Formularz uczestnictwa

Zobacz więcej

Historia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Informacje

Zobacz więcej

Program i harmonogram

Zobacz więcej

Doktorat honoris causa

Komitet Naukowy

Zobacz więcej

Komitet Honorowy

Zobacz więcej

Komitet Organizacyjny

Zobacz więcej

Towarzystwa Naukowe Wspierające

Patronaty

Zobacz więcej

Warsztaty

Kontakt

Zobacz więcej
Zadanie „Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach – 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”  jest finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. Całkowita wartość zadania wynosi 328 660 zł w tym wartość dofinansowania MEiN 295 660 zł.