Sekcji – dr inż. Marek Domin
tel. 81 5319666; e-mail: marek.domin@up.lublin.pl

Temat: Obrady sekcji Inżynierii Produkcji
Czas: 21 kwi 2022 10:00 AM Warszawa
Koordynator Marek.Domin
Identyfikator spotkania: 859 9909 9533
Kod dostępu: 810828

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

10.00-10.10 Małgorzata Chęć, Monika Puk
Ekologiczne rozwiązania w budownictwie – wpływ na środowisko

10.10-10.20 Agata Greszta, Sylwia Bondyra
Analiza sprzedaży rynkowej lokali mieszkalnych na terenie województwa lubelskiego w latach 2017-2020

10.20-10.30 Savelii Ishchenko
Ocena jakości soków tłoczonych z rozmrożonych białych winogron deserowych

10.30-10.40 Karolina Jóźwiakowska
Usuwanie związków organicznych oraz biogennych w przydomowej oczyszczalni ścieków zainstalowanej przy budynku szkolnym – studium przypadku

10.40-10.50 Dawid Jusiak, Krzysztof Toruń
Możliwości trójwymiarowej prezentacji w Google Earth

10.50-11.00 Katarzyna Kozłowska, Martyna Wierzbicka
Techniczne, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych

11.00-11.10 Angelika Krzysztof
Wpływ uprawy ekologicznej na natężenie erozji wodnej

11.10-11.20 Hubert Małyszek, Seweryn Stachula
Zastosowanie mobilnego oprogramowania w aktualizacji baz danych OpenStreetMap o położenie parkometrów na terenie Miasta Lublin

11.20-11.30 Olga Pańkowska, Agnieszka Sokołowska
Rola narzędzi ArcGIS w przedstawieniu przebiegu cyklonu tropikalnego

11.30-11.40 Monika Piwko
Aplikacja StoryMaps jako nowatorska forma geowizualizacji

11.40-11.50 Katarzyna Siwak
Wpływ zamrażania na efektywność tłoczenia buraka czerwonego

11.50-12.00 Szymon Świercz
Wykorzystanie platformy Grafana do stworzenia systemu monitorującego zużycie energii w wybranym procesie produkcyjnym

12.00-12.10 Mateusz Gancarz, Magdalena Blacha Ergonomiczna ocena warunków pracy na stanowisku serwisanta telefonów komórkowych

12.10-12.20 Martyna Cenian
Ocena obciążenia psychicznego operatorów dźwigów samojezdnych

Harmonogram obrad
Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii

Koordynator Sekcji – dr Urszula Szymanowska
tel. 81-462-33-28; e-mail: urszula.szymanowska@up.lublin.pl

 Sesja I REFERATOWA

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja I
Czas: 21 kwi 2022 09:50 AM Warszawa
Koordynator : Urszula Szymanowska
Identyfikator spotkania: 883 6464 9165
Kod dostępu: 734832

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

GODZ. 10:00 Powitanie uczestników i otwarcie obrad

10:05 Gazda Patrycja
Aktywność przeciwutleniająca wybranych produktów mlecznych – badania in silico i in vitro

10:20 Gutowska Gabriela
Porównanie jakości wybranych jogurtów naturalnych dostępnych na polskim rynku z jogurtami wytwarzanymi w warunkach domowych

10:35 Plata Artur, Wcisło Natalia
Ocena wybranych cech jogurtów produkowanych metodą zbiornikową z dodatkami smakowymi

10:50 Michalska Agata
Herbata – ogólna nazwa, pod którą kryją się odmiany o niezwykłych walorach zdrowotnych

11:05 Łupawka Aleksandra
Kawa popularny i lubiany napój kryjący w sobie liczne właściwości prozdrowotne

11:20 Żak Filip
Izolacja i charakterystyka bakterii pozyskanych z kimchi oraz kiszonej rzodkiewki

11:35 Chraniuk Paulina
Wpływ preparatu mannoprotein ściany komórkowej drożdży Saccharomyces cerevisiae na wzrost wybranych bakterii

11:50 Przybyszewska Adrianna
Ocena toksyczności gamma-dekalaktonu w odniesieniu do wzrostu i aktywności katalitycznej drożdży Yarrowia lipolytica

12:05 Gorczyca Anita
Zakażenie Clostridum difficile

12:20 Gołębiowska Agnieszka
Gąbka roślinna Luffa cylyndrica i jej zastosowanie w procesach biotechnologicznych

