Towarzystwa Naukowe wspierające MSSKN

Dzięki zaangażowaniu się Towarzystw Naukowych w organizację III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych odbędzie się KONKURS na najlepsze prace naukowe prezentowane w sesji referatowej i posterowej w poszczególnych Sekcjach tematycznych.

Sekcję Agrobioinżynierii wspiera Polskie Towarzystwo Agronomiczne

Przewodnicząca Oddziału w Lublinie
dr hab. Aleksandra Głowacka, profesor uczelni

Komisja Konkursowa:
dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni
dr hab. Danuta Sugier, prof. uczelni

Sekcję Medycyny Weterynaryjnej wspiera Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Przewodniczący Oddziału w Lublinie
dr hab. Witold Kędzierski, profesor uczelni

Komisja Konkursowa:
dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni

Sekcję Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wspiera Polskie Towarzystwo Zootechniczne


Przewodnicząca Koła w Lublinie
dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Komisja Konkursowa:
dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj
dr hab. Izabela Wilk

Sekcję Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu wspiera Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Przewodniczący Oddziału w Lublinie
dr hab. Robert Gruszecki

Komisja Konkursowa:
dr hab. Robert Gruszecki
dr hab. Iwona Szot
dr hab. Grażyna Zawiślak

Sekcję Inżynierii Produkcji wspiera Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej


Prezes Oddziału w Lublinie
prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz

Komisja Konkursowa:
prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz
prof. dr hab. Sławomir Kocira,
dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni
dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni

Sekcję Nauk o Żywności i Biotechnologii wspiera Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Oddział w Lublinie
Dr hab. Dariusz Stasiak, profesor uczelni

Komisja Konkursowa:
dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni

*

Sekcję Biologii Środowiskowej wspiera Polskie Towarzystwo Zoologów
Prezes Zarządu
dr hab. Jarosław Wiącek, profesor uczelni

Komisja Konkursowa:
dr hab. Jarosław Wiącek, prof. uczelni