Realizowane Projekty

 • Podłoże genomowe zachowań społecznych owiec

  Konkurs: MINIATURA 7
  Kierownik projektu: dr inż. Beata Horecka
  Kwota dofinansowania: 48 302.00 zł
  Termin realizacji: 11.2023 r. – 11.2024 r.

 • Porównanie wpływu makrocząstek i nanocząstek manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm tkanki kostnej w badaniach modelowych na szczurach

  Konkurs: MINIATURA 7
  Kierownik projektu: dr Ewelina Cholewińska
  Kwota dofinansowania: 48 730,00 zł
  Termin realizacji: od 5.09.2023 r. do 4.09.2024 r.

 • Liście roślin owocowych źródłem związków bioaktywnych o potencjale antyhiperglikemicznym i antyoksydacyjnym

  Konkurs: MINIATURA 7
  Kierownik projektu: dr Marzena Pabich
  Kwota dofinansowania: 49 390,00 zł
  Termin realizacji: 07.2023 r. – 07.2024 r.

 • Poznanie potencjału przeciwnowotworowego, antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego oraz mechanizmu działania roślin stosowanych w polskim tradycyjnym ziołolecznictwie

  Konkurs: SONATA 18
  Kierownik projektu: dr Kamila Rachwał
  Kwota dofinansowania: 543 388,00 zł
  Termin realizacji: 07.2023 r. – 07.2026 r.

 • Ocena stresu przewlekłego u wybranych gatunków węży hodowlanych utrzymywanych w środowisku o różnym stopniu wzbogacenia sensorycznego (rack system vs. biotopowe terrarium)

  Konkurs: MINIATURA 7
  Kierownik projektu: dr inż. Damian Zieliński
  Kwota dofinansowania: 45 144,00 zł
  Termin realizacji: 05.2023 – 05.2024

 • Związane z procesem starzenia zmiany w systemach zaangażowanych w reakcje odpornościowe pszczół w kontekście monodiety pyłkowej jako kluczowego stresora środowiskowego

  Konkurs: PRELUDIUM
  Kierownik projektu: mgr Maciej Bryś
  Kwota dofinansowania: 208 960,00 zł
  Termin realizacji: 02.2023 r. – 01.2026 r.

 • Bakterie wspomagające wzrost roślin (PGPB) - czy to tylko przyjazny środowisku biopreparat? Wpływ na mikrobiom glebowy, wzrost roślin oraz potencjał nutraceutyczny i chemoprewencyjny na przykładzie pomidora

  Konkurs: OPUS 23
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
  Kwota dofinansowania: 2 246 986,00 zł
  Termin realizacji: 03.2023 r. – 03.2027 r.

 • Kontrolowana infekcja wirusowa jako czynnik modyfikujący potencjał prozdrowotny wybranych roślin jadalnych– aspekty molekularne i biochemiczne

  Konkurs: OPUS 22
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
  Kwota dofinansowania: 1 294 915,00 zł
  Termin realizacji: 02.2023 r. – 02.2026 r

 • Grzybowe substancje bioaktywne o ukienkowaniym potencjalne prozdrowotnym - rola interakcji, biodostępności i bioprzyswajalność jako czynnikow kreujących funkcjonalność mikrokapsułkowanych dodatków funkcjonalnych w modelu in vitro i in vivo

  Konkurs: OPUS
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Świeca
  Kwota dofinansowania: 1 426 620,00 zł
  Termin realizacji: 01.2023 r. – 01.2027 r.

 • Nanosystemy antybiofilmowe oparte na zawiesinach nanocząstek metali i niemetali w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych

  Konkurs: SONATINA
  Kierownik projektu: dr inż. Olga Długosz
  Kwota dofinansowania: 689 857,00 zł
  Termin realizacji: 10.2022 r. – 09.2024 r. 

 • Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów

  Konkurs: SONATA
  Kierownik projektu: dr Anna Siatecka
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 1 519 800,00 zł
  Termin realizacji: 09.2022 r. – 09.2025 r. 

 • Chemiczne i biologiczne transformacje nanocząstek na bazie metali i ich rola w transmisji nowo pojawiających się zanieczyszczeń z gleby do diety człowieka

  Konkurs: OPUS 22
  Kierownik projektu: dr hab. Izabela Jośko, profesor uczelni
  Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 1 691 820,00 zł
  Termin realizacji: 09.2022 r. – 08.2026 r. 

 • Profilowanie ekspresji wybranych genów odpowiedzi na infekcję w interakcji Avena sativa - Puccinia coronata

  Konkurs: MINIATURA 6
  Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Sowa
  Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 49 531,00 zł
  Termin realizacji: 10.2022 r. – 09.2023 r. 

 • Wstępne badania mikrobiomu bakteryjnego i mykobiomu u pacjentów z fenyloketonurią w Polsce

  Konkurs: MINIATURA 6
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Ostrowska
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 45 684,00 zł
  Termin realizacji: 10.2022 r. – 09.2023 r. 

 • Zmiany klimatu a transformacja nietoksycznych osadów w toksyczne gleby

  Konkurs: MINIATURA 6
  Kierownik projektu:  dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan
  Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 17 428,00 zł
  Termin realizacji: 09.2022 r. – 09.2023 r.

 • Selekcja niekonwencjonalnych drożdży ograniczających wzrost grzybów Penicillinum roqueforti stanowiących zagrożenie w piekarnictwie

  Konkurs: MINIATURA 6
  Kierownik projektu: dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk,
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 34 873,00 zł
  Termin realizacji: 08.2022 r. – 08.2023 r.

 • Program Narodowego Centrum Nauki dla Naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce - dr Halyna Rudyk

  Konkurs: NCN dla Ukrainy
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł
  Termin realizacji: 06.2022 – 05.2023

 • Program Narodowego Centrum Nauki dla Naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce - prof. Viola Vambol

  Konkurs: NCN dla Ukrainy
  Kierownik projektu: dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 118 000,00 zł
  Termin realizacji: 06.2022  – 05.2023

 • Badania nad wpływem leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) na grubość warstw naczyniówki oraz siatkówki oraz na funkcjonowanie siatkówki u psów przy użyciu optycznej koherentnej tomografii (SD-OCT) i elektroretinografii (ERG)

  Konkurs: PRELUDIUM 20
  Kierownik projektu: lek. wet. Jowita Zwolska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinasowania: 139 475,00 zł
  Termin realizacji: 02.2022 – 02.2024

 • Zmiany w mitochondrialnym DNA w nowotworach złośliwych śledziony u psów - ocena ich roli i wartości diagnostycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 20
  Kierownik projektu: mgr Angelika Tkaczyk-Wlizło, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinasowania: 140 000,00 zł
  Termin realizacji: 01.2022 – 01.2024

 • Biofortyfikacja i modelowanie procesu brązowienia enzymatycznego żywnosci niskoprzetworzonej poprzez pozbiorcze zastosowanie funkcjonalnych ekstraktów pochodzenia naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 19
  Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Sierocka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 207 600,00 zł
  Termin realizacji: 02.2021 – 01.2024

 • Czy efekt metaboliczny nanocząstek miedzi jest uzależniony od zróżnicowanych funkcji fizjologicznych błonnika pokarmowego?

  Konkurs: OPUS 21
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Ognik , Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinasowania: 561 688,00 zł
  Termin realizacji: 01.2022 – 01.2026

 • Łagodzenie niekorzystnych efektów zwiazanych ze spożywaniem diety wysokotłuszczowej poprzez zmianę sposobu żywienia i/lub suplementację różnymi formami chromu

  Konkurs: OPUS 20 
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinasowania: 431 140,00 zł
  Termin realizacji: 06.2021 – 06.2024

 • Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksyredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kokcydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków

  Konkurs: OPUS 20
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinasowania: 1 439 960,00 zł
  Termin realizacji: 07.2021 – 06.2025

 • Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych

  Konkurs: OPUS 18
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Brygida Ślaska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 1 856 040,00 zł
  Termin realizacji: 09.2020 – 09.2024

 • Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne

  Konkurs: OPUS 18
  Kierownik projektu: dr hab. Adam Bownik, profesor uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
  Kwota dofinasowania: 1 246 800,00 zł
  Termin realizacji: 07.2020 – 07.2023

 • Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową

  Konkurs: OPUS 18
  Kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, profesor uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
  Kwota dofinasowania: 346 877,00 zł
  Termin realizacji: 09.2020 – 09.2023

 • Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej - połączone badania in vitro i in silico

  Konkurs: OPUS 17
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 780 355,00 zł
  Termin realizacji: 02.2020 – 02.2023

 • Molekularna i fizjologiczna charakterystyka cech prozdrowotnych nowo wyizolowanych szczepów bakterii z rodzaju Bifidobacterium pochodzących z przewodu pokarmowego niemowląt i dzieci do 3. roku życia

  Konkurs: PRELUDIUM 15
  Kierownik projektu: dr inż. Elwira Komoń-Janczara, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 210 000,00 zł
  Termin realizacji: 09.2019 – 09.2023.

Projekty zakończone

 • Analiza ekspresji genów związanych z biosyntezą laktonów seskwiterpenowych u arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.)

  Konkurs: MINIATURA 5
  Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Sozoniuk, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinasowania: 31 790,00 zł
  Termin realizacji: 12.2021 – 12.2022

 • Profil białka swoistego dla łożyska PLAC1 w czasie ciąży u krów

  Konkurs: MINIATURA 5
  Kierownik projektu: dr inż. Monika Jamioł, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinasowania: 47 542,00 zł
  Termin realizacji: 12.2021 – 12.2022

 • Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Riemerella anatipestifer izolowanych od drobiu hodowlanego

  Konkurs: MINIATURA 5
  Kierownik projektu: dr Anna Nowaczek, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinasowania: 49 610,00 zł
  Termin realizacji: 12.2021 – 12.2022

 • Identyfikacja postaw konsumentów na rynku produktów żywnosciowych: rynek produktów lokalnych

  Konkurs: MINIATURA 5
  Kierownik projektu: dr inż. Julia Wojciechowska-Solis, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinasowania: 43 221,00 zł
  Termin realizacji: 11.2021 – 11.2022

 • Wyjaśnienie fenomenu naddominiowania behawioralnego rodzin pszczelich utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów - o standardowym i o małym rozmiarze komórek

  Konkurs: OPUS 16
  Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Olszewski, profesor uczelni, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinasowania: 466 564,00 zł
  Termin realizacji: 04.2019 – 05.2023

 • Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych producentów kwasu bursztynowego

  Konkurs: ETIUDA 7
  Kierownik projektu: dr inż. Hubert Szczerba, Wydział Nauk o Żywności i biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 106 016,00 zł
  Termin realizacji: 10.2019 – 03.2023

 • Genetyczne i transkryptomiczne podłoże fruktofilności bakterii kwasu mlekowego zasiedlających środowiska bogate w fruktozę

  Konkurs: PRELUDIUM 15
  Kierownik projektu: mgr inż. Klaudia Gustaw, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 210 000,00 zł
  Termin realizacji: 01.2019 – 01.2023

 • Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jęczmienia jarego

  Konkurs: SONATA 13
  Kierownik projektu: dr inż. Izabela Jośko, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinasowania: 1 210 360,00 zł
  Termin realizacji: 07.2018 – 06.2022

 • Sekwencjonowanie genomowe oraz charakterystyka biochemiczna i fizjologiczna nowego szczepu Enterobacter sp. LU1

  Konkurs: PRELUDIUM 13
  Kierownik projektu: dr inż. Hubert Szczerba, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 180 000,00 zł
  Termin realizacji: 01.2018 – 01.2023

 • Analiza obecności, bioróżnorodności oraz fizjologicznego znaczenia sekwencji bakteriofagowych występujących w genomach bakterii jelitowych z grupy Lactobacillus casei

  Konkurs: SONATA 12
  Kierownik projektu: dr Piotr Jarocki, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 486 000,00 zł
  Termin realizacji: 07.2017 – 07.2022

 • Zmiennośc genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovision vision) na granicy zasięgu inwazji

  Konkurs: MINIATURA 4
  Kierownik: dr Marek Nieoczym, Wydział Biologii Środowiskowej
  Kwota dofinansowania: 45 978,00 zł
  Termin realizacji: 11.2020 – 02.2022

 • Odwodniony i sproszkowany por jako koncentrat substancji biologicznie czynnych: ocena termostabilności i profilu związków fenolowych

  Konkurs: MINIATURA 3 
  Kierownik: dr inż. Beata Biernacka, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 26 224,00 zł
  Termin realizacji: 11.2019 – 11.2020

 • Polimorfizm genów kodujących wybrane białka części białkowej jaja kurzego a ich właściwości alergizujące i przeciwbakteryjne

  Konkurs: MINIATURA 3 
  Kierownik: dr inż. Sebastian Knaga, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarkii
  Kwota dofinansowania: 49 820,00 zł
  Termin realizacji: 12.2019 – 03.2021

 • Różnorodność oraz potencjalna toksyczność sinic (Cyanobacteria) wybranych źródeł Lubelszczyzny i Roztocza

  Konkurs: MINIATURA 3 
  Kierownik: dr inż. Magdalena Toporowska, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 33 110,00 zł
  Termin realizacji: 12.2019 – 12.2020

 • Nośniki przeeciwutleniaczy apolarnych wykorzystujące systemy kontrolowanego uwalniania

  Konkurs: PRELUDIUM 18
  Kierownik projektu: mgr Katarzyna Łupina, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinasowania: 140 000,00 zł
  Termin realizacji: 06.2020 – 06.2022

 • Smoothie owocowe jako źródło związków o aktywnościach antycholinoesterazowych, przeciwutleniających i przeciwzapalnych

  Konkurs: MINIATURA 3 
  Kierownik: dr Kamila Borowiec, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 49 898,00 zł
  Termin realizacji: 12.2019 – 04.2021

 • Charakterystyka strukturalna i badania właściwości fizykochemicznych kokryształów wybranych aktywnych biologicznie chalkonów w aspekcie zwiekszonej stabilności i rozpuszczalności w roztworach wodnych

  Konkurs: MINIATURA 3 
  Kierownik: dr hab. Marta Arczewska, profesor uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
  Kwota dofinansowania: 30 690,00 zł
  Termin realizacji: 12.2019 – 12.2020

 • Oddziaływanie nanoczastek TiO2 na wybrane szczepy bakterii mlekowych i patogennych, bytującym w jelicie grubym człowieka

  Konkurs: MINIATURA 3 
  Kierownik: dr inż. Ewa Baranowska-Wójcik, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 47 569,00 zł
  Termin realizacji: 12.2019 – 12.2020

 • Białka polędwicy wieprzowej surowo dojrzewającej z dodatkiem szczepu bakterii probiotycznych jako potencjalne źródło peptydów o aktywności inhibitora dipeptydylopeptydazy IV (DPP-IV)

  Konkurs: PRELUDIUM 15
  Kierownik projektu: dr inż. Paulina Kęska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 107 800,00 zł
  Termin realizacji: 01.2019 – 01.2022

 • Kompleksowanie białek serwatkowych i polisacharydów w celu modyfikacji trawienia i wchłaniania białka

  Konkurs: MINIATURA 2
  Kierownik: dr hab. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 22 220,00 zł
  Termin realizacji: 04.2019 – 04.2020

 • Ocena ryzyka transferu wielolekoopornych szczepów E. faecium w aspekcie zwierzę-człowiek, w oparciu o analizę molekularną

  Konkurs: MINIATURA 2
  Kierownik: dr Aleksandra Trościańczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinansowania: 47 844,00 zł
  Termin realizacji: 03.2019 – 03.2020

 • Empiryczny model zachowań turystów na rynku usług biur podróży

  Konkurs: MINIATURA 2 
  Kierownik: dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, profesor uczelni, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 47 293,00 zł
  Termin realizacji: 02.2019 – 02.2020

 • Wpływ ostropestu plamistego (Sylibum marianum) na profil antyoksydacyjno-oksydacyjny oraz mineralny u kozy domowej w ciąży i okresie okołoporodowym

  Konkurs: MINIATURA 2 
  Kierownik: dr hab. Beata Łebkowska-Wieruszewska, profesor uczelni, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinansowania: 49 327,00 zł
  Termin realizacji: 12.2018 – 12.2029

 • Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróznicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych

  Konkurs: OPUS 14
  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinansowania: 474 518,00 zł
  Termin realizacji: 07.2018 – 07.2021

 • Analiza proteomu filmu łzowego u psów z cukrzycą przy użyciu spektrometrii mas

  Konkurs: PRELUDIUM 12
  Kierownik projektu: dr Dagmara Winiarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł
  Termin realizacji: 08.2017 – 10.2021

 • Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.)

  Konkurs: SONATA 12
  Kierownik projektu: dr hab. Urszula Złotek, profesor uczelni, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 719 586,00 zł
  Termin realizacji: 12.2017 – 12.2021

 • Projekt „Efektywne kształcenie specjalistów dla branż kluczowych” nr FERS.01.05-IP.08-0043/23

  26.02.2024 r.

  Projekt „Efektywne kształcenie specjalistów dla branż kluczowych” nr FERS.01.05-IP.08-0043/23 jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

  Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 28.02.2029 r.

  Całkowita wartość projektu wynosi 5 307 742,00 zł, a kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to 4 379 948,70 zł.

  Celem projektu jest zwiększenie oraz dopasowanie kompetencji 345 studentów UPL do oczekiwań pracodawców branż kluczowych tj. energetyka odnawialna, transport oraz rolnictwo i przemysł spożywczy poprzez zmodyfikowanie programów kształcenia zgodnie z potrzebami rynku, zwiększenie kwalifikacji i kompetencji 34 osób z kadry dydaktycznej kształcącej studentów, a także realizację dodatkowych elementów kształcenia praktycznego podnoszących kompetencje studentów.

  Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:
  – studentów rozpoczynających studia na UPL w trzech naborach tj.: 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 na kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka (branża rolnictwo i przemysł spożywczy), Transport i logistyka (branża transport) oraz Ekoenergetyka (branża energetyka odnawialna).
  – kadry uczelni zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na trzech ww. kierunkach.

  Najważniejsze zadania w ramach projektu obejmą:
  1)
  Modyfikacje programów kształcenia we współpracy z pracodawcami na trzech kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport i logistyka oraz Ekoenergetyka;
  2) Podniesienie kompetencji kadry zaangażowanej w dydaktykę na kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport i logistyka oraz Ekoenergetyka poprzez szkolenia i kursy oraz wizyty studyjne;
  3) Podniesienie kompetencji/kwalifikacji studentów na kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport i logistyka oraz Ekoenergetyka poprzez szkolenia i kursy, staże, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne oraz panele z pracodawcami;
  4) Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki na kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport i logistyka oraz Ekoenergetyka poprzez świadomą rekrutację oraz zajęcia wyrównawcze dla studentów.

  Główne rezultaty projektu:
  1) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dostosuje kształcenie do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji;
  2) zmodyfikowane zostaną trzy programy kształcenia dla branż kluczowych (Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport i Logistyka, Ekoenergetyka);
  3) 303 osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym nabędą kompetencje lub kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+;
  4) 34 osoby z kadry akademickiej zostanie objętych wsparciem w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji lub kwalifikacji.

  Projekt jest realizowany w partnerstwie z ORLEN S.A.

  KONTAKT:
  Biuro Projektu „Efektywne kształcenie specjalistów dla branż kluczowych”
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Dział Nauki – Biuro Projektów i Funduszy
  ul. Akademicka 13, p. 473
  20-950 Lublin
  Katarzyna Karwat  – tel. 81 445 66 78, e-mail:
  Eliza Samborska –  tel. 81 445 69 70, e-mail:

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektu lub działań Beneficjenta z postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.) mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Projekty zakończone

 • Projekt „Dostępny UPL”- nr POWR.03.05.00-00-A002/21

   

  Tytuł projektu: Projekt „Dostępny UPL”

  Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r. do 31.12.2023 r.

  Wartość projektu: 1 996 525,20 zł.

  Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Łukasik – Niezgoda Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami.

  Opis projektu – Projekt „Dostępny UPL” obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu: zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanie stron internetowych zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej oraz wdrażanie narzędzi informatycznych zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami, a także realizację działań z zakresu dostępności architektonicznej.

  Grupa docelowa to osoby z niepełnosprawnościami zarówno studenci jak i pracownicy  Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie.

  Celem głównym projektu „Dostępny UPL”  jest osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności do kształcenia na poziomie wyższym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla studentów i doktorantów
  z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, które pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób
  z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

  Projekt obejmuje realizację poszczególnych zadań:

  Zadanie 1. Wzmocnienie struktur organizacyjnych – zniwelowanie barier dostępności w obszarze struktury organizacyjnej:  porady psychologa oraz prawnika dla studentów z niepełnosprawnościami, zatrudnienie pracownika na stanowisku ds. dostępności;

  Zadanie 2. Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez zniwelowanie barier architektonicznych: dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami D. S. CEBION oraz DS ESKULAP;

  Zadanie 3. Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez zniwelowanie barier architektonicznych: Zniwelowanie barier dostępności w zakresie barier środowiska fizycznego: montaż drzwi automatycznych, zakup tyflomap – map dotykowych oraz Systemu Oznaczania Sal i Pomieszczeń S.O.S Brajl;

  Zadanie 4. Wsparcie zmian organizacyjnych będzie realizowane poprzez wdrożenie racjonalnych zmian zarządzania poprzez otwartego dostępu do zasobów nauki dostosowanych do wymogów osób
  z niepełnosprawnościami : zniwelowanie barier dostępności poprzez zapewnienie technologii wspierających: poszerzenie oferty książek w wersji elektronicznej, umożliwiające dostęp do pełno tekstowych baz danych zdalnie z każdego miejsca z dostępem do Internetu                                                             
  Zadanie 5. Wsparcie zmian organizacyjnych będzie realizowane poprzez wdrożenie racjonalnych zmian zarządzania poprzez zakup i wdrożenie systemów informacyjnych: wdrożenie Aplikacji Mobilnej wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami;

  Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez udział w szkoleniach: zniwelowanie barier dostępności w zakresie procedur bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

  Zadanie 7. Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie edukacyjne: zniwelowanie barier dostępności poprzez dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Zadanie 8. Podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez udział w szkoleniach: podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenia dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

 • Projekt „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” POWR.03.05.00-00-Z209/18

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dofinansowanie projektu z UE: 6 221 920,79 PLN

  Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2023
  Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadząca do uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią i zwiększenie efektywności kształcenia dostosowanego do potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2023.

