Informacje

I. Sekcja Agrobioinżynierii

Bloki tematyczne: bioinżynieria, ekonomia i agrobiznes, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, produkcja roślinna i towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr inż. Adam Gawryluk
e-mail: adam.gawryluk@up.lublin.pl

II. Sekcja Medycyny Weterynaryjnej

Bloki tematyczne: medycyna weterynaryjna i inne pokrewne. Opiekun naukowy: dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelnie-mail: marta.wojcik@up.lublin.pl

III. Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Bloki tematyczne: behawior zwierząt, nauki o zwierzętach, bezpieczeństwo i higiena pracy, biogospodarka, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni
e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl

IV. Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Bloki tematyczne: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr Karolina Pitura
e-mail: karolina.pitura@up.lublin.pl
tel. 81-531-97-06

V. Sekcja Inżynierii Produkcji

Bloki tematyczne: zarządzanie i marketing, logistyka, transport i spedycja, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska i ekologia, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr inż. Marek Domin
e-mail: marek.domin@up.lublin.pl
tel. 81 5319666

VI. Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii

Bloki tematyczne: technologia żywności i sztuka kulinarna, biotechnologia żywności, chemia i biochemia żywności, mikrobiologia żywności, żywienie człowieka, inne pokrewne.

Opiekun naukowy:
dr Urszula Szymanowska
e-mail: urszula.szymanowska@up.lublin.pl

VII. Sekcja Biologii Środowiskowej

Bloki tematyczne: biologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, biokosmetologia, inne pokrewne.

Opiekun naukowy: dr Wojciech Płaska
e-mail: wojciech.plaska@up.lublin.pl

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 10. marca 2022 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem: MSSKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

Kwota:

30 zł – opłata konferencyjna, w tym: zamieszczenie streszczenia w książce streszczeń, pisemne potwierdzenie uczestnictwa, certyfikat dla osób prezentujących referat, poster
210 zł – w przypadku, gdy uczestnik deklaruje chęć opublikowania rozdziału w monografii (30 zł opłata konferencyjna + 180 zł opłata za rozdział w monografii)

Skan dowodu wpłaty wraz ze streszczeniem oraz dokumentem RODO należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl do dnia 10 marca 2022 r (szczegółowe informacje zakładka- ważne terminy)

Brak przesłania potwierdzenia wpłaty w terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Sympozjum oraz brak zamieszczenia streszczenia w książce streszczeń.

Faktury za udział w Sympozjum będą wystawiane na wniosek uczestnika i wysyłane na podany przez niego adres.

  • do 17. marca 2022 r. – rejestracja
  • do 17. marca 2022 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej
  • do 17 marca 2022 r. – przesłanie na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl w jednym mailu dowodu wpłaty, streszczenia i dokumentu RODO (w tytule maila należy wpisać: Streszczenie MSSKN, numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych, formę wystąpienia, tj. referat/poster (np. Streszczenie_MSSKN_II_referat)

nazwy plików poszczególnych załączników:

dowód wpłaty (wpłata_nazwisko_ MSSKN)
streszczenie (nazwisko, pierwszą literę imienia, wydarzenie (MSSKN), numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych Sympozjum oraz formę wystąpienia  do której kierowane jest streszczenie, np. Kowalski_J_MSSKN_II_referat)
Podpisany skan  dokumentu RODO  (nazwa pliku: Załącznik 3, Nazwisko i pierwszą literę imienia oraz skrót wydarzenia (MSSKN), np. Załącznik 3_Kowalski_J_MSSKN)

  • do 8. kwietnia 2022 r. – nadesłanie na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl rozdziału monografii    monografii wraz z oświadczeniami autora i opiekuna naukowego monografii (załączniki 2a i 2b).

W tytule maila należy wpisać: monografia, skrót wydarzenia (MSSKN), numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych Sympozjum, (np. monografia_MSSKN_II). 
W nazwie pliku z rozdziałem należy podać: rozdział, nazwisko, pierwszą literę imienia, wydarzenie (MSSKN), numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych Sympozjum  (np. rozdział _Kowalski_J_MSSKN_II_referat).

  •  21 kwietnia 2022 r. – obrady online

Do pobrania (plik .DOCX):

Zał._3_Dokumenty RODO