Komitet naukowy III MSSKN

Prof. dr hab. Urszula Kosior-Korzecka – przewodnicząca

Dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni

Dr hab. Dariusz Góral, prof. uczelni

Dr hab. Olena Shcherbak, Państwowa Akademia Weterynaryjna w Charkowie

Dr hab. Oleksandr Tsereniuk, Instytut Zootechniczny w Charkowie

Dr Natalya Shkavro, Instytut Nauk o Zwierzętach Narodowej Akademii Nauk Rolniczych