  Projekt jest komplementarny z realizowanym projektem pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

  W ramach projektu zostanie zrealizowanych 9 następujących zadań:
  Zadanie 1 – Utworzenie nowego kierunku studiów „Analityka weterynaryjna”.
  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu laboratoryjnych podstaw diagnostycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe i bezpieczne przeprowadzanie czynności laboratoryjnych wykorzystywanych w analityce weterynaryjnej. Kształcenie odbywać się będzie na poziomie studiów licencjackich pierwszego stopnia (2200 godzin dydaktycznych).
  Zadanie 2 – Dostosowanie programu kształcenia na innowacyjnym kierunku „Biokosmetologia” do potrzeb społeczno-gospodarczych.
  W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” powstał nowy, innowacyjny kierunek „Biokosmetologia”. W trakcie opracowywania programu kształcenia oraz sylabusów zdiagnozowano potrzebę wprowadzenia bloku zajęć praktycznych dla studentów. Planuje się, że zajęcia praktyczne będą opracowane z pracodawcami z branży i realizowane w wymiarze 60 h. Dla realizacji zajęć zostanie urządzony „Ćwiczeniowy Gabinet Kosmetyczny”.
  Zadanie 3 – Modyfikacja programu kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku Weterynaria.
  W ramach zadania zostanie zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Weterynaria. Do programu nauczania zostaną wprowadzone przedmioty praktycznej nauki, korzystające na najnowocześniejszych trendów w dydaktyce. Kierunek weterynaria w większości kształci przyszłych lekarzy weterynarii, którzy wg. pracodawców powinni w momencie wejścia na rynek pracy mieć nie tylko teoretyczną znajomość zagadnień ale również praktyczną.
  Zadanie 4 – Program rozwoju Kompetencji dla studentów Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

  Zadanie będzie realizowane na kierunkach: „Behawiorystyka Zwierząt”, „Zootechnika”, „Hipologia i jeździectwo” oraz „Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia”. Dla studentów tych kierunków zaplanowano fakultatywne  szkolenia: „Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”,  „Kurs masażu psów i kotów”, „Kurs masażu koni”,  „Współpraca behawiorysta -lekarz weterynarii”, „Różnicowanie emocjonalnych (afektywnych) i neurogennych zaburzeń zachowania”, „Terapia behawioralna/Fizjoterapia”,  „Rehabilitacja gadów, możliwość zapewnienia dobrostanu”, „Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności”
  Zadanie 5 – Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
  W ramach zadania realizowane będą :
  – Wizyty studyjne u pracodawcy dla studentów kierunku Weterynaria;
  – Warsztat grupowy pn. „Utworzenie bazy danych przypadków medycznych” (zajęcia fakultatywne). Studenci zostaną zaangażowani w prowadzenie i archiwizację dokumentacji medycznej interesujących przypadków klinicznych. Zgromadzona kolekcja preparatów krwi i szpiku będzie udostępniana studentom w celu samokształcenia.
  -Szkolenie „Statystyka w naukach przyrodniczych i medycznych” dla kadry dydaktycznej poświęcone metodom statystycznym stosowanym w medycynie i naukach biologicznych;
  -Kurs z jęz. angielskiego na poziomie C1- kurs języka angielskiego w wymiarze 160 h dla kadry dydaktycznej.
  Zadanie 6 – Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni – restrukturyzacja.

  W ramach zadania realizowane będą:
  – Utworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy aparatury naukowo-badawczej UPL zawierającej nazwę, zastosowanie, dane na temat lokalizacji sprzętu, kierownika jednostki, opiekuna sprzętu oraz danych kontaktowych. Będzie to ogólnodostępna, bezpłatna baza informacji o zasobach badawczych UPL.
  – Dedykowany System informatyczny do obsługi Domów Studenta UPL Jednym z elementów systemu będzie obsługa dokumentów kasowych, ewidencję wpłat, rozliczanie naliczeń, odsetki za nieterminowe wpłaty. Dzięki temu zwiększy się nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury, kosztami, przychodami, a co za tym idzie będzie łatwiej przygotować prognozy kosztów oraz wpływów.
  Zadanie 7 – Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli.
  W ramach zadania realizowane będą :
  – Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich. Szkolenia dla kadry nauko-dydaktycznej mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych, prezentacyjnych i językowych pod kątem ich wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  – Wsparcie podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, których głównym celem jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, co przyczyni się do zwiększania efektywności działalności Uczelni. Zaplanowane szkolenia są wynikiem przeprowadzonej analizy i diagnozy potrzeb wśród kadry.
  Zadanie 8 – Zintegrowany System Zarządzania Finansami.
  W ramach działań z zakresu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią zostanie zakupiony i wdrożony nowoczesny system kadrowo-płacowy wraz z jego pełną integracją z posiadanymi już systemami w szczególności z Finansowo Księgowym oraz Zintegrowanym Systemem Obsługi Studiów, wszystko to pozwoli na docelowe utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Finansami.
  Zadanie 9 – Podniesienie kompetencji zawodowych studentów z różnych kierunków.
  W ramach zdania zostaną zrealizowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla studentów  zgłoszone przez prowadzących zajęcia na kierunkach objętych wsparciem oraz zajęcia dodatkowe współorganizowane z pracodawcami dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

  KONTAKT
  DZIAŁ NAUKI – BIURO PROJEKTÓW I FUNDUSZY
  Katarzyna Karwat  – tel. 81 445 66 78, e-mail:
  Izabela Czaja-Banasiak –  tel. 81 445 69 68, e-mail: 

 • Projekt nr POIR.01.01.01-00-1715/20 pt. ,, Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem u psów poprzez opracowanie szybkich testów diagnostycznych.”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

  Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2023

  Projekt realizowany w konsorcjum w składzie:
  BioScientia Sp. z o.o.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Vet Planet Sp. z o.o.

  Całkowity koszt realizacji projektu: 2 838 267,19 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 2 237 473,66 zł
  Kwota dofinansowania na realizację badań na UP w Lublinie: 414 531,90 zł

  W skład zespołu naukowego UP w Lublinie wchodzą:
  Kierownik projektu dr Marta Demkowska-Kutrzepa,
  dr Monika Roczeń-Karczmarz,
  prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu: szybkiego testu immunochromatograficznego, który umożliwi wczesną i kompleksową diagnostykę zarażeń psów tęgoryjcami (Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala).

 • Projekt nr POIR.01.01.01-00-2204/20 pt. ,, Opracowanie i wdrożenie pilotażowe produktów nutraceutycznych o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego.”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka-Agrotech.

  Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.06.2023

  Projekt realizowany w konsorcjum w składzie:
  Hog Polska Sp. z o.o. Sp.k.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Całkowity koszt realizacji projektu: 8 368 738,00 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 5 493 700,50 zł
  Kwota dofinansowania na realizację badań na UP w Lublinie: 1 218 269,25 zł

  W skład zespołu naukowego UP w Lublinie wchodzą:
  Kierownik projektu dr inż. Tomasz Czernecki,
  dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska,
  prof. dr hab. Leszek Tymczyna

  Celem projektu jest opracowanie receptury 2 napojów funkcjonalnych o wysokiej zawartości beta-glukanów oraz ziół o właściwościach prolaktacyjnych i wspomagających redukcję masy ciała wraz z instalacją innowacyjnej pilotażowej linii produkcyjnej funkcjonującej
  w zamkniętym obiegu. W ramach prac wybrana będzie odmiana owsa o najwyższej zawartości beta-glukanów w warunkach lokalnej uprawy.

  Surowce do produkcji będą monitorowane pod względem aktywności biologicznej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. W pierwszym etapie projektu opracowane zostaną modelowe receptury bezpiecznych napojów o możliwie najwyższym poziomie akceptowalności konsumenckiej i najwyższej zawartości substancji bioaktywnych. Jednocześnie, produkty te będą charakteryzowały się niską immunizacją ze względu na nieznaczną zawartość prolamin i glutelin.

  W pracach rozwojowych zostanie opracowany projekt wykonawczy półtechnicznej linii technologicznej. Prace instalacyjne zakończą się wytworzeniem pierwszej, próbnej partii napojów funkcjonalnych. W oparciu o badania laboratoryjne tych produktów zostanie przeprowadzona weryfikacja / korekta parametrów technologicznych, czego efektem będzie ostateczna koncepcja technologii wytwarzania napojów wraz z opisem procedur analitycznych. Równolegle z badaniami pilotażowych produktów zostanie określona grupa docelowa zwierząt gospodarskich, dla których produkty uboczne powstałe podczas zbioru surowca i jego przetwarzania będą wykazywały istotną wartość odżywczą.

  Produkcja będzie bezodpadowa, ponieważ 100% powstałych w jej wyniku produktów ubocznych zostanie wykorzystana w żywieniu zwierząt gospodarskich. Będzie ona również przyjazna środowisku, dzięki wykorzystywaniu surowców od lokalnych producentów.

  Odbiorcami produktów będą (1) kobiety karmiące, (2) osoby dbający o zdrowie (3) dystrybutorzy żywności funkcjonalnej (4) indywidulane gospodarstwa prowadzące hodowle zwierząt (5) producenci pasz dla zwierząt.

 • „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”- nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

  Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

  Wartość projektu: 6 637 902,55 zł

  Okres realizacji 1.08.2018 – 31.10.2023

  Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzące do uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią i zwiększenia efektywności kształcenia dopasowanego do potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju.

  W ramach projektu realizowane są następujące moduły:

  • Moduł Programów Kształcenia,
  • Moduł Podnoszenia Kompetencji,
  • Moduł Programów Stażowych,
  • Moduł Wsparcia Świadczenia Wysokiej Jakości Usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  • Moduł Zarządzania W Instytucjach Szkolnictwa Wyższego, wraz z działaniami restrukturyzacyjnymi w obszarze zarządzania uczelnią.

  Moduł Programów Kształcenia

  Niniejszy moduł obejmuje:

  • utworzenie kierunku Biokosmetologia (studia pierwszego stopnia o praktycznym profilu kształcenia),
  • utworzenie anglojęzycznej specjalności Horse Usage dla studentów studiów drugiego stopnia, w szczególności kierunku Hipologia i Jeździectwo),
  • modyfikację kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia drugiego stopnia).

  Utworzenie nowego kierunku i specjalności będzie poprzedzone opracowaniem programu i sylabusów do przedmiotów, zaś modyfikacja kierunku opracowaniem sylabusu do zmodyfikowanego przedmiotu oraz zakupem linii technologicznej do produkcji soków, przecierów i pulp.

  Moduł Podnoszenia Kompetencji

  Wsparciem objęci zostaną studenci czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych).

  W ramach modułu zostaną przeprowadzone certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, wyjazdy terenowe do parków narodowych oraz wizyty studyjne u pracodawców.

  Dzięki podjętym działaniom studenci będą mogli podnieść kompetencje:

  • językowe (szkolenie „Język angielski praktycznie”),
  • komunikacyjne („Warsztaty interpersonalne”, „Warsztaty efektywnej współpracy w zespole”),
  • informatyczne (“Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej”, „Certyfikowane szkolenie AutoCAD”, „Certyfikowane szkolenie MS Office”),
  • analityczne („Warsztaty przygotowywania biznesplanu”, wyjazdy terenowe do Poleskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego).

  Ponadto rozwinięta zostanie współpraca z przedstawicielami pracodawców w otoczeniu społeczno-gospodarczym poprzez realizację wizyt studyjnych.

  Moduł Programów Stażowych

  Moduł obejmuje realizację wysokiej jakości programu stażowego, zaś jego celem jest podniesienie kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

  Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 160-godzinnych staży na terenie całej Polski dla studentów:

  • piątego roku kierunku Weterynaria w gabinetach, przychodniach, lecznicach i klinikach weterynaryjnych,
  • trzeciego roku kierunku Biokosmetologia w gabinetach kosmetycznych oraz zakładach produkujących kosmetyki.

  Moduł Wsparcia Świadczenia Wysokiej Jakości Usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

  W ramach modułu zostanie wdrożony system świadczenia wysokiej jakości usług wspomagających rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez:

  • prowadzenie indywidualizowanego poradnictwa zawodowym przez nowo zatrudnionego dodatkowego doradcę zawodowego,
  • szkolenia i warsztaty: „Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim” i „Aktywni na rynku pracy” (złożone z 3 modułów: aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej),
  • rozwinięcie współpracy uczelni z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi poprzez podpisanie umów o współpracy, a następnie wspólną realizację paneli z pracodawcami.

  Powyższe działania zostaną uzupełnione przez zakup narzędzi informatycznych do wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier, w szczególności do diagnozowania kompetencji wraz z modułem do analiz i raportowania.

  Moduł Zarządzania W Instytucjach Szkolnictwa Wyższego, wraz działaniami restrukturyzacyjnymi w obszarze zarządzania uczelnią:

  W ramach modułu zostaną podjęte przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz utworzenie otwartych zasobów edukacyjnych z elementami e-learningu.

  Ważnym punktem zadania będzie program rozwoju kompetencji dla kadry dydaktycznej. Będzie on obejmował szeroki wachlarz szkoleń prowadzących do wzrostu umiejętności dydaktycznych, informatycznych i językowych. Działania te będą wsparte rozwojem kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych.

  Dodatkowo będą podjęte działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią Będą one polegały na uporządkowaniu struktury organizacyjnej uczelni w celu zapewnienia efektywności wykorzystania zasobów uczelni oraz zapewnienia skutecznego nadzoru i efektywnej realizacji celów strategicznych UPL. Ponadto usprawnią procesy decyzyjne i zoptymalizują proces zarządzania. Zostanie wdrożony proces decentralizacji finansów uczelni oraz system kontrolingu.

  Komplementarność przedsięwzięcia zapewni rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych poprzez udział szkoleniach i studiach podyplomowych, w szczególności w zakresie zarządzania finansami i informacją.

 • Projekt nr TANGO-V-A/0009/2021 pt. „Słona i słodka przekąska wzbogacona mąką ze skiełkowanego ziarna pszenicy.”

   

  Projekt jest finansowany z budżetu państwa.
  Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO.

  Tytuł projektu: „Słona i słodka przekąska wzbogacona mąką ze skiełkowanego ziarna pszenicy.”

  Okres realizacji projektu to: 01.12.2021 r. – 28.02.2023 r.
  Wartość projektu i dofinansowanie: 230 862,50 PLN.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Dziki z Wydziału Inżynierii Produkcji

  Projekt ma na celu wytworzenie nowych produktów zbożowych – przekąsek wzbogaconych dodatkiem mąki ze skiełkowanego ziarna pszenicy oraz przyprawami.
  W projekcie zakłada się również wyłonienie, co najmniej jednego partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem proponowanych innowacji.

 • Projekt nr TANGO-V-A/0025/2021 pt. „Naturalne elicytory w produkcji ziół o podwyższonej jakości prozdrowotnej i konsumenckiej.”

  Projekt jest finansowany z budżetu państwa.
  Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO.

  Tytuł projektu: „Naturalne elicytory w produkcji ziół o podwyższonej jakości prozdrowotnej i konsumenckiej.”

  Okres realizacji projektu to: 01.12.2021 r. – 28.02.2023 r.
  Wartość projektu i dofinansowanie: 209 851,48 PLN.
  Kierownik projektu: dr. hab. Urszula Złotek, prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

  Projekt ma na celu wyprodukowanie ziół (bazylii i mięty) w doniczkach z zastosowaniem elicytacji induktorami naturalnego pochodzenia. Zastosowanie procesu elicytacji podczas uprawy ziół pozwoli na otrzymanie produktów o podwyższonej jakości konsumenckiej oraz prozdrowotnej. W projekcie zakłada się również zdobycie partnera zainteresowanego wdrożeniem zaproponowanej innowacji w produkcji świeżych ziół
  na rynek.

 • Projekt nr TANGO-IV-A/0019/2019 pt. „Bakterie probiotyczne jako narzędzie pozwalające na wydłużenie trwałości i zachowania jakości konsumenckiej żywności niskoprzetworzonej.”

  Projekt jest finansowany z budżetu państwa.
  Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV konkursu TANGO.

  Tytuł projektu: „Bakterie probiotyczne jako narzędzie pozwalające na wydłużenie trwałości i zachowania jakości konsumenckiej żywności niskoprzetworzonej.”

  Okres realizacji projektu to: 01.12.2020 r. – 28.02.2022 r.
  Wartość projektu i dofinansowanie: 233 611,25 PLN.
  Kierownik projektu: dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

  Aplikacja organizmów probiotycznych do niskoprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego pozwala na zachowanie jakości i wydłużenie trwałości żywności poprzez redukcję egzogennej mikroflory. Dodatkowo w wyniku indukcji naturalnych reakcji obrony systemicznej, obejmujących syntezę związków polifenolowych oraz innych przeciwutleniaczy niskocząsteczkowych, obserwuje się istotny wzrost potencjału prozdrowotnego produktu. Efekt ten jest również intensyfikowany samą obecnością bakterii probiotycznych.
  Projekt równolegle realizuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe.
  Część badawczo-rozwojowa obejmuje optymalizację warunków aplikacji roztworów funkcjonalnych do różnego typu produktów niskoprzetworzonych.
  Prace koncepcyjne mają na celu pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą oraz wdrożeniem wyników.

 • Projekt nr TANGO-IV-A/0039/2019 pt. „Ciastka kruche wzbogacone dodatkiem zielonej kawy i obniżonej kaloryczności jako nowy produkt funkcjonalny.”

  Projekt jest finansowany z budżetu państwa.
  Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV konkursu TANGO.

  Tytuł projektu: „Ciastka kruche wzbogacone dodatkiem zielonej kawy i obniżonej kaloryczności jako nowy produkt funkcjonalny.”

  Okres realizacji projektu to: 01.02.2021 r. – 30.04.2022 r.
  Wartość projektu i dofinansowanie: 215 187,50 PLN.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Dziki z Wydziału Inżynierii Produkcji

  Celem projektu jest wytworzenie produktu o założonych parametrach, przeprowadzenie analizy zapotrzebowania rynku na tego rodzaju wyroby oraz znalezienie potencjalnego partnera zainteresowanego wdrożeniem proponowanej innowacji.
  Projekt równolegle realizuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe.

 • Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie

  Projekt finansowany z budżetu państwa.

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Tytuł projektu: Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie

  Okres realizacji projektu: 2018-05-01 do: 2019-10-31

  Wartość projektu: 1 128 657,16 zł

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. UP

  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

  Wsparciem zostali objęci studenci studiów stacjonarnych kierunku TŻiŻCZ-VI semestr  I stopnia w roku akademickim  2017/2018 i 2018/2019 oraz III semestru studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019.

  Łącznie do stażu przystąpiło 86 studentów.

  Wszystkie staże realizowane w projekcie  miały wymiar 360 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie 16  tygodni (co najmniej 20h zadań w tygodniu) na obszarach  Województwa Lubelskiego. Szczegółowy program stażu związany był ze specyfiką przedsiębiorstwa, wzmacniał efekty kształcenia na kierunku TŻiŻCZ w zakresie aspektów stosowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Przydzielone zadania stażowe miały na celu pomoc dobyć praktyczne doświadczenie i doskonalić kompetencje niezbędne w pracy technologa żywności.

  W ramach projektu zostało zrealizowanych 5 następujących zadań:

  Zadanie nr 1 – Staże w zakładach przemysłu mięsnego/drobiarskiego

  Zadanie nr 2 – Staże w piekarniach/cukierniach/zakładach przemysłu zbożowego

  Zadanie nr 3 – Staże w mleczarniach

  Zadanie nr 4 – Staże w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego

  Zadanie nr 5 – Staże w zakładach żywienia zbiorowego

 • Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję

  Projekt finansowany z budżetu państwa.

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Tytuł projektu: Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję

  Okres realizacji projektu:  2019-03-04 do 2021-12-31

  Wartość projektu:  371 538,07 zł

  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Izabella Jackowska

  Opis projektu – projekt “Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” miał  na celu poprawę relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć warsztatowych obejmujących sposoby i metody rozbudzenia u młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt miał za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. Projekt obejmował edukację uczniów szczególnie zdolnych poprzez innowacyjne formy edukacji pozwalające na rozwijanie zainteresowań oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Wsparcie w formie innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane było adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.

  Grupa docelowa to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-18 zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry dydaktycznej oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Działania w projekcie były skierowane do grupy 190 uczniów  szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w oparciu o oficjalne porozumienia o współpracy w okresie 4.03.2019r. – 31.12.2021r.

  W ramach projektu zostało zrealizowanych 6 następujących zadań:

  Zadanie nr 1 – Warsztaty – Nauka chemii bez barier – 7 warsztatów  – uczestnicy warsztatów 1 – 7 nabyli umiejętności poprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia doświadczeń (dobór sprzętu laboratoryjnego i odczynników) oraz interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń i wniosków.

  Zadanie nr 2 – Panel dyskusyjny: Młody odkrywca na tropie CHEM -experienCe, Health, knowledgE, Motivation- każdy uczestnik panelu miał okazję spróbować swoich sił jako moderator, prowadząc dyskusję dotyczącą jego projektu lub projektów innych uczestników.

  Zadanie nr 3 – I ty możesz zostać badaczem …- zadanie skierowane do 30 uczniów, którzy zadeklarowali chęć podniesienia swoich kompetencji o dodatkowe umiejętności laboratoryjne.

  Zadanie nr 4 – Chemiczne starcie młodych chemików eksperymentatorów- na warsztatach uczniowie  mieli okazję w praktyczny sposób zaplanowania wszystkich etapów pracy warsztatowej i ich prezentowania we właściwy sposób.

  Zadanie nr 5 – Chemiczny obóz naukowy -w trakcie 2 dni uczniowie przeprowadzili 2 moduły zajęć po 8 godzin każdy. Moduł 1a: Metody badania struktury związków organicznych, Moduł 1b: Preparatyka związków organicznych i Moduł 2: Kinetyka i równowaga procesów chemicznych

  Zadanie nr 6 – Chemiczna “kuźnia” olimpijczyków- uczniowie nabyli umiejętności potrzebne do dalszego ich rozwoju i wzbogacania wiedzy chemicznej.

 • EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium

  Projekt finansowany z budżetu państwa.

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Tytuł projektu: EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HOTYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium

  Okres realizacji projektu: 10.09.2018 do 30.01.2020

  Wartość projektu: 185 583,75 zł 

  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Izabella Jackowska

  Opis projektu – projektEKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” miał  na celu poprawę relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt miał za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. Projekt obejmował edukację uczniów szczególnie zdolnych poprzez innowacyjne formy edukacji pozwalające na rozwijanie zainteresowań oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Wsparcie w formie innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane było adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.

  Grupa docelowa to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-18 zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

  Projekt obejmował:

  – organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, praca zespołowa),

  – stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć i dzienników laboratoryjnych dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi,

  – poprawę kompetencji uczniów w zakresie krytycznego myślenia, poprawnego argumentowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz chęci pogłębienia wiedzy.

  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji z zakresu chemii (matematyczno-przyrodniczych) uczniów szkół z terenów wiejskich położonych na terenie Polski. Cel projektu był realizowany poprzez rozwój kompetencji jego uczestników w zakresie myślenia kreatywnego i krytycznego, rozwój umiejętności pracy zespołowej  w kontekście przyszłego środowiska pracy, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności matematyczno-przyrodniczych jako kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz zaistnienia na rynku pracy.

  W ramach projektu zostały zrealizowane 3 zadania.

  ZADANIE 1. Warsztaty popularno – naukowe z chemii ogólnej i organicznej – warsztaty miały na celu przybliżenie uczniom wybranych związków chemicznych i ich roli w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Poruszono również zagadnienia z chemii związków zapachowych odpowiedzialnych za sposób komunikowania się roślin, zwierząt i ludzi.

  ZADANIE 2. Trening umiejętności laboratoryjnych – na warsztatach uczniowie nabyli umiejętności umożliwiające bezpieczną i twórcą pracę w laboratorium chemicznym.

  ZADANIE 3. I ty możesz odkryć swój talent – zadanie skierowane do 20 uczniów, którzy zadeklarowali chęć podniesienia swoich kompetencji o dodatkowe umiejętności laboratoryjne.

 • Dieta bezglutenowa bez przeszkód - jedz zdrowo i smacznie

  Projekt finansowany z budżetu państwa.

  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Tytuł projektu: Dieta bezglutenowa bez przeszkód – jedz zdrowo i smacznie

  Okres realizacji projektu: 2019-01-07 do 2021-12-31

  Wartość projektu: 256 571,02 zł

  Kierownik projektu: dr Małgorzata Kostecka

  Głównym celem projektu skierowanego do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego było wsparcie edukacyjne i dietetyczne w zakresie chorób zależnych od glutenu i diety bezglutenowej.

  Projekt był skierowany do osób będących na diecie bezglutenowej i ich rodzin. Były to osoby chorujące na celiakię, chorobę Duhringa  lub u których stwierdzono nieceliakalną nadwrażliwość na gluten oraz ich opiekunowie lub członkowie rodzin, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad diety bezglutenowej. Uczestnicy projektu byli mieszkańcami województwa lubelskiego.

  Celem projektu była praca nad tym, aby Polska, a szczególnie obszar województwa lubelskiego – regionu rolniczego z wieloma ośrodkami akademickimi, był przyjazny osobom na diecie bezglutenowej. Dla wszystkich uczestników projektu i ich rodzin niezwykle ważne było zwiększenie świadomości na temat celiakii oraz nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten, poprawy wykrywalności choroby oraz poprawy jakości życia osób będących na diecie bezglutenowej. Projekt miał pomóc wszystkim uczestnikom zaakceptować dietę bezglutenową, nauczyć ich zdrowego stylu życia na diecie, która będzie im towarzyszyła całe życie.

  W ramach projektu zostały zrealizowane 4 następujące zadania:

  Zadanie 1. Choroby glutenozależne- wszyscy uczestnicy projektu zostali ocenieni w Poradni Dietetycznej UP w Lublinie pod kątem stanu odżywienia, dostali zalecenia żywieniowe wynikające z ich aktualnego stanu odżywienia.

  Zadanie 2. Dieta bezglutenowa- celem zadania było podniesienie wiedzy uczestników na temat samej diety, jej wymagań, doboru składników odżywczych i produktów spożywczych. Uczestnicy nauczyli się dokonywać prawidłowych wyborów podczas zakupu żywności (symulowane zakupy w sklepie spożywczym), co podniosło ich świadomość i wyrównało szanse w porównaniu ze zdrowymi konsumentami.

  Zadanie 3. Gotujemy smacznie i z głową – warsztaty kulinarne – celem głównym warsztatów było podniesienie umiejętności i kompetencji uczestników projektu w zakresie gotowania dań bezglutenowych oraz przyrządzania posiłków tradycyjnych i z kuchni z różnych stron świata przy wykorzystaniu produktów naturalnie bezglutenowych i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

  Zadanie 4. Opracowanie, przygotowanie i wydanie książki kucharskiej dla chorych na celiakię i osób na diecie bezglutenowej – celem zadania  było opracowanie, przygotowanie i praktyczne sprawdzenie zbioru przepisów na dania bezglutenowe przygotowywane z wykorzystaniem produktów naturalnie bezglutenowych oraz produktów ze znakiem przekreślonego kłosa.

 • Bezpieczne postępowanie na wypadek pożaru w gospodarstwach hodowlanych

  Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II pt.” Bezpieczne postępowanie na wypadek pożaru w gospodarstwach hodowlanych”, umowa nr NdS-II/SP/0595/2024/01 z dnia 15.02.2024 r.

  • Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w Lublinie
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
  • Termin realizacji projektu: 15.02.2024 r.-15.02.2027 r.
  • Dofinansowanie MNiSW:1 595 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 1 595 000,00 zł

  Projekt ma na celu poprawę wiedzy (świadomości) rolników, zwłaszcza hodowców zwierząt w zakresie postępowania w sytuacjach pożarowych w gospodarstwach rolnych. Jest to ważne ze względu na zagrożenia, jakie stanowią pożary, zarówno dla zwierząt, jak i ludzi oraz mienia na terenach gospodarstw.

  Projekt rozpoczyna się od dokładnej analizy obecnej wiedzy hodowców zwierząt i rolników na temat postępowania w przypadku pożaru w gospodarstwach hodowlanych. Planowane badania pozwolą określić newralgiczne obszary wymagające wsparcia.

  W oparciu o analizę identyfikowanych zagrożeń w gospodarstwach i proces ankietyzacji, zostaną utworzone odpowiednio dostosowane do potrzeb hodowców zwierząt szkolenia. Szkolenia obejmują tematy związane zarówno z przygotowaniem gospodarstwa na wypadek pożaru, postępowaniem w trakcie pożaru, udzielaniem pomocy przedmedycznej oraz przedweterynaryjnej. Działania te będą prowadzone poprzez współpracę z jednostkami zewnętrznymi, w tym: strażą pożarną, ratownikami przedmedycznymi, lekarzami weterynarii.

  Projekt zakłada opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru w formie dostępnej także dla osób niewidomych i słabo widzących, w tym tablic tyflograficznych zawierających szczegółowe informacje dotyczące przygotowania gospodarstwa na wypadek pożaru.

 • Innowacyjne badania geobotaniczne mokradeł Lubelszczyzny z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych

  Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II” w obszarze Nauka dla Innowacyjności – Innowacyjne badania geobotaniczne mokradeł Lubelszczyzny z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, umowa nr NdS-II/SP/0588/2023/01.

  • Organizator: Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Teresa Wyłupek
  • Termin realizacji projektu: 24.10.2023 r. – 24.10.2026r.
  • Dofinansowanie MEiN: 1 000 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł

  Celem projektu jest wykonanie analizy szaty roślinnej zbiorowisk mokradłowych (szuwarowych i łąkowych) pod względem zasięgu ich występowania, liczebności, obszaru, jaki zajmują oraz określenie obecności w obrębie tych fitocenoz gatunków klasyfikowanych jako chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem w skali regionu. Badaniami geobotanicznymi zostaną objęte zbiorowiska mokradłowe z klasy Phragmitetea oraz z rzędu Molinietalia klasy Molinio-Arrhenatheretea, występujące na trzech obszarach: w dolinie Wieprza, w dolinie Poru oraz na obszarze Ostoi Nieliskiej (Natura 2000 PLB 060020). W ramach planowanych badań glebowych zostaną określone właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb, w tym pH, zawartość makro- i mikroelementów, węgla organicznego i ogólnego, składu frakcyjnego materii organicznej oraz frakcji próchnicy podatnych na utlenianie. Badania te pozwolą określić stopień zaawansowania procesu humifikacji gleb. Dadzą także odpowiedź w zakresie możliwości gromadzenia węgla z atmosfery w formie próchnicy glebowej i jej stabilności. Zostanie również podjęta próba określenia zasobów wodnych badanych obszarów. Wykonawcy projektu podejmą próbę oceny wykorzystania roślinności szuwarowej w ograniczaniu ilości gazów cieplarnianych występujących w atmosferze. Ważnym celem realizacji projektu będzie również przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych i terenowych w 10 gminach Lubelszczyzny, międzynarodowej konferencji oraz prowadzenie projektowej strony internetowej, na których uzyskane wyniki badań zostaną upowszechnione oraz będzie przekazana praktyczna wiedza z zakresu użytkowania mokradeł, ich wartości użytkowej, funkcji ekologicznej oraz możliwości wykorzystania innowacyjnych metod teledetekcyjnych w monitoringu tych siedlisk.

 • Przedszkolak ma apetyt na zdrowie

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki pt. Przedszkolak ma apetyt na zdrowie, umowa nr POPUL/SP/0244/2023/01.

  • Organizator konferencji: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kostecka, prof. uczelni
  • Termin realizacji projektu: 01.10.2023-30.09.2025
  • Dofinansowanie MEiN:55 000.00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 65 400.00 zł

  Projekt będzie realizowany w formie cyklu spotkań w wybranych przedszkolach i warsztatów w Pracowni Gastronomicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  oraz konferencji.

  Celem projektu jest wdrożenie skutecznej strategii poprawy sposobu żywienia i pokrycia zapotrzebowania na składniki odżywcze w dietach dzieci w wieku przedszkolnym. Opracowanie i przeprowadzenie długookresowej edukacji dzieci jest priorytetem dla zmniejszenia wysokiej częstości występowania przewlekłych chorób niezakaźnych w wieku dorosłym. Celem projektu jest również przekazanie skutecznych i sprawdzonych narzędzi do realizowania omawianych treści przez nauczycieli podczas zajęć z dziećmi. Bardzo poważnym wyzwaniem jest wspieranie i angażowanie rodziców i opiekunów w dokonywaniu zrównoważonych zmian w kierunku zdrowszego odżywiania w rodzinach, w tym właściwego przygotowywania i spożywania posiłków . Dzieci w wieku 5-6 lat potrafią już zakwalifikować produkty spożywcze do kategorii zdrowe i niezdrowe , jednak może się to nie przekładać na prawidłowe wybory żywieniowe. Dlatego nieodłączną częścią projektu będą rodzinne warsztaty kulinarne, przeznaczone dla chętnych rodziców, a szczególnie tych którzy w żywieniu swoich dzieci muszą stosować diety eliminacyjne, w tym bezglutenową i bezmleczną które niosą za sobą większe ryzyko niedoborów pokarmowych i popełniania błędów przy komponowaniu posiłków. Większość treści dotyczących zasad żywienia jest obecnie zawarta w podstawie wychowania przedszkolnego i jeżeli będą poruszane cyklicznie i połączone z praktyką podczas spożywania posiłków mogą wpływać na kształtowanie prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci i ich rodziców.

  Projekt “Przedszkolak ma apetyt na zdrowie” będzie praktycznym wsparciem propagującym wiedzę żywieniową wśród dzieci w wieku 3-6 a tym samym jak pokazują badania własne wśród rodziców i opiekunów.

   

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie dla zdrowia"

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka II – Wsparcie konferencji naukowych pt. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Żywienie dla zdrowia”, umowa nr KONF/SP/0137/2023/01.

  • Organizator konferencji: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kostecka, prof. uczelni
  • Termin realizacji projektu: 01.09.2023-31.12.2024
  • Dofinansowanie MEiN:37 576,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 53 876,00 zł

  Projekt będzie realizowany w formie stacjonarnej jako wydarzenie 2-dniowe, na terenie Campusu głównego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Centrum Kongresowym. Dzień pierwszy to konferencja naukowa, a dzień drugi to panel szkoleniowy dla chętnych uczestników. Planowany jest udział 150 uczestników.

  Głównym celem konferencji naukowej jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych zarówno w populacji pediatrycznej jak i osób dorosłych opartej na wynikach badań naukowych prowadzonych w ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Zwrócenie uwagi na role diety, prawidłowego żywienia, zdrowego stylu życia w prewencji chorób które od lat są postrzegane jako choroby dietozależne np. choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nadwaga i otyłość, jak i tych które do tej pory wydawały się nie zależeć od sposobu żywienia, jak na przykład zaburzenia płodności, depresja czy osteoporoza. Celem planowanej konferencji jest również poznanie badań naukowych z zakresu dietoprofilaktyki i edukacji żywieniowej prowadzonych w różnych ośrodkach w Polsce przez naukowców, doktorantów jak również studentów w ramach działalności kół naukowych. Wymiana doświadczeń jest cennym narzędziem pogłębiania wiedzy i doskonalenia warsztatu naukowego. Możliwość przedstawienia wyników prowadzonych badań zachęci do pogłębiania wiedzy na temat dietoprofilaktyki i poszukiwania skutecznych metod pracy z pacjentem indywidualnym jak również poradnictwa zbiorowego i planowania celowanych programów edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną na temat zależności pomiędzy dietą a stanem zdrowia. Szkoleniowy panel zaproponowany jako uzupełnienie konferencji naukowej pozwoli na pogłębienie wiedzy, zainteresowanie tematem dietoprofilaktyki oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia, który będzie dowodem na podnoszenie kwalifikacji tak ważnych w budowaniu warsztatu naukowego studentów i doktorantów, a także w pracy dietetyka i innych osób z zawodów medycznych.

   

 • Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka II – Wsparcie konferencji naukowych pt.Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej”, umowa nr KONF/SP/0135/2023/01.

  • Organizator konferencji: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni
  • Termin realizacji projektu: 06.03.2023 – 05.06.2024
   • Dofinansowanie MEiN:150 000,00 zł
   • Całkowita wartość projektu: 188 776,00

  Celem projektu jest zorganizowanie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Doskonalenie żywienia w zrównoważonej produkcji zwierzęcej” w ramach XLIX Sesji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury, Polskiej Akademii Nauk.

  Konferencja będzie miejscem spotkań i dyskusji oraz nawiązania współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a naukowcami z różnych ośrodków naukowych, tak w kraju, jak i za granicą. Podczas konferencji zostaną wygłoszone wykłady plenarne, a w ramach sesji naukowych zorganizowane będą cztery różne bloki tematyczne obejmujące prezentację najnowszych wyników badań i osiągnięć naukowych

  zarówno ośrodka lubelskiego, jak i innych ośrodków naukowo-badawczych. Jednocześnie w ramach konferencji odbędzie się uroczyste podsumowanie pracy zawodowej dwóch wybitnych naukowców z dziedziny nauk rolniczych. Eugeniusza R. Greli, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prorektora tej uczelni oraz wieloletniego dyrektora Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii oraz Profesora dr hab. Jacka Skomiała byłego Dyrektora Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Konferencja będzie okazją nie tylko do dokonywania podsumowań, ale również okazją do spojrzenia w przyszłość, nakreślenia nowych celów, planów i zamierzeń, biorąc pod uwagę obecne wyzwania, jakie stawiane są produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie.

  Efektem konferencji będzie wydana monografia naukowa, która pozwoli na upowszechnienie aktualnej wiedzy oraz najnowszych badań związanych z żywieniem zwierząt oraz gospodarką paszową wpisujących się w ramy zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, w postaci nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu na stronie uczelni.

 • Lubelska Unia Cyfrowa - Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

  Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach zadań zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

  • Organizator: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Ognik
  • Termin realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 30.06.2026 r.
  • Dofinansowanie MEiN: 4 780 200.00 zł
  •  Całkowita wartość projektu dla wszystkich uczelni: 25 621 042.00 zł

  Projekt zakłada opracowanie algorytmów na potrzeby uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych. Algorytmy te mają uwzględniać wielowymiarowość danych, zapewniać spójny i bezpieczny sposób przesyłania danych, przeprowadzać normalizację danych, wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) do klasyfikacji, monitorowania i progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP).

  Założenia Lubelskiej Unii Cyfrowej skupiają się na transformacji cyfrowej regionu w służbie społeczeństwu i pacjentom. Zaplanowane badania dadzą konkretne i mierzalne wyniki uczestnikom i zespołom badawczym. Na ich podstawie będzie można kontynuować leczenie pacjentów, przewidzieć progresję chorób, zaprojektować matrycę do dalszych badań oraz stworzyć solidne podstawy badawcze do wyciągnięcia konkretnych wniosków naukowych. Utworzone w ramach projektu narzędzia informatyczne i rozwiązania cyfrowe z powodzeniem mogą zostać zaimplementowane do szerszego wykorzystania na skalę kraju również przez inne podmioty.

  Wyniki projektu przyczynią się do zapewnienia pacjentom szybkiej, wysokospecjalistycznej, spersonalizowanej i ukierunkowanej diagnostyki, a w efekcie szybszego wdrożenia leczenia u konkretnego pacjenta. Jednocześnie, projekt pozwoli zgromadzić nowe informacje o chorobach.

  Zaplanowane w projekcie działania są wspólnym przedsięwzięciem i realizowane będą przez trzy uczelnie wyższe wchodzące w skład Lubelskiej Unii Cyfrowej: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lider), Politechnikę Lubelską oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Każda z uczelni będzie odpowiadać za realizację właściwego jej merytorycznego zakresu działań i poddziałań. Zespół badawczy z Katedry Biochemii i Toksykologii kierowany przez prof. dr hab. Katarzynę Ognik będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań genetycznych.

   

 • Nauki przyrodnicze w służbie człowiekowi - wsparcie UP w Lublinie w popularyzacji wiedzy

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki pt. Nauki przyrodnicze w służbie człowiekowi – wsparcie UP w Lublinie w popularyzacji wiedzy, umowa nr POPUL/SP/0243/2023/01.

  • Organizator: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr inż. Justyna Libera
  • Termin realizacji projektu: 01.08.2023 r. – 31.12.2024 r.
   • Dofinansowanie MEiN: 240 000,00 zł
   • Całkowita wartość projektu: 270 000,00 zł

  Celem niniejszego projektu jest realizacja przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, działalności popularyzatorskiej związanej z upowszechnianiem osiągnięć nauk przyrodniczych oraz edukacji, wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Projekt będzie realizowany w formie udziału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w organizacji dwóch edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki (w 2023 oraz 2024 roku) oraz jako cykl wykładowo-warsztatowy dedykowany młodzieży z lubelskich szkół średnich, realizowany w okresie międzyfestiwalowym.

  Projekt składa się z trzech części:

  • Udział Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w XIX edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki – część realizowana we wrześniu 2023 r. 
  • Udział Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w XX edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki – cześć realizowana we wrześniu 2024 r.
  • Edukacja żywieniowa i indywidualne wsparcie dietetyczne młodzieży z nieprawidłową masą ciała – część realizowana w okresie od października 2023 r. do czerwca 2024 r. wśród uczniów dziewięciu szkół średnich z Lublina. Ta część projektu będzie obejmowała edukację żywieniową, która ma na celu przekazanie uczniom, rzetelnych informacji opartych na wiedzy naukowej oraz rozwianie ich wątpliwości związanych z odżywianiem. Młodzież zmagająca się ze zbyt wysoką lub zbyt niską masą ciała, zostanie objęta indywidualnym wsparciem dietetycznym.
 • Dydaktyczna Pracownia Ortopedyczna do diagnostyki, zabiegów i rehabilitacji koni

  Dotacja celowa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z kształceniem na zakup wyposażenia ” Dydaktycznej Pracowni Ortopedycznej do diagnostyki, zabiegów i rehabilitacji koni “, umowa dotacyjna nr 2305.

  • Źródło finasowania: budżet państwa
  • Typ: Inwestycyjne (kształcenie)
  • Okres realizacji inwestycji: 2023
  • Kwota finansowania: 1 500 000,00 zł
  • Jednostka realizująca: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik: prof. dr hab. Marta Kankofer

  Inwestycja polega na zakupie wyposażenia Dydaktycznej Pracowni Ortopedycznej dla koni (pracownia zostanie zlokalizowana w budynku Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – ul. Głęboka 30, Lublin). Interesariuszami wewnętrznymi będą studenci IV, V i VI roku studiów kierunku weterynaria programu polsko i anglojęzycznego (ok. 500 osób rocznie plus 10 nauczycieli) w ramach realizacji przedmiotów: Chirurgia ogólna, Ortopedia, Choroby wewnętrzne koni, Radiologia oraz przedmioty do wyboru. Kierunek Analityka weterynaryjna skorzysta z aspektów laboratoryjnych (Biochemia kliniczna, Analityka ogólna – 30 osób plus 4 nauczycieli). Część wyposażenia będzie również wykorzystana podczas nauki przedmiotów podstawowych jak Anatomia czy Fizjologia (analiza ruchu) co dodatkowo zwiększy liczbę studentów.

  W skład wyposażenia Dydaktycznej Pracowni Ortopedycznej dla koni wchodzą:
  1) Na potrzeby zajęć z diagnostyki schorzeń narządu ruchu (część zabiegowa):
  – specjalistyczne USG,
  – artroskop,
  – przenośne RTG.

  Ocena stanu ścięgien, więzadeł, stawów i kości wymaga sprzętu, który umożliwi uzyskanie obrazów z wnętrza organizmu. W laboratorium będzie badany płyn stawowy pobrany podczas zabiegu artroskopii i diagnozowany pod kątem składu chemicznego i właściwości fizycznych. Jest to istotna część diagnostyki zaburzeń narządu ruchu.

  2) Na potrzeby zajęć praktycznych zabiegowych (część diagnostyczna):
  – stół operacyjny,
  – aparat do narkozy wziewnej,
  – specjalistyczne narzędzia chirurgiczne (w tym rury intubacyjne),
  – zestaw sprzętu lekarsko-weterynaryjnego.

  Do wykonania zabiegu artroskopii należy zwierzę znieczulić poprzez narkozę wziewną (jest bezpieczniejsza niż dożylna i lepsza do wykorzystania w takich zabiegach) i ułożyć na specjalnym stole operacyjnym. Wymagane są specjalistyczne narzędzia chirurgiczne. Po zabiegu często wymagane jest “podwieszenie” konia zanim zacznie stawać na własnych nogach.

  3) Na potrzeby zajęć z rehabilitacji zwierząt (część rehabilitacyjna):
  – kompleksowy zestaw terapeutyczny.

  Zestaw umożliwia szeroki zakres działań terapeutycznych : terapię falą uderzeniową, laserem, prądami, polem magnetycznym, terapię termiczną (zimnem i ciepłem), osoczem bogatopłytkowym ( PRP) oraz autoterapię ( iRAP). Analogicznie jak w przypadku zabiegów u ludzi wykorzystuje się podobne techniki.

  – system komputerowy do oceny prawidłowości ruchu.

  W połączeniu z posiadaną bieżnią system komputerowy pozwoli na analizę zaburzeń i charakteru kulawizn. System obejmuje zestaw kamer, które rejestrują ruch zwierzęcia na bieżni przy użyciu specjalnych markerów znajdujących się na ciele konia a potem analizowane są uzyskane wyniki. Jest to profesjonalny system do diagnozowania zaburzeń narządu ruchu.

 • Platforma do badań genomowych

  Dotacja celowa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. “Platforma do badań genomowych”, umowa nr 7375/IA/SP/2023.

  • Źródło finasowania: budżet państwa
  • Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  • Rodzaj inwestycji: aparatura naukowo-badawcza
  • Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024
  • Kwota finansowania: 4 520 000,00 zł
  • Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik: dr inż. Beata Horecka

  Jako inwestycję zaplanowano zakup platformy do badań genomowych umożliwiającej sekwencjonowanie nowej generacji wraz z automatycznym przygotowaniem i oceną bibliotek. Ze względu na zróżnicowany charakter badań prowadzonych przez Instytut w kooperacji z innymi podmiotami, konieczny jest zakup urządzenia jak najbardziej wszechstronnego, umożliwiającego prowadzenie szerokiego spektrum badań, a jednocześnie zapewniającego dużą skalowalność procesu. Sekwencjonowanie następnej generacji w oparciu o technologię sekwencjonowania przez syntezę umożliwia odczyt fragmentów o długości od 1×50 pz do 2×150 pz, co pozwala na wygenerowanie od 30 Gb do 360 Gb danych w pojedynczym eksperymencie. W zależności od zakresu zaplanowanych analiz jednocześnie może być analizowanych od 2 do 108 prób badawczych. W ten sposób możliwe jest sekwencjonowanie wybranych amplikonów oraz pojedynczych małych genomów (300 cykli, pokrycie powyżej x30), sekwencjonowanie eksomu, analizy metagenomiczne metodą shotgun, sekwencjonowanie RNA (m.in. sekwencjonowanie pełnego transkryptomu, sekwencjonowanie RNA pojedynczej komórki, sekwencjonowanie małego RNA), analizy metylacji DNA oraz interakcji DNA-białko. Pierwszym, wstępnym etapem sekwencjonowania nowej generacji jest przygotowanie bibliotek, czyli fragmentacja DNA lub RNA, a następnie dołączenie adapterów. Jest to pracochłonny proces wymagający doświadczenia, precyzji i dokładności. Aby go zautomatyzować platforma do badań genomowych wyposażona będzie w stację pipetującą. Pozwoli ona na redukcję błędów pipetowania, zapewni odtwarzalność wyników oraz zwiększy produktywność. Stacja umożliwi również przygotowanie bibliotek w oparciu o zestawy odczynników produkowanych przez różne firmy (Illumina, Agilent, Roche). Kolejnym krokiem przed sekwencjonowaniem jest ocena jakości przygotowanych bibliotek. W tym celu stosuje się system przeznaczony do automatycznej elektroforezy i służący do kontroli jakości próbek DNA i RNA. W pełni zautomatyzowane przetwarzanie próbek umożliwia bezobsługową analizę ich wielkości, stężenia i integralności. Aby wyeliminować ryzyko sekwencjonowania bibliotek o niskiej jakości, skutkujące koniecznością powtarzania analiz i w konsekwencji generujące dodatkowe koszty, platforma wyposażona będzie w aparat umożliwiający weryfikację jakości przygotowanych bibliotek.

 • Spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii

  Dotacja celowa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. “Spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii”, umowa nr 7372/IA/SP/2023.

  • Źródło finasowania: budżet państwa
  • Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  • Rodzaj inwestycji: aparatura naukowo-badawcza
  • Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024
  • Kwota finansowania: 800 000,00 zł
  • Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik: dr inż. Agata Blicharz-Kania

  Jako inwestycję zaplanowano zakup spektrofotometru fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii do oznaczania składu pierwiastkowego w materiałach stałych i ciekłych, w którego skład wchodzą: – wyposażony w detektor SDD chłodzony przy wykorzystaniu efektu Peltiera, – zakres pomiarowy od 6C do 92U, – rozdzielczość; poniżej 130 eV, – zakresie stężeń od ppb do 100%.,
  – zestaw filtrów umożliwiający wyeliminowanie wpływu promieniowania ciągłego oraz charakterystycznego pochodzącego od źródła promieniowania X-Ray,
  – zestawy do pomiarów w atmosferze próżni oraz atmosferze helowej zwiększające czułość w szczególności dla pierwiastków o małych liczbach atomowych, – przystawka umożliwiająca pomiar w zakresie UV-VIS do kalibracji zawartości 
  wybranych składników mineralnych.

 • System do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w produkcji nowej żywności

  Dotacja celowa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. “System do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w produkcji nowej żywności”, umowa nr 7373/IA/SP/2023.

  • Źródło finasowania: budżet państwa
  • Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  • Rodzaj inwestycji: aparatura naukowo-badawcza
  • Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024
  • Kwota finansowania: 1 616 058,00 zł
  • Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik: dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni

  Jako inwestycję zaplanowano zakup aparatury niezbędnej do automatyzacji pomiarów mikrobiologicznych. Inwestycja obejmuje: aparaturę do identyfikacji drobnoustrojów wraz z zestawem do automatyzacji posiewów i liczenia kolonii. Aparatura do identyfikacji drobnoustrojów obejmuje specjalnie dedykowany spektrometr masowy wraz z zautomatyzowanym systemem przygotowania próbek do pomiarów na spektrometrze. Zautomatyzowanie posiewów i liczenie kolonii wraz z wyposażeniem do przygotowania materiału do posiewów obejmuje aparat do posiewu spiralnego z funkcją wykonywania rozcieńczeń, automatyczny licznik kolonii oraz konieczne wyposażenie do tych pomiarów i przygotowania próbek tj. komorę laminarną, lampę UV, pompę perystaltyczną, dilutor, vortex, homogenizator, statyw i stojak na woreczki, woreczki oraz pipety ze statywem.

 • Mikroskop FTIR

  Dotacja celowa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. “Mikroskop FTIR”, umowa nr 7379/IA/SP/2023.

   

  • Źródło finasowania: budżet państwa
  • Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  • Rodzaj inwestycji: aparatura naukowo-badawcza
  • Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024
  • Kwota finansowania: 677 400,00 zł
  • Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Góral, profesor uczelni

  Jako inwestycję zaplanowano zakup mikroskopu w podczerwieni FTIR. Jest on wysoce zautomatyzowanym systemem do przeprowadzania analiz o wysokiej czułości w dziedzinie nauki przyrodnicze i żywność. Aparat wyposażony będzie w kamerę szerokokątną o powiększeniu co najmniej 300x umożliwiając obserwowanie próbki od obszaru wielkości 10×13 mm do 30×40 μm bez ryzyka zmiany położenia próbki. Oprogramowanie umożliwi pomiar widm podczerwieni przy jednoczesnej kontroli widzialnego obrazu próbki. Mikroskop będzie umożliwiał uzyskanie widm o niskim poziomie szumu nawet w przypadku śladowych zanieczyszczeń, co zapewnia lepsze wyniki dopasowania widm z dołączonych bibliotek. Na podstawie map chemicznych skonstruowanych w oparciu o wysokości pików lub pola powierzchni pików oraz przy zastosowaniu analizy wielowymiarowej (PCR/MCR) oprogramowanie mikroskopu z programem mapującym pozwoli wizualizować rozmieszczenie substancji chemicznych czy grup chemicznych. Do oprogramowania będzie dołączona biblioteka FTIR zawierająca co najmniej 10 000 widm typowych polimerów, związków chemicznych i zanieczyszczeń. Obiektyw umożliwi wykorzystanie mikroskopu w przypadku pomiarów cienkich warstw na powierzchniach metalowych.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości"

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka II – Wsparcie konferencji naukowych pt. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, umowa nr KONF/SP/0136/2023/01.

  Organizator konferencji: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni

  Termin realizacji projektu: 01.09.2023-31.08.2025
  Dofinansowanie MEiN:76 450,00 zł
  Całkowita wartość projektu: 112 450,00 zł

  Celem projektu jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, która planowana jest w terminie 4-6 czerwca 2024 roku. Obrady konferencyjne odbędą się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w formie stacjonarnej, z możliwością udziału zdalnego. Planowana jest transmisja obrad w sieci Internet.

  Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów i studentów, którzy w swoich badaniach podejmują tematy związane z szeroko pojętym ogrodnictwem, między innymi dotyczących poszukiwania i optymalizacji metod uprawy i pielęgnacji roślin ogrodniczych, odżywiania i ochrony roślin, przechowalnictwa, produkcji ekologicznej i organicznej, ogrodnictwa precyzyjnego, mechanizacji, cyfryzacji i włączenia sztucznej inteligencji do produkcji ogrodniczej oraz przetwórstwa owoców i warzyw.

  Głównym założeniem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych wyników badań przedstawicieli ośrodków akademickich z całego kraju i gości z zagranicy z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, zwiększenie rozpoznawalności polskich osiągnieć naukowych w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej oraz zacieśnienie współpracy świata nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Konferencja umożliwi spotkanie i wymianę doświadczeń naukowcom prowadzącym badania w różnych gałęziach ogrodnictwa, szczególnie z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań w uprawie i pielęgnacji roślin ogrodniczych oraz działań przed- i pozbiorczych zapewniających najwyższą jakość produktów ogrodniczych i wytwarzanej żywności. Efektem projektu będzie możliwość zapoznania się uczestników konferencji z praktycznym wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń i technologii w produkcji ogrodniczej podczas zaplanowanych sesji terenowych w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym i Dydaktycznym Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie w Felinie oraz w Gospodarstwie JMP Flowers w Stężycy produkującym rośliny ozdobne. Obecnie są to jedne z najnowocześniejszych obiektów w Europie.

 • Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki pt. Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę, umowa nr POPUL/SP/0171/2023/01.

  • Organizator konferencji: Wydział Nauk o żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr inż. Monika Michalak – Majewska
  • Termin realizacji projektu: 01.10.2023-31.05.2024
  • Dofinansowanie MEiN:157 393,51 zł
  • Całkowita wartość projektu: 182 547,01 zł

  Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii w formie wykładów i warsztatów.

  Celem projektu jest wsparcie merytoryczne i praktyczne producentów, którzy chcą zdobyć wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie rzemieślniczego wytwarzania żywności i kosmetyków w oparciu o surowce tradycyjne, regionalne oraz ekologiczne, również w celu wprowadzania ich do obrotu rynkowego. Projekt skierowany będzie do producentów rolnych z województwa lubelskiego z możliwością rozszerzenia o województwa ościenne, a działaniami zostanie objętych 60 osób.

 • Tłumaczenie i wydanie monografii "Dereń jadalny" w języku angielskim

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała Nauka II – Wsparcie monografii naukowych pt. Tłumaczenie i wydanie monografii “Dereń jadalny” w języku angielskim, umowa nr MONOG/SP/0200/2023/01

  • Realizator: Instytut Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Szot
  • Termin realizacji projektu: 01.07.2023-30.06.2024
  • Dofinansowanie MEiN: 20 882,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 23 282,00 zł

  Celem wydania monografii w międzynarodowym języku angielskim jest przedstawienie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji dotyczących mało znanej na całym świecie rośliny owocodajnej jaką jest dereń jadalny. Adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno naukowców, jak i potencjalnych plantatorów. Zainteresowanie dereniem jadalnym ze strony naukowców jest bardzo duże o czym świadczy liczba publikacji. Na liście Web of Science obecnie jest 252 manuskryptów opisujących  problematykę związaną z dereniem jadalnym, głównie właściwości prozdrowotne owoców.  Brakuje natomiast zwartej pracy, która w sposób kompleksowy przedstawia zarówno roślinę, wskazówki dotyczące uprawy oraz możliwości zagospodarowania owoców. Niniejsza monografia, przetłumaczona na język angielski, na chwilę obecną, byłaby jedyną, dostarczającą tak wszechstronnej wiedzy o dereniu jadalnym. Jak duże jest zainteresowanie dereniem jadalnym świadczy też fakt, że w mediach społecznościowych powstała grupa ‘Cornelian Cherry Growers’, gromadząca w chwili obecnej 1218 członków z całego świata. Każdego dnia na grupie pojawiają się pytania dotyczące odmian, sposobu pielęgnacji, zagospodarowania owoców. Niniejsza monografia, przetłumaczona na język angielski, stałaby się międzynarodowym “przewodnikiem o dereniu jadalnym”. Efektem zdobytej przez czytelników wiedzy będzie świadomość korzystnego wpływu spożywania świeżych i przetworzonych owoców, przez co potencjalnie zwiększy się różnorodność posiłków. Skład żywności jest ważnym elementem żywienia i zależy od różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna rozważana na trzech poziomach – ekosystemów, występujących w nich gatunków i różnorodności genetycznej w obrębie gatunku – może przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania. Obecnie dieta człowieka uległa ogromnemu zawężeniu, ze względu na specjalizację w uprawie najważniejszych gatunków. Dowiedziono, że 80% diety oparte jest zaledwie na 20 gatunkach roślin. Istnieje więc konieczność zwiększenia różnorodności upraw, nie tylko ze względu na prozdrowotne znaczenie zróżnicowanej diety, ale też zabezpieczenie się przed głodem wynikającym np. z niekorzystnych warunków klimatycznych wpływających na uprawę wiodącego gatunku.
  Informacje dotyczące uprawy derenia jadalnego pomogą potencjalnym plantatorom wybrać odpowiednią dla danego celu uprawy odmianę, ułatwią wybór materiału nasadzeniowego, stanowiska, zabiegów pielęgnacyjnych. Wiedza zawarta w tej monografii może przyczynić się do zwiększenia uprawy tej cennej rośliny  na skalę towarową. Jest to wskazane, biorąc pod uwagę korzystność zwiększania bioróżnorodności upraw dla ekosystemów rolniczych. Zwłaszcza, że szersza propagacja uprawy derenia jadalnego nie niesie ryzyka wprowadzenia do środowiska rośliny inwazyjnej.
  Rządowe wsparcie polegające na ukazaniu się monografii o dereniu jadalnym w języku międzynarodowym wraz z rozpoczynającą się w 2023 roku dziennikarską kampanią  w różnorodnych mediach, pretenduje ten gatunek do zwiększonej produkcji owoców w najbliższych latach, a przez to podniesienie jakości żywności.

 • Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych:

  • Projekt „XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa «POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI» 2023”
  • Organizator konferencji:   Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz. Ponadto w działania organizacyjne aktywnie włączy się POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
  • Termin realizacji projektu:  01.08.2022 r. – 31.07.2024 r.

  • Dofinansowanie MEiN: 162 650,00 zł

  • Całkowita wartość projektu: 238 650,00 zł

  Celem projektu jest przedstawienie zagadnień związanych z postępem w inżynierii produkcji. Będą prezentowane współczesne trendy przemysłu oraz dokonania naukowców w tym zakresie. Konferencja ma służyć zarówno młodym pracownikom nauki jak i doświadczonym naukowcom. Podczas 4-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 15 referatów (w tym 3 referaty plenarne), 30 doniesień, 4 prezentacje firm z przemysłu.
  Zakładanym efektem projektu będzie możliwość podjęcia współpracy z ośrodkami z całego kraju jak też z zagranicy oraz przedstawicielami przemysłu. Streszczenia z konferencji będą zestawione w formie publikacji i ogólnodostępne szerokiemu gronu odbiorców online na stronie Konferencji. Pełne teksty prac zgłoszonych na konferencję można będzie opublikować w dowolnych czasopismach naukowych  międzynarodowych z listy JCR (sumarycznie planujemy częściowo dofinansować 20 artykułów publikowanych w open access).

  W skład zespołu projektowego ze strony UP w Lublinie wchodzą:

  1. Dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni (Kierownik – Przewodniczący komitetu organizacyjnego)
  2. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko (Przewodniczący komitetu organizacyjnego)
  3.  Prof dr hab. Paweł Sobczak (Przewodniczący komitetu organizacyjnego) 
  4. Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak,
  3. Dr hab. Grzegorz Łysiak, prof. Uczelni
  4. Dr hab. Jacek Mazur prof. Uczelni
  5. Dr hab. Ryszard Kulig, prof. Uczelni
  6. Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. Uczelni
  7. Dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof Uczelni
  8. Dr inż. Monika Wójcik
  9. Mgr Patrycja Łusiak

 • Badanie oraz promowanie idei polskości i tradycji regionalnych w wioskach tematycznych Polski Wsch

  Projekt finansowany przez: Ministra Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: program „Nauka dla Społeczeństwa”
  Typ: projekt z budżetu państwa
  Okres realizacji projektu: od maja 2022 do maja 2024 r.
  Wartość całkowita projektu: 386 952,00 zł
  Kwota finansowania: 386 952,00 zł

  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: zespół projektowy w składzie: dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni, dr Agata Kobyłka, mgr Natalia Korcz (Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz dr Ewa Bernacka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

  Opis:
  Cel główny: Celem projektu jest badanie promocji idei polskości i tradycji regionalnych we wszystkich wioskach tematycznych Polski Wschodniej. Obszar badawczy stanowią 3 województwa Polski Wschodniej.

  W badaniach zostanie wykorzystana metoda obserwacji oraz sondażu diagnostycznego, przy pomocy techniki:

  1. Wywiadu bezpośredniego pogłębionego z 13 liderami wiosek tematycznych i 39 przedsiębiorcami działającymi w ramach wiosek tematycznych oferującymi lokalne produkty regionalne, warsztaty rzemiosła regionalnego, tradycję i kulturę wsi. W sumie zostanie przeprowadzonych 52 wywiady bezpośrednie pogłębione.
  2. Ankiety bezpośredniej przeprowadzonej wśród mieszkańców wiosek tematycznych (650 ankiet) i innych wsi (650 ankiet). Ankieta będzie badała postawy patriotyczne mieszkańców wsi. W sumie zostanie przeprowadzonych 1300 ankiet.

