VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KIERUNKI ROZWOJU I INNOWACJE W GEODEZJI I KARTOGRAFII

Politechnika Rzeszowska

Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

Dział Promocji Prac Geodezyjnych i Wdrażania Nowych Technologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie

 

zapraszają na

 

VII Konferencję Naukowo-Techniczną

Kierunki Rozwoju i Innowacje

w Geodezji i Kartografii,

 

która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2024 r. w Arłamowie

 

Tematyka konferencji:

 • Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe w pracach scalania gruntów
 • Wykorzystanie narzędzi GIS w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Geodezyjne projektowanie przestrzeni wiejskiej
 • Ochrona środowiska w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • Kompleksowe prace scalania i wymiany gruntów
 • Kataster nieruchomości
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
 • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:

https://forms.gle/yjo2AFTn7eyi1wWn8

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 lutego 2024 r.

 

Koszt udziału w konferencji z noclegiem dla pierwszych

100 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń) wynosi:

– w pokoju dwuosobowym – 1200 zł

– w pokoju jednoosobowym – 1700 zł (liczba pokoi ograniczona)

 

Dla kolejnych uczestników koszt udziału w konferencji z noclegiem wynosi:

– w pokoju dwuosobowym – 1900 zł

– w pokoju jednoosobowym – 2400 zł (liczba pokoi ograniczona)

 

KOMUNIKAT PDF