Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Profesorowie

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Profesor
Prodziekani Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Profesorowie

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Profesor

Prof. dr hab. inż. Bożena Kiczorowska

Profesor
Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Agata Niemiec

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Starsi specjaliści

mgr inż. Monika Ciastek

starszy specjalista

mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Małgorzata Polak

specjalista
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Dyrektor Instytutu, Profesor
doktorant

mgr Piotr Dziechciarz

doktorant

mgr Marcin Kondracki

doktorant

mgr Krzysztof Kowal

doktorant

mgr Ilona Mazurkiewicz

doktorant

mgr Patrycja Skowronek

doktorant
> Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Justyna Batkowska

Profesor uczelni
Tel. +48 81 4456739
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Sebastian Knaga

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Kamil Drabik

asystent
Tel. 814456739
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Monika Siek

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Adres: 20-950 Lublin,ul.Akademicka13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Andrzej Jakubczak

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Profesor
Tel. 81 445 68 98
Profesorowie uczelni

Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Beata Horecka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Angelika Tkaczyk

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Elżbieta Piłat

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4456628
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska

Profesor emerytowany
> Zakład Pszczelnictwa
Kieronik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Kieronik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Krzysztof Olszewski

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Paweł Wach

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Pracownia Zoopsychologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni

dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska

Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Kornel Kasperek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Tomasz Próchniak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Agnieszka Ziemiańska

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

inż. Małgorzata Pinkos

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4456070
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych Im. Laury Kaufman
Adres: 20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-65-13; 81-445-66-95; 81-445-67-13
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Dyrektor Instytutu, Profesor
doktorant

mgr Karolina Jachimowicz

doktorant
> Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456744
Profesorowie

Prof. dr hab. Eugeniusz Grela

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Wioletta Samolińska

Profesor uczelni
> Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. inż. Bożena Kiczorowska

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień

Profesor

Prof. dr hab. Bogdan Szostak

Profesor
Tel. 81-445-67-22
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Robert Krusiński

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Maciej Bąkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Matras

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wacław Krasucki

Profesor emerytowany
> Pracownia Analizy Pasz i Materiału Biologicznego
Tel. 81 445 68 19
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Anna Danek-Majewska

specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Michał Pałys

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Justyna Widz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-67-13
technicy

Agata Bielak

technik
Katedra Biochemii i Toksykologii
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Czech

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Jerzy Lechowski

Profesor uczelni
Tel. 81-445-69-04
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Tutaj

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Ewelina Cholewińska

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Adam Liczmański

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-69-33
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Katarzyna Musiał

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bogusław Makarski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jerzy Truchliński

Profesor emerytowany
> Pracownia Biochemii Analitycznej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni

dr hab. Magdalena Krauze

Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Iwona Sembratowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Anna Stępniowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Katarzyna Kwiatkowska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Mirosław Karpiński

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński

Profesor emerytowany
> Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Mirosław Karpiński

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Justyna Wojtaś

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Damian Zieliński

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Goleman

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Wanda Krupa

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

lek. wet. Aleksandra Garbiec

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Elżbieta Mazurek

specjalista inżynieryjno-techniczny
technicy

Jacek Sokołowski

technik
> Zakład Etologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Monika Budzyńska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Jarosław Kamieniak

Profesor uczelni

dr hab. inż. Katarzyna Tajchman

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Mariusz Wójcik

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Joanna Kapustka

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Ludwika Blaim

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Maria Tietze

Profesor emerytowany
> Zakład Gospodarki Łowieckiej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Marian Flis

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Piotr Czyżowski

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Sławomir Beeger

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Weronika Maślanko

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Dorota Jarmoszczuk

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4456042
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Leszek Drozd

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-60-23
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Łukasz Wlazło

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Paweł Różański

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Mateusz Ossowski

asystent
> Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Henryk Krukowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Monika Bryl

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-66-43
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Justyna Martyna

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 13
Tel. tel. 81-445-69-98
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agata Drabik

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Wioletta Wnuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Profesorowie uczelni

dr hab. Witold Chabuz

Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Wioletta Sawicka-Zugaj

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Paweł Żółkiewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Karolina Kasprzak-Filipek

asystent
Tel. tel. 81-445-67-04
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Przemysław Jankowski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-60-87
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jerzy Gnyp

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki

Profesor emerytowany
> Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni

dr hab. Ewa Januś

Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
Tel. 4456853
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Andrzej Lisowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-69-23

dr Piotr Stanek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Grzegorz Podolak

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Kieronik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Iwona Janczarek

Kieronik Katedry, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Stachurska

Profesor
Tel. 81-710-24-52
Profesorowie uczelni

dr hab. Michał Pluta

Profesor uczelni
Tel. 817102453

dr hab. Katarzyna Strzelec

Profesor uczelni
Tel. 81-710-24-60

dr hab. Izabela Wilk

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Anna Wiśniewska

asystent

mgr Ewelina Tkaczyk

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Katarzyna Sieczkarek

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 817102450
doktorant

mgr Marta Dybczyńska

doktorant

mgr Wiktoria Janicka

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Profesor emerytowany
Tel. 81-710-24-61
> Ośrodek Jeździecki
Adres: 20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50
Kierownik Ośrodka, Profesor

Prof. dr hab. Iwona Janczarek

Kierownik Ośrodka, Profesor
specjaliści inżynieryjno-techniczni

lek. wet. Maciej Ruciński

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-710-24-56

lek. wet. Krzysztof Stachurski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Holdowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego
> Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Marek Babicz

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Anna Kasprzyk

Profesor uczelni
Tel. 81-445-68-03
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Kinga Kropiwiec-Domańska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Marcin Pastwa

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-60-11
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Stasiak

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza Im.Prof.T.Efnera
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Kierownik Zakładu, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Monika Greguła-Kania

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Paulina Nazar

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Mirosław Frydrych

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. tel. 669-216-429
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-25
> Pracownia Doradztwa Rolniczego
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Wiktor Bojar

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Patkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Katarzyna Wiercińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Profesor
doktorant

mgr Joanna Wajs

doktorant
> Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Jolanta Król

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814456822
Profesorowie

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Aneta Brodziak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Anna Teter

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Barbara Topyła

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Piotr Domaradzki

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. inż. Monika Kędzierska-Matysek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Dmoch

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Marek Kowalczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Mariusz Florek

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Piotr Skałecki

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Kaliniak-Dziura

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko

adiunkt posiadający st. nauk. dr