Zbiór artykułów opublikowanych w ramach monografii XI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym dostępny jest pod następującym linkiem.

Tematyka sympozjum:

Rolnictwo 4.0 a standardy rolnictwa zrównoważonego.

Technika rolnicza i procesy a standardy rolnictwa zrównoważonego.

Wykorzystanie energii w rolnictwie zrównoważonym.

Tematy szczegółowe:

Zarządzanie techniką w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zarządzanie produkcją biomasy i agroenergii.

Redukcja kosztów, energii i nakładów maszyn.

Ochrona roślin, zarządzanie glebą i aplikacja agrochemikaliów.

Smart Farming a zrównoważenie.

Ergonomia i organizacja pracy.

Ekonomika inżynierska w rolnictwie.

Edukacja inżynierska w rolnictwie.

Zrównoważone rolnictwo w Unii Europejskiej i innych krajach.

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym planowane jest na czerwiec 2024.

Wszelkie informacje na temat terminów i płatności zostaną podane w najbliższym czasie.

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin

Program sympozjum zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

Wytyczne dla autorów zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

 • Komitet naukowy

  Przewodniczący
  Prof. dr hab.
  Edmund LORENCOWICZ
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Dr Ir.
  Bruno HUYGHEBAERT
  CRA-W Gembloux Belgium
  Członkowie
  Prof.
  Alex Folami ADISA
  Federal University of Agriculture, Abeokuta Nigeria
  Prof. dr.
  Arlindo ALMEIDA
  Polytechnic Institute of Bragança Portugal
  Assoc. Prof. PhD.
  Atanas Zdravkov ATANASOV
  “Angel Kanchev” University of Ruse Bulgaria
  Prof. Dr Tech. Sc.
  Volodymyr BULGAKOV
  University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv Ukraine
  Prof. Dr.
  Philippe BURNY
  Walloon Agricultural Research Centre & Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liege, Gembloux Belgium
  Priv. Doz. Dr. habil.
  Karl-Heinz DAMMER
  ATB Leibnitz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, Potsdam Germany
    Prof.
  Ester FOPPA PEDRETTI
  Marche Polytechnic University, Ancona Italy
  Prof. dr.
  Fran GJOKA
  Agricultural University of Tirana Albania
    Dr hab.
  Magdalena KACHEL
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Prof. dr hab. inż.
  Sławomir KOCIRA
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Dr hab.
  Milan KOSZEL
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Dr hab.
  Artur KRASZKIEWICZ
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Prof.
  José Rafael MARQUES da SILVA
  Évora University Portugal
  Assoc. prof.
  PhD Radko MIHAYLOV
  Technical University of Varna Bulgaria
    Dr. Ing.
  Gerhard MOITZI
  BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna Austria
  Prof. dr hab.
  Janusz NOWAK
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Prof.
  Jüri OLT
  Estonian University of Life Sciences, Tartu Estonia
  Prof. dr.
  Taskin OZTAS
  Atatürk University, Erzurum Turkey
  Prof.
  Athanassios PAPAGEORGIOU
  Technological Educational Institute of Peloponnese, Kalamata Greece
  Dr hab.
  Stanisław PARAFINIUK
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Prof.
  Simone PASCUZZI
  University of Bari Aldo Moro Italy
  Dr Ir
  Fabienne RABIER
  CRA-W Gembloux Belgium
  Prof.
  Francesco SANTORO
  University of Bari Aldo Moro Italy
  Prof. Ing.
  Giacomo SCARASCIA-MUGNOZZA
  Polytechnic of Bari Italy
  Prof. dr Ir.
  Yves SCHENKEL
  CRA-W Gembloux Belgium
  Dr. Ing.
  Enkeleda SHKURTA
  National Environmental Agency / Polytechnic University of Tirana Albania
  PhD
  Alaa SUBR
  College of Agricultural Engineering Sciences, University of Baghdad Iraq
    PhD
  Hop THO HI MIN
  Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liege Belgium
  Prof. dr.
  Jacek UZIAK
  College of Management and Enterprise, Wałbrzych Poland
  Dr.
  Viktor VOJNICH
  University of Szeged Hungary
    Prof. Dr
  Jens Karl WEGENER
  JKI Institute for Application Techniques in Plant Protection, Braunschweig Germany
 • Komitet organizacyjny

  Przewodniczący
  Prof. dr hab.
  Edmund LORENCOWICZ
  University of Life Sciences in Lublin Poland
  Dr Ir.
  Bruno HUYGHEBAERT
  CRA-W Gembloux Belgium
  Członkowie
  Mgr inż. Jacek Ogrodniczek University of Life Sciences in Lublin Poland
  Dr inż. Anna KRAWCZUK University of Life Sciences in Lublin Poland
         

Artykuły opublikowane w ramach poprzednich edycji Sympozjum w latach 1994-2019 dostępne są w repozytorium CEON

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Głęboka 28, 20-612 Lublin

POLAND

Walloon Agricultural Research Center

Rue de Liroux 9, Gembloux

BELGIUM

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

Głęboka 28, 20-612 Lublin

POLAND

EurAgEng

Bluepoint Brussels Boulevard A. Reyers 80,
B – 1030 Brussels

BELGIUM

Dr inż. Anna Krawczuk

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin

anna.krawczuk@up.lublin.pl