Goście honorowi - wykłady tematyczne

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny i wykłady tematyczne podczas V Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Ich zakres jest na tyle szeroki, że każdy będzie mógł pogłębić swoją wiedzę, jak też zapoznać się z nowymi, aktualnymi problemami badawczymi. Poprowadzą je wybitni specjaliści z różnych dziedzin nauki z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, w tym:

Luisa Pozzo, PhD, DVM – Institute of Agricultural Biology and Biotechnology of the National Research Council (CNR-IBBA),

prof. ing. Miroslava Kačániová, PhD – Slovak Agriculture University in Nitra,

dr Anna Rysiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Marzena Wińska-Krysiak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

prof. dr hab. Ostap Zhukorskiy – National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,

prof. dr hab. inż. Maciej Tadeusz Kuboń – Uniwersytet Rolniczy  im. H. Kołłątaja w Krakowie,

dr hab. Paweł Buczyński, profesor uczelni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach wykładu inauguracyjnego zaproponowaliśmy spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Drużyna sprzed Olszyny”, które przedstawi temat: Kultywowanie tradycji wsi polskiej w społecznościach lokalnych.

Członkinie i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Drużyna sprzed Olszyny

Nie jest to wybór przypadkowy, gdyż Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest silnie związany ze środowiskiem wiejskim, rolnictwem, hodowlą zwierząt, umiejętnie łączy aspekt tradycji z nowoczesnością, która jest nieodzownym elementem współczesnej, szybko zmieniającej się wsi.

Te „małe Ojczyzny” to miejsca bardzo ważne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla wszystkich branż związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, także dla naukowców w myśl zasady: nauka – praktyce.

„Kochamy swoją wieś i pomimo tego, że wiele z nas pracuje poza wsią, chcemy tu mieszkać i żyć!” (cyt. KGW „Drużyna sprzed Olszyny”)

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów
prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

Wykład inauguracyjny

Koło Gospodyń Wiejskich „Drużyna sprzed Olszyny” w Kudrach
„Kultywowanie tradycji wsi polskiej w społecznościach lokalnych”
Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15

Wykłady tematyczne:

Sekcja Agrobioinżynierii

dr Anna Rysiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

„Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Manden. Gatunek inwazyjny i interesujący obiekt badań naukowych”

Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

Luisa Pozzo, PhD, DVM – Institute of Agricultural Biology and Biotechnology of the National Research Council (CNR-IBBA)

“Nutraceuticals and their role in preventing chronic degenerative diseases (CDDs)”

Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

prof. dr hab. Ostap Zhukorskiy – National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

„The use and preservation of genetic resources of agricultural animal breeds in Ukraine”

Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

dr hab. Marzena Wińska-Krysiak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekosystemy a dobrostan człowieka”

Sekcja Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Maciej Tadeusz Kuboń – Uniwersytet Rolniczy  im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Kompetencje przyszłości”

Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii

prof. ing. Miroslava Kačániová, PhD – Slovak Agriculture University in Nitra

„Essential oil uses in the food industry“

Sekcja Biologii Środowiskowej

dr hab. Paweł Buczyński, profesor uczelni – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

„Sztuczne też może być piękne – o  wykorzystaniu wód antropogenicznych w ochronie ważek (Odonata)”

Wykład inauguracyjny pt.:
„Kultywowanie tradycji wsi polskiej w społecznościach lokalnych”
KGW w Kudrach „Drużyna sprzed Olszyny”

Członkinie i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Drużyna sprzed Olszyny

Koło Gospodyń Wiejskich w Kudrach „Drużyna sprzed Olszyny” powstało niedawno, bo 7.09.2022 roku z inicjatywy samych mieszkańców. Główną ideą jego założenia było to, by nasza wieś Kudry, która w ostatnich latach się odmładza, była miejscem, w którym po prostu fajnie się żyje.

