Klub Absolwenta

Zadania Klubu Absolwenta działającego przy Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

  1.  Kształtowanie kreatywności absolwentów poprzez umożliwienie współpracy z pracownikami Wydziału;
  2. Przekazywanie absolwentom najnowszych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału podczas seminariów tematycznych;
  3. Ułatwianie szybkiej wymiany oczekiwań pracodawców od absolwentów;
  4. Tworzenie przyszłym absolwentom jak najlepszych warunków do zdobywania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a absolwentom – do ich podnoszenia, dzięki ocenie prowadzonych kierunków kształcenia przez absolwentów;
  5. Integracja zawodowa specjalistów w regionie.

Jak zostać członkiem klubu?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i podpisaną przekazać do Dziekanatu lub Pani dr Moniki Pytki .

Kontakt

dr Monika Pytka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 57
e-mail: monika.pytka@up.lublin.pl