Kraje partnerskie

ERASMUS+

 • Dokumenty zgłoszeniowe

  Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

  PROJEKT KA171 2023  – rok akademicki 2023-24 oraz 2024-25 – wyjazdy do krajów  partnerskich (spoza UE) 

  Po zakwalifikowaniu na wyjazd:  

  Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej (prywatna polisa)

  Ubezpieczenie na cały okres wyjazdu (podróż i pobyt) powinno zawierać: koszty leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz OC. 

  Jest to minimalny wymagany zakres ubezpieczenia przez program Erasmus+, zalecamy również ubezpieczenie bagażu podróżnego, od kradzieży itp.).

  Nauczyciel powinien posiadać ważną wizę i paszport (jeśli są wymagane). 

  Zgodnie z zasadami wyjazdów pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE) pracownicy samodzielnie organizują wyjazd (np. kupują bilety lotnicze, rezerwują hotel, starają się o wizę, wykupują ubezpieczenie itp.)

 • Dokumenty rozliczeniowe

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

(STA – Staff Mobility for Teaching Assignments)

Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ (patrz umowy z krajami partnerskimi 2023-24).

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni kraju partnerskiego (spoza UE) w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany do 31 lipca 2025 r.
Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.

Przewidywana liczba wyjazdów dydaktycznych STA do zrealizowania w projekcie KA171 2023 – 12 wyjazdów STA

Albania – UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES – 5 mobilności

Albania – UNIVERSITY OF TIRANA – 1 mobilność

Australia – VICTORIA UNIVERSITY – 2 mobilności * nabór na wyjazdy do Australii zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy międzyinstytucjonalnej (umowa w trakcie)

Gruzja – ILIA STATE UNIVERSITY – 2 mobilności

Mołdawia – UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI – 2 mobilności

Pracownik (nauczyciel akademicki) może w ramach projektu ubiegać się o 1 wyjazd.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

(STA – Staff Mobility for Teaching Assignments)

Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ (patrz umowy z krajami partnerskimi).

 

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni kraju partnerskiego (spoza UE).

Projekt na lata 2020-2022:
Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany od 1 lutego 2021 do 30 czerwca 2022.
Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.
 
Przewidywana liczba wyjazdów dydaktycznych STA do zrealizowania w projekcie – 9 wyjazdów STA
Albania – 2 wyjazdy
Australia – 1 wyjazd
Chiny – 1 wyjazd
Indie – 1 wyjazd (pod warunkiem sfinalizowania procesu podpisania umowy z Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University)
Mołdawia – 2 wyjazdy
Ukraina – 2 wyjazdy
 
Można ubiegać się o 1 wyjazd.
 • Dokumenty zgłoszeniowe

  Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć przed wyjazdem:

  Rok akademicki 2020/21 i 2021/22 – wyjazdy do krajów spoza UE 

  • Formularz zgłoszeniowy STA
  • Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)
  • Oświadczenie o znajomości języka obcego- minimum B2
  • Oświadczenie dotyczące pandemii COVID-19
  • Pismo/skan pisma dobrej jakości z uczelni partnerskiej potwierdzający  zaangażowanie nauczyciela akademickiego we wspólne przedsięwzięcia/projekty z tą uczelnią wskazujący zakres współpracy – jeśli dotyczy
  • Zapewnienie kierownika jednostki o realizacji planowanych zajęć dydaktycznych podczas pobytu nauczyciela w uczelni partnerskiej (należy przygotować samodzielnie) – dotyczy tylko pracowników zakwalifikowanych na wyjazd.

  Po zakwalifikowaniu na wyjazd:  

  Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej (prywatna polisa)

  Ubezpieczenie na cały okres wyjazdu powinno zawierać: koszty leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz zaleca się wykupienie dodatkowo OC (minimalny zakres ubezpieczenia).

  Nauczyciel powinien posiadać wizę na cały czas pobytu w uczelni zagranicznej (jeśli wymagana). 