We wsi jest siedem małżeństw ze stażem poniżej 10 lat i dziesięcioro dzieci w wieku poniżej 10 lat więc mamy dla kogo pracować, jednoczyć się i dawać wzór życia we wspólnocie.

Skąd wzięła się nazwa? Za Kudrami rozciąga się niewielki lasek zwany przez mieszkańców olszyną. Pani Basia, u której zrobiliśmy pierwsze babskie taktyczne spotkanie wymyśliła nazwę „Dziewczyny sprzed olszyny”. Jednak z uwagi, że na oficjalnym spotkaniu organizacyjnym nie zabrakło chętnych mężczyzn do zapisania się do Koła, przyjęliśmy więc nazwę „DRUŻYNA SPRZED OLSZYNY”. Patrycja zrobiła nam super logo, które świetnie oddaje ideę i energię członków, a jest nas aż 48 osób, w tym 26 kobiet i 22 mężczyzn!

Zaraz po wystartowaniu z działalnością, niezwykle ważna dla nas okazała się pomoc w postaci dotacji z ARiMR, za które kupiliśmy namiot i akcesoria niezbędne do wyposażenia kulinarnego stoiska wystawienniczego oraz zamówiliśmy stroje. Skromne, ale spójne z logiem.

W roku 2022, od razu po założeniu Koła, wzięliśmy udział w Święcie Jabłka w Jabłoniu  (na którym to pierwszy raz publicznie wystąpiliśmy) z  przygotowaną wielką szarlotką (około 2m2). Na obchody Narodowego Święta Niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu  dosłownie „nawarzyliśmy bigosu”. W obydwu przypadkach było pysznie.

Rok 2022 zakończyliśmy wspólnym ogniskiem wiejskim, a 13.01.2023 członkowie również naszego koła z inicjatywy władz gminy wybrały się na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Przed świętami Wielkanocnymi namówiliśmy pozostałe wioski należące do naszej parafii do wspólnego uwicia wielkich palm wielkanocnych, a latem do przygotowania wieńców dożynkowych. W lipcu i sierpniu 2023 roku zorganizowaliśmy dwa pikniki rodzinne, w tym jeden w duchu zapobiegania przemocy w rodzinie i alkoholizmowi (projekt unijny, którego beneficjentem była Gmina Jabłoń) pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Drużyna sprzed olszyny” stara się brać udział w różnych imprezach w naszym regionie, prezentując swoje wyroby rękodzielnicze i kulinarne.

Największym dotychczasowym sukcesem naszego Koła jest zwycięstwo w konkursie Bitwa Regionów zarówno na etapie powiatowym, wojewódzkim a przede wszystkim zajęcie II miejsca w finale VIII edycji konkursu który odbył się 7.10.2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Przygotowaliśmy „udziec indyka wronimi uszami i kapustą kiszoną faszerowany, pieczony pod pierzynką z masła, podany z gamzą ziemniaczaną pod skwarkami i ogórkiem kiszonym”. Danie to urzekło jurorów zarówno pod względem smaku jak i prezentacji. Wspólnie dopracowywaliśmy każdy szczegół, rozdzielaliśmy między sobą zadania. Wszystko szło nam tak sprawnie, że śmialiśmy się, że na pewno z góry wspierają nas nasze babcie i nasi dziadkowie, dzięki którym wspomnienia z dzieciństwa mogły odżyć. Kochamy swoją wieś i pomimo tego, że wiele z nas pracuje poza wsią, chcemy tu mieszkać i żyć!

Nagrody finansowe które pozyskaliśmy pozwalają jeszcze intensywniej realizować  nasze założenia statutowe. Pomimo tego, że w naszej wsi nie ma żadnej świetlicy, nie przeszkodziło nam to w założeniu Koła. Marzymy o tym, aby powstało takie miejsce, w którym moglibyśmy razem się bawić, uczyć, opowiadać, świętować i po prostu ze sobą przebywać. Liczymy na pomoc władz gminy w tej sprawie.