  Dane z ankiet zostaną opracowane w programie Statistica 13 przy pomocy testów parametryczne i nieparametrycznych, funkcji analizy dyskryminacyjnej, log-liniowej, testów niezależności chi-kwadrat oraz modelu regresji logistycznej. Badania zostaną uzupełnione metodą analizy i krytyki literatury przedmiotu, w tym metod wskaźnikowych badających funkcję turystyczną. Do badań zostaną uwzględnione wskaźniki o charakterze popytowym (wskaźnik Charvata; wskaźnik frekwencji; wskaźnik Schneidera; wskaźnik Deferta; wskaźnik wykorzystania miejsc; wskaźnik wykorzystania pojemności) oraz o charakterze podażowym (wskaźnik Baretje’a i Deferta; wskaźnik rozwoju bazy noclegowej; wskaźnik gęstości bazy noclegowej; wskaźnik przedsiębiorstw w sektorze turystycznym; wskaźnik udziału przedsiębiorstw turystycznych).

  Efektami projektu będą:

  1. Przewodnik-album po wioskach tematycznych Polski Wschodniej z ujęciem dodatkowych atrakcji w okolicy, wydany w 4 językach (polskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim) i zawierający podział atrakcji na 5 segmentów klientów. Przewodnik zostanie wydany w otwartym dostępie (do pobrania ze strony internetowej projektu). Dodatkowo będzie rozesłany do co najmniej 31 wiosek tematycznych, 50 biur informacji turystycznej, 150 biur podróży, 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, zagranicznych organizacji turystycznych. Będzie on także zawierał ofertę dla osób z niepełnosprawnościami – piktogramy z oznaczonymi dostosowaniami do ich potrzeb np. podjazdy, audiodeskrypcja, dostosowanie strony internetowej.
  2. Oferty produktów turystycznych obejmujące wycieczki szlakiem wiosek tematycznych dla 5 segmentów turystów: rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych, grup młodzieżowych, grup biznesowych, seniorów. Oferty produktów turystycznych znajdą się w przewodniku turystycznym (pkt. 1).
  3. Dwie monografie naukowe:
   • „Tradycja i kultura regionu a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”,
   • „Różnice w postawach patriotycznych mieszkańców wsi tematycznych i pozostałych obszarów wiejskich”.

  Monografie będą opracowane na podstawie wyników indywidualnych wywiadów bezpośrednich z liderami wiosek i przedsiębiorcami turystycznymi oraz wyników ankiety bezpośredniej skierowanej do mieszkańców wiosek tematycznych i pozostałych wsi. Będą też opisywały tradycję, kulturę i historię badanych wsi. Monografie będą wydane w otwartym dostępie przez wydawnictwo z listy MEiN i opublikowane na stronie projektu. Pliki PDF dodatkowo zostaną rozesłane do co najmniej 50 ośrodków naukowych w Polsce, 50 bibliotek, 31 wiosek tematycznych w całej Polsce i 16 regionalnych organizacji turystycznych.

 • Doktorat Wdrożeniowy

  Edycja IV

  1. „Opracowanie metody modyfikacji właściwości mąki pszennej z przeznaczeniem do zastosowań w piekarnictwie”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Inżynierii    Produkcji    w Zakładzie Inżynierii Procesowej. Jednostką współpracującą są Polskie Zakłady Zbożowe LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  w  Lublinie.  Promotorem  doktoranta  jest prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz.

  2. „Badania nad technologią wytwarzania zawiesinowych nawozów wieloskładnikowych na bazie odpadowego fosforanu sodowo potasowego z produkcji polioli oraz ich wpływ na plonowanie i parametry jakościowe roślin”

  3. „Ocena możliwości zastosowania popiołów z biomasy w mieszankach nawozowych oraz ich wpływ na plonowanie i parametry jakościowe roślin paszowych”

  Prace     dotyczące     doktoratu     realizowane      są      na     Wydziale     Agrobioinżynierii w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Jednostką współpracującą jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez  Chemicznych  z  siedzibą  w  Puławach.  Promotorem   obydwu   doktorantek   jest  
  dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni. 

  4. „Opracowanie i optymalizacja procesu wytwarzania peptydów ze źródeł roślinnych o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych”

  5. „Optymalizacja metody wytwarzania w skali przemysłowej oraz ocena właściwości prozdrowotnych uzyskanych peptydów z białek jaja kurzego i serwatki”

  Prace dotyczące doktoratu realizowane są na Wydziale  Nauk o  Żywności i  Biotechnologii  w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii, i Żywienia Człowieka. Jednostką współpracującą jest BIOLIVE INNOVATION Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Promotorem obydwojga doktorantów jest dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni.

  6. „Opracowanie i wdrożenie systemu do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych do pojenia zwierząt na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego”

  7. „Opracowanie, wdrożenie i analiza funkcjonowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody na terenie Poleskiego Parku Narodowego”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Inżynierii     Produkcji   w Zakładzie Inżynierii Ekologicznej. Jednostką współpracującą jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu oraz Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie. Promotorem obydwojga doktorantów jest prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski.

  Edycja V

  8. „Opracowanie i wdrożenie modułowego systemu filtracji wody dla naturalnych stawów kąpielowych”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Inżynierii     Produkcji   w Zakładzie Inżynierii Ekologicznej. Jednostką współpracującą jest firma Mont-San Mirosław Zalewski z siedzibą w Rogoźnicy. Promotorem doktoranta jest dr hab. inż. Artur Serafin.

  9. „Opracowanie wytycznych do projektowania i eksploatacji oraz wdrożenie chemisorpcyjnego modułowego systemu usuwania fosforu w wybranej oczyszczalni ścieków”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Inżynierii     Produkcji   w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji. Jednostką współpracującą jest firma Mont-San Mirosław Zalewski z siedzibą w Rogoźnicy. Promotorem doktoranta jest Prof. dr hab. Tadeusz Siwiec.

  10. „Wpływ nawozów dolistnych z aminochelatami na plonowanie i parametry jakościowe roślin”.

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Agrobioinżynierii   w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Jednostką współpracującą jest firma Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.z siedzibą w Chorzowie. Promotorem doktoranta jest dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni.

  11. „Opracowanie podstaw technologii ekstraktów biologicznie aktywnych z biomasy z użyciem wody w stanie podkrytycznym”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Inżynierii     Produkcji   w Katedrze Podstaw Techniki. Jednostką współpracującą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach. Promotorem doktoranta jest dr hab. Zbigniew Kobus, profesor uczelni.

  12. „Badania nad technologią wytwarzania nawozów otoczkowanych o spowolnionym działaniu oraz ich wpływ na plonowanie i parametry jakościowe roślin”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Agrobioinżynierii   w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Jednostką współpracującą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach. Promotorem doktoranta jest dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni.

  13. „Przecier z odpadu po ługowaniu składników z korzenia buraka czerwonego Beta vulgaris jako składnik nowych środków spożywczych”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Nauk o Żywności i Biotechnologii w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Jednostką współpracującą jest KAMPOL – FRUIT Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Rawskiej. Promotorem doktoranta jest prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier..

  Edycja VI

  14. “Zastosowanie serwatki do otrzymywania prozdrowotnej i funkcjonalnej żywności ekologicznej”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Nauk o Żywności i Biotechnologii w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Jednostką współpracującą jest “JK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie. Promotorem doktoranta jest dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni.

  Edycja VII

  15. Optymalizacja receptury nadzienia fortyfikowanego wytłokami z wybranych owoców do twardych cukierków

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Nauk o Żywności i Biotechnologii w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności. Jednostką współpracującą jest Zakład Produkcyjno-Handlowy ARGO Sp. z o.o.. Promotorem doktoranta jest dr hab. Monika Karaś.

  16. “Opracowanie technologii produkcji ozimych form pszenicy i rzepaku z wykorzystaniem innowacyjnych nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie”

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    są    na    Wydziale    Agrobioinżynierii   w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Jednostką współpracującą jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Promotorem doktoranta jest dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni.

 • Rozwój czasopism naukowych – Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus

  Znaki na strona www MEIN

  Rozwój czasopism naukowych – Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

  Źródło finansowania: budżet państwa
  Nazwa programu: „Rozwój czasopism naukowych”
  Okres realizacji projektu: 1.11.2022–31.10.2024
  Całkowita wartość projektu: 99 000,00 zł
  Kwota finansowania: 99 000,00 zł
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Kierownik projektu: mgr Anna Wypychowska

  Opis

  Projekt ma na celu:

  • podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich,
  • zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki, 
  • utrzymanie się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

  Zaplanowane działania obejmują:

  • rozbudowę oprogramowania polegającą na wdrożeniu nowej wersji Open Journal System (3.x),
  • zakup cyfrowych identyfikatorów DOI (Digital Object Identifier),
  • korektę tłumaczenia na język angielski artykułów i ich streszczeń,
  • profesjonalne opracowanie redakcyjne czasopisma (redakcja naukowa, redakcja wydawnicza, redakcja techniczna).

Projekty zakończone

 • Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych pt. Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, umowa nr DNK/SP/548617/2022.

  • Organizator konferencji: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Junkuszew, Profesor/Prodziekan
  • Termin realizacji projektu: 01.09.2022-31.12.2023
  • Dofinansowanie MEiN: 295 660,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 328 660,00 zł

  Organizowana konferencja ma na celu popularyzację oraz zwiększenie rozpoznawalności Uniwersytetu Przyrodniczego zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej.

  Okazją do prezentacji osiągnięć jest jubileusz 70 –lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach
  i Biogospodarki. Konferencja cechować się będzie kompleksowym podejściem łączącym świat nauki z praktyką rolniczą oraz działalnością edukacyjną. W ramach jubileuszu zostaną zorganizowane trzy różne bloki tematyczne przeznaczone dla zróżnicowanej grupy odbiorców. Blok naukowy skierowany do naukowców z wielu ośrodków zarówno krajowych jak i zagranicznych, stanowić będzie szansę do popularyzacji osiągnięć naukowych zarówno ośrodka lubelskiego jak i innych ośrodków naukowych.

  Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych czołowi naukowcy reprezentujący wiodące ośrodki naukowe podkreśli znaczenie konferencji oraz zwiększy także rozpoznawalność Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Kolejną częścią konferencji będzie blok przeznaczony dla uczniów szkół średnich, którzy w ramach podjętych działań będą mogli zapoznać się z osiągnięciami naukowymi oraz zagadnieniami jaki zajmują się pracownicy Wydziału. Stanowić to będzie istotny przyczynek do promocji Wydziału ale przede wszystkim będzie miało wysoki wymiar edukacyjny, pozwalający młodzieży zapoznać się m.in. z tematyką dobrostanu zwierząt czy zagadnieniami związanymi
  z ochroną przyrody oraz rolą jaką pełnią w niej zwierzęta gospodarskie. Niezwykle istotnym elementem konferencji będzie blok nauka dla praktyki w ramach którego odbędą się warsztaty dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Organizowane wydarzenia pozwolą na lepszą implementację wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, a także będą stanowić podstawę do zacieśnienia współpracy oraz lepszego wykorzystania potencjału naukowego Wydziału i Uczelni. Podsumowaniem konferencji promującą możliwości badawcze Wydziału będą dwa wyjazdy studyjne. Pierwszy z wyjazdów zaprezentuje potencjał gospodarstw i stacji doświadczalnych w zakresie chowu i hodowli zwierząt. Natomiast drugi wyjazd zaprezentuje osiągnięcia Wydziału i Uczelni w zakresie ochrony terenów przyrodniczo cennych z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich.
  Kluczowe wydarzenia konferencyjne w celu zwiększenia oddziaływania będą transmitowane on-line w Internecie oraz podobnie jak m.in. monografia naukowa zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.

  Strona internetowa Kongresu  TUTAJ

 • "Ogrody nauki"- XIX Lubelski Festiwal Nauki

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: 
  budżet państwa
  Typ: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
  Okres realizacji inwestycji: 2021-2022 (12 miesięcy)
  Wartość całkowita projektu: 230 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 180 000,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej oraz
  Centrum Nauki

  Opis:
  LFN jest organizowany na podstawie porozumienia podpisanego przez pięć akademickich Uczelni Lublina – Porozumienie Rektorów z dnia 21 maja 2004 roku o powołaniu Lubelskiego Festiwalu Nauki jako cyklicznej imprezy popularyzującej naukę. Zgodnie z Deklaracją Rektorów „Strategia Lizbońska, która rysuje obraz przyszłego społeczeństwa opartego na wiedzy, wymaga budowania szerokiego i powszechnego wglądu w przestrzeń świata nauki”.
  Dziewiętnasta edycja LFN pod hasłem „Ogrody Nauki” odbędzie się w dniach 11-17 września 2022 roku.
  Koordynatorem (głównym organizatorem) XIX LFN będzie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

  Popularyzacja nauki poprzez Lubelski Festiwal Nauki jest formą od wielu lat bardzo atrakcyjną i stale rozszerzającą zasięg. Daje możliwość zaprezentowania prowadzonych badań. Kierowana jest do bardzo szerokiej publiczności, zarówno dorosłych jak i dzieci. Zainteresowanie społeczne zwiększa również ugruntowana współpraca organizatorów z lokalnymi mediami: prasa, radio, TVP3, TV internetowa w tym także katolickimi (Gość Niedzielny, Niedziela, Radio eR). Informacje o Festiwalu stale goszczą w cyklicznym programie dziennikarki TVP Lublin- Nauka. 

  Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju społecznego regionu poprzez budowanie przekazu o potrzebie kształcenia młodzieży, potrzebie rozwoju pasji naukowych, możliwość dotarcia do ciekawych tematów naukowych, które w sposób popularyzatorski będą przedstawiane przez prowadzących, możliwość zaprezentowania uczelni szerokiemu gronu odbiorców pod kątem oferty edukacyjnej, poznania użyteczności badań prowadzonych na uczelni dla gospodarki i społeczeństwa. Zasięg oddziaływania projektu- regionalny – z możliwością transmisji on line, przekaz przez TV. Skala oddziaływania projektu na poziom popularyzacji nauki jest szeroka. Przez lata LFN wpisał się w harmonogram wydarzeń w mieście i jest inicjatywą społecznie oczekiwaną. 

 • Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce

  Tytuł projektu: „Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce”

  Konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

  Kierownik projektu: dr Agata Kobyłka, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji

  Kwota dofinansowania: 22 100,00 zł

  Termin realizacji: 01.12.2021 – 30.06.2022

  Cel projektu:

  Główny cel projektu to pokazanie jak zastosować teoretyczną wiedzę, którą studenci nabyli w toku kształcenia i podczas Akademii w praktyce. Do projektu zostanie zaproszonych 200 studentów z uczelni w Polsce na których prowadzony jest kierunek turystyka i rekreacja.

  Cel szczegółowe projektu:

  • organizacja przedsięwzięcia ukazującego w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  • wykorzystanie nowych technologii (symulacja branżowa) w przekazywaniu wiedzy,
  • integracja studentów kierunków turystycznych z całej Polski.

  W ciągu 12 tygodni uczestnicy będą brali udział on-line w trzech typach aktywności:

  • Grze ekonomicznej: Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży” (REVAS)
  • Cyklu praktycznych warsztatów
  • Cyklu wykładów „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce”

  Strona projektu: https://up.lublin.pl/agrobio/wydzial/struktura-i-pracownicy/katedra-turystyki-i-rekreacji/projekt-sonp/wiosenna-akademia-zarzadzania-w-turystyce/

 • Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii

  • Projekt inwestycyjny: „Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii”
  • Termin realizacji projektu: 
  22.12.2020 – 30.06.2022
  • Całkowita wartość inwestycji: 19 900 000,00 zł  
  • Dofinansowanie: 14 500 000,00 zł
  Celem głównym planowanej inwestycji jest stworzenie możliwości prowadzenia badań hipologicznych na skalę światową, obejmujących nowoczesne metody, których wykorzystanie będzie możliwe dzięki powstaniu odpowiedniej infrastruktury. Nowopowstały obiekt będzie również na bieżąco wykorzystywany w procesie dydaktycznym. Szkoleniowa płaszczyzna działalności ośrodka będzie koncentrowała się na rekreacji konnej, sporcie kwalifikowanym i hipoterapii. Nowoczesna infrastruktura ośrodka pozwoli również na organizację kursów wchodzących w skład skali wyszkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego oraz innych specjalistycznych kursów hippicznych, a także organizację zawodów konnych w dyscyplinie skoków przez przeszkody i ujeżdżania.
  Zakres rzeczowy inwestycji:
  W zakres rzeczowy inwestycji  wchodzi wykonanie robót budowlanych mających na celu powstanie jednokondygnacyjnego budynku, w skład którego wchodzą:
  – Ujeżdżalnia – jednokondygnacyjna hala składająca się z wydzielonej bandami płyty ujeżdżali z widownią, sanitariatami i pomieszczeniami magazynowymi,
  – Budynek dydaktyczno-socjalny – zawierający m.in. salę wykładowo – ćwiczeniową dla 64 osób z widokiem na krytą ujeżdżalnię.
  – Budynek stajni – zawierający część fizjoterapeutyczną, oraz boksy dla 20 koni wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi
  Jako infrastrukturę towarzyszącą planuje się wykonanie hipodromu trawiastego oraz ujeżdżalni otwartej.

  Wizualiacja – STACJA BADAWCZA I OŚRODEK DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWY JEŹDZIECTWA I HIPOTERAPII

 • Dostosowanie ppoż. DS. Eskulap

  • Projekt inwestycyjny „Dostosowanie ppoż. DS. Eskulap”
  • Termin realizacji projektu: 22.12.2020 – 30.06.2022
  • Całkowita wartość inwestycji: 3 060 000,00 zł  
  • Dofinansowanie: 2 500 000,00 zł
  Celem głównym planowanej inwestycji jest przebudowa ośmiokondygnacyjnego budynku domu studenckiego dla zachowania bezpieczeństwa przebywających w nim studentów. Dodatkowo budynek poddany zostanie częściowej zmianie układu funkcjonalno-użytkowego dla podniesienia standardu pokoi mieszkalnych. W budynku zostaną zrealizowane m.in. prace związane z dostosowaniem dojść ewakuacyjnych, wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru, modernizacją instalacji hydrantowej, wykonaniem instalacji oddymiającej.
  Zakres rzeczowy inwestycji:
  W zakres rzeczowy inwestycji  wchodzi wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, polegających na:
  – dostosowaniu długości dojść ewakuacyjnych,
  – wyposażeniu klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu,
  – wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
  – wyposażeniu budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy,
  – zapewnieniu  minimalnej wymaganej wydajności poboru wody w hydrantach,
  – zapewnieniu odpowiedniego zasięgu hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  – wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  – dostosowaniu istniejącej drogi wewnętrznej do wymogów drogi pożarowej.

 • Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

  • Projekt “Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”, dofinansowany w ramach programu  „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” MNiSW
  • Termin realizacji projektu:
   01.01.2019 – 31.12.2022
  • Wartość dofinansowania: 11 927 330,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 11 927 330,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Celem projektu jest intensywny rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia poprzez prowadzenie innowacyjnych prac badawczych dotyczących systemów produkcji, przetwarzania i pakowania żywności zapewniających zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, których wyniki będą publikowane w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu oraz monografiach naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach.
  Szczegółowe cele projektu zakładają m.in.:
  • zwiększenie znaczenia badań naukowych realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez udział w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi za granicą;
  • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego, w tym rolników i małych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań technologicznych opracowanych w ramach projektu;
  • zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia poprzez zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej.

 • Mistrzowie dydaktyki

  Zadania zlecone w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt.: “Mistrzowie dydaktyki” w ramach Działania 4. 3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zadanie zlecone nr 1

  Zdanie zlecone nr 2

  Zadanie zlecone nr 3

  Zadanie zlecone nr 4

 • „Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego”

  Znaki na strona www MEIN
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  Rodzaj inwestycji: aparatura
  Okres realizacji inwestycji: 2021 – 2022 (24 miesiące)
  Wartość całkowita projektu: 580 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 580 000,00 zł PLN (2021 – 480 000,00 zł, 2022 r. – 180 000,00 zł)
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inżynierii Produkcji
  Opis inwestycji:
  Pojazdy samochodowe są wymieniane jako jedno z najważniejszych przyczyn powstawania efektu cieplarnianego, przy jednoczesnej degradacji otaczającego nas środowiska naturalnego. Wśród pojazdów samochodowych odrębną grupę stanowią ciągniki rolnicze, które wielokrotnie bezpośrednio uczestniczą w produkcji żywności.
  Celem projektu jest skompletowanie i przygotowanie zestawu badawczego do określenia energochłonności napędu ciągnika rolniczego wyposażonego w elektryczny układ napędowy.
  W skład zestawu wchodzą następujące podzespoły:
  1) Układ napędowy ciągnika rolniczego.
  2) Elektryczny silnik napędowy.
  3) Falownik napięcia.
  4) Zestaw akumulatorów.
  5) Ładowarka sieciowa dużej mocy.
  6) Podstawowe narzędzia i maszyny rolnicze agregowane z ciągnikiem.
  Celem projektu jest wyznaczenie następujących parametrów elektrycznego układu napędowego ciągnika:
  1) niezbędnej pojemności baterii akumulatorów zasilających dla wykonywania różnorodnych prac agrotechnicznych,
  2) parametrów silnika oraz sterownika,
  3) czasu pracy przy określonej pojemności baterii akumulatorów, obciążenia oraz temperatury zewnętrznej,
  4) czasu rekuperacji akumulatorów.
  Uzyskane wyniki badań mogłyby zostać wykorzystane podczas określania parametrów podzespołów elektrycznego układu napędowego ciągnika w fazie przygotowania do produkcji.

