Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

Karta Uczelni Erasmusa

Karta Erasmusa Szkolnictwa Wyższego  (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), nadawana przez Komisję Europejską uprawnia szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+.
Jest ona dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w ramach kluczowych akcji w Programie Erasmus+:

  • mobilności edukacyjne (Akcja KA1)
  • współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja KA2)

NUMER KARTY ECHE: 101010194

Kod uczelni Erasmusa (Erasmus ID/ Erasmus Code): PL LUBLIN04

PIC: 997539756

Narodowa Agencja

W Polsce rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Karta Erasmus Dla Szkolnictwa Wyższego - UP w LUBLINIE NA LATA 2014-20
Zobacz
Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - UP w Lublinie na lata 2021-27
Zobacz