Towarzystwa Naukowe wspierające MSSKN

Dzięki zaangażowaniu się Towarzystw Naukowych w organizację III Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych odbędzie się KONKURS na najlepsze prace naukowe prezentowane w sesji referatowej i posterowej w poszczególnych Sekcjach tematycznych.

Sekcję Agrobioinżynierii wspiera Polskie Towarzystwo Agronomiczne

Przewodnicząca Oddziału w Lublinie
dr hab. Aleksandra Głowacka, profesor uczelni

Sekcję Medycyny Weterynaryjnej wspiera Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Przewodniczący Oddziału w Lublinie
dr hab. Witold Kędzierski, profesor uczelni

Sekcję Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wspiera Polskie Towarzystwo Zootechniczne


Przewodnicząca Koła w Lublinie
dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Sekcję Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu wspiera Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni

Sekcję Inżynierii Produkcji wspiera Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej


Prezes Oddziału w Lublinie
prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz

Sekcję Nauk o Żywności i Biotechnologii wspiera Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Oddział w Lublinie
Dr hab. Dariusz Stasiak, profesor uczelni

*

Sekcję Biologii Środowiskowej wspiera Polskie Towarzystwo Zoologów
Prezes Zarządu
dr hab. Jarosław Wiącek, profesor uczelni