Zakładając Koło nie sądziliśmy, że aż w takim stopniu scali i zintegruje  mieszkańców. Każdy pomaga jak może, robi to, co potrafi najlepiej. Mieszkańcy wsi przeczesują swoje strychy w poszukiwaniu rekwizytów, które przekazują na rzecz Drużyny.

Panowie z Koła śmieją się, że mają fajnego kapitana. A ja odpowiadam – bez marynarzy kapitan nigdzie nie popłynie. A im mniej majtków, tym więcej marynarzy.

Dla takich chwil warto żyć!

Życzymy wszystkim „aby nam się chciało”. Reszta się ułoży. Niech koło się toczy.

Agata Korpysz

Sekcja Agrobioinżynierii

WYKŁAD
„Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Manden. Gatunek inwazyjny i interesujący obiekt badań naukowych”

Dr Anna Rysiak
Zatrudniona w Katedrze Botaniki, Mykologii i Ekologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Moje zainteresowania badawcze to:

 • Ochrona bioróżnorodności flory i roślinności,
 • mechanizmy synantropizacji flory i roślinności,
 • gatunki obcego pochodzenia w tym inwazyjne,
 • wielowymiarowa, interdyscyplinarna analiza cech gatunków inwazyjnych,
 • bank nasion,
 • modyfikacje niszy ekologicznej.
 • Wybrane publikacje naukowe

  1. Kulik M., Bochniak A., Chabuz W. Żółkiewski P., Rysiak A. Is Grazing Good for Wet Meadows? Vegetation Changes Caused by White-Backed Cattle. Agriculture (Switzerland), 13(2): 261.
  2. Kunat-Budzyńska M., Rysiak A., Wiater, A., Grąz M., Andrejko M., Budzyński M., Bryś M.S., Sudziński M., Tomczyk M., Gancarz M., et al. 2023. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of New Honey Varietals. International Journal of Environmental Research and Public Health 20(3): 2458.
  3. Rysiak A., Chabuz W., Sawicka-Zugaj W., Zdulski J., Grzywaczewski G., Kulik M. 2021. Comparative impacts of grazing and mowing on the floristics of grasslands in the buffer zone of Polesie National Park, eastern Poland. Global Ecology and Conservation. 27: 1–18. 
  4. Rysiak A., Dresler S., Hanaka A., Hawrylak-Nowak B., Strzemski M., Kováčik J., Sowa I., Latalski M., Wójciak M. 2021. High Temperature Alters Secondary Metabolites and Photosynthetic Efficiency in Heracleum sosnowskyi, International Journal of Molecular Sciences 22(9): 4756. 
  5. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł.D. 2020. Spring flora diversity versus ecosystem stressors: case studies from the Western Roztocze and Lublin Upland border, South-East Poland. Ecohydrology & Hydrobiology 20(4): 693–706. 
 • Udział w projektach badawczych

  1. „Opracowanie innowacyjnej, naturalnej kompozycji preparatu kosmetycznego
   do pielęgnacji skóry, w tym skóry skłonnej do podrażnień”. Finansowanie: „Inkubator Innowacyjności 4.0 Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  2. „Pszczoła miodna Apis mellifera, dzikie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.” Finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podmiot realizujący: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Aktywny członek  Polskiego Towarzystwa Botanicznego, gdzie pełni funkcje: sekretarza Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej  oraz skarbnika oddziału lubelskiego PTB.  Istotnym elementem mojej pracy jest edukacja na poziomie akademickim, a także młodzieży szkolnej oraz dzieci, którą realizuję w ramach cyklicznych projektów np. Lubelski Festiwal Nauki, Noc Biologów, Europejski „Green Week”. Prowadziłam praktyczne warsztaty dotyczące rozpoznawania, adaptacji i wartości pożytkowych roślin we współpracy z CSK w Lublinie, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Lubelskich dla zróżnicowanych grup odbiorców.

 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  1. Analiza morfologiczna makro- i mikroszczątków pochodzenia roślinnego na zlecenie Biura Ekspertyz Kryminalistycznych „Paragraf”. Umowa UMCS a Biurem Ekspertyz Kryminalistycznych „Paragraf” Sp. Z.o.o.
  2. Inwentaryzacja florystyczno-zoologiczna dwóch oddziałów kompleksu leśnego „Stary Gaj” w Lublinie o numerach 177 i 178 (część florystyczna). Umowa pomiędzy UMCS, Uniwersytetem Przyrodniczym Lublin, a Gminą Lublin.

Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

LECTURE
“Nutraceuticals and their role in preventing chronic degenerative diseases (CDDs)”

Luisa Pozzo, PhD, DVM
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7530-7814

Scientific profile

Luisa Pozzo is a Researcher at the Institute of Agricultural Biology and Biotechnology of the National Research Council (CNR-IBBA) since 2011. In 2007 she graduated in Veterinary Medicine at the University of Turin, in 2011 she obtained the title of PhD in Veterinary Sciences at the University of Turin and in 2013 she obtained the 2nd level Master degree in “Food Science: quality, safety and human nutrition” at the University of Pisa. In 2010 she made a PhD Training at Mycotoxicology Unit, ENVT, France. In 2015 she was Host Researcher at Institute of Animal Reproduction and Food Research, PAS, Olsztyn, Poland. In 2018 she was Host Reseracher at IATA CSIC, Valencia, Spain. From 2016 she has a University teaching position for Applied Nutraceuticals (BIO/14) at Human Nutrition Sciences degree at University of Pisa.

Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Lecture:
„The use and preservation of genetic resources of agricultural animal breeds in Ukraine”

Prof. dr hab. Ostap Zhukorskiy, academician
Director of the Institute of Animal Breeding and Genetics n.a. M.V. Zubets of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
e-mail:

Scientific profile:

Mainly interested in preservation of biological diversity of genetic resources of agricultural animals, ecological modification of conditions and systems of maintaining animals and increasing their adaptability to environmental conditions, reduction of climatic risks in the production of animal husbandry products.

Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

WYKŁAD pt.:
„Ekosystemy a dobrostan człowieka”

Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Roślin, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, 02-776 Warszawa
e-mail:

Sylwetka naukowa:

Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW (1996), doktor nauk rolniczych (2000), doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (2015). Od grudnia 2000 r. do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie w Katedrze Ochrony Roślin. Kierownik Samodzielnego Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa (2012-2019). Prodziekan ds. dydaktyki kierunku ogrodnictwo i ochrona zdrowia roślin (2016-2019). Dziekan Wydziału Ogrodniczego (2019-2024). Specjalistka w zakresie uprawy i nawożenia roślin ogrodniczych, gleboznawstwa, fitoremedjacji. Prowadzi badania naukowe dotyczące możliwości wykorzystania roślin do usuwania ze środowiska naturalnego metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń, mechanizmów warunkujących zróżnicowane odżywienie roślin, a także procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie.

Sekcja Inżynierii Produkcji

WYKŁAD pt.:
„Kompetencje przyszłości”

prof. dr hab. inż. Maciej Tadeusz Kuboń
Uniwersytet Rolniczy  im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Sylwetka naukowa:

Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej.  Autor 214 prac naukowych, w tym 10 monografii, 24 rozdziały w monografiach oraz 4 skrypty. Współtwórca 4 patentów, w tym 2  nagrodzone złotym i srebrnym medalem na 62 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA. Członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, v-ce przewodniczący Komitetu Inżynierii Rolniczej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, członek Międzynarodowej Organizacji Inżynierów CIGR, redaktor naczelny zeszytów naukowych „Agricultural Engineering” indeksowanych w bazie SCOPUS. 

Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii

 LECTURE
„Essential oil uses in the food industry.“

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. has working as a university teacher at the Institute of Horticulture, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak Agriculture University in Nitra (SUA) since 2019.  She worked at Faculty of Biotechnology and Food Sciences, SUA from October 1998 until September 2019. Research activities are focused on microbial analysis of food, effect of biologically active and natural substances and the mechanisms of effects of these compounds on animal digestive system in vivo and in vitro, antimicrobial resistance of bacteria isolated from food, antimicrobial activity of natural compounds on different types of microorganisms, antimicrobial activity of bee’s products. Her research is focused on antimicrobial, antibiofilm, anti-insect, antioxidant, anticarcinogenic activity of medicinal plants and essential oils for last ten years. She evaluated shell life extension of different animal and plant products with different concentration of essential oils in her study. The resistance of antibiotics is at these ages very big issue, so it is important to find some biological active substances which can be effective against bacteria which are resistant to antibiotics.

Awards for research and development activities: 2007- Dean´s award for publications, 2009 – Rector`s award for the best scientific article, 2010 – awarded Dean´s honourable mention for the publications, 2013 – awarded Dean´s honourable mention for research and publications, in year 2017 honourable mention from L’ Oreal and Unesco, in year 2019 – Rector`s award for the best scientific article, awarded literal fond for three-year citations and Scientist of year from Ministry of education. Her works and studies are published in indexed journals in WOS and Scopus (together 306 articles in WOS and 316 articles in Scopus, Hirsch Index in WOS 26 and in Scopus 28). She is a reviewer of CC journals. There were 44 bachelors, 111 engineers and 8 PhD students works were successfully defended under her authority. She is supervisor of 4 PhD students now. One PhD student won the first place in Agricultural Science from the Foundation ITENDA under her authority. Two PhD students of prof. Kačániová, won the award of President Ivan Gašparovič, Student Personality of Slovakia in academic year 2010/2011 a 2011/2012 for outstanding achievements in education and scientific research in the category of agriculture, forestry, timbering. She attended many fellowships abroad: University of Michael Hernandéz in Alicante, Spain, University of Rzeszow, Poland, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic and others. She is a member of the commission for doctoral study in the study program: Molecular Biology and Biotechnology, member of the Scientific Council FBFS SUA in Nitra, member of the habilitation and inauguration committees, member of the management of FBFS SUA in Nitra, member of the commission EFSA European Food safety Authority, editorial board member: Trakya University Journal of Science, Annales Universitatis Mariae Curie – Sklodowska, section zootechnica, Animal Science and Biotechnologies. Gastro, reviewer VEGA, KEGA, APVV, editor and founder of scientific journal: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. She was Academic Senate member: 2004-2006, 2006-2010 and chairman of the Academic Senate in 2010, national contact in 7. RP for Slovakia, Bio 2008-2011.  She was a vice-dean for International Affairs, ECTS and Public Relations, FBFS SUA in Nitra from March 2011 until October 2016. She worked an a National contact person for 7.FP in priority BIO for Slovakia (from 2011 to 2018).

Sekcja Biologii Środowiskowej

WYKŁAD pt.:
„Sztuczne też może być piękne — o  wykorzystaniu wód antropogenicznych w ochronie ważek (Odonata)”

Dr hab. Paweł Buczyński, profesor uczelni
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, ul. Akademicka 19. 20-033 Lublin,
e-mail: 

Sylwetka naukowa:

Zoolog i hydrobiolog zainteresowany głównie bezkręgowcami słodkowodnymi — ich różnorodnością biologiczną, rozmieszczeniem geograficznym, ekologią, zagrożeniami, ochroną, wykorzystaniem w ocenie stanu środowiska. Głównymi organizmami modelowymi w tych badaniach są ważki (Odonata) i chrząszcze (Coleoptera). Autor ponad 300 oryginalnych prac naukowych z tego zakresu.