Erasmus policy statement

Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

02

Wyjazdy dydaktyczne

ERASMUS POLICY STATEMENT

Chcąc uczestniczyć w programie Erasmus+ w latach 2021-2027, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie złożył wniosek do Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli w celu uzyskania Karty Erasmusa Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Educatiion, ECHE). Wniosek został zatwierdzony i przyznano Uczelni Kartę nadająca Uczelni prawo uczestnictwa w programie Erasmus+.

Deklaracja Polityki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie związana z realizacją programu Erasmus+ (Erasmus Policy Statement, EPS) jest ważną częścią tego wniosku i obejmuje całość uczelnianej strategii w ramach realizacji projektów oferowanych przez program Erasmus+.

Erasmus Policy Statement 2021-27
Zobacz