Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Dyrektor Instytutu, Profesor
doktorant
> Zakład Animaloterapii i Psychologii Zwierząt
Kierownik Zakładu, Profesor
asystenci
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany
> Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Adres: 20-950 Lublin,ul.Akademicka13
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
doktorant
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych Im. Laury Kaufman
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
> Pracownia Analizy Pasz i Materiału Biologicznego
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Katedra Biochemii i Toksykologii
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
doktorant
Profesor emerytowany
> Pracownia Biochemii Analitycznej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
Profesorowie
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
> Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
> Zakład Etologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Maria Tietze

Profesor emerytowany
> Zakład Gospodarki Łowieckiej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Leszek Drozd

Profesor emerytowany
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Kierownik Katedry, Profesor
asystenci
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Profesor emerytowany
> Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Przemysław Jankowski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456087
Profesor emerytowany
> Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Profesor emerytowany
Tel. 817102461
Katedra Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego
> Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Stasiak

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego
Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Szczepan Leszczyński

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany
Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
> Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr