Zaproszenie do udziału w II Międzyuczelnianym Konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
oraz
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL Poland
zapraszają
studentów Uczelni Lubelskich
do udziału w II Międzyuczelnianym Konkursie na prezentację
multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną

Szczegółowe informacje: CNJOiC_Konkurs _Zaproszenie