Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce

Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce

Projekt SONP/SP/514142/2021 dofinansowany przez MEiN w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki: Popularyzacja nauki i promocja sportu”

 

 

Realizator: Katedra Turystyki i Rekreacji

Kierownik projektu: dr Agata Kobyłka 

Realizacja projektu: grudzień 2021 – grudzień 2022. Trzy pierwsze miesiące to czas rekrutacji uczestników i organizacji Akademii. Udział studentów w Wiosennej Akademii Zarządzania w Turystyce będzie trwał 14 tygodni (marzec-czerwiec 2022 – termin zmieniony na wrzesień-grudzień 2022), w tym inauguracja i podsumowanie projektu.
Główny cel projektu to pokazanie jak zastosować teoretyczną wiedzę, którą studenci nabyli w toku kształcenia i podczas Akademii w praktyce. Do projektu zostanie zaproszonych 200 studentów z 23 uczelni w Polsce na których prowadzony jest kierunek turystyka i rekreacja.

Cel szczegółowe projektu:
– organizacja przedsięwzięcia ukazującego w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
– wykorzystanie nowych technologii (symulacja branżowa) w przekazywaniu wiedzy,
– integracja studentów kierunków turystycznych z całej Polski.

Dzięki udziałowi w Akademii studenci:
– mają możliwość nauki zarządzania w sposób powiązany z kierunkiem kształcenia,
– konfrontują wyobrażenia o prowadzeniu biznesu z realnymi decyzjami biznesowymi,
– zdobywają realne kompetencje biznesowe podczas angażujących zajęć.

Zanim zdecydujecie się Państwo wziąć udział w Wiosennej Akademii Zarządzania w Turystyce prosimy o przeczytanie Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIOSENNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE
Zobacz

Udział w Akademii będzie trwał 14 tygodni (marzec – czerwiec 2022 roku), w tym pierwszy tydzień kiedy odbędzie się inauguracja projektu (webinar) i ostatni – podsumowanie projektu (webinar).

W ciągu 12 tygodni uczestnicy będą brali udział on-line w trzech typach aktywności:

 1. Grze ekonomicznej: Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży” 
 2. Cyklu praktycznych warsztatów
 3. Cyklu wykładów „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce”
Zał. 1. Program Wiosennej Akademii Zarządzania w Turystyce
Zobacz
 • Branżowa Symulacja Biznesowa „Biuro Podróży”

  Branżowa Symulacja Biznesowa to narzędzie przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach gry ekonomicznej Uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając swoim wirtualnym przedsiębiorstwem. Udział w grze ekonomicznej ułatwia zrozumienie zasad biznesu.

  Opis gry: https://revas.pl/symulacje/biuro-podrozy/    YouTube – na czym polega gra    Artykuł z opiniami studentów, którzy wzięli udział w Symulacji „Biuro Podróży” 

  Uczestnicy Branżowej Symulacji Biznesowej “Biuro podróży” wcielają się w przedsiębiorców, którzy zarządzają swoją wirtualną firmą przez 12 miesięcy (12 rund). Uczestnicy otrzymają indywidualne klucze dostępu do Symulacji i instrukcję logowania. Jakie usługi będą sprzedawać gracze w symulacji Biuro podróży?
  – Wczasy w: Chorwacji, Egipcie, Grecji, Rumunii, w Bułgarii, Turcji
  – Krajowe obozy: narciarski, jeździecki, językowy
  – Wycieczki: do stolicy europejskiej, krajowa nad morze, krajowa w góry

  Korzyści dla studentów:
  – nauka zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z kierunkiem kształcenia,
  – konfrontacja wyobrażeń o biznesie z realnymi decyzjami biznesowymi,
  – rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu,
  – zdobycie realnych kompetencji biznesowych, na atrakcyjnych i angażujących zajęciach.

  Panel uczestnika gry umożliwia:
  – podjęcie decyzji biznesowej,
  – komunikację z innymi graczami i administratorem,
  – sprawdzenia wyników decyzji biznesowej, w tym na tle konkurencji oraz oceny końcowej.

  Do zadań gracza należy:
  – organizacja firmy – Biura Podróży (m.in. wybór nazwy, określenie misji i celów strategicznych, organizacja stanowisk pracy),
  – zarządzanie Biurem Podróży (m.in. zatrudnianie pracowników, ustalanie wynagrodzeń i premii, zarządzanie infrastrukturą biura),
  – wybór sprzedawanych usług i ich sprzedaż (m.in. ustalanie cen, rabatów),
  – analiza usług oferowanych na rynku przez inne biura,
  – inwestowanie w marketing (reklamę tradycyjną i internetową),
  – maksymalizacja zysku i dbałość o finanse (w tym: możliwość zarządzania finansami przedsiębiorstwa poprzez lokaty, kredyty/pożyczki; uproszczone sprawozdania finansowe),

  Firma funkcjonuje i konkuruje na jednym rynku z firmami kolegów i koleżanek z grupy. Decyzje uczestników przekładają się na wyniki wszystkich przedsiębiorstw. Studenci zostaną podzieleni na grupy (rynki) w zależności od roku studiów.

  Przebieg gry:

  1. W każdym tygodniu Akademii będzie odbywał się webinar (1 godz.) podczas, którego będą omówienie kolejnych funkcjonalności symulacji i wyniki poprzedniej rundy. Udział w webinarach jest dobrowolny.
  2. Uczestnicy będą mieli 6 dni na podjęcie decyzji w każdej rundzie (licząc od dnia webinaru).
  3. Dzień przed kolejnym webinarem Instruktor będzie przenosił Uczestników do kolejnej rundy.

