Formularz uczestnictwa

Zobacz więcej

Historia Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Zobacz więcej

Informacje

Zobacz więcej

Program i harmonogram

Zobacz więcej

Doktorat honoris causa - Prof. dr hab. Marek Świtoński

Zobacz więcej

Komitet Naukowy

Zobacz więcej

Komitet Honorowy

Zobacz więcej

Komitet Organizacyjny

Zobacz więcej

Patronaty

Zobacz więcej

Materiały konferencyjne

Zobacz więcej

Materiały promocyjne

Zobacz więcej

Linki do transmisji na żywo

Zobacz więcej

Szczegółowych informacji na temat Kongresu udziela Sekretariat Konferencji:
Dr Iwona Sembratowicz

 

Zadanie “Międzynarodowy Kongres Szanse nauk o zwierzętach – 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”  jest finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. Całkowita wartość zadania wynosi 328 660 zł w tym wartość dofinansowania MEiN 295 660 zł.