Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Nauka

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Zobacz więcej

Postępowania naukowe o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia

Zobacz więcej

Postępowania naukowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia

Zobacz więcej

Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

Zobacz więcej