  *Instruktor będzie prowadził konsultacje dla Uczestników (1 godz./tydzień) w wyznaczonych terminach. Będzie to czas na zadawanie pytań dotyczących Symulacji.

 • Cykl praktycznych warsztatów

  • Warsztaty będą nawiązywały tematyką do rund w Symulacji.
  • Cykl warsztatów będzie obejmował 12 spotkań po 1,5 godzinie (1 spotkanie w każdym tygodniu Akademii).
  • Podczas warsztatów będą wykorzystywane kreatywne metody nauczania.
  • Warsztaty będą prowadzili pracownicy naukowi i praktycy – 4 osoby.
 • Cykl wykładów „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce”

  • Podczas cyklu wykładów zostanie przedstawionych 12 metod zarządzania.
  • Cykl wykładów będzie obejmował 12 spotkań po 1,5 godzinie (1 spotkanie w każdym tygodniu Akademii).
  • Na koniec każdego wykładu będzie odbywał się test on-line (5 pytań zamkniętych). Na podstawie sumarycznych wyników wybrani zostaną najaktywniejsi Uczestnicy, którzy zostaną nagrodzeni.
  • Wykłady będą prowadzili pracownicy naukowi – 4 osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII

Uczestnikami Projektu mogą być studenci z Uczelni w Polsce na których prowadzone są kierunki turystyczne (wykaz Uczelni) i którzy są zainteresowani tą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo w Akademii.

Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Projekcie i wnieśli opłatę zobowiązują się do:
– wzięcia udziału w minimum 10 rundach Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży”,
– wzięcia udziału w minimum 10 warsztatach,
– obecności na minimum 9 wykładach.


ZAPISY I REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Osoby chcące wziąć udział w Akademii powinny do 27 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Nv5NSTp9k7wUcXkx5. REKRUTACJA przedłużona do 12 marca 2022 roku.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 200 studentów.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akademii do 27 lutego 2022 (osoby, które zgłosiły się w przedłużonym terminie – do 12 marca 2022). Rezygnacja w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: . Oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające zidentyfikować Uczestnika (imię, nazwisko, Uczelnię na której studiuje). Osoby, które nie złożą oficjalnej rezygnacji w wyznaczonym do tego terminie zobowiązane są pokryć koszt udziału w Akademii – 123,00 zł.


OPŁATY

Projekt został dofinasowany w 89,9% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczestnik pokrywa tylko część kosztów udziału w Akademii, która obejmuje dostęp do Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży”, udział w cyklu wykładów i warsztatów, certyfikat uczestnictwa w Akademii, materiały edukacyjne. Wysokość opłaty zależy od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego:
– Opłata ulgowa (12,50 zł) – uczestnicy, którzy zgłosili udział w Akademii do 10 lutego 2022 r.
– Opłata pełna (15,00 zł) – uczestnicy którzy zgłosili udział w Akademii 11-27 lutego 2022 lub po przedłużeniu rekrutacji.

Opłatę może wnieść Uczestnik lub Uczelnia, na której studiuje.

Opłatę należy wnieść na konto nr 64 1240 5497 1111 0010 4330 9442 w banku Pekao S.A w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy (§ 4 pkt. 1). W tytule przelewu należy wpisać skrót WAZwT i podać imię i nazwisko Uczestnika (np. WAZwT Jan Kowalski).

Wiosenną Akademię Zarządzania w Turystyce będą prowadzili pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i praktycy. 

Branżowa Symulacja Biznesowa „Biuro Podróży”  Instruktorka – dr Agata Kobyłka 
Cykl praktycznych warsztatów

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. UP (Katedra Turystyki i Rekreacji)

dr Agata Kobyłka (Katedra Turystyki i Rekreacji)

dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

Radosław Szafranowicz-Małozięć (Kadry Turystyki Sp. z o.o – https://kadryturystyki.pl/)

Cykl wykładów „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce”

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. UP (Katedra Turystyki i Rekreacji)

dr hab. Joanna Hawlena, prof. UP (Kierowniczka Katedry Turystyki i Rekreacji)

dr Agata Kobyłka (Katedra Turystyki i Rekreacji)

dr Julia Wojciechowska-Solis (Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wiosenną Akademię Zarządzania w Turystyce patronatem objęli: 

Czasopismo branżowe „Wiadomości Turystyczne”http://wiadomosciturystyczne.pl/

Lubelska Regionalna Organizacja Turystycznahttps://www.lrot.pl/

Lokalna Organizacja Turystyczna  „Metropolia Lublin”https://lublininfo.com/#glowna

Portal Turystyczny Wasza Turystykahttps://www.waszaturystyka.pl/

Stowarzyszenie Młodych Naukowcówhttp://www.naukowcy.org.pl/

Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Organizator przyzna nagrody rzeczowe uczestnikom Akademii.
Nagrody otrzymają najaktywniejsi Uczestnicy:
I kategoria – osoby, które uzyskają najlepsze wyniki w Symulacji,
II kategoria – osoby, które zdobyły największą ilości punktów podczas wykładów.

Uczestnik może otrzymać dyplomy w dwóch kategoriach. Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę rzeczową. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany adres w grudniu 2022 roku.

Strona FB Wiosennej Akademii Zarządzania w Turystyce: https://www.facebook.com/Wiosenna-Akademia-Zarzadzania-w-Turystyce 

Strona FB Katedry Turystyki i Rekreacji – podsumowanie projektu: https://www.facebook.com/KatedraTurystykiiRekreacjiUPwLublinie

Nagrania z cyklu wykładów „Współczesne metody
zarządzania w teorii i praktyce”: LINK

Wiosenna Akademia Zarządzania w Turystyce 2022_folder informacyjny

Kierownik projektu: dr Agata Kobyłka (Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, pok. 321; e-mail:

E-mail projektu: