Komitet naukowy IV MSSKN

Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni  – przewodnicząca

Dr hab. Halina Lipińska, prof. Uczelni

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. Uczelni

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni

Dr hab. Dariusz Góral, prof. Uczelni

Dr hab. Oleksandr Tsereniuk, Instytut Zootechniczny w Charkowie