 • "Skills Lab " dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

  Znaki na strona www MEINProjekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (kształcenie)
  Rodzaj inwestycji: Zakup inwestycyjny
  Okres realizacji inwestycji: 2021 (12 miesięcy)
  Wartość całkowita projektu: 1 684 709,00 PLN
  Kwota finansowania: 1 684 709,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Opis inwestycji:
  Inwestycja będzie obejmowała:
  – zakup fantomów i symulatorów do nauki umiejętności klinicznych,
  – koszty przygotowania materiałów dydaktycznych (opisy stacji, zestawy do indywidualnej nauki),
  – dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb zorganizowania Skills Lab (wymiana okien, remont pomieszczeń, zakup mebli, infrastruktura informatyczna).
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wzorem Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hannoverze będzie wykorzystywał budynek tzw. „małej chirurgii” i zaadoptuje go do potrzeb tej jednostki, aby zorganizować tam Skills Lab. Modernizacja będzie wymagała niewielkiego remontu ponieważ UP w Lublinie chce utrzymać aktualnie istniejące pomieszczenia – gabinety przyjęć, sale operacyjne i adekwatnie wyposażyć je w nowe sprzęty, żeby jak najbardziej urealnić warunki pracy lekarza.

 • Bioróżnorodność w rolnictwie

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych pt. Bioróżnorodność w rolnictwie, umowa nr DNK/SP/550671/2022.

  • Organizator konferencji: Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
  • Termin realizacji projektu: 01.07.2022-31.12.2023
  • Dofinansowanie MEiN:69 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 106 500,00 zł

  Celem konferencji międzynarodowej pt. “Bioróżnorodność w rolnictwie” jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych z kraju i z zagranicy, a także wymiana doświadczeń wśród uczestników (naukowców) ww. wydarzenia. W trakcie ww. wydarzenia zostanie wygłoszonych 7 wykładów (wykładowcy zagraniczni – 5, wykładowcy krajowi – 2), w 2 blokach tematycznych (blok I – Znaczenie bioróżnorodności w rolnictwie, blok II – Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie a owady zapylające). Prelegentami i uczestnikami będą naukowcy zajmujący się bioróżnorodnością krajobrazu rolniczego, m.in. usługami ekosystemowymi związanymi z zapewnianiem zapylania roślin uprawnych i biologicznej ochrony przez wrogów naturalnych upraw roślin rolniczych, wpływem intensywnych metod uprawy (np. środków ochrony roślin) na pożyteczne organizmy (owady zapylające, wrogowie naturalni). Tematyka konferencji dotyczy korzyści środowiskowych i społecznych płynących ze stosowania zrównoważonych i proekologicznych rozwiązań w rolnictwie europejskim. Zagadnienia poruszane w ww. konferencji będą dotyczyć zachowania bioróżnorodności i jej pozytywnego wpływu na dostarczanie konsumentom zdrowej i wartościowej żywności. Wyniki badań nad bioróżnorodnością w rolnictwie wpisują się we wprowadzaną przez Unię Europejską (UE) strategię Europejskiego Zielonego Ładu, Strategię na rzecz bioróżnorodności, Inicjatywę UE na rzecz owadów zapylających oraz nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, programy/strategie wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Bioprotection – global plant health and product safety

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bioprotection – global plant health and product safety”
  • Organizator konferencji: Katedra Ochrony Roślin oraz Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Przewodniczący komitetu organizacyjnego i kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
  • Termin realizacji projektu: 01.05.2021-30.04.2023
  • Dofinansowanie MEIN: 135 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 200 800,00 zł
  Celem projektu jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu niechemicznych metod ochrony roślin, głównie metody biologicznej oraz ich wpływu na zdrowie roślin, bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów roślinnych.
  Konferencja jest adresowana do naukowców, studentów doktorantów, przedstawicieli jednostek rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców. Konferencja umożliwi dotarcie do różnych społeczności (naukowych, biznesowych: zagranicznych, krajowych, lokalnych) i wpływ na podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa wytwarzanych produktów roślinnych i konieczności zachowania etycznych zasad produkcji roślinnej.
  Podczas konferencji planuje się wykłady plenarne (5), referaty w 5 sekcjach tematycznych (60) oraz warsztaty z udziałem uczestników (120 posterów).
  Efektem projektu będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej i podniesienie skuteczności działań samorządów oraz przedsiębiorstw w celu wsparcia polityki dotyczącej biologicznej ochrony zdrowia roślin i bezpieczeństwa żywności.

 • II Konferencja naukowo-szkoleniowa: Parazytozy zwierząt aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

  II Konferencja naukowo-szkoleniowa „Parazytozy zwierząt aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”
  • Organizator konferencji:
   Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Przewodniczący komitetu organizacyjnego i kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
   Termin realizacji projektu: 01.07.2020-30.06.2022
   Dofinansowanie MEIN: 67 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 137 000,00 zł
  Celem projektu jest wymiana doświadczeń w ramach wąskiej specjalności, jaką jest parazytologia weterynaryjna w gronie naukowców oraz popularyzacja osiągnięć w zakresie epidemiologii i zwalczania parazytoz zwierząt i zoonoz pasożytniczych wśród lekarzy praktyków.
  Konferencja jest wydarzeniem skupiającym naukowców, studentów oraz praktykujących lekarzy weterynarii  zainteresowanych tematyką parazytologiczną.
  Podczas 4-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 35 referatów  w ramach 6 sesji tematycznych. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji, wyniki badań naukowych zostaną zaprezentowane na 15 posterach w ramach wyznaczonych sesji posterowych.
  Efektem projektu będzie nawiązanie współpracy między jednostkami naukowymi i poszczególnymi uczestnikami konferencji oraz nawiązanie dialogu naukowego z firmami reprezentującymi przemysł weterynaryjno-farmaceutyczny i praktykującymi lekarzami weterynarii.

 • Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

  Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
  • Organizator konferencji:     Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
  • Termin realizacji projektu: 01.03.2020-31.10.2021
  • Dofinansowanie MEIN: 150 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 290 000,00 zł
  Celem projektu jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu roli inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz możliwości zastosowania nauk inżynieryjno-technicznych w praktyce.
  Konferencja umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami zarówno z Polski jak i innych krajów oraz przedstawicielami jednostek rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorcami, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce krajowej i zagranicznej, szczególnie
  w branżach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym.
  Podczas 2-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 60 referatów w ramach sesji tematycznych oraz plenarnych w 4 sekcjach tematycznych. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji wyniki badań naukowych zostaną zaprezentowane na 50 posterach w ramach wyznaczonych sesji posterowych.
  Zakładanym efektem projektu będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, dotyczący konieczności ochrony komponentów środowiska poprzez wdrażanie innowacyjnych technik i technologii przy zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • Optymalizacja metody celowego zakażania pszczół miodnych (Apis mellifera) sporami Nosema spp. na potrzeby przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń klatkowych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nosemozie jako powszechnej chorobie stanowiącej stałe i do tej pory nieuleczalne zagrożenie dla pszczół

  Tytuł projektu: „Optymalizacja metody celowego zakażania pszczół miodnych (Apis mellifera) sporami Nosema spp. na potrzeby przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń klatkowych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nosemozie jako powszechnej chorobie stanowiącej stałe i do tej pory nieuleczalne zagrożenie dla pszczół”

  Konkurs: „Najlepsi z najlepszych”
  Kierownik projektu: dr hab. Aneta Strachecka, Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

  Kwota dofinansowania: 18 355,05 zł.

  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2019

  Cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionej studentki Patrycji Skworonek w rozwoju jej aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie jej uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
  Krótki opis projektu
  W ramach projektu odbędą się m.in. wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne, staż przygotowawczy w pasiece Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP we Wrocławiu, prace badawcze w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie, staż przygotowawczy w Instytucie Ogrodnictwa Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach.

 • Badania nad strukturą i antygenowością błony komórkowej erytrocytów psów chorujących na babeszjozę

  Tytuł projektu: „Badania nad strukturą i antygenowością błony komórkowej erytrocytów psów chorujących na babeszjozę”
  Konkurs: „Najlepsi z najlepszych”
  Kierownik projektu: dr n. wet. Andrzej Milczak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Kwota dofinansowania: 247 170,00 zł
  Termin realizacji: 06.2017 – 06.2018
  Cel projektu:
  – wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach;
  – wsparcie studentów w prowadzeniu badań nad ustaleniem ewentualnych różnic w składzie i antygenowości błony komórkowej erytrocytów psów chorych i tych które nigdy nie chorowały na babeszjozę. Badania będą prowadzone jedynie na materiale biologicznym, pozyskanym w wyniku działań leczniczych i profilaktycznych.

 • Charakterystyka peptydów uwalnianych z prekursorowych białek prosa w aspekcie ich aktywności fizjologicznej w chorobach zespołu metabolicznego

  Tytuł projektu: „Charakterystyka peptydów uwalnianych z prekursorowych białek prosa w aspekcie ich aktywności fizjologicznej w chorobach zespołu metabolicznego.”
  Konkurs: 
  Iuventus Plus
  Kierownik Projektu: 
  dr Anna Jakubczyk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 
  280 000,00 zł
  Termin realizacji: 
  11.2016 – 11.2018
  Cel projektu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez młodego naukowca, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Pomoc w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w tym przez promowanie prowadzonych badań i upowszechnianie osiągniętych wyników.
  Krótki opis projektu: Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do wyjaśnienia procesu uwalniania biologicznie  aktywnych peptydów z białek żywności oraz mogą mieć szczególne znaczenie w produkcji nowych preparatów żywności specjalnego przeznaczenia oraz dodatków do funkcjonalnej żywności.

 • „Platforma do przygotowywania mikromacierzy tkankowych”

  Znaki na strona www MEINProjekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  Rodzaj inwestycji: aparatura
  Okres realizacji inwestycji: 2021 (3 miesiące)
  Wartość całkowita projektu: 860 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 860 000,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
  Opis inwestycji:
  Przedmiotem wniosku jest zakup zintegrowanej platformy do przygotowywania mikromacierzy tkankowych (ang. Tissue microarray – TMA). W skład platformy wchodzi: system do przygotowywania mikromacierzy tkankowych z modułem ekstrakcji próbek PCR –TMA, skaner preparatów histologicznych, oprogramowanie do telekonsultacji i zarządzania wirtualnymi preparatami wraz z serwerem. Zintegrowana platforma umożliwi cyfryzację preparatów histologicznych, ich udostępnianie, przeprowadzenie komputerowej oceny i telekonsultacji. System zapewni możliwość przygotowywania mikromacierzy tkankowych z opcją ekstrakcji rdzeni tkankowych do probówek PCR, które mogą posłużyć do wykonania przez użytkownika późniejszych barwień histologicznych, w tym immunohistochemicznych (IHC) oraz celowanych badań genetycznych i molekularnych.
  Wnioskowana aparatura, z uwagi na wielokierunkowe zastosowania badawcze, będzie wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane jednostki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także jednostki pozawydziałowe. W szczególności dotyczy to Zakładu Patomorfologii Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w kraju, a także współpracujących z jednostką Zakładów Patomorfologii Uniwersytetów Medycznych.

 •  „Spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT)”

  Znaki na strona www MEINProjekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Źródło finansowania: budżet państwa
  Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  Rodzaj inwestycji: Aparatura
  Okres realizacji inwestycji: 2021 (7 miesięcy)
  Wartość całkowita projektu: 2 300 000,00 PLN
  Kwota finansowania: 2 300 000,00 PLN
  Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Opis inwestycji:
  System hybrydowego spektrometru mas typu potrójny kwadrupol z pułapką jonową oraz przystawką do spektrometrii ruchliwości jonów (ion mobility, IMS) z ultrawysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/MS/MS).
  System dedykowany jest do bardzo czułych i wysokorozdzielczych analiz typu LC/MS/MS analitów znajdujących się w złożonych matrycach (np.: krew, mięśnie, narządy wewnętrzne, odchody, owady, susz roślinny, materiał paszowy). Detektor hybrydowy umożliwia jednoczesne wykonywanie analiz jakościowych (z analizą MS3) i ilościowych przy szybkim rozdziale złożonych mieszanin w ultrawysokociśnieniowym chromatografie cieczowym (UPLC). Chromatograf musi składać się z trzech pomp pracujących w warunkach minimum 1250 bar, degazera, miksera faz, autosamplera, pieca termostaującego do kolumn oraz kontrolera systemu. Do pracy spektrometru mas niezbędny jest zakup zestawu do generowania azotu o wydajności wystarczającej do jego zasilenia (osobna sprężarka i generator), dwóch zestawów PC (jeden do obsługi systemu, drugi do analizy danych), odpowiedniego oprogramowania do sterowania systemem oraz analizy otrzymanych wyników (w oparciu o zebrane widma oraz biblioteki widm i MRM).
  Zakup powyższej konfiguracji umożliwi wykonanie wysokospecjalistycznych i unikalnych analiz w skali kraju. Przystawka ion mobility umożliwia rozróżnianie związków izomerycznych oraz izobarycznych (o różnym składzie pierwiastkowym, ale tej samej masie cząsteczkowej) oraz osiągnięcie porogu oznaczalności na poziomie femtogramów, które są wymagane przy analizach związków takich jak hormony, pozostałości środków ochrony roślin, antybiotyków i związków używanych w fałszowaniu żywności.

 • Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy

  Projekt dofinansowany z budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych pt. Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy, umowa nr DNK/SP/547218/2022.

  • Organizator konferencji: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Kierownik projektu: dr inż. Piotr Zarzycki
   • Termin realizacji projektu: 01.05.2022-30.04.2023
   • Dofinansowanie MEiN:85 800,00 zł
   • Całkowita wartość projektu: 121 530,00 zł

  W ramach planowanej III Konferencji Naukowej “ Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy” w gronie specjalistów ze środowisk naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu prowadzić będziemy dyskusję nad dotychczasowymi problemami i osiągnięciami nauki w zakresie uprawy, technologii przetwórstwa oraz wartości odżywczej zbóż. Inicjatywa będzie doskonałą okazją aby wskazać nowe kierunki badań, uwzględniające zarówno oczekiwania i potrzeby współczesnego konsumenta jak i aktualny stan wiedzy. Chcemy również aby organizowana konferencja przyczyniła się do większej integracji środowiska akademickiego, nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy pomiędzy pracownikami różnych jednostek akademickich i naukowych w Polsce a także przedstawicielami środowiska biznesowego. Produkcja zbóż należy do najważniejszych gałęzi rolnictwa w Polsce i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywnościowej kraju. Produkty zbożowe stanowią podstawę dobrze zbilansowanej diety współczesnego człowieka. Są doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, w tym przede wszystkim skrobi, ale też błonnika pokarmowego, białka, witamin, elementów mineralnych oraz związków biologicznie aktywnych, o ukierunkowanym korzystnym oddziaływaniu na organizm. Dużym wyzwaniem, stojącym przed światem współczesnej nauki są badania nad opracowaniem nowych linii hodowlanych i odmian zbóż spełniających oczekiwania zarówno rolników, jak też przetwórców i konsumentów. Oczekiwania te często są sprzeczne i nawzajem się wykluczają. Współcześnie uprawiane zboża, powinny być odporne na choroby i przemarzanie, dobrze plonować, a ich ziarno powinno cechować się wysoką wartością technologiczną, odpowiednią wartością odżywczą i jednocześnie posiadać jak najwyższy potencjał prozdrowotny. Ważnym aspektem badań jest poszukiwanie nowych metod magazynowania i przetwarzania zbóż, które będą gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne produktów zbożowych oraz ich wysoką jakość sensoryczną i żywieniową. Rozwój chorób cywilizacyjnych wymusza na środowisku naukowym prowadzenie badań nad opracowywaniem zbożowych produktów funkcjonalnych, wzbogaconych w wybrane składniki odżywcze i związki bioaktywne lub wyrobów, pozbawionych konkretnych składników obecnych w ziarnie zbóż np.: glutenu. Wymienione zagadnienia, bardzo istotne z punktu widzenia otoczenia społeczno-gospodarczego będą przedmiotem planowanej konferencji.

 • Doktorat Wdrożeniowy

  Edycja II

  1. „Zastosowanie białek hydrokoloidów do otrzymywania batonów przeznaczonych dla osób aktywnych fizycznie”

  2. „Zastosowanie laktoferyny jako składnika o szczególnych właściwościach prozdrowotnych w żywieniu osób o określonym profilu genetycznym”

  Prace  dotyczące  obydwu  doktoratów  realizowane  były na  Wydziale  Nauk  o   Zwierzętach  i Biogospodarki w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych. Jednostkami Współpracującymi były EUROHANSA Sp. z o.o. w Puławach oraz VITAGENUM   Sp.   z   o.o.   z   siedzibą   w   Lublinie.   Promotorami   doktorantów  byli   dr hab. Aneta Brodziak, profesor uczelni oraz dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni.

  Edycja III

  1. „Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”

  Prace dotyczące doktoratu realizowane były na Wydziale Nauk o  Żywności i  Biotechnologii   w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności. Jednostką współpracującą są Polskie Zakłady Zbożowe LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie. Promotorem doktoranta była dr hab. Urszula Złotek, profesor uczelni.

  Edycja V

  1. „Badania nad technologią biologicznego wytwarzania kwasów huminowych i określenie formuły biodegradowalnego preparatu na bazie pyłu węgla brunatnego o wysokiej zawartości kwasów huminowych wzbogaconych mikrobiologicznie oraz określenie jego wpływu na plonowanie i parametry jakościowe roślin”.

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    były   na    Wydziale    Agrobioinżynierii   w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej. Jednostką współpracującą była firma SUPERHUMIN Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi. Promotorem doktoranta była dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni.

  Edycja VI

  1. Budowa narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii

  Prace    dotyczące    doktoratu    realizowane    były   na    Wydziale    Inżynierii Produkcji. Jednostką współpracującą był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Promotorem doktoranta była dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, profesor uczelni.

 • Badania w zakresie planowania upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z przetwórstwa ekologicznego, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk

  DOTACJA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2023 R.

  Wartość dofinansowania: 298 977,00 zł

  Całkowity koszt inwestycji: 298 977,00 zł

  Środki przyznane na 2023 r.  – 298 977,00 zł

  Kierownik zadania: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  Zespół badawczy: prof. dr hab. Renata Klebaniuk, dr hab. Wioletta Samolińska, dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, mgr inż. Agata Bielak, mgr inż. Szymon Milewski, mgr inż. Julia Fabijanowska, mgr inż. Anna Danek-Majewska

  • Celem badań jest ocena składu chemicznego różnych owoców i warzyw, traktowanych jako dyskwalifikaty konsumpcyjne z produkcji ekologicznej i wytłoków z produkcji soków, mogących stanowić istotny komponent dawki pokarmowej dla loch, warchlaków i tuczników. Oceniona będzie użyteczność paszowa różnych owoców i warzyw i/lub produktów ubocznych z ich przerobu w zależności od formy żywienia: skarmianych na bieżąco po uprzednim rozdrobnieniu i wymieszaniu lub też zakiszanych w kistemach oraz ocena żywieniowa tych pasz w reprodukcji (lochy i prosięta) oraz tuczu z ewentualnym uwzględnieniem oceny poubojowej jakości wieprzowiny (jeśli terminy zmieszczą się w ramach realizacji projektu).
  • Oczekuje się, że wyniki tych badań pozwolą na ocenę wartości pokarmowej oraz efektywności paszowej dyskwalifikatów i ubocznych produktów z produkcji roślinnej (warzywa i owoce) skarmianych w ekologicznym chowie świń. To z kolei przyczyni się do opracowania dawek pokarmowych dla świń trzymywanych w chowie ekologicznym z udziałem dyskwalifikatów i ubocznych produktów z produkcji roślinnej (warzywa i owoce) w formie świeżej i zakiszonej a finalnie do opracowania przewodnika dobrych praktyk dotyczących wykorzystania dyskwalifikatów i produktów ubocznych z ekologicznej produkcji warzyw i owoców w żywieniu świń. Badania na tucznikach powinni być zakończone oceną poubojową tusz oraz wartością odżywczą i dietetyczną zwierzęcych produktów ekologicznych: mięsa wieprzowego oraz tłuszczu zapasowego. Pozwolą także na uzupełnienie zaleceń, dotyczących Żywienia świń i wartości pokarmowej pasz (Grela i Skomiał, 2020) o analizy chemiczne i wartość energetyczną pasz objętościowych soczystych (warzywa i owoce) z produkcji ekologicznej.

  Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów: 31.10.2023 r.

  Oczekiwane rezultaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Rezultaty zostaną udostępniane nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

  Realizacja projektu — plik .PDF do pobrania

  Przewodnik dobrych praktyk

  Raport z badań UP 2023

  Informacja plakatowa (.pdf)

 • Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów. „Fermentowane napoje serwatkowe z ekologicznego mleka krowiego i koziego z dodatkiem ekologicznych soków owocowych”

  DOTACJA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2022 R.
  • Fermentowane napoje serwatkowe z ekologicznego mleka krowiego i koziego z dodatkiem ekologicznych soków owocowych
  • Wartość dofinansowania: 195 045,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 195 045,00 zł

  • Opis projektu:

  Fermentacja jest jedną z form konserwacji żywności i tym samym zwiększenia trwałości produktów, przy jednoczesnej poprawie ich wartości odżywczej.
  Mleko poddane fermentacji, w porównaniu ze zwykłym mlekiem, cechuje się większą przyswajalnością tłuszczu, a także większą zawartością wielu witamin. Celem prowadzonych badań jest zagospodarowanie płynnej serwatki (ang. whey), która powszechnie jest uważana jako odpad poprodukcyjny, w krajowych gospodarstwach ekologicznych. Poprzez wykorzystanie serwatki pochodzącej z mleka różnego gatunku zwierząt (ekologiczna serwatka krowia i kozia – słodka i kwaśna) będzie istniała możliwość zaproponowania konsumentom szerszego wyboru produktów fermentowanych. Wykorzystanie wyselekcjonowanych szczepów bakterii fermentacji mlekowej nada nowe cechy prozdrowotne powstającym produktom i sprawi, że lokalni producenci będą mogli wykorzystać potencjał związany z hodowlą zwierząt gospodarskich i stworzą produkty o podwyższonych walorach zdrowotnych. Wykorzystanie płynnej serwatki jest również działaniem pozytywnie oddziałującym na środowisko gdyż, zmniejszają poziom odpadów poprodukcyjnych. W ten sposób wpisującym się we współczesny standardy dbania o otaczające nas środowisko. Dodatkowo jednym z elementów produkowanych napojów będzie dodatek ekologicznych soków owocowych: jabłkowego, z czarnej porzeczki oraz z jagody kamczackiej, które wpłyną na właściwości sensoryczne otrzymanych produktów, jak również zdecydowanie poprawią walory prozdrowotne fermentowanych napojów. Soki produkowane z najwyższej jakości owoców ekologicznych, które są ręcznie sortowane przed tłoczeniem, co pozwala na uniknięcie niepożądanego smaku i zapachu w produkcie końcowym, będą stanowić ważny element produkcji ekologicznych fermentowanych napojów serwatkowych. Efekty przeprowadzonych przez nas badań zwiększą rolę producentów produktów ekologicznych w kształtowaniu zdrowia konsumentów.

  Cele projektu

  Planowane jest realizowanie badań zmierzających do osiągnięcia następujących celów:
  – Poprawa efektywności ekonomicznej małych gospodarstw ekologicznych poprzez wdrożenie do produkcji ww. napojów fermentowanych i powiększenie gamy dostępnych wyrobów gospodarstwa/przedsiębiorstwa ekologicznego.
  – Wykorzystanie serwatki otrzymywanej jako produkt uboczny podczas produkcji serów dojrzewających lub twarogowych – opłacalność ekonomiczna i działanie prośrodowiskowe.
  – Zaoferowanie konsumentom w różnych grupach wiekowych nowych produktów fermentowanych o właściwościach prozdrowotnych, które zostały otrzymane dzięki ekologicznej produkcji rolniczej.

  Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów: 30.10.2022 r.

  Oczekiwane rezultaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Rezultaty zostaną udostępniane nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

  Sprawozdanie merytoryczne (.pdf)

 • Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych

  DOTACJA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2020 R.
  •Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie ekologicznych upraw sadowniczych.
  • Wartość dofinansowania: 58 842,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 58 842,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Polska jest największym producentem owoców aronii czarnoowocowej. Powierzchnia uprawy wynosi ok. 4 tysiące ha, a zbiory roczne wahają się od 40 do 60 tysięcy ton. W ostatnich kilku latach gatunek tej rośliny zyskał dużą popularność dzięki licznym badaniom wykazującym jej prozdrowotne właściwości. Owoce charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli, a zwłaszcza flawonoidów, antocyjanów i proantocyjanidyn stanowiących główną grupę aktywnych biologicznie składników. Ponadto są one bogatym źródłem aminokwasów, witamin oraz składników mineralnych. Aronia czarnoowocowa przez kilka dekad od jej wprowadzenia do uprawy uważana była za roślinę wolną od pozostałości pestycydów, ponieważ nie zachodziła potrzeba chemicznej ochrony przed chorobami i szkodnikami. Zapoczątkowane w roku 2004 badania wykazały obecność gąsienic omacnicy jarzębianki (Acrobasis advenella Zinck.) we wszystkich rejonach uprawy aronii w Polsce. Gąsienice żerują w kwiatostanach i owocach przyczyniając się do obniżenia wielkości i jakości plonu. Szczegóły biologii rozwoju tego gatunku owada w korelacji z warunkami pogodowymi nie zostały dotychczas opracowane. Brak jest ważnej dla plantatorów informacji dotyczącej wpływu warunków pogodowych na termin pojawu gąsienic w okresie wiosennym. Informacja ta jest podstawą prognozowania i wyznaczenia optymalnego terminu zwalczania. Aktualnie do ograniczania liczebności populacji tego gatunku szkodnika zarejestrowanych jest sześć preparatów chemicznych. Jednak biorąc pod uwagę lecznicze właściwości owoców (wykorzystywanych także przez przemył farmaceutyczny i kosmetyczny)wskazane jest, aby były one wolne od pozostałości pestycydów i pochodziły z upraw ekologicznych, dla których obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów zwalczających gąsienice omacnicy jarzębianki.
  Celem projektu było:
  1.Ustalenie terminu zasiedlenia kwiatostanów aronii czarnoowocowej przez gąsienice omacnicy jarzębianki na podstawie sumy temperatur efektywnych;
  2.Ocena wpływu wywarów z wrotycza pospolitego i cząbru ogrodowego na zasiedlanie kwiatostanów aronii czarnoowocowej przez gąsienice omacnicy jarzębianki;
  3.Ocena skuteczności substancji podstawowych (wywarów oraz olejków eterycznych z wrotycza i cząbru) oraz gotowego produktuEma5z wrotyczem na śmiertelność gąsienic w warunkach polowych;
  4.Określenie fitotoksyczności różnych stężeń badanych substancji podstawowych oraz ich wpływu na wielkość i jakość plonu owoców aronii czarnoowocowej.

 • Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego.
  • Wartość dofinansowania: 180 000,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 180 000,zł
  • Krótki opis projektu:
  Owies zwyczajny (Avena sativa L.) jest gatunkiem heksaploidalnym (AACCDD) o skomplikowanej strukturze genomowej i w związku z tym bardzo trudnym obiektem badawczym. Liczba dostępnych map genetycznych jest ograniczona, a mapę konsensusową opracowano w oparciu o populacje mapujące wywodzące sięz form niespokrewnionych z polskimi materiałami hodowlanymi, co utrudnia identyfikację markerów genetycznych możliwych do wykorzystania w selekcji. W ramach projektu zostaną wyprowadzone liczne biparentalne populacje mapujące typu RIL bazujące na krzyżowaniach międzyodmianowych A. sativaoraz międzygatunkowych (A.sterilis ×A.sativa i A.fatua ×A.sativa), które następnie zostaną poddane fenotypowaniu pod względem wybranych cech i mapowaniu genetycznemu z wykorzystaniem systemów markerowych nowej generacji. Zostaną opracowane mapy genetyczne oraz mapy konsensusowe, które posłużą do identyfikacji markerów molekularnych sprzężonych zbadanymi cechami. Mapowanie asocjacyjne umożliwi wytypowanie markerów asocjowanych z tymi cechami oraz pozwoli na zidentyfikowanie markerów użytecznych na szerszej puli genetycznej niż uwzględniona w populacjach biparentalnych. Porównanie map genetycznych opracowanych w oparciu o mieszańce międzyodmianowe i międzygatunkowe umożliwi identyfikację obszarów genomów heksaploidów z rodzaju Avena, w których zaszły największe zmiany na drodze ewolucji w kierunku form uprawnych.
  Cele projektu
  Planowane jest realizowanie badań zmierzających do osiągnięcia następujących celów:
  -Opracowanie map genetycznych bazujących na liniach rekombinacyjnych wyprowadzonych w oparciu o krzyżowania biparentalne.
  -Opracowanie mapy konsensusowej gatunku.
  -Lokalizowanie na mapach genetycznych loci cech ilościowych oraz identyfikacja markerów genetyczne sprzężone z tymi cechami.
  -Próba identyfikacji zmian w genomie heksaploidów, które zaszły w procesie udomowienia.

 • Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  •Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów.

  Wartość dofinansowania: 72 000,00 zł
  Całkowity koszt inwestycji: 72 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Rdza koronowa, jest jedną z najpowszechniej występujących chorób grzybowych owsa. Straty plonu wywołane porażeniem mogą sięgać nawet 50%. Czynnikiem infekcyjnym jest grzyb Puccicnia coronata Cda. f.sp. avenaeP. Syd. & Syd., który poraża głównie liście. Gospodarzem pośrednim są krzewy różnych gatunków szakłaku (Rhamnus) oraz kruszyny pospolitej (Frangula alnus). Rozwojowi choroby sprzyjają wysoka temperatura, zwiększona wilgotność powietrza, nadmierne nawożenie azotowe czy opóźnione siewy. Dotychczas w owsie zidentyfikowano i opisano ponad 100 genów odporności na Puccinia coronata. Zdolność patogenu do wytwarzania nowych ras o zróżnicowanej wirulencji sprawia, że odporność warunkowana przez te geny została przełamana w wielu lokalizacjach. Obiecującą alternatywą zwiększenia trwałości i spektrum odporności owsa na rdzę koronową jest prowadzenie hodowli opartej na piramidyzacji najefektywniejszych genów odporności. W celu monitorowania kumulacji genów odporności i selekcji genotypów z tymi genami niezbędne jest opracowanie markerów molekularnych. Selekcja wspomagana markerami ułatwia i przyspiesza hodowlę odpornościową, a przede wszystkim umożliwia utrzymanie korzystnego układu alleli w kolejnych pokoleniach mieszańców.

  Cele projektu
  Planowane jest realizowanie badań zmierzających do osiągnięcia następujących celów:
  -Identyfikacja efektywnych genów odporności na rdzę koronową owsa oraz wytypowanie genów Pc przeznaczonych do piramidyzacji.
  -Wyprowadzenie w oparciu o polskie odmiany mieszańców, które będą charakteryzowały się odpornością na rdzę koronową.
  -Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z odpornością, które mogą być użyteczne w selekcji wspomaganej markerami.
  -Lokalizacja genów odporności w genomie owsa w oparciu o mapy genetyczne.
  -Próba określenia mechanizmów odporności owsa na rdzę koronową.

 • Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  • Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym.

  • Wartość dofinansowania: 144 900,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 144 900,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Zjawisko heterozji u roślin, pomimo szerokiego wykorzystania praktycznego, nie zostało dotychczas w pełni poznane i scharakteryzowane. Szczególny nacisk kładzie się obecnie na analizę i identyfikację molekularnych podstaw występowania heterozji. Badania wykonane dla różnych gatunków roślin wskazują, iż jednym z najistotniejszych elementów decydujących o wystąpieniu tego zjawiska jest odpowiedni stopień zróżnicowania genetycznego pomiędzy formami rodzicielskimi, przy czym przyjmuje się, że dla uzyskania maksymalnego efektu należy krzyżować między sobą formy genetycznie oddalone. Ocena zróżnicowania genetycznego opiera się zazwyczaj na wykorzystaniu markerów molekularnych, bez uwzględniania ich lokalizacji chromosomowej. Cel projektu stanowi zweryfikowanie czy zastosowanie markerów reprezentujących chromosomy danego gatunku będzie bardziej użyteczne w prognozowaniu efektu heterozji u pszenżyta niż stosowanie ogólnej puli markerowej. W ramach projektu analizowanych będzie 500 zaawansowanych linii wsobnych oraz linii DH heksaploidalnego pszenżyta ozimego, które poddane zostaną genotypowaniu techniką DArT oraz fenotypowaniu pod kątem oceny plonowania. Do mapowania wykorzystane zostaną 3-4 populacje mapujące RIL pokolenia S5-6. Na podstawie uzyskanych analiz skupień wyselekcjonowane zostaną genotypy przeznaczone do krzyżowań. W kolejnym roku wykonana zostanie analiza fenotypowa mieszańców pokolenia F1celem oszacowania efektu heterozji. Pozwoli to na określenie, które grupy markerów (pochodzące z których chromosomów) w najlepszym stopniu umożliwią prognozowanie efektu heterozji. Markery lokalizujące się na różnych chromosomach umożliwiające najlepszą diagnostykę zjawiska zostaną połączone w jedną pulę. W analogiczny sposób zostaną zgrupowane markery o najniższej zdolności predykcyjnej. Na podstawie analiz taksonomicznych bazujących na wymienionych grupach markerów ponownie zostaną wytypowane formy do krzyżowań i oceniony efekt heterozji celem określenia czy proponowane podejście analityczne oceny efektu heterozji umożliwia lepsze przewidywania niż w przypadku zastosowania ogólnej (nieprzypisanej do chromosomów) puli markerów DNA.

 • Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2020 R.
  Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone.
  • Wartość dofinansowania: 72 000,00 zł
  • Całkowity koszt inwestycji: 72 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Krzyżowanie oddalone wzbogaca genotyp i poszerza zakres zmienności genetycznej formy uprawnej. W ramach proponowanego projektu prowadzone będą krzyżowania międzyrodzajowe pszenżyta z formami dzikimi z rodzajów Aegilops, Agropyroni Leymus. Genotypy należące do tych rodzajów zawierają w swoim genomie intersujące geny odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne. Geny te zostaną w tych formach zidentyfikowane i wprowadzone do pszenżyta. Uzyskane mieszańce będą w następnej kolejności oceniane pod względem odporności zarówno przez wykorzystanie testów żywiciel-patogen, analiz molekularnych jak również obserwacji cech morfologicznych w warunkach doświadczeń polowych. Zadania badawcze przewidziane w projekcie obejmują problematykę identyfikacji i sposobów pokonywania barier krzyżowalności pomiędzy pszenżytem a formami dzikimi.
  Szczególnie istotne będzie opracowanie techniki krzyżowania tego gatunku z rodzajem Leymus. W celu zwiększenia wydajności uzyskiwania mieszańców oddalonych wykorzystane będą techniki ratowania zarodków w kulturach in vitro.

 • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk)

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2020 R.
  • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk).

  • Środki przyznane na 2023 r. – 300 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Głównym celem badań jest ocena i charakterystyka poziomu  cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach rodów kur: leghorn (H-33), polbar (Pb) i zielononóżka kuropatwiana (Zk) oraz ich analiza i definicja cech charakterystycznych dla tych ras. Konsekwencją działań będzie popularyzacja informacji o badanych rasach, poprzez publikację dostępną wszystkim podmiotom zainteresowanym ich chowem.

 • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (WJ-44) i 660 sztuk kur barred plymouth rock (D-11)

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2020 R.
  Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur new hampshire (N-11), 660 sztuk kur barred rock (P-11), 660 sztuk kur barred rock (WJ-44) i 660 sztuk kur barred plymouth rock (D-11).

  Kwota przyznana na 2023 r. – 350 000,- 
  • Krótki opis projektu:
  Głównym celem badań będzie ocena i charakterystyka poziomu cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach rodów kur: new hampshire (N-11), barred rock (P-11), barred rock (WJ-44) i barred plymouth rock (D-11) oraz poprzez ich analizę definicja cech charakterystycznych dla tych ras. Ponadto celem badania jest popularyzacja informacji o badanych rasach, poprzez publikację dostępną wszystkim podmiotom zainteresowanym ich chowem.

 • Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2020 R.
  • Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej.
  Środki przyznane na 2024 r. – 166 000,00 zł
  • Krótki opis projektu:

  Programem ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego mogą być objęte zwierzęta wytypowane na podstawie oceny fenotypu przez pracownika Podmiotu prowadzącego księgę dla bydła rasy białogrzbietej. Do udziału w programie będą mogły być zakwalifikowane krowy, które:

  • są wpisane do księgi lub spełniające wymogi wpisu do księgi,
  • są poddane ocenie wartości użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • charakteryzują się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy określonym w programie ochrony,
  • pochodzą po matce wpisanej do księgi tej rasy i ojcu zakwalifikowanym do udziału w programie lub odznaczają się potwierdzoną badaniami odrębnością genetyczną.

  Zaleca się, aby pierwsze zacielenie miało miejsce w wieku 14-16 miesięcy. Nie będą przyjmowane do programu krowy kryte wcześniej niż w wieku 13 miesięcy.
  Podmiot prowadzący księgę dla bydła białogrzbietego będzie typował zwierzęta do udziału w programie. Kwalifikacji stad i zwierząt do udziału w programie będzie dokonywał, po zaopiniowaniu przez Grupą Roboczą ds. ochrony zasobów genetycznych bydła, podmiot koordynujący realizację programu, na podstawie wniosku hodowcy, zgodnie z obowiązującą procedurą IZ PIB.

  Wykazy krów zakwalifikowanych do udziału w programie będą przekazywane do prowadzącego księgę oraz podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła. Program realizowany będzie wspólnie przez”

  • hodowcę – właściciela stada bydła białogrzbietego,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – podmiot prowadzący księgę dla bydła rasy białogrzbietej,
  • Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy koordynujący działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
  • Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka – podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej.

  Zasady wzajemnej współpracy zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi podmiotami. Zasady uczestnictwa hodowców w programie ochrony będzie określać umowa zawarta pomiędzy hodowcą – właścicielem stada a podmiotem koordynującym działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

  Realizacja programu zgodnie z założeniami uwarunkowana będzie możliwościami zapewnienie środków finansowych na:

  • częściowe pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w stadach uczestniczących w programie;
  • częściowe pokrycie kosztów odchowu buhajków oraz przeprowadzania badań pod kątem przydatności nasienia do rozpłodu i konserwacji;
  • pokrycie kosztów gromadzenia i przechowywania oraz wykorzystania materiału biologicznego;
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących charakterystyki populacji, dystansu genetycznego, badań markerów genetycznych oraz polimorfizmu białek mleka;
  • pokrycie kosztów zakupu wytypowanych zwierząt do stad objętych programem ochrony oraz wykupu materiału hodowlanego zagrożonego likwidacją, w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
  • pokrycie kosztów prowadzenia promocji rasy.

  Podmioty zaangażowane w realizację programu będą zabiegały o uzyskanie środków finansowych na jego realizację z programów rolnośrodowiskowych, ze środków budżetowych przeznaczonych na dotacje przedmiotowe dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, projektów badawczych placówek naukowych oraz ze źródeł pozarządowych.

  W celu rozwoju hodowli białogrzbietów realizatorzy programu prowadzić będą działania w kierunku promocji unikalnych walorów tego bydła oraz jego przydatności do pielęgnacji krajobrazu na obszarach chronionych, a także propagowanie jego chowu, przede wszystkim w gospodarstwach, w których produkcja oparta jest na rolnictwie proekologicznym, w gospodarstwach agroturystycznych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, gdzie mamy do czynienia z rozwojem turystyki.

 • Kompleksowe badania odporności owsa na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem Puccinia coronata f. sp. avenae

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2021 R.

  • Kompleksowe badania odporności owsa na choroby grzybowe ze szczególnym uwzględnieniem Puccinia coronata f. sp. avenae
  Wartość dofinansowania: 2 012 500 PLN
  Całkowity koszt inwestycji: 2 012 500 PLN
  Środki przyznane na 2023 r. – 287 500,00 zł
  • Okres realizacji projektu:
  2021 – 2027
  • Krótki opis projektu:
  W niniejszym projekcie proponowane jest opracowanie testu umożliwiającego kompleksową ocenę odporności nawet pojedynczej rośliny owsa zwyczajnego na kilka chorób grzybowych jednocześnie. Test umożliwia nie tylko ocenę odporności, ale również określenie jej podstaw genetycznych, a mianowicie, czy jest ona warunkowana genami głównymi R, których ekspresja ma miejsce we wszystkich fazach rozwojowych rośliny, czy jest to APR – poligeniczna odporność roślin dorosłych.
  Celem projektu jest również poszukiwanie nowych i znanych genów odporności oraz piramidyzacja efektywnych genów poprzez krzyżowanie wyselekcjonowanych w testach roślin. Prowadzone będą także analizy molekularne DNA, które pozwolą na opracowanie markerów dla genów odporności na rdzę koronową możliwych do wykorzystania w hodowli wspomaganej markerami.
  Dotychczas żaden z genów odporności owsa na choroby nie został sklonowany, brakuje również dokładnych informacji na temat molekularnych mechanizmów zaangażowanych w interakcję patogen – roślina w tym gatunku. Genetycznie uwarunkowane mechanizmy odpornościowe, mimo że mają charakter uniwersalny, są bardzo złożone i specyficzne gatunkowo. Z uwagi na złożoność procesów odpornościowych szczegółowym analizom transkryptomicznym zostanie poddana odporność na Puccinia coronata. W projekcie planujemy przeprowadzenie analizy transkryptów w liniach bliskoizogenicznych owsa, która pozwoli na zidentyfikowanie genów, których ekspresja ulega zmianie w odpowiedzi na infekcję tym patogenem. Analiza szlaków molekularnych związanych z odpornością lub wrażliwością owsa na rdzę koronową poszerzy wiedzę na temat procesów zachodzących podczas interakcji patogen – roślina.
  Zakładane rezultaty projektu:
  1)
  Opracowanie testu umożliwiającego kompleksową ocenę odporności warunkowanej genami R oraz odporności typu APR owsa.
  2) Kompleksowa ocena odporności na choroby grzybowe polskich odmian i materiałów hodowlanych owsa oraz identyfikacja nowych genów odporności.
  3) Uzyskanie nowych, złożonych kombinacji genów odporności na choroby grzybowe.
  4) Analiza porównawcza transkryptomów dwóch zestawów linii bliskoizogenicznych owsa dla genów odporności na coronata. Identyfikacja genów różnicujących linie odporne i wrażliwe, typowanie genów kandydujących, walidacja wytypowanych genów z wykorzystaniem ilościowego PCR. Identyfikacja SNP w oparciu o dane z RNAseq i ich wykorzystanie do opracowania markerów funkcjonalnych.
  5) Opracowanie, w oparciu o analizy polimorfizmu DNA selekcyjnych markerów molekularnych dla genów odporności owsa na rdzę koronową, umożliwiających identyfikację warunkowanej nimi odporności na coronata.
  6) Upowszechnienie rezultatów projektu w formie publikacji naukowych oraz ich prezentacja na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2021 r. – plik pdf   (Informacja o planowanej realizacji projektu)

  PREZENTACJA 2021 – plik pdf (pobierz)

  PREZENTACJA 2022 – plik pdf (pobierz)

  PREZENTACJA 2023 – plik pdf (pobierz)

 • Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich do hodowli heterozyjnej tego gatunku

  DOTACJA NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2021 R.

