Lublin, Wrzesień 2024

XXXIV Sympozjum PB WPSA

 • UP
 • XXXIV Sympozjum PB WSPA

01

02

03

04

Patronat:

Partner platynowy:

Partner złoty:

Partner srebrny:

Partnerzy:

Patronat medialny:

[ Rejestracja uczestnictwa ]
Rejestracja przedłużona do
15 lipca 2024 r.

[ Zgłaszanie abstraktu ]

Rejestracja dla praktyki
– Dzień Howodcy 16.09.2024 ]
Rejestracja do
15 lipca 2024 r.

 ZAPRASZAMY

do aktywnego udziału w

XXXIV Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PB WPSA „Nauka Praktyce-Praktyka Nauce” w dniach 16-18 września 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

Sympozjum będzie obejmowało następujące sesje naukowe:

Informacja o naszym sympozjum na stronach naszych partnerów:

Polskie Drobiarstwo
Zobacz
WPSA
Zobacz

PRO AGRICOLA:

Portal hodowcy
Zobacz
Hodowca drobiu aktuaności
Zobacz
Indyk polski aktualności
Zobacz

Głównym celem Sympozjum jest zgromadzenie naukowców, hodowców, lekarzy weterynarii, producentów i praktyków związanych z szeroko pojętą hodowlą i produkcją drobiarską. Sympozjum daje również szanse studentom i młodym naukowcom zaprezentowania przed szeroką publicznością ze środowisk akademickich, instytutów naukowych i praktyków wyników swoich badań w ramach konkursu młodych badaczy imienia Jerzego Będkowskiego. Doskonałą platformą wymiany doświadczeń i poruszania najbardziej newralgicznych problemów jest również panel dyskusyjny – „Aktualne trendy i wyzwania w polskiej i europejskiej produkcji drobiarskiej” realizowany w ramach Sympozjum. Podczas tego wydarzenia, oprócz prezentacji najnowszych trendów badawczych w tematyce drobiarskiej, będziemy dyskutować i popularyzować istotne zagadnienia z zakresu chowu i hodowli drobiu, w gronie naukowców, przedstawicieli przemysłu drobiarskiego, mediów oraz grup wpływu zainteresowanych produkcją zwierzęcą.

Sympozjum dedykowane jest naukowcom i praktykom zainteresowanym hodowlą i chowem ptaków użytkowych, w tym rozrodem, fizjologią, inkubacją, jak również żywieniem, oceną jakości i bezpieczeństwem żywności pochodzenia drobiowego oraz profilaktyką w produkcji drobiarskiej. Spodziewamy się licznego udziału delegatów z zagranicy i z Polski.

Do wzięcia udziału w Sympozjum bardzo zachęcamy praktyków, w tym hodowców, lekarzy weterynarii, przetwórców bowiem pierwszy dzień Sympozjum, który zaplanowany jest w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, będzie poświęcony szczególnie aspektom praktycznym w hodowli i produkcji drobiarskiej.

Ponadto tego dnia odbędą się Laudacje nadania Honorowego Członka WPSA naukowcom szczególnie zasłużonym dla drobiarstwa i Stowarzyszenia WPSA:

prof. dr hab. Antoniemu Brodackiemu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Janowi Jankowskiemu – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Henrykowi Malcowi – Zakład Wylęgu Drobiu „Malec”
dr Ryszardowi Gilewskiemu – AVICONS

XXXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA poza wymianą naukowo-praktycznych doświadczeń zapewni uczestnikom także wydarzenia kulturalne związane z regionem Lubelszczyzny.

