Erasmus+

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)

Wyjazdy pracowników mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ (patrz umowy z krajami partnerskimi).
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. 
Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.  Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
 
Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2022.
Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.
Przewidywana liczba wyjazdów dydaktycznych STT do zrealizowania w projekcie – 3 wyjazdy STT
Albania – 2 wyjazdy
Rosja – 1 wyjazd
 
 
 • Dokumenty zgłoszeniowe

  Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

  Projekt na lata 2019-2022 – mobilności do krajów spoza UE (Albania, Rosja)

  • Formularz zgłoszeniowy STT
  • Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)
  • Oświadczenie o znajomości języka obcego- minimum B2
  • Oświadczenie dot. pandemii COVID-19
  • Pismo/skan pisma dobrej jakości z uczelni partnerskiej potwierdzający  zaangażowanie nauczyciela akademickiego we wspólne przedsięwzięcia/projekty z tą uczelniąwskazujący zakres współpracy – jeśli dotyczy
  • Zapewnienie kierownika jednostki o realizacji planowanych zajęć dydaktycznych podczas pobytu nauczyciela w uczelni partnerskiej (należy przygotować samodzielnie) – dotyczy tylko pracowników zakwalifikowanych na wyjazd.

  Po zakwalifikowaniu na wyjazd:  

  Pracownik powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej (prywatna polisa)

  Ubezpieczenie na cały okres wyjazdu powinno zawierać: koszty leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz OC (minimalny zakres ubezpieczenia).

  Nauczyciel powinien posiadać wizę na cały czas pobytu w uczelni zagranicznej (jeśli wymagana). 

  Zgodnie z zasadami wyjazdów pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE) pracownicy samodzielnie pokrywają koszty uzyskania ubezpieczenia i wizy. 

  Skan ubezpieczenia oraz wizy należy przesłać mailem przed odbiorem grantu na adres email:

 • Dokumenty rozliczeniowe

  Po powrocie z mobilności zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi: 

   Wyjazdy do krajów partnerskich – spoza UE (Albania, Rosja) projekt 2019

  1. Potwierdzenie pobytu STT (druk UP w Lublinie)
  2. Sprawozdanie z wyjazdu STT (druk UP w Lublinie)

  Dostaniecie Państwo także mailem Link do indywidualnego raportu z wyjazdu (EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line.

  Prosimy także o przesłanie mailem:

  Tekstu w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom daną uczelnię: warunki  życia w danym kraju/mieście/uczelni – CENNE WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP “Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.

 • Dokumenty rozliczeniowe