12:35 Dębek Karolina
Zastosowanie bromelainy w terapii nowotworów

12:50 Oleszczuk Rafał
Leczenie żywieniowe w ostrym uszkodzeniu nerek- problem wciąż żywy

13:05 Klemens Marta
Naturalnego pochodzenia lotne związki organiczne użyteczne w regulacji apetytu

13:20 Bilecka Magdalena
Analiza pozostałości leków przeciwbakteryjnych w żywności zgodnie z raportami RASFF, EFSA i Krajowym programem badań kontrolnych pozostałości- porównanie 2019 i 2020 roku.

13:35 Bobko Emilia
Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych-analiza porównawcza państw Unii Europejskiej

13:50 Miczołek Sonia, Janicka Kinga
Żywność wygodna a wartość odżywcza oraz spożycie wśród studentów kierunków medycznych PWSZ w Nowym Sączu

Sesja II POSTEROWA

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja II
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Małgorzata Sierocka
Identyfikator spotkania: 814 7110 4118
Kod dostępu: 545662

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

GODZ. 10:00 Powitanie uczestników i otwarcie obrad

10:05 Kolasa Katarzyna
Niedoczynność tarczycy – opis zaburzenia i dietoterapia

10:15 Mazur Anna
Dieta i żywienie podczas terapii fotodynamicznej w raku piersi.

10:25 Koziorowska Katarzyna
Dieta i żywienie podczas terapii fotodynamicznej w raku prostaty.

10:35 Mytych Wktoria
Dieta i żywienie podczas terapii fotodynamicznej rak krtani.

10:45 Sowińska Marta
Dieta i żywienie podczas terapii fotodynamicznej rak nerki.

10:55 Kolasa Katarzyna
Zespół policystycznych jajników – opis endokrynopatii i dietoterapia

11:05 Kawalec Małgorzata
Mięso z probówki – zalety i wady nowoczesnej technologii pozyskiwania mięsa

11:15 Mazurek Ktarzyna
Ocena stosowania dodatków do żywności w wyrobach mięsnych

11:25 Borowska Urszula, Wysocka Marta
Ocena jakościowa wybranych zup instant różnych producentów obecnych w sklepach na  terenie województwa Zachodniopomorskiego

11:35 Konofał Kinga
Porównanie jakości wybranych passat pomidorowych dostępnych na rynku krajowym

11:45 Gutowska Gabriela
Wpływ podgrzewania mikrofalowego  na zawartość antocyjanów w wybranych produktach roślinnych

Harmonogram obrad
Sekcji Biologii Środowiskowej

Koordynator Sekcji – dr Wojciech Płaska
tel. 81-461-00-61 w. 309, wojciech.plaska@up.lublin.pl
miejsce obrad Komisji: sala nr 031, ul. Dobrzańskiego 37, Lublin

Obrady on-line:

Temat: Sympozjum Kół Naukowych_Sekcja Biologii Środowiskowej
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Monika Kukuryk-Tarkowska
Identyfikator spotkania: 868 2751 4713
Kod dostępu: 214281

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Sesja Referatowa 10.00 – 13.40

10.00-10.10 – Michał Arciszewski
Co zagraża drapieżnej osobliwości, czyli aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa) w zmieniającym się środowisku

10.10-10.20 – Aleksandra Bartkowska, Malwina Wachowska, Adela Sawa, Monika Kowalczuk, Patrycja Hałasa, Wojciech Płaska
Właściwości fizyczne i chemiczne starorzecza Bystrzycy i zbiornika śródleśnego

10.20-10.30 – Aleksandra Chrzanowska, Gabriela Bzówka, Wiktoria Berantek, Eliza Wargala, Izabela Kot
Wykorzystanie lawendy (Lavandula angustifolia Mill.) w  kosmetologii

10.30-10.40 – Justyna Ciećko, Adrianna Romańska, Marek Kowalczyk, Piotr Domaradzki
Porównanie właściwości fizykochemicznych i sensorycznych kremów przeciwzmarszczkowych

10.40-10.50 – Justyna Ciećko, Adrianna Romańska, Marek Kowalczyk, Piotr Domaradzki
Zmiany fizykochemiczne i organoleptyczne zachodzące w kremach podczas przechowywania 

10.50-11.00 – Magdalena Dwernicka, Michalina Dynos
Tularemia w Polsce- jako ważna choroba zoonotyczna

