Patronaty honorowe w 2024 roku

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Patronat Honorowy TSW – Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, organizowanych w dniach 17-18 stycznia 2024 r. w Kielcach.

Patronat Honorowy Targów Medycyny Weterynaryjnej LUBWET, organizowanych w dniach 2-3 marca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej „Alpaki w Polsce – pomiędzy nauką a praktyką”, organizowanej w dniach 16-17 marca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy XVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 21-24 marca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Kierunki rozwoju i innowacje w geodezji i kartografii”, organizowanej w dniach 13-15 maja 2024 r. w Arłamowie. 

Patronat Honorowy 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, organizowaną w dniach 14-17 maja 2024 r. w Polytechnic Institute of Beja, Portugalia.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, organizowaną w dniach 4-6 czerwca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy 1st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA), organizowanej w dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Lublinie i Nałęczowie.

Patronat Honorowy X Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji”, połączonej z Jubileuszem 80-lecia Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, organizowanych w dniach 15-17 października 2024 r. w Lublinie i Okunince.