Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
Adres: 20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Tel. 81-462-33-24
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Barbara Baraniak

Profesor emerytowany
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany
> Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
Kierownik Pracowni, Profesor
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Poradnia Dietetyczna
Adres: budynek Centrum Kultury Fizucznej i Sportu UP ul. Głęboka 31, Lublin, pok. 205 A
Tel. 81 445 61 29
Kierownik, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
doktorant
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Chemii
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany
> Pracownia Fitochemii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Irena Perucka

Profesor emerytowany
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii
Adres: 20-704 Lublin, ul.Skromna 8
> Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
starsi technicy
doktorant
Profesor emerytowany
> Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk

Profesor emerytowany
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
doktorant
> Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski

Profesor emerytowany
> Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni