Komitet organizacyjny V MSSKN

Prof. dr hab. Marek Babicz – przewodniczący

Dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska – sekretarz

Dr inż. Adam Gawryluk – sekretarz, koordynator Sekcji Agrobioinżynierii

Mgr Iwona Joć – sekretarz

Dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni – koordynator Sekcji Medycyny Weterynaryjnej

Dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni – koordynator Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dr inż. Karolina Pitura – koordynator Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dr inż. Marek Domin – koordynator Sekcji Inżynierii Produkcji

Dr Urszula Szymanowska – koordynator Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dr Wojciech Płaska – koordynator Sekcji Biologii Środowiskowej

Dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni

Dr inż. Małgorzata Góral-Kowalczyk

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Mgr inż. Dorota Szewczuk

Mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda – koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Mgr Karolina Kwapisz

Mgr Aleksandra Bartkowska

Lek. wet. Bartłomiej Szymczak

Liwia Arbatowska

inż. Rozalia Sowisz

inż. Kamila Hunek