Patronaty honorowe w 2024 roku

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Patronat Honorowy Programu “Przyjaciel Zwierząt Świata”, organizowanego w terminie: styczeń – czerwiec 2024 r.

Patronat Honorowy Programu “Dlaczego nie? I Ty możesz zostać hodowcą”, organizowanego w terminie: styczeń – czerwiec 2024 r.

Patronat Honorowy TSW – Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, organizowanych w dniach 17-18 stycznia 2024 r. w Kielcach.

Patronat Honorowy II Naukowej Konferencji Pszczelarskiej dla Otoczenia Społeczno-gospodarczego “Nauka w Praktyce”, organizowanej w dniu 1 lutego 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Targów Medycyny Weterynaryjnej LUBWET, organizowanych w dniach 2-3 marca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Konferencji Naukowej “Alpaki w Polsce – pomiędzy nauką a praktyką”, organizowanej w dniach 16-17 marca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy XVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2024 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 21-24 marca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy Lubelskiego Forum Popularyzacji Nauki “Podziel się nauką”. Jest to interdyscyplinarny Projekt, mający na celu promowanie nauki wśród przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Wydarzenie trwa od kwietnia br. do końca 2025 r. 

Patronat Honorowy Targów LUBDOM 2024, organizowanych w dniach  13-14 kwietnia 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy V Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowane pod hasłem “Środowisko-Zwierzę-Produkt” w dniu 18 kwietnia 2024 r., w formie hybrydowej.

Patronat Honorowy XXXI Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką, organizowanej 19 kwietnia 2024 r. w Lublinie. 

Patronat Honorowy 3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product together with the International Workshops at the University of Life Sciences in Lublin, Poland on 24-26 April, 2024 hybrid format.

Patronat Honorowy II Dnia Promocji Wiedzy Żywieniowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie “Dietetyka dla Wszystkich”, organizowanego w dniu 23 kwietnia 2024 w Lublinie.

Patronat Honorowy IV edycji Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa “Na początku był twaróg”, organizowanego w dniu 12 maja 2024 r. w Lublinie. 

Patronat Honorowy VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: “Kierunki rozwoju i innowacje w geodezji i kartografii”, organizowanej w dniach 13-15 maja 2024 r. w Arłamowie. 

Patronat Honorowy II Lubelskich Dni Integracji, organizowanych w dniach 14-15 maja 2024 r. w Lublinie. 

Patronat Honorowy 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, organizowaną w dniach 14-17 maja 2024 r. w Polytechnic Institute of Beja, Portugalia.

Patronat Honorowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Sustainable agriculture – new strategies for increasing growth and development of crops”, organizowanej w dniach 14-17 maja 2024 r.  w Lublinie.

Patronat Honorowy Międzyuczelnianego Konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim, związaną ze studiowaną dziedziną dla studentów uczelni lubelskich, w dniu 18 maja 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.  

Patronat Honorowy II Krajowej Wystawy Bydła Białogrzbietego, II Regionalnej Wystawy Bydła Mlecznego, II Regionalnej Wystawy Rodzimych Ras Koni w Ułężu oraz I Regionalnej Wystawy Alpak organizowanych w ramach Zielonego Agro Show & Animal Show 2024 w Ułężu.

Patronat Honorowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nauka dla postępu biologicznego”, organizowanej w dniach 21-22 maja 2024 r. 

Patronat Honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową “Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, organizowaną w dniach 4-6 czerwca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy 1st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA), organizowanej w dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Lublinie i Nałęczowie.

Patronat Honorowy XII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego “Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym, organizowanego w dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Lublinie.

Patronat Honorowy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”, organizowanej w dniach 19-21 czerwca 2024 r., w Janowie Lubelskim.

Patronat Honorowy Dnia Otwartych Drzwi i XVII Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanych 29-30 czerwca 2024 r. w Modliszewicach.

Patronat Honorowy XXXIV Sympozjum PB WSPA, organizowanego w dniach 16-18 września 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Patronat Honorowy Jubileuszowej Konferencji Naukowej w rocznicę 50-lecia utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego pn. “50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego dla przyrody i człowieka” połączoną z XXXI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, organizowaną w dniach 25-27 września 2024 r.

Patronat Honorowy Jubileuszu 80-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz towarzyszącą mu Konferencję Naukową “Human – Animal – Environment – our health, common health”, organizowanych w dniach 11-12 października 2024 r.

Patronat Honorowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – problemy i wyzwania XXI wieku”, połączonej z Jubileuszem 80-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, organizowanej w dniach 16-17 października 2024 r. w Lublinie. 

Patronat Honorowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – problemy i wyzwania XXI wieku“, połączoną z Jubileuszem  80-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, organizowanej w dniach 16-17 paździenika 2024 r, w Lublinie. 

Uczestnictwo w Komitecie Honorowym Obchodów 550-lecia Województwa Lubelskiego. Uroczysta gala wieńcząca obchody odbędzie się 23 października 2024 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Patronat Honorowy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej “Żywienie dla zdrowia“, organizowanej w dniach 25-26 października 2024 r. w Lublinie.