  Opracowanie nowych narzędzi biotechnologicznych pozwalających na skuteczną ocenę odporności buraka cukrowego na pośpiechowatość oraz wybór form rodzicielskich do hodowli heterozyjnej tego gatunku
  Wartość dofinansowania: 1 190 400 PLN
  Całkowity koszt inwestycji: 1 190 400 PLN
  • Okres realizacji projektu:
  2021 – 2026
  Środki przyznane na 2023 r. – 198 400,00 zł
  • Krótki opis projektu:
  Planowany do realizacji projekt obejmuje dwa aspekty bardzo istotne dla hodowli nowych odmian buraka cukrowego. Pierwszym z nich jest identyfikacja molekularnych uwarunkowań pośpiechowatości i identyfikacja potencjalnych genetycznych źródeł odporności na występowanie tego zjawiska. Drugi z planowanych kierunków badań obejmuje opracowanie metodyki pozwalającej na usprawnienie doboru form rodzicielskich do krzyżowań w kierunku zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania efektu heterozji w mieszańcach w oparciu o analizy molekularne.
  W badaniach nad pośpiechowatością planowane do realizacji analizy prowadzone będą zarówno na poziomie strukturalnym (analiza genomu), jak i funkcjonalnym (analiza transkryptomu). Ze względu na kompleksowy charakter regulacji procesu kwitnienia u roślin, przyjęto hipotezę badawczą, zakładającą, że pomiędzy genotypami buraka cukrowego o zróżnicowanej skłonności do pośpiechowatości występowały będą różnice na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym, możliwe do identyfikacji w wyniku analizy danych uzyskanych za pomocą sekwencjonowania wybranych regionów genomu oraz wysokoprzepustowego sekwencjonowania transkryptomu.
  W badaniach nad zjawiskiem heterozji planowane jest opracowanie modelu pozwalającego na identyfikację grup heterogennych w populacji genotypów buraka cukrowego. Przyjęta hipoteza zakłada, że wykorzystanie grup heterotycznych pozwoli na zwiększenie możliwości predykcji wystąpienia efektu heterozji w mieszańcach F1.
  W założeniu podjęte w projekcie prace badawcze dostarczyć mają danych pozwalających na identyfikację sekwencji, które będą mogły być wykorzystane jako markery molekularne. Celem badań jest również uzyskanie i walidacja tego typu markerów kandydujących przydatnych do selekcji materiałów hodowlanych w programach hodowlanych buraka cukrowego realizowanych przez spółki hodowli roślin.

  Zakładane rezultaty projektu:
  1) Dokładniejsze poznanie molekularnych mechanizmów zaangażowanych w regulację czasu kwitnienia i leżących u podstaw zjawiska pośpiechowatości w roślinach buraka cukrowego na poziomie genomu i transkryptomu.
  2) Weryfikacja hipotezy zakładającej możliwość predykcji wystąpienia zjawiska pośpiechowatości w oparciu o identyfikację różnic na poziomie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej pomiędzy formami o zróżnicowanej tendencji do tego zjawiska.
  3) Identyfikacja grup heterogennych w badanym zestawie genotypów buraka cukrowego i wykorzystanie ich jako podstawy do zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania efektu heterozji w mieszańcach F1.
  4) Identyfikacja potencjalnych markerów molekularnych powiązanych z badanymi cechami buraka cukrowego. Walidacja przydatności uzyskanych markerów jako narzędzi wsparcia selekcji w programie hodowlanym tego gatunku z wykorzystaniem zestawu materiałów hodowlanych.
  5) Upowszechnienie rezultatów projektu w formie publikacji naukowych oraz prezentacji na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Ponadto, informacje o uzyskanych markerach molekularnych przekazywane będą na bieżąco hodowcom buraka cukrowego.

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2021 r. – plik pdf ( Pobierz informację o planowanej realizacji projektu )

  PREZENTACJA 2021 – plik pdf (pobierz)

  POSTER 2021  – plik pdf (pobierz)

  PREZENTACJA 2022 – plik pdf (pobierz)

  PREZENTACJA 2023 – plik pdf (pobierz)

 • Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie populacji nie większej niż: 245 sztuk przepiórek krajowych (F-11), 245 sztuk przepiórek (F-22), 245 sztuk przepiórek (S-22) i 245 sztuk przepiórek (S-33)

  Flaga i godło Polski

  Środki przyznane na 2023 r. –130 000,00 zł

  Krótki opis projektu:

  Przepiórka charakteryzuje się unikalnymi walorami smakowymi mięsa i jaj oraz wysoką nieśnością. Z tego względu ptak ten został uznany przez Unię Europejską za jeden z gatunków drobiu. Za jego wykorzystaniem towarowym przemawia również zdolność do bardzo dobrego przewartościowania paszy, która sprawia, że maja jaja przepiórki stanowi nawet ponad 7% masy ciała nioski, podczas gdy u kur masa jaja stanowi jedynie 3% masy ciała. Dodatkowym atutem jest również wysoka zdrowotność oraz nieśność, pozwalająca na wyprodukowanie w ciągu roku nawet 290 jaj. Produkty przepiórcze tj. jaja i mięso stanowią alternatywę dla produktów pochodzących od innych gatunków drobiu zaś lekarze zalecają spożywanie jaj przepiórczych w przypadku pacjentów z alergią na białka jaja kurzego.
  W ostatniej dekadzie obserwuje się w naszym kraju rosnące zainteresowanie konsumentów produktami żywnościowymi o unikalnych walorach smakowych i dietetycznych, których przykładem mogą być jaja przepiórcze. Ich konsumpcja wzrasta  z roku na rok nie tylko w Polsce ale również pozostałych krajach członkowskich UE.

  Głównym celem badań jest ocena i charakterystyka poziomu cech użytkowych
  i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach przepiórek krajowych (linie F11, F22, S22, S33) oraz analiza i definicja cech charakterystycznych dla tych ras. Ponadto celem badania będzie popularyzacja badanych linii, poprzez publikację na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie informacji dostępnych wszystkim podmiotom zainteresowanym ich chowem.

 • Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym

  DOTACJA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2024 R.

  Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym.

  Wartość dofinansowania: 190 500,00 zł

  Całkowity koszt inwestycji: 190 500,00 zł

  Decyzja: DEJ.re.765.12.2024 z dnia 09.04.2024 r.

  prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski – kierownik zadania badawczego,

  dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni – główny wykonawca,

  mgr inż. Beata Krusińska – wykonawca,

  Badania mają na celu ocenę innowacyjnego wykorzystania naturalnie występujących minerałów skalnych (zeolit, kreda wapienna) w ekologicznym nawożeniu i ochronie roślin (na przykładzie owsa). Minerały, poddane autorskiemu procesowi mikronizacji (ultra-zmielenia do frakcji <0,02 mm) stają się całkowicie rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu będą stosowane w dolistnym nawożeniu owsa (dokarmianiu/stymulowaniu wzrostu/uodparnianiu na stresy środowiskowe np. susza, uodparnianiu na patogeny grzybowe i szkodniki).

  Stosowanie zmikronizowanych minerałów w ekologicznej uprawie owsa pozwoli m.in. na:

  – poprawę bilansu fotosyntezy, szybszy przyrost biomasy rośliny uprawnej oraz lepszą akumulację składników pokarmowych;

  – szacunkowe zwiększenie plonów owsa o 25-30%;

  – uzyskanie większej odporności rośliny uprawnej na choroby grzybowe i szkodniki;

  – poprawę jakości plonu owsa (korzystniejszy skład pokarmowy – ważny aspekt dla konsumenta).

  Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów: 31.10.2024 r.

  Oczekiwane rezultaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 • Badania w zakresie optymalizacji produkcji ekologicznej pasz, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z przetwórstwa ekologicznego. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk

  DOTACJA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BADAŃ NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2024 R.

  Badania w zakresie optymalizacji produkcji ekologicznej pasz, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z przetwórstwa ekologicznego. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk.

  Wartość dofinansowania: 299 997,00 zł

  Całkowity koszt inwestycji: 299 997,00 zł

  Decyzja: DEJ.re.765.12.2024 z dnia 09.04.2024 r.

  Kierownik zadania: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

  Zespół badawczy: prof. dr hab. Renata Klebaniuk, prof. dr hab. Mariusz Florek, dr hab. Wioletta Samolińska, dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, dr Mateusz Ossowski, mgr inż. Agata Bielak, mgr inż. Szymon Milewski, mgr inż. Julia Fabjanowska, mgr inż. Justyna Widz.

  Celem projektowanych w 2024 roku badań jest ocena składu chemicznego różnych owoców i warzyw, traktowanych jako dyskwalifikaty konsumpcyjne czyli produkty uboczne z ich ekologicznej produkcji oraz wytłoków z produkcji soków, mogących stanowić istotny komponent dawki pokarmowej dla tuczników. Oceniona będzie użyteczność paszowa różnych owoców i warzyw i/lub produktów ubocznych z ich przerobu w zależności od formy żywienia: skarmianych na bieżąco po uprzednim rozdrobnieniu i wymieszaniu lub też zakiszanych w kistemach oraz ocena żywieniowa tych pasz w tuczu z uwzględnieniem oceny poubojowej tusz i jakości wieprzowiny. Ponadto określona zostanie ocena mikrobiologiczna skarmianych kiszonek i kałów od tuczników żywionych mieszanką treściwą z udziałem kiszonki z mieszaniny owoców i warzyw.

  Oczekuje się, że wyniki tych badań pozwolą na ocenę wartości pokarmowej oraz efektywności paszowej dyskwalifikatów i ubocznych produktów z produkcji roślinnej (warzywa i owoce, wytłoki i makuchy) skarmianych w ekologicznym tuczu świń. To z kolei przyczyni się do opracowania dawek pokarmowych dla świń trzymywanych w chowie ekologicznym z udziałem dyskwalifikatów i ubocznych produktów z produkcji roślinnej w formie świeżej i zakiszonej, a finalnie do opracowania przewodnika dobrych praktyk dotyczących wykorzystania dyskwalifikatów i produktów ubocznych z ekologicznej produkcji warzyw i owoców w żywieniu świń. Badania na tucznikach zostaną zakończone oceną poubojową tusz oraz wartością odżywczą i dietetyczną zwierzęcych produktów ekologicznych: mięsa wieprzowego oraz tłuszczu zapasowego. Pozwolą także na uzupełnienie dotychczasowych zaleceń, dotyczących Żywienia świń i wartości pokarmowej pasz (Grela i Skomiał, 2020) o analizy chemiczne i wartość energetyczną pasz objętościowych soczystych (warzywa i owoce) z produkcji ekologicznej.

 • Program Welcome To Poland – edycja 2018

  Projekt „Welcome to University of Life Sciences in Lublin” zrealizowano w latach 2018-2021 w ramach programu “Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”.

  Okres realizacji projektu: 05.11.2018 – 31.12.2020

  Całkowity koszt realizacji projektu: 328 870,00 zł

  Umowa nr: PPI/WTP/2018/1/00060/U/001

  Cel projektu: wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowe działanie stanowiło również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Uczelni.

  W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  Zadanie nr 1. Przygotowanie materiałów promocyjnych w języku angielskim.

  Zadanie nr 2. System oznaczeń zewnętrznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Zadanie nr 3. System oznaczeń wewnętrznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Zadanie nr 4. Szkolenia z języka angielskiego.

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. “Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 • Program Welcome To Poland – edycja 2019

  1 PROJEKT

  Projekt „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie” został zrealizowany w latach 2020-2022 przez Centrum Nauki UPL w ramach programu „Welcome to Poland”.

  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2022

  Całkowity koszt realizacji projektu: 495 135,00 zł

  Umowa nr: PPI/WTP/2019/1/00043/U/00001

  Projekt przewidywał szereg działań wspierających kadrę dydaktyczną, naukową i administracyjną w procesie umiędzynarodowienia Uczelni. Zrealizowano różnorodne zadania, które wsparły organizacyjne uniwersytet w zakresie zagadnień związanych z obsługą studentów i kadry z zagranicy, rozwinęły internacjonalizację „w domu”, kształtowały postawy otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Uczelni.

  W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  Zadanie nr 1. Szkolenia podnoszące kompetencje językowe.

  Zadanie nr 2. Szkolenia podnoszące kompetencje specjalistyczne.

  Zadanie nr 3. Szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i społeczne.

  Zadanie nr 4. Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne.

  Zadanie nr 5. Zakup dostępu do publikacji zagranicznych.

  Zadanie nr 6. Tłumaczenie wewnętrznych aktów prawnych.

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. “Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  ***

  2 PROJEKT

  Projekt „Instytucjonalnej wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL” został zrealizowany w latach 2020-2022 przez Centrum Nauki UPL w ramach programu „Welcome to Poland”.

  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2022

  Całkowity koszt realizacji projektu: 352 373,00 zł

  Umowa nr: PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001

  Cel projektu: wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowe działanie stanowi również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Uczelni, a także wspomogły organizację miejsca obsługi zagranicznych studentów tzw. „Welcome Centre”.

  W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  Zadanie nr 1. Szkolenia z komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych dla pracowników UPL.

  Zadanie nr 2. Międzynarodowe spotkania integracyjne “3 Steps to feel like home”.

  Zadanie nr 3. Międzynarodowe warsztaty “Let ME know YOU”.

  Zadanie nr 4. Organizacja punktu obsługi studentów i kadry z zagranicy “Welcome Center”.

  Zadanie nr 5. Aplikacja mobilna UPL.

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. “Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 • Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe otrzymał  finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w wysokości  498 000,00 zł.

  Tytuł Projektu:  Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives.

  Okres realizacji projektu: 01.12.2018 – 31.05.2021

  Umowa nr: PPI/APM/2018/1/00012/U/001

  Cel projektu: wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

  Główny typ działania: organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów oraz

  opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym.

  Partnerzy w Projekcie:

  1. Lviv Polytechnic National University (Львівська політехніка), Ukraine Ukraina.
  2. Polytechnic Institute of Beja (Instituto Pollitecnico de Beja), Portugal Portugalia.
  3. University of Applied Science (Hochschule für Technik Stuttgart), Germany Niemcy.
  4. Technical University of Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei), Moldova Republic of Moldova.
  5. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Poland Polska.
  6. Uniwersytet Opolski (Universitas Opoliensis), Poland Polska.

  W ramach projektu przybliżone zostaną najnowsze osiągnięcia i wiedza z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w inżynierii środowiska oraz fotogrametrii i geoinformatyce, a także możliwości wykorzystania ich w praktyce. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację międzynarodowej konferencji (pt. Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives) oraz publikację artykułów na niej prezentowanych.

  Adresatami konferencji są nie tylko naukowcy krajowi i zagraniczni. Konferencja skierowana jest też do pracowników administracji samorządowej, w których zakresie działań znajdują się zagadnienia związane z technologiami środowiskowymi oraz z zakresu fotogrametrii i geoinformatyki.

 • Nowoczesna Promocja Zagraniczna 2018

  Tytuł projektu: „Nowe, perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

  Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

  Całkowity koszt realizacji projektu: 99 945,00 zł

  Projekt ma na celu stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez UPL zagranicznych kandydatów na studia. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w międzynarodowych targach edukacyjnych w krajach, w których do tej pory UPL nie był obecny. Pozwoli to określić nowe rynki rekrutacyjne dla pozyskiwania kandydatów na studia prowadzone w językach obcych.

  Realizacja projektu zakłada:

  1. Zwiększenie dostępności do oferty dydaktycznej UPL dla zagranicznych kandydatów poprzez opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych w
   języku angielskim.
  2. Zweryfikowanie nowych, potencjalnych rynków rekrutacyjnych poprzez udział w targach.
  3. Zwiększenie umiędzynarodowienia UPL.
 • Program PROM - Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów I Kadry Akademickiej

  Projekt realizowany jest w ramach programu NAWA „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

  Całkowity koszt realizacji projektu: 322 580,00 zł

  Umowa nr: PPI/PRO/2019/1/00027/U/00001

  Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2023.

  Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji 25 osób, 15 doktorantów oraz 10 przedstawicieli kadry akademickiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz z

  zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną w okresie od 01.10.2019 do 31.03.2023. W ramach projektu zostaną sfinansowane koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia(trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze, m.in.: pozyskania materiałów do pracy doktorskiej i naukowej, udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych, udziału w krótkich formach kształcenia np. w stażach naukowych, szkole letniej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

  Projekt obejmuje zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” realizowany na podstawie w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Projekty zakończone

„Ochrona czynna Aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” nr POIS.02.04.00-00-0034/18
Zobacz
„OCHRONA CZYNNA SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ROŚLIN RELIKTOWYCH Z RODZINY SALICACEAE W SIEDLISKACH TORFOWISKOWYCH” NR POIS.02.04.00-00-0008/17
Zobacz
Termomodernizacja budynku przy ul. Akademickiej 13
Zobacz
Termomodernizacja budynku przy ul. Doświadczalnej 50A
Zobacz
 • EkoEduUP - podnoszenie świadomości młodzieży oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych producentów rolnych z zakresu celów i zadań ekologicznej produkcji roślinnej funkcjonującej zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej jako szansy dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego i zdrowia środowiskowego człowieka - działania teoretyczne i praktyczne

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
  Termin realizacji: 06.2021 – 11.2021

 • Introdukcja i czynna ochrona chamedafne północna Chamedaphne calyculata na obszarze Natura 2000 PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich - etap II

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Urban, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 11 500,00 zł
  Termin realizacji: 06.2021 – 11.2021

 • Czynna ochrona i reintrodukcja zagrożonych gatunków flory torfowiskowej Drosera intermaedia i Drosera anglica na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim - etap II

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr inż. Joanna Sender, profesor uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
  Kwota dofinansowania: 13 055,00 zł
  Termin realizacji: 06.2021 – 11.2021

 • Rozkład odpadowego pierza na bioprodukty przez grzyby wyodrębnione z gleb z przeznaczeniem do wykorzystania rolniczego

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr hab. Justyna Bohacz, profesor uczelni, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 66 700,00 zł
  Termin realizacji: 04.2020 – 11.2020

 • Wpływ przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w województwie lubelskim

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł
  Termin realizacji: 04.2020 – 11.2020

 • Ochrona i zachowanie trwałej żyzności glebypoprzez zastosowanie jako mulczu i nawozów zielonych z wybranych gatunków roślin międzyplonowych w uprawie współrzędnej z porem i czosnkiem ozimym

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr hab. Andrzej Sałata, profesor uczelni, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  Kwota dofinansowania: 63 243,00 zł
  Termin realizacji: 03.2020 – 12.2020

 • Prównanie flory bakteryjnej gleb uprawnych w gospodarstwach konwencjonalnych oraz ekologicznych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr Kamila Rachwał, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł
  Termin realizacji: 04.2020 – 12.2020

 • Ocena zanieczyszczenia wody studziennej na terenie cmentarzy Lubelszczyzny

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
  Termin realizacji: 06.2020 – 12.2020

 • Ograniczenie emicji gazów cieplarnianych z ferm bydła mlecznego

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr hab. Łukasz Wlazło, profesor uczelni, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł
  Termin realizacji: 04.2020 – 11.2020

 • Introdukcja i czynna ochrona chamedafne północna Chamedaphne calyculata na obszarze Natura 2000 PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich - etap I

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Urban, Wydział Agrobioinżynierii
  Kwota dofinansowania: 7 800,00 zł
  Termin realizacji: 06.2020 – 11.2020

 • Czynna ochrona i reintrodukcja zagrożonych gatunków flory torfowiskowej Drosera intermaedia i Drosera anglica na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim - etap I

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr inż. Joanna Sender, profesor uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
  Kwota dofinansowania: 10 570,00 zł
  Termin realizacji: 06.2020 – 12.2020

 • Pokazowe mini gospodarstwo ekologiczne jako wzorzec wartości zdrowego życia dla dzieci i młodzieży szkolnej

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: mgr inż. Anna Wiśniewska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinansowania: 23 724,00 zł
  Termin realizacji: 07.2020 – 09.2020

 • Utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej "Współczesny koń w kształtowaniu środowiska miejskiego"

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Kwota dofinansowania: 26 500,00 zł
  Termin realizacji: 08.2019 – 11.2019

 • Ocena przydatności miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) do zakładania ochronnych pasów przeciwerozyjnych i energetycznego zagospodarowania jego biomasy

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Mazur, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
  Termin realizacji: 07.2018 – 12.2018

 • Badania nad optymalizacją funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków przy osadach leśnych na obszarze Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 28 900,00 zł
  Termin realizacji: 05.2018 – 12.2018

 • Monitoring funkcjonowania hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Poleskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 r.

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 16 600,00 zł
  Termin realizacji: 05.2017 – 08.2017

 • Publikacja prac naukowych z konferencji pt. "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji"

  Konkurs: Dofinansowanie w ramach działania osi Biosfera – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Wydział Inżynierii Produkcji
  Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
  Termin realizacji: 06.2017 – 11.2017