Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Profesorowie

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Profesor
Prodziekani Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Profesorowie

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Profesor

Prof. dr hab. inż. Bożena Kiczorowska

Profesor
Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Agata Niemiec

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Starsi specjaliści

mgr inż. Monika Ciastek

starszy specjalista

mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Małgorzata Polak

specjalista
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Dyrektor Instytutu, Profesor
doktorant

mgr Kamila Janicka

doktorant

mgr Marcin Kondracki

doktorant

mgr Ilona Mazurkiewicz

doktorant

mgr inż. Karolina Wengerska

doktorant
> Zakład Animaloterapii i Psychologii Zwierząt
Kierownik, Profesor

Prof. dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska

Kierownik, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agata Kokocińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Agnieszka Ziemiańska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Jacek Sokołowski

asystent

mgr Judyta Popiołek

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

inż. Małgorzata Pinkos

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Justyna Batkowska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Kamil Drabik

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456739

dr inż. Kornel Kasperek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sebastian Knaga

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Tomasz Próchniak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Monika Siek

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Antoni Brodacki

Profesor emerytowany
> Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Adres: 20-950 Lublin,ul.Akademicka13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Andrzej Jakubczak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Beata Horecka

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Angelika Tkaczyk-Wlizło

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Krzysztof Kowal

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Elżbieta Piłat

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska

Profesor emerytowany
> Zakład Pszczelnictwa
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Krzysztof Olszewski

Profesor uczelni
asystenci

dr Piotr Dziechciarz

asystent
technicy

lic. Paweł Wach

technik
Tel. 814456817
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych Im. Laury Kaufman
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 814456513; 814456695; 814456713
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Dyrektor Instytutu, Profesor
doktorant

mgr inż. Julia Fabjanowska

doktorant

mgr inż. Szymon Milewski

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wacław Krasucki

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Matras

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bogdan Szostak

Profesor emerytowany
> Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456744
Profesorowie

Prof. dr hab. Eugeniusz Grela

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Wioletta Samolińska

Profesor uczelni
asystenci

mgr Karolina Jachimowicz-Rogowska

asystent
> Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. inż. Bożena Kiczorowska

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień

Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Maciej Bąkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Robert Krusiński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Pracownia Analizy Pasz i Materiału Biologicznego
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Agata Bielak

asystent
Tel. 814456760
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Anna Danek-Majewska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Michał Pałys

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456695

mgr inż. Justyna Widz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456713
technicy

mgr inż. Julia Fabjanowska

technik

mgr inż. Szymon Milewski

technik

mgr Magdalena Moczulska

technik
Tel. 814456703
Katedra Biochemii i Toksykologii
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Czech

Profesor
Tel. 814456746
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Ewelina Cholewińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Tutaj

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Przemysław Sołek

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Katarzyna Musiał

specjalista inżynieryjno-techniczny
technicy

mgr Paulina Osowska

technik
doktorant

lek. wet. Aleksandra Marzec

doktorant

mgr inż. Radosław Smagieł

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bogusław Makarski

Profesor emerytowany
> Pracownia Biochemii Analitycznej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni

dr hab. Magdalena Krauze

Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Iwona Sembratowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Anna Stępniowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Katarzyna Kwiatkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. lek. wet. Mirosław Karpiński

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński

Profesor emerytowany
> Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. lek. wet. Mirosław Karpiński

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Małgorzata Goleman

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Wanda Krupa

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456754

dr inż. Justyna Wojtaś

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Damian Zieliński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

lek. wet. Aleksandra Garbiec

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Elżbieta Mazurek

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Etologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. inż. Katarzyna Tajchman

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Jarosław Kamieniak

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Monika Budzyńska

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Mariusz Wójcik

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Joanna Kapustka

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Ludwika Blaim

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Maria Tietze

Profesor emerytowany
> Zakład Gospodarki Łowieckiej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Marian Flis

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456038
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Piotr Czyżowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sławomir Beeger

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Weronika Maślanko

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Dorota Jarmoszczuk

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456561
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Leszek Drozd

Profesor emerytowany
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Kierownik Katedry, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Mateusz Ossowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Anna Żebracka

asystent
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

Profesor emerytowany
> Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Łukasz Wlazło

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Henryk Krukowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
asystenci

mgr Klaudia Sysiak

asystent

mgr inż. Izabela Rodzyń

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Justyna Martyna

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 13
Tel. tel. 81-445-69-98
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agata Drabik

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456947

dr inż. Wioletta Wnuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Katarzyna Karpińska

asystent
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Witold Chabuz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Karolina Kasprzak-Filipek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Paweł Żółkiewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Przemysław Jankowski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456087
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jerzy Gnyp

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Profesor emerytowany
> Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni

dr hab. Ewa Januś

Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
Tel. 814456853
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Piotr Stanek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456589
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Andrzej Lisowski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Grzegorz Podolak

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Iwona Janczarek

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Stachurska

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Michał Pluta

Profesor uczelni
Tel. 817102453

dr hab. Katarzyna Strzelec

Profesor uczelni

dr hab. Izabela Wilk

Profesor uczelni
Tel. 817102455
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Elżbieta Wnuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Wiktoria Janicka

asystent

mgr. inż., lek. wet. Martyna Mierzicka

asystent

mgr inż. Anna Skowerska-Wiśniewska

asystent

mgr Ewelina Tkaczyk

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Katarzyna Sieczkarek

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 817102450
doktorant

mgr inż. Wiktoria Janicka

doktorant

mgr inż. Paulina Zeliszewska-Duk

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Profesor emerytowany
Tel. 817102461
> Ośrodek Jeździecki
Adres: 20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50
Kierownik Ośrodka, Profesor

Prof. dr hab. Iwona Janczarek

Kierownik Ośrodka, Profesor
specjaliści inżynieryjno-techniczni

lek. wet. Maciej Ruciński

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 817102456

lek. wet. Krzysztof Stachurski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego
Kierownik Katedry, Profesor

prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Kierownik Katedry, Profesor
> Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Marek Babicz

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814456716
Profesorowie uczelni

dr hab. Jerzy Lechowski

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Anna Kasprzyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Marcin Pastwa

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Stasiak

Profesor emerytowany
> Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza Im.Prof.T.Efnera
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. inż. Monika Greguła-Kania

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Paulina Nazar

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Mirosław Frydrych

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

Profesor emerytowany
> Pracownia Doradztwa Rolniczego
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Wiktor Bojar

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 814456007
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Krzysztof Patkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Katarzyna Wiercińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Mariusz Florek

Kierownik Katedry, Profesor
doktorant

mgr Joanna Wajs

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Profesor emerytowany
> Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Jolanta Król

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814456822
Profesorowie

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Aneta Brodziak

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Anna Teter

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 814456006
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Barbara Topyła

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Piotr Domaradzki

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Monika Kędzierska-Matysek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Małgorzata Dmoch

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Marek Kowalczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Piotr Skałecki

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Mariusz Florek

Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Kaliniak-Dziura

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko

adiunkt posiadający st. nauk. dr