I. Sekcja Agrobioinżynierii

Bloki tematyczne: bioinżynieria, ekonomia i agrobiznes, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, produkcja roślinna i towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr inż. Adam Gawryluk
e-mail:

II. Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

Bloki tematyczne: medycyna weterynaryjna i inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni
e-mail:

III. Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Bloki tematyczne: behawior zwierząt, nauki o zwierzętach, bezpieczeństwo i higiena pracy, biogospodarka, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni
e-mail:

IV. Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Bloki tematyczne: produkcja ogrodnicza, botanika i fizjologia roślin, ochrona roślin, warzywnictwo i zielarstwo, architektura krajobrazu, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr Karolina Pitura
e-mail:
tel. 81-531-97-06

V. Sekcja Inżynierii Produkcji

Bloki tematyczne: zarządzanie i marketing, logistyka, transport i spedycja, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska i ekologia, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr inż. Marek Domin
e-mail:
tel. 81 5319666

VI. Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii

Bloki tematyczne: technologia żywności i sztuka kulinarna, biotechnologia żywności, chemia i biochemia żywności, mikrobiologia żywności, żywienie człowieka, inne pokrewne.

Opiekun naukowy:
dr Urszula Szymanowska
e-mail:

VII. Sekcja Biologii Środowiskowej

Bloki tematyczne: biologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, biokosmetologia, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr Wojciech Płaska
e-mail:

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 29 lutego 2024 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem: MSSKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

Kwota:

50 zł – opłata konferencyjna, w tym: zamieszczenie streszczenia w książce streszczeń, , certyfikat dla osób prezentujących referat, poster

345 zł – (50 zł opłata podstawowa + 295 zł opłata za rozdział w monografii). Opłata za każdy kolejny rozdział wynosi 295 zł.

Skan dowodu wpłaty wraz ze streszczeniem oraz dokumentem RODO należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 29 lutego 2024 r. (szczegółowe informacje zakładka- ważne terminy)

Brak przesłania potwierdzenia wpłaty w terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Sympozjum oraz brak zamieszczenia streszczenia w książce streszczeń.

Faktury za udział w Sympozjum będą wystawiane na wniosek uczestnika i wysyłane na podany przez niego adres.

Zał. 1 Formatka streszczenia studenci (.docx / 17 kB)
Zobacz
Zał. 2 Wymogi dla autorów rozdziału w monografii (.docx / 24 kB)
Zobacz
Zał. 2a Oświadczenie autora monografii (.docx / 24 kB)
Zobacz
Zał. 2b Oświadczenie opiekuna naukowego ad monografii (.docx / 13 kB)
Zobacz

do 29 lutego 2024 r.

Rejestracja

do 29 lutego 2024 r.

Dokonanie opłaty konferencyjnej

Przesłanie (w jednym mailu)  przez pierwszego autora pracy na adres e-mail: w jednym mailu dowodu wpłaty, streszczenia i dokumentu RODO (w tytule maila należy wpisać: Streszczenie MSSKN, numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych, formę wystąpienia, tj. referat/poster (np. Streszczenie_MSSKN_II_referat).

Nazwy plików poszczególnych załączników:

♦ dowód wpłaty: wpłata_nazwisko_ MSSKN
♦ streszczenie: nazwisko pierwszego autora, pierwsza litera imienia, wydarzenie (MSSKN), numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych Sympozjum oraz formę wystąpienia, do której kierowane jest streszczenie, np. Kowalski_J_MSSKN_II_referat
♦ Podpisany skan dokumentu RODO: Załącznik 3, Nazwisko i pierwsza litera imienia oraz skrót wydarzenia (MSSKN), np. Załącznik 3_Kowalski_J_MSSKN

do 21 marca 2024 r.

Nadesłanie  (w jednym mailu) na adres e-mail: rozdziału monografii wraz z oświadczeniami autora i opiekuna naukowego monografii (załączniki 2a i 2b). Rozdział monografii przesyła autor korespondencyjny.

W tytule maila należy wpisać: monografia, skrót wydarzenia (MSSKN), numer porządkowy jednej z pięciu monografii (np. monografia_MSSKN_II)

W nazwie pliku z rozdziałem należy podać: rozdział, nazwisko, pierwszą literę imienia, wydarzenie (MSSKN), numer porządkowy jednej z pięciu monografii naukowych (np. rozdział _Kowalski_J_MSSKN_II)

Monografie:

I. Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej
II. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska
III. Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków
IV. Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa
V. Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii

Poster przesyła pierwszy autor. Poster zapisany w formacie .pdf o wielkości nieprzekraczającej 6 MB.

Wymagania techniczne dla posteru:

 • wymiar standardowy format A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość,
 • orientacja pozioma.

18 kwietnia 2024 r.

