Kraje partnerskie

Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

 Informacje ogólne dotyczące mobilności pracowników

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (spoza UE) pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA dla studentów na uczelniach w krajach partnerskich; 
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do uczelni partnerskich w celach szkoleniowych STT (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, “work shadowing” itp.

W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

 

 • Kraje Partnerskie KA107 Projekt: 2020-1-PL01-KA107-078970 - projekt zamknięty

  Miło nam poinformować, że  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  otrzymał dofinansowanie na realizację projektu

  Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE)

  w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

  Nr projektu: 2020-1-PL01-KA107-078970 

  Projekt będzie realizowany do 31.07.2022 r.

  Wysokość dofinansowania wynosi 51 920,00 Euro. 

  Projekt zakłada realizację 22 mobilności: wyjazdy i przyjazdy pracowników oraz przyjazdy studentów.

  Uczelnie partnerskie, z którymi mogą być realizowane mobilności: 

  Albania – UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

  Australia – VICTORIA UNIVERSITY

  Brazylia – SAO PAULO STATE UNIVERSITY

  Chiny – ZHEJIANG A&F UNIVERSITY

  Indie – TAMIL NADU VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

  Mołdawia – UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

  Ukraina – LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY i SUMY STATE UNIVERSITY

    Informacje ogólne dotyczące mobilności pracowników

  W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (spoza UE) pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA dla studentów na uczelniach w krajach partnerskich

  Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany do 30.06.2022 – wyjazdy w celach dydaktycznych STA

  Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu

  Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA i STT do krajów partnerskich (spoza UE) 

  zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 • Kraje Partnerskie KA171 Projekt: 2023-1-PL01-KA171-000124827 - trwa do 31/07/2025

  Miło nam poinformować, że  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  otrzymał dofinansowanie na realizację projektu

  Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE)

  w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

  Nr projektu: 2023-1-PL01-KA171-000124827 

  Projekt będzie realizowany do 31.07.2025 r.

  Wysokość dofinansowania wynosi 113 910,00 Euro. 

  Projekt zakłada realizację 37 mobilności: wyjazdy i przyjazdy pracowników oraz wyjazdy i przyjazdy studentów.

  Uczelnie partnerskie, z którymi mogą być realizowane mobilności: 

  Albania – UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

  Albania – UNIVERSITY OF TIRANA

  Australia – VICTORIA UNIVERSITY – nabór na mobilności zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy pomiędzy uczelniami – umowa w przygotowaniu

  Gruzja – ILIA STATE UNIVERSITY

  Gruzja – GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

  Mołdawia – UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

    Informacje ogólne dotyczące mobilności pracowników

  W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (spoza UE) pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA dla studentów na uczelniach w krajach partnerskich

  Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany do 31.07.2025 – wyjazdy w celach dydaktycznych STA

  Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu + 2 dni na podróż

  Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej na wyjazdy STA do krajów partnerskich (spoza UE) zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Poniżej znajdziecie Państwo listę uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę na wymianę pracowników (STA i STT) oraz studentów (SMS) w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (Akcja 1 – “Mobilność edukacyjna”) z krajami partnerskimi (spoza UE):

LISTA UCZELNI: [ UMOWY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI KA107 2019 ] – projekt zamknięty
LISTA UCZELNI: [ UMOWY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI KA107 2020 ] – projekt zamknięty

LISTA UCZELNI: [ UMOWY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI KA171 2023] – projekt trwa do 31.07.2025

Jeżeli nie będą Państwo mogli dopasować kodów dziedzin nauki ISCED zalecamy zapoznanie się z dokumentami w kolejności:

1) Lista kodów ISCED – F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO

2) Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji: Kierunki kształcenia 2013

Przedstawiamy Państwu wysokość stypendium przyznawanego pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) do krajów partnerskich (spoza UE).

Stypendium składa się z: wsparcia indywidualnego + ryczałtu na koszty podróży

Wsparcie indywidualne:
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich – 180 EURO/dzień/uczestnika przy pobytach nieprzekraczających 14 dni. Wsparcie indywidualne przyznawane jest na 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni na podróż)

Ryczałt na koszty podróży:
W ramach przyznanego przez NA dofinansowania wypłacamy Państwu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

Do obliczenia odległości zobowiązani jesteśmy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość

(mierzona wg kalkulatora odległości w jedną stronę)

Kwota w EUR na uczestnika

(na podróż do i z miejsca docelowego)

„green travel”
kwota w EUR na uczestnika

(na podróż do i z miejsca docelowego)

Od 10 do 99 km:

23 €

od 100 do 499 km:

180 €

210 €

od 500 do 1 999 km:

275 €

320 €

od 2 000 do 2 999 km:

360 €

410 €

od 3 000 do 3 999 km:

530 €

610 €

od 4 000 do 7 999 km:

820 €

8 000 km lub więcej:

1500 €

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów Pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ z KRAJAMI PARTNERSKIMI KA171 2023.

Serwis MSZ Odyseusz  

Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl/

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Relacje z wyjazdów dydaktycznych STA i szkoleniowych STT Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi (spoza UE):

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Wyjazdy dydaktyczne STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA - Teaching Staff Mobility for Assignments)
Zobacz więcej

Wyjazdy szkoleniowe STT

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)
Zobacz więcej