11.00 – 11.10 – Aleksandra Kamienik, Patrycja Dziedzic, Eliza Wargala, Katarzyna Rubinowska
Kawa – korzystny surowiec w przemyśle kosmetycznym, spożywczym oraz farmaceutycznym

11.10-11.20 – Łucja Koszczka, Aneta Tulejbicz, Eliza Wargała, Patrycja Skowronek
Zastosowanie i właściwości wosku pszczelego (Cera alba) oraz miodu (Mel extract) w  kosmetologii, farmakologii oraz przemyśle spożywczym

11.20-11.30 – Anna Martin, Klaudia Jurasz, Wojciech Ważny, Zbigniew Bełkot
Badanie opinii społecznej na temat wpływu kotów i psów na środowisko naturalne

11.30-11.40 – Kacper Nowakowski, Krzysztof Polec
Wstępne badanie nad wpływem krótkotrwałego szoku termicznego na ruch Daphnia magna

11.40-11.50 – Dominika Pietrasik, Adriana Szuba, Wiktoria Urbanek, Eliza Wargala, Bożena Denisow
Rozmaryn -źródło związków fenolowych wykorzystywanych w  biokosmetologii

11.50-12.00 – Prudil J., Sedlák L., Boturová K., Pospíšilová L., Dryšlová T.
Jakość materii organicznej gleby badana metodą spektroskopii UV-VIS Quality of soil organic matter studied by UV-VIS spectroscopy

12.00-12.10 – Krzysztofa Sałamacha, Patrycja Skowronek
Owady – ogniwo w rozkładzie materii organicznej

12.10-12.20 – Aleksandra Sicińska, Emilia Romanek, dr Zbigniew Bełkot
Wpływ lisa pospolitego (Vulpes vulpes) na środowisko przyrodnicze, z uwzględnieniem hodowli przydomowych drobiu

12.20-12.30 – Przemysław Skiba
Ichtiofauna granicznego odcinka rzeki Bug

12.30-12.40 – Daniel Skowron, Dominik Banach
Udział niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC.) w fitocenozach grądu subkontynentalnego typowego (Tilio-Carpinetum typicum) w rezerwatach: im. prof. Władysława Szafera i Starzyna w Puszczy Białowieskiej

12.40-12.50 – Aneta Tulejbicz, Łucja Koszczka, Eliza Wargala, Magdalena Toporowska
Zastosowanie chlorelli oraz spiruliny w biokosmetologii

12.50-13.00 – Eliza Wargala, Martyna Sławska, Agnieszka Zalewska, Patrycja Skowronek
Dobroczynne produkty pszczele (jad, mleczko oraz kit pszczeli) w przemyśle kosmetycznym

13.00-13.10 – Eliza Wargala, Agnieszka Zalewska, Martyna Sławska, Magdalena Toporowska
Mikroplastik jako składnik kosmetyków i zanieczyszczenie środowiska w  świetle wiedzy i opinii studentów kierunku kosmetycznego

13.10-13.20 – Paulina Wojtyła, Natalia Wieczorek, Eliza Wargala, Aneta Sulborska- Różycka
Masło shea (masło karité) jako cenny produkt w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym

13.20-13.30 – Aleksandra Wróbel
Pies myśliwski jako potencjalne zagrożenie zoonotyczne

13.30-13.40 – Valeryia Zaikova, Julia Górska, Aleksandra Bartkowska, Anna Gryboś, Maciej Hankiewicz, Wojciech Płaska
Ocena stanu ekologicznego starorzecza rzeki Bystrzyca w  Jakubowicach Murowanych k. Lublina

Sesja Posterowa 13.40 – 16.00

13.40-13-50 – Aleksandra Bartkowska, Dominika Chmiel, Roksana Sise, Wojciech Płaska
Kolonizacja sztucznych substratów przez makrofaunę bezkręgową w rzece wyżynnej- eksperyment terenowy na potrzeby diagnostyki sądowej

13.50-14.00 – Aleksandra Kurzajewska, Monika Ługowska, Katarzyna Rubinowska
Olej z  nasion wiesiołka dla zdrowia i urody

14.00-14.10 – Julia Kusy, Anna Masłowska, Ewa Januś
Problemy dotyczące włosów i paznokci u ozdrowieńców po przebyciu COVID-19