Obrady w formie hybrydowej

Do pobrania:

Zał. 3 Dokumenty RODO (.docx / 20 kB)
Zobacz
 • Dojazd na konferencję dla przyjeżdzających na Dworzec PKP Lublin Główny

  Dojazd z Dworca Lublin Główny (Plac Dworcowy 1, 20-408 Lublin)  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin)

  Samochodem:

  Polecamy:

   Komunikacją miejską:

  Sugerujemy zaplanować trasę przejazdu korzystając z aplikacji lub strony: https://jakdojade.pl

  Z racji na budowę Dworca Metropolitalnego w Lublinie rozmieszczenie przystanków w rejonie Dworca Kolejowego prezentuje załączona mapa sytuacyjna.

  Sugerowane opcje przejazdu MPK Lublin:

  • Linia 154: Z dworca PKP przejść pieszo około 3 min,180 m na przystanek Dworzec Gł. PKP 01 przy ul. Plac Dworcowy autobusem nr 154 (Kierunek: Węglin), wysiąść na przystanku Wiercieńskiego 01 (4 przystanek) przy ul. Głęboka. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 450 m. Autobusy jeżdżą co ok. 12 min.
  • Linia 155: Z dworca PKP przejść pieszo około 3 min,180 m na przystanek Targi Lublin 02 przy ul. Piłsudskiego autobusem nr 155 (Kierunek: Zana ZUS), wysiąść na przystanku KUL 03 (4 przystanek) przy Al. Racławickich. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 10 min, 770 m. Autobusy jeżdżą co ok. 14 min. Autobusy jeżdżą co ok. 14 min.

  Link do rozkładu jazdy lubelskiego MPK: https://www.mpk.lublin.pl/

 • Dojazd na konferencję dla przyjeżdzających na Dworzec PKS Lublin Główny

  Dojazd z Dworca Głównego PKS (Aleja Tysiąclecia 6, 20-121 Lublin)  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin)

  Samochodem:

  Polecamy:

   Komunikacją miejską:

  Sugerujemy zaplanować trasę przejazdu, korzystając z aplikacji lub strony: https://jakdojade.pl

  Sugerowane opcje przejazdu MPK Lublin:

  • Linia 31; 150: Z dworca PKP przejść pieszo około 1 min, 70 m na przystanek Dworzec Gł. PKS 02 przy ul. Tysiąclecia autobusem nr 150 lub 31 (Kierunek: Os. Poręba), wysiąść na przystanku UMCS 01 (4 przystanek). Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 490 m. Autobusy jeżdżą co ok. 13-15 min.
  • Linia 18; 57: Z dworca PKP przejść pieszo około 1 min, 70 m na przystanek Dworzec Gł. PKS 02 przy ul. Tysiąclecia autobusem nr 18 (Kierunek: Sławinkowska) lub 57 (Kierunek: Os. Poręba), wysiąść na przystanku KUL 03 (4 przystanek) przy ul. Al. Racławickie. Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 10 min, 770 m. Autobusy jeżdżą co ok. 7-10 min.

  Link do rozkładu jazdy z lubelskiego dworca PKS: http://www.lubelskiedworce.pl/

 • Dojazd na konferencję dla przylatujących na port Lotniczy Lublin

  Dojazd z Portu Lotniczego Lublin SA (ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik)  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin)

  Samochodem:

  Polecamy:

  PKP:

  Z Portu Lotniczego Lublin mogą Państwo dojechać na miejsce Konferencji pociągiem, przystanek kolejowy zlokalizowany jest przy terminalu lotniska

  Bilety do nabycia na https://bilety.polregio.pl/

  Plakatowy rozkład jazdy dostępny na stronie https://portalpasazera.pl/Plakaty po wpisaniu Lublin Airport w wyszukiwarkę.

  Komunikacją miejską:

  Sugerujemy zaplanować trasę przejazdu, korzystając z aplikacji lub strony: https://jakdojade.pl

  Sugerowane opcje przejazdu MPK Lublin:

  • Linia 05 z przesiadką w 31; 57; 150: Z przystanku Port Lotniczy Lublin – przyloty 02 autobusem nr 05 (Kierunek: Brama Krakowska), wysiąść na przystanku Dworzec Gł. PKS 02 przy ul. Tysiąclecia (21 przystanek) i przesiąść siew linię 31; 57; 150 (Kierunek: Os. Poręba), wysiąść na przystanku UMCS 01 (4 przystanek). Z przystanku na miejsce konferencji jest do przejścia ok. 6 min, 490 m. Autobusy 05 jeżdżą co ok. 60-180 min. Autobusy 31, 57, 150 jeżdżą co ok. 13-15 min.
 • Wyżywienie

  1. Restauracja Bazylia UMCS
  ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin, Polska

  2. „Trójka” – Stołówka Akademicka UMCS
  ul. Langiewicza 16, 20-032 Lublin

  3. „IMBIR” Bistro & Cafe
  Centrum Kongresowe UP
  ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

  4. Stołówka Studencka KUL
  Stołówka znajduje się w budynku Konwiktu Księży Studentów, naprzeciw Kościoła Akademickiego. ul. Księdza, Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin