Komitet organizacyjny III MSSKN

Prof. dr hab. Marek Babicz – przewodniczący

Dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska – sekretarz

Dr inż. Adam Gawryluk – sekretarz, koordynator Sekcji Agrobioinżynierii

Mgr inż. Iwona Joć – sekretarz

Dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni – koordynator Sekcji Medycyny Weterynaryjnej

Dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni – koordynator Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dr Karolina Pitura – koordynator Sekcji Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dr inż. Marek Domin – koordynator Sekcji Inżynierii Produkcji

Dr Urszula Szymanowska – koordynator Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dr Wojciech Płaska – koordynator Sekcji Biologii ŚrodowiskowejM

Mgr inż. Dorota Szewczuk

Mgr inż. Magdalena Łukasik – koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Mgr Karolina Kwapisz

Mgr inż. Agnieszka Wasilak

Monika Szymczuk

Inż. Michał Arciszewski