V MSSKN - Konkurs dla szkół ponadpodstawowych

KOMUNIKAT II

Szanowni Państwo,

Konkurs „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty” odbędzie się w dniu 18. kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Program:

8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników stacjonarnych (budynek Agro II, ul. Akademicka 15, wejście główne),
9:00-10:00 – otwarcie konferencji (Centrum Kongresowe UP Lublin, ul. Akademicka 15, forma hybrydowa, zasady łączenia on-line poniżej),
10:30-11:30 – prezentacja posterów forma hybrydowa (s. 122 – budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13),
11:30-12:00 – podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu (s. 122 – budynek Rektoratu, ul. Akademicka 13, forma hybrydowa)

Połączenie on-line odbędzie się z wykorzystaniem platformy ZOOM. Należy skorzystać z poniższych danych (Uwaga! linki do części 1 i 2 różnią się):

Część 1. 9:00-10:00 – otwarcie konferencji

Temat: V International Symposium of Student Scientific Clubs
Czas: 18 kwi 2024 08:45 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 973 2866 1269
Kod dostępu: 168509
Koordynator: Wojciech Olecki

Część 2. 10:30-12:00 – prezentacja on-line i obrady

Temat: Konkurs „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty” – V MSSKN- UP w Lublinie

Dołącz do spotkania Zoom
Zobacz

Identyfikator spotkania: 997 9195 7519
Kod dostępu: 848960
Koordynator: Kinga Kropiwiec-Domańska

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Marek Babicz

 • Komunikat I

  Szanowni Państwo,
  Drodzy uczniowie,

  Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie pt.:

  „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty”

  orgaznizowanym w ramach V Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w formie hybrydowej.

  Ideą konkursu jest rozwijanie zdolności, kreatywności i pogłębienie wiedzy m.in. z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej, w tym w formie zrównoważonej, dobrostanu zwierząt, w tym profilaktyki weterynaryjnej, mechanizacji rolnictwa, produkcji i wykorzystania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywienia i usług gastronomicznych, ochrony środowiska, ekologii, inżynierii środowiska, energetyki odnawialnej i in., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej regionów Polski wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie).

  Celem konkursu jest również kształtowanie świadomości i postaw związanych z tożsamością regionalną, odkrywania i doceniania różnorodności, niepowtarzalności i specyfiki regionów.

  Konkurs odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 15, budynek Agro II, Centrum Kongresowe. Postery można prezentować stacjonarnie lub uczestniczyć w konkursie w formie on-line.

  W ramach konkursu zostanie przeprowadzona sesja posterowa w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej. Na posterze można przedstawić obserwacje własne, zdjęcia, schematy, rysunki i inne elementy w formie opisowej i graficznej dotyczące danego zagadnienia.

  Szczegółowe informacje są zamieszczone w Regulaminie Konkursu oraz na stronie http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

  Serdecznie zapraszamy do udziału.

  Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów,
  Prof. dr hab. Marek Babicz
  Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81 445 67 16
  e-mail:

Regulamin konkursu „Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty”
Zobacz
dokumenty RODO (.docx)
Zobacz

Zgłoś udział w konkursie:

Formularz zgłoszeniowy
Zobacz
dokumenty RODO (.docx)
Zobacz

Finaliści edycji 2023

Sekcja Biologii Środowiskowej - miejsce I
Zobacz
Sekcja Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki - miejsce I
Zobacz
Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii - miejsce I
Zobacz
Sekcja Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu - miejsce I
Zobacz