Komunikat 1
Zobacz
Komunikat 2
Zobacz

Komitet Konferencyjny

prof. dr hab. Katarzyna Ognik — przewodnicząca
prof. dr hab. Justyna Batkowska — vice przewodnicząca
dr hab. Anna Stępniowska — sekretarz konferencji
prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
prof. dr hab. Grzegorz Zięba
prof. dr hab. Anna Czech
prof. dr hab. Magdalena Krauze
prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień
dr hab. Paweł Konieczka, prof. UWM
dr hab. Marcin Lis, prof. UR
dr hab. Dagmara Stępnień-Pyśniak, prof. uczelni
dr hab. Kornel Kasperek
dr Krzysztof Tutaj
dr Ewelina Cholewińska
dr Małgorzata Wysocka
dr Kamil Drabik
dr Tomasz Próchniak
dr Iwona Sembratowicz
dr Przemysław Sołek
mgr inż. Karolina Wengerska
mgr inż. Anastasiya Ramankevich
mgr inż. Radosław Smagieł
mgr Paulina Osowska
lek wet. Aleksandra Marzec
mgr inż. Karolina Różaniecka

Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (16 września 2024) oraz w hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto, Aleja Solidarności 7 (17-18 września 2024)

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA do 30 czerwca 2024 r.
 2. NADSYŁANIE STRESZCZEŃ do 30 czerwca 2024 r.
 3. OPŁATA KONFERENCYJNA KOSZTÓW UCZESTNICTWA:
Termin wpłaty Opłata  
do 30 czerwca 2024 850 PLN Opłata pełna
do 30 czerwca 2024 600 PLN Opłata obniżona (młody naukowiec do 32 r. ż)
do 30 czerwca 2024 600 PLN Opłata obniżona (Honorowy Członek PB WPSA)

Nie będzie możliwości wnoszenia opłat w trakcie konferencji

Dane do płatności:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
26 1240 5497 1111 0011 3333 1849
Bank Pekao S.A. o/ Lublin Krakowskie Przedmieście 72,
20-076 Lublin
Tytuł przelewu: wpsa2024 / imię i nazwisko uczestnika/ nazwa instytucji

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, identyfikator, udział we wszystkich sesjach plenarnych i naukowych, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację.

Ramowy program XXXIV Sympozjum PB WPSA w dniu 16.09.2024 r.

9.00-12.00 Rejestracja uczestników
12.00-13.00 Obiad
13.00-13.30 Otwarcie Sympozjum
13.30-15.00 Wykłady plenarne dotyczące aktualnych wyzwań w produkcji drobiarskiej
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Polska
Prof. Jürgen Zentek, Freie Universität Berlin, Niemcy
Prof. Birger Svihus, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Nórwegia
Dr Adam Sacranie, Aviagen, Edinburgh, Scotland, United Kingom
15,00-15.30 Przerwa kawowa
15.30-16.00 Wykład plenarny dotyczący ekonomicznych aspektów w produkcji drobiarskiej
Grzegorz Kozieja Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, BNP Paribas
16.00-17.30 Forum dyskusyjne „Aktualne trendy i wyzwania w polskiej i europejskiej produkcji drobiarskiej”
Moderatorzy Forum:
Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, Uniwersytet w Siedlcach
Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prezes Polskiego Oddziału – PB WPSA
17.30-18.45 Uroczystość nadania godności Honorowego Członka Polskiego Oddziału WPSA
prof. dr hab. Antoniemu Brodackiemu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Henrykowi Malcowi, Zakład Wylęgu Drobiu „Malec” dr Ryszardowi Gilewskiemu, AVICONS
prof. dr hab. Janowi Jankowskiemu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
18.45-19.00 Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Drobiarstwa
19.00-20.00 Koncert
20.00-22.00 Kolacja z oprawą muzyczną
Regulamin Konkursu im. Jerzego Będkowskiego (.pdf)
Zobacz

zdjęcia z prywatnego archiwum
Katarzyny Będkowskiej-Przychodni

Mgr inż. Jerzy Będkowski urodził się 10 kwietnia 1940 roku w Ujejscu k. Dąbrowy Górniczej. W 1964 r. ukończył studia na wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł mgr inż. zootechniki ze specjalnością drobiarstwo.

