80-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na obchody jubileuszu 80-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową ,,Człowiek – Zwierzę – Środowisko – nasze zdrowie, wspólne zdrowie’’. Uroczystości jubileuszowe i towarzysząca im konferencja odbędą się w dniach 11-12 października 2024 r.

Zapraszamy serdecznie pracowników, studentów i absolwentów Wydziału, przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Wydziałem uczelni wyższych i ośrodków badawczych z Polski i z zagranicy, przedstawicieli otoczenia-społeczno-gospodarczego współpracujących z Wydziałem na różnych płaszczyznach oraz całe grono Przyjaciół naszego Wydziału.

Zgodnie z tematem przewodnim konferencji udział w niej mogą wziąć przedstawiciele różnych dyscyplin powiązanych ze zdrowiem zwierząt i człowieka oraz stanem środowiska, pracownicy nauki i praktycy z kraju i zagranicy.

Gorąco zapraszamy do czynnego uczestnictwa w obradach naukowych i obchodach 80-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

Władze Wydziału oraz Komitet Organizacyjny

 

80th anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine in Lublin

The authorities of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Life Sciences in Lublin and the Organizing Committee have the honour to invite you to the celebration of the 80th anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine and the International Scientific Conference “Human – Animal – Environment – our health, common health”. The anniversary celebrations and the accompanying conference will take place on October 11-12, 2024.

We cordially invite employees, students and graduates of the Faculty, representatives of universities and research centres friendly to the Faculty from Poland and abroad, representatives of the socio-economic environment cooperating on various levels with the Faculty and the entire group of friends of our Faculty.

In line with the main theme of the Conference, representatives of various disciplines related to animal and human health and the state of the environment, scientists and practitioners from Poland and abroad can participate.

We warmly invite you to actively participate in scientific discussions and celebrations of the 80th anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Life Sciences in Lublin.

Faculty Authorities and the Organizing Committee

Informacje ogólne / About Conference

Zobacz więcej

Program uroczystości i Konferencji Naukowej / Programme of the Anniversary Celebrations and Conference

Zobacz więcej

Komitet Organizacyjny / Organizing committee

Zobacz więcej

Patronaty / Patronages

Zobacz więcej

Lokalizacja / Location

Zobacz więcej

Opłaty i rejestracja / Registration and payment

Zobacz więcej

Zakwaterowanie / Accommodation

Zobacz więcej

Rada Naukowa / Scientific Committee

Zobacz więcej

Sponsorzy / Sponsors

Zobacz więcej

Abstrakty/Abstract submission form

Zobacz więcej