  Zgodnie z zasadami wyjazdów pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE) pracownicy samodzielnie pokrywają koszty uzyskania ubezpieczenia i wizy. 

  Skan ubezpieczenia oraz wizy należy przesłać mailem przed odbiorem grantu na adres email:

 • Dokumenty rozliczeniowe

  Po powrocie z mobilności zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi: 

  Wyjazdy do krajów partnerskich (spoza UE) projekt 2020

  1. Potwierdzenie pobytu STA (druk UP w Lublinie)
  2. Sprawozdanie z wyjazdu STA (druk UP w Lublinie)

  Dostaniecie Państwo także indywidualny raport z wyjazdu (EU Survey), który należy wypełnić on-line.

  Prosimy także o przesłanie mailem:

  Tekstu w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom daną uczelnię: warunki  życia w danym kraju/mieście/uczelni – CENNE WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP “Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

(STA – Staff Mobility for Teaching Assignments)

Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ (patrz umowy z krajami partnerskimi).

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni kraju partnerskiego (spoza UE).

Projekt na lata 2019-2022: 

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany od 1 lutego 2020 do 30 czerwca 2022.

Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.

Przewidywana liczba wyjazdów dydaktycznych STA do zrealizowania w projekcie – 6 wyjazdów STA

Albania – 2 wyjazdy

Chiny – 1 wyjazd

Gruzja – 1 wyjazd

Rosja – 2 wyjazdy

Można ubiegać się o 1 wyjazd.

 • Dokumenty zgłoszeniowe

  Rok akademicki 2020-21  – wyjazdy do krajów spoza UE (Albania, Chiny, Gruzja, Rosja)

  • Formularz zgłoszeniowy STA
  • Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)
  • Oświadczenie o znajomości języka obcego – minimum B2
  • Oświadczenie dot. pandemii COVID-19
  • Pismo/skan pisma dobrej jakości z uczelni partnerskiej potwierdzający  zaangażowanie nauczyciela akademickiego we wspólne przedsięwzięcia/projekty z tą uczelniąwskazujący zakres współpracy – jeśli dotyczy
  • Zapewnienie kierownika jednostki o realizacji planowanych zajęć dydaktycznych podczas pobytu nauczyciela w uczelni partnerskiej (należy przygotować samodzielnie) – dotyczy tylko pracowników zakwalifikowanych na wyjazd.

  Po zakwalifikowaniu na wyjazd:  

  Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej (prywatna polisa)

  Ubezpieczenie na cały okres wyjazdu powinno zawierać: koszty leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz zaleca się wykupienie dodatkowo OC (minimalny zakres ubezpieczenia).

  Nauczyciel powinien posiadać wizę na cały czas pobytu w uczelni zagranicznej (jeśli wymagana). 

  Zgodnie z zasadmi wyjazdów pracowników UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE) pracownicy samodzielnie pokrywają koszty uzyskania ubezpieczenia i wizy. 

  Skan ubezpieczenia oraz wizy należy przesłać mailem przed odbiorem grantu na adres email:

 • Dokumenty rozliczeniowe

  Po powrocie z mobilności zapraszamy Państwa do naszego biura z następującymi dokumentami rozliczeniowymi: 

  Wyjazdy do krajów partnerskich – spoza UE (Albania, Chiny, Gruzja, Rosja) projekt 2019

  1. Potwierdzenie pobytu STA (druk UP w Lublinie)
  2. Sprawozdanie z wyjazdu STA (druk UP w Lublinie)

  Dostaniecie Państwo także na maila Link do indywidualnego raportu z wyjazdu (EU Survey), który będzie trzeba wypełnić on-line.

  Prosimy także o przesłanie mailem:

  Tekstu w formacie edytowalnym (2000-3000 znaków) przybliżający pracownikom daną uczelnię: warunki  życia w danym kraju/mieście/uczelni – CENNE WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIKÓW. Prosimy o załączenie zdjęć dobrej jakości w miarę możliwości. Tekst będzie wykorzystany w kwartalniku UP “Aktualności” i na stronie internetowej Erasmus UP.