W 1968 r. na wniosek Ministra Rolnictwa został zatrudniony w tworzącym się wówczas Zjednoczeniu Hodowli Drobiu w Poznaniu, gdzie zajmował się prowadzonymi na szeroką skalę inwestycjami związanymi z organizowanym od podstaw zapleczem hodowlanym. W 1973 roku jako stypendysta FAO, odbył długoterminowe staże w niemieckim koncernie drobiarskim Lohmann oraz w holenderskiej firmie EURIBRID. W lutym 1979 roku został powołany na stanowisko starszego specjalisty w Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Poznaniu, gdzie zaczął organizować Dział Hodowli Drobiu, podległy Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie. Wkrótce potem został kierownikiem tego działu.

W niedługim czasie zgromadził wokół siebie zespół młodych, a zarazem bardzo zaangażowanych w problemy drobiarskie pracowników, z którymi podejmował szereg nowatorskich i odważnych przedsięwzięć. To z Jego inicjatywy przystąpiono do zreorganizowania struktury rozdrobnionej, podzielonej na małe, jedno rodowe fermy, zarodowej hodowli drobiu. W niedługim czasie udało mu się skupić w kilku ośrodkach hodowlanych najlepszych specjalistów i najlepszy materiał genetyczny.

Następnym krokiem była organizacja sprawnie działającej oceny wartości użytkowej drobiu, prowadzonej metodą prób losowych w stacjach testowych jak i metodą polową w fermach rodzicielskich i towarowych. Jerzy Będkowski angażował się osobiście w utworzenie programu ochrony ginących rodzimych ras i typów użytkowych drobiu. Poprzez liczne szkolenia, na które zapraszał najlepszych wówczas specjalistów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanych, wielkotowarowych technologii chowu, żywienia, organizacji produkcji drobiarskiej, stale dążył do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swojego zespołu.

Wychodził naprzeciw nowatorskim poczynaniom i jako jeden z pierwszych w CSHZ wprowadził komputery do prac swojego Działu. Przystępował do publikacji wyników oceny wartości użytkowej drobiu, początkowo wspólnie z Instytutem Zootechniki, a później już samodzielnie jako wydawnictwo specjalne CSHZ. W listopadzie 1993 r. żegnany serdecznie przez współpracowników odszedł z CSHZ by pracować nadal dla drobiarstwa w zorganizowanej przez siebie spółce BEGEPO.

Już wcześniej, zaniepokojony luką w piśmiennictwie drobiarskim zaczął wydawać od lipca 1992 roku miesięcznik Polskie Drobiarstwo, który do dzisiaj jest wydawany i prowadzony przez jego córkę Katarzynę. Jerzy Będkowski zmarł 1 listopada 1994 roku.

Tekst: Katarzyna Będkowska-Przychodni

a book with

XXXIV Sympozjum PB WPSA - regulamin
Zobacz

zostań naszym partnerem

OPCJE PARTNERSTWA:

 • Partner platynowy

  • Otrzymanie statuetki Platynowego Partnera Sympozjum
  • Kwota dofinansowania co najmniej 20 tys.
  • Przekazanie dwóch zaproszeń na Sympozjum dla przedstawicieli Partnera
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum
 • Partner złoty

  • Otrzymanie statuetki Złotego Partnera Sympozjum
  • Kwota dofinansowania 10 – 20 tys.
  • Przekazanie jednego zaproszenia na Sympozjum dla przedstawiciela Partnera
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum
 • Partner srebrny

  • Otrzymanie statuetki Srebrnego Partnera Sympozjum
  • Kwota dofinansowania 8- 10 tys.
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum
 • Pozostali partnerzy

  • Kwota dofinansowania poniżej 8 tys.
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum

Dane dotyczące wpłat z tytułu wsparcia wydarzenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Akademicka 13
20-950 Lublin
NIP 712 010 37 75
26 1240 5497 1111 0011 3333 1849 
Bank Pekao S.A. o/ Lublin Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin
Tytuł przelewu: 

 • w przypadku Partnera/ Darczyńcy: “WPSA 2024 / dane Partnera/ Darczyńcy — darowizna — wsparcie sympozjum” 
 • w przypadku Sponsora: “WPSA 2024 / dane Sponsora — wsparcie sympozjum” 

IBAN/SWIFT: BREXPLW