14.10-14.20 – Julia Kusy, Anna Masłowska Ewa Januś
Zastosowanie i właściwości kosmetyczne oleju emu

14.20-14.40 – Julia Kutek, Martyna Magda, Ewa Januś
Koszenila – barwnik nie tylko spożywczy

14.40-14.50 – Julia Kutek, Martyna Magda, Ewa Januś
Innowacyjna terapia dla skóry mydłem z wełny alpaki

14.50-15.00 – Monika Ługowska, Aleksandra Kurzajewska, Joanna Wajs
Ocena stanu wiedzy konsumentów na temat dermokosmetyków

15.00-15.10 – Monika Ługowska, Aleksandra Kurzajewska
Holistyczny wpływ talasoterapii na człowieka

15.10-15.20 – Martyna Magda, Julia Kutek, Ewa Januś
Świadomość nabywców kosmetyków na temat obecności w nich mikroplastiku

15.20-15-30 – Martyna Magda, Julia Kutek, Katarzyna Rubinowska
Bakuchiol – roślinna alternatywa retinolu 

15.30-15.40 – Anna Masłowska, Julia Kusy, Ewa Januś
Dobroczynne właściwości i  zastosowanie pereł w kosmetologii

15.40-15.50 – Anna Masłowska, Julia Kusy, Ewa Januś
Ocena świadomości użytkowników na temat surowców zwierzęcych w wyrobach perfumeryjnych

15.50-16.00 – Karolina Przebięda, Anna Pawlik
Grzybowe metabolity wtórne jako źródło alternatywnych środków biokontroli

OTWARCIE III MSSKN, WYKŁAD INAUGURACYJNY (9.00-10.00)
ORAZ  ZAKOŃCZENIE III MSSKN (17.30)

Temat: III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Czas: 21 kwi 2022 08:45 AM Warszawa
Koordynator Wojciech Olecki
Identyfikator spotkania: 884 3386 1903
Kod dostępu: 173039

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

OBRADY W SEKCJACH: (10.00-16.00)

I Sekcja Agrobioinżynierii

Temat: Sesja I – Sekcja Agrobioinżynierii
Czas: 21 kwi 2022 10:00 AM Warszawa
Koordynator: Adam Gawryluk
Identyfikator spotkania: 819 4125 5683
Kod dostępu: 791980

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Temat: Sesja II – Sekcja Agrobioinżynierii
Czas: 21 kwi 2022 01:00 PM Warszawa
Koordynator; Adam Gawryluk
Identyfikator spotkania: 828 4777 1098
Kod dostępu: 918525

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

II Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

Temat: Sekcja Medycyny Weterynaryjnej
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Marta Wójcik
Identyfikator spotkania: 860 3717 4692
Kod dostępu: 186424

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

III Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Temat: Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sesja I 
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Karolina Kasprzak-Filipek
Identyfikator spotkania: 898 6092 1331
Kod dostępu: 128766

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Temat: Sesja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Sesja II
Czas: 21 kwi 2022 09:00 AM Warszawa
Koordynator: Bożena Nowakowicz-Dębek
Identyfikator spotkania: 836 2231 1202
Kod dostępu: 708767

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

IV Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Temat: Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czas: 21 kwi 2022 10:00 AM Warszawa
Koordynator: Karolina Pitura
Identyfikator spotkania: 898 2913 8725
Kod dostępu: 144897

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

V Sekcja Inżynierii Produkcji

Temat: Obrady sekcji Inżynierii Produkcji
Czas: 21 kwi 2022 10:00 AM Warszawa
Koordynator Marek Domin
Identyfikator spotkania: 859 9909 9533
Kod dostępu: 810828

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

VI Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja I
Czas: 21 kwi 2022 09:50 AM Warszawa
Koordynator: Urszula Szymanowska
Identyfikator spotkania: 883 6464 9165
Kod dostępu: 734832

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

Temat: Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – Sesja II
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Małgorzata Sierocka
Identyfikator spotkania: 814 7110 4118
Kod dostępu: 545662

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz

VII Sekcja Biologii Środowiskowej

Temat: Sympozjum Kół Naukowych_Sekcja Biologii Środowiskowej
Czas: 21 kwi 2022 09:45 AM Warszawa
Koordynator: Monika Kukuryk-Tarkowska
Identyfikator spotkania: 868 2751 4713
Kod dostępu: 214281

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz
Dołącz przez Skype for Business
Zobacz