IV MSSKN - Konkurs dla szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie pt.:

„Mój region: środowisko-rośliny-zwierzęta-produkty”

orgaznizowanym w ramach IV Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w formie hybrydowej.

Ideą konkursu jest rozwijanie zdolności, kreatywności i pogłębienie wiedzy m.in. z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej, w tym w formie zrównoważonej, dobrostanu zwierząt, w tym profilaktyki weterynaryjnej, mechanizacji rolnictwa, produkcji i wykorzystania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywienia i usług gastronomicznych, ochrony środowiska, ekologii, inżynierii środowiska, energetyki odnawialnej i in., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej regionów Polski wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie).

Celem konkursu jest również kształtowanie świadomości i postaw związanych z tożsamością regionalną, odkrywania i doceniania różnorodności, niepowtarzalności i specyfiki regionów.

Konkurs odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 15, budynek Agro II, Centrum Kongresowe. Postery można prezentować stacjonarnie lub uczestniczyć w konkursie w formie on-line.

W ramach konkursu zostanie przeprowadzona sesja posterowa w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej. Na posterze można przedstawić obserwacje własne, zdjęcia, schematy, rysunki i inne elementy w formie opisowej i graficznej dotyczące danego zagadnienia.

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać w terminie do 7 kwietnia 2023 r.  poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

Szczegółowe informacje są zamieszczone w Regulaminie Konkursu oraz na stronie http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów,
Prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 67 16
e-mail:

Formularz rejestracyjny
Zobacz
Regulamin Konkursu (.pdf / 151 kB)
Zobacz
Dokumenty RODO (.docx / 26,3 kB)
Zobacz