June 11 – 13, 2024
Lublin — Nałęczów, Poland

About the conference

Zobacz więcej

Announcements

Zobacz więcej

Organizers & Cooperating Institutions

Zobacz więcej

Supporting Research Institutes

Zobacz więcej

Scientific committee

Zobacz więcej

Organizing committee

Zobacz więcej

Key dates

Zobacz więcej

Registration & payment

Zobacz więcej

Hot topics & sessions to be explored

Zobacz więcej

Conference programme

Zobacz więcej

Presentation guidelines

Zobacz więcej

Contact

Zobacz więcej

Patronage:

Media patronage:

Partners, donors and sponsors: