Staże

Zaproszenie do udziału w płatnych stażach zawodowych dla studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria

Drodzy Studenci!

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dlaczego warto odbyć staż? To niepowtarzalna możliwość:

 • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
 • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
 • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Ponadto oferujemy:

 • stypendium stażowe (ok. 14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
 • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
 • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
 • zaświadczenie o odbyciu stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Krawczyk, Centrum Nauki,
ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463)
tel. 81 445 66 61
e-mail:

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3 i zał. 5-8
Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu (na staż): zał. 9-13
Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 14-20

Regulamin rekrutacji i organizacji stażu studenckiego - kierunek Weterynaria
Zobacz

Zaproszenie do udziału w płatnych stażach zawodowych dla studentów III roku kierunku Biokosmetologia

Drodzy Studenci!

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów III roku kierunku Biokosmetologia. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:

 • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
 • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
 • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Ponadto oferujemy:

 • stypendium stażowe (ok. 14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
 • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
 • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
 • zaświadczenie o odbyciu stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463), tel. 81 445 66 61, e-mail:

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3 i zał. 5-8
Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu (na staż): zał. 9-13
Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 14-20

Regulamin rekrutacji i organizacji stażu studenckiego - kierunek Biokosmetologia
Zobacz