← powrót

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

INNOWACYJNE OGRODNICTWO ŹRÓDŁEM PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI

Lublin, 4-6 czerwca 2024

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego

Podsumowanie konferencji

Zobacz więcej

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA OBRAD KONFERENCYJNYCH

Transmisja na żywo - 4 CZERWCA (LINK)
Zobacz
Transmisja na żywo - 5 CZERWCA (LINK)
Zobacz
Szczegółowy program konferencji (plik do pobrania)
Zobacz

Szanowni Państwo

Mając na uwadze względy organizacyjne uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie prezentacji wystąpień (zapisanych w formacie pptx) oraz posterów (zapisanych w formacie pdf) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2024 r. na adrese-mail: .

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Organizatorem konferencji jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, UP w Lublinie.

Miło nam będzie gościć ludzi świata nauki, którzy w swoich badaniach podejmują tematy związane z szeroko pojętym ogrodnictwem; specjalistów z zakresu poszukiwania i optymalizacji metod uprawy i pielęgnacji roślin ogrodniczych, fizjologii, genetyki, biotechnologii, rozmnażania, odżywiania i ochrony roślin, przechowalnictwa, jakości i bezpieczeństwa, produkcji ekologicznej i organicznej, ogrodnictwa precyzyjnego, przestrzeni zielonych i architektury krajobrazu, mechanizacji, cyfryzacji i włączenia sztucznej inteligencji do produkcji ogrodniczej, ekonomiki ogrodnictwa oraz przetwórstwa owoców i warzyw. Zapraszamy również pracowników administracji, instytucji i firm prowadzących doradztwo i upowszechniających wiedzę oraz przedsiębiorców i praktyków związanych z sektorem ogrodniczym

Podczas obrad konferencyjnych znajdą Państwo zapewne wiele ciekawych doniesień naukowych i rozwiązań praktycznych prezentowanych  podczas sesji referatowych i posterowych. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie stanowić platformę do wymiany myśli naukowej oraz nawiązywania kontaktówi współpracy.

30 listopada 2023 r.

Otwarcie rejestracji on-line

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

16 lutego 2024 r.

Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów, przesyłania streszczeń
i uiszczenia opłaty konferencyjnej

15 marca 2024 r.

Przedłużony termin zgłaszania referatów/posterów, przesyłania streszczeń
i uiszczenia opłaty konferencyjnej

15 maja 2024 r.

Publikacja programu konferencji on-line

24 maja 2024 r.

Ostateczny termin nadsyłania prezentacji wystąpień (zapisanych w formacie pptx) i posterów (zapisanych w formacie pdf)

4-6 czerwca 2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Komunikat 1 - 30.11.2023

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”

  4 – 6 czerwca 2024 r.  
  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


  Komunikat 1

  www.up.lublin.pl/ogrin/

  Szanowni Państwo,

        Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

       Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów i studentów, którzy w swoich badaniach podejmują tematy związane z szeroko pojętym ogrodnictwem. Do udziału zapraszamy również przedstawicieli administracji, instytucji, przedsiębiorców i praktyków związanych
  z sektorem ogrodniczym. Mamy nadzieję, że konferencja będzie stanowić platformę do wymiany myśli naukowej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy między naukowcami, instytucjami, firmami i producentami działającymi w branży ogrodniczej.
  WAŻNE TERMINY

  30 listopada 2023 r.
  Otwarcie rejestracji on-line
  Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://up.lublin.pl/ogrin/

  16 lutego 2024 r.
  Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów, przesyłania streszczeń i uiszczenia opłaty konferencyjnej

  15 maja 2024 r.
  Publikacja programu konferencji on-line

  31 maja 2024 r.
  Ostateczny termin nadsyłania posterów w formacie pdf.

  4-6 czerwca 2024 r.
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”
  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin
  KOSZTY UCZESTNICTWA

  Opłata konferencyjna wynosi 600 PLN.
  Dla doktorantów oraz studentów z wystąpieniem opłata wynosi 400 PLN.

  Opłata rejestracyjna obejmuje: możliwość prezentacji referatu/posteru; udział w sesjach referatowych i posterowych; materiały konferencyjne; drukowany egzemplarz książki abstraktów z numerem DOI i ISBN; papierowy certyfikat uczestnictwa; serwis kawowy; lunch; udział w uroczystej kolacji i sesjach terenowych.
  SEKRETARIAT KONFERENCJI
  e-mail: , tel. +48 81 524 81 63
  https://up.lublin.pl/ogrin/   

  KOMUNIKAT 1 – do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin, reprezentowany przez Rektora.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, email:.
 3. Państwa dane są przetwarzane w związku z udziałem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości” i będą wykorzystane do celów organizacyjnych, administracyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 sek. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości” i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizacją zadań i misji uczelni w zakresie: edukacja, działalność naukowa, a także udział w rozwoju społecznym i tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Uczestnictwo w Imprezie w trybie stacjonarnym oraz z włączonym obrazem z kamery internetowej w trybie on-line jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Państwa na wykorzystanie wizerunku (na podstawie art. 6 sek. 1 lit a) w materiałach filmowych i fotograficznych na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z realizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”, organizowanej przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dn. 4-6. 06.2024 r. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, w sposób nienaruszający dóbr osobistych uczestnika wydarzenia. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
 6. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań i okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Uniwersytet.
 8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 9. Państwa dane w zakresie stanowiącym informację publiczną mogą być również ujawnione każdej zainteresowanej osobie, która wystąpi do Uniwersytetu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.
 11. Posiadają Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 13. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.