Komitet naukowy V MSSKN

Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – przewodnicząca

Prof. dr hab. Oleksandr Tsereniuk, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Poltava, Ukraine

Prof. dr hab. Ostap Zhukorskiy, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Poltava, Ukraine

Prof. dr hab. Maciej Kuboń, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Dr Luisa Pozzo, National Research Council (CNR), Pisa, Italy

Dr hab. Marzena Wińska – Krysiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Miroslava Kačániová, Slovak University of Agriculture

Dr hab. Paweł Buczyński, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Anna Rysiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Brygida Ślaska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Marek Babicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Halina Lipińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie