Klub Absolwenta

Absolwentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie zapraszamy do tworzonego Klubu Absolwenta. Klub skupia Absolwentów wszystkich kierunków i poziomów studiów naszego wydziału: licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, którzy ukończyli studia, począwszy od 1996 roku.

Chcielibyśmy razem z naszymi Absolwentami zapisywać nie tylko karty przeszłości, ale zaproponować również wpływ na przyszłość naszego wydziału (ankieta).

Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.

 

Zadania Klubu Absolwenta działającego przy Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

  1.  Kształtowanie kreatywności absolwentów poprzez umożliwienie współpracy z pracownikami Wydziału;
  2. Przekazywanie absolwentom najnowszych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału podczas seminariów tematycznych;
  3. Ułatwianie szybkiej wymiany oczekiwań pracodawców od absolwentów;
  4. Tworzenie przyszłym absolwentom jak najlepszych warunków do zdobywania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a absolwentom – do ich podnoszenia, dzięki ocenie prowadzonych kierunków kształcenia przez absolwentów;
  5. Integracja zawodowa specjalistów w regionie.

Jak zostać członkiem klubu?

Wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracyjny on-line!

Po weryfikacji przesłanych danych dostaniesz wiadomość mailową z potwierdzeniem przyjęcia do Klubu. Twoja historia zostanie opublikowana w zakładce “Poznaj naszych Absolwentów”

Kontakt

dr inż. n.biol. Monika Barbara Pytka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 57
e-mail: