Lublin, Wrzesień 2024

XXXIV Sympozjum PB WPSA

 • UP
 • XXXIV Sympozjum PB WSPA

01

02

03

04

Patronat:

Partnerzy:

Patronat medialny:

[ Rejestracja uczestnictwa ]

[ Zgłaszanie abstraktu ]

ZAPRASZAMY

do aktywnego udziału w

XXXIV Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PB WPSA „Nauka Praktyce-Praktyka Nauce” w dniach 16-18 września 2024 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

Głównym celem Sympozjum jest zgromadzenie naukowców, hodowców, lekarzy weterynarii, producentów i praktyków związanych z szeroko pojętą hodowlą i produkcją drobiarską. Sympozjum daje również szanse studentom i młodym naukowcom zaprezentowania przed szeroką publicznością ze środowisk akademickich, instytutów naukowych i praktyków wyników swoich badań w ramach konkursu młodych badaczy imienia Jerzego Będkowskiego. Doskonałą platformą wymiany doświadczeń i poruszania najbardziej newralgicznych problemów jest również panel dyskusyjny – „Aktualne trendy i wyzwania w polskiej i europejskiej produkcji drobiarskiej” realizowany w ramach Sympozjum. Podczas tego wydarzenia, oprócz prezentacji najnowszych trendów badawczych w tematyce drobiarskiej, będziemy dyskutować i popularyzować istotne zagadnienia z zakresu chowu i hodowli drobiu, w gronie naukowców, przedstawicieli przemysłu drobiarskiego, mediów oraz grup wpływu zainteresowanych produkcją zwierzęcą.

Sympozjum dedykowane jest naukowcom i praktykom zainteresowanym hodowlą i chowem ptaków użytkowych, w tym rozrodem, fizjologią, inkubacją, jak również żywieniem, oceną jakości i bezpieczeństwem żywności pochodzenia drobiowego oraz profilaktyką w produkcji drobiarskiej. Spodziewamy się licznego udziału delegatów z zagranicy i z Polski.

Do wzięcia udziału w Sympozjum bardzo zachęcamy praktyków, w tym hodowców, lekarzy weterynarii, przetwórców bowiem pierwszy dzień Sympozjum, który zaplanowany jest w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, będzie poświęcony szczególnie aspektom praktycznym w hodowli i produkcji drobiarskiej.

Ponadto tego dnia odbędą się Laudacje nadania Honorowego Członka WPSA naukowcom szczególnie zasłużonym dla drobiarstwa i Stowarzyszenia WPSA:

prof. dr hab. Antoniemu Brodackiemu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Janowi Jankowskiemu – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Emilii Mróz – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Henrykowi Malcowi – Zakład Wylęgu Drobiu „Malec”
dr Ryszardowi Gilewskiemu – AVICONS

XXXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA poza wymianą naukowo-praktycznych doświadczeń zapewni uczestnikom także wydarzenia kulturalne związane z regionem Lubelszczyzny.

Komunikat 1
Zobacz

Komitet Konferencyjny

prof. dr hab. Katarzyna Ognik — przewodnicząca
prof. dr hab. Justyna Batkowska — vice przewodnicząca
dr hab. Anna Stępniowska — sekretarz konferencji
prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
prof. dr hab. Grzegorz Zięba
prof. dr hab. Anna Czech
prof. dr hab. Magdalena Krauze
prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień
dr hab. Paweł Konieczka, prof. UWM
dr hab. Marcin Lis, prof. UR
dr Ewelina Cholewińska
dr Małgorzata Wysocka
dr Kornel Kasperek
dr Kamil Drabik
dr Tomasz Próchniak
dr Katarzyna Kwiatkowska
dr Przemysław Sołek
mgr inż. Karolina Wengerska
mgr inż. Anastasiya Ramankevich
mgr inż. Radosław Smagieł
mgr Paulina Osowska
lek wet. Aleksandra Marzec

Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (16 września 2024) oraz w hotelu na terenie miasta Lublin (17-18 września 2024)

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA do 31 maja 2024 r.
 2. NADSYŁANIE STRESZCZEŃ do 30 czerwca 2024 r.
 3. OPŁATA KONFERENCYJNA KOSZTÓW UCZESTNICTWA:
Termin wpłaty Opłata  
do 31 maja 2024 850 PLN Opłata pełna
do 31 maja 2024 600 PLN Opłata obniżona (młody naukowiec do 32 r. ż)
do 31 maja 2024 600 PLN Opłata obniżona (Honorowy Członek PB WPSA)

Nie będzie możliwości wnoszenia opłat w trakcie konferencji

Dane do płatności:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
26 1240 5497 1111 0011 3333 1849
Bank Pekao S.A. o/ Lublin Krakowskie Przedmieście 72,
20-076 Lublin
Tytuł przelewu: wpsa2024 / imię i nazwisko uczestnika/ nazwa instytucji

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, identyfikator, udział we wszystkich sesjach plenarnych i naukowych, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację.

Regulamin Konkursu im. Jerzego Będkowskiego (.pdf)
Zobacz
XXXIV Sympozjum PB WPSA - regulamin
Zobacz

Sekretarz konferencji: dr hab. Anna Stępniowska
tel. +48 81 445 69 16

e-mail:

zostań naszym partnerem

OPCJE PARTNERSTWA:

 • Partner platynowy

  • Otrzymanie statuetki Platynowego Partnera Sympozjum
  • Kwota dofinansowania co najmniej 20 tys.
  • Przekazanie dwóch zaproszeń na Sympozjum dla przedstawicieli Partnera
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum
 • Partner złoty

  • Otrzymanie statuetki Złotego Partnera Sympozjum
  • Kwota dofinansowania 10 – 20 tys.
  • Przekazanie jednego zaproszenia na Sympozjum dla przedstawiciela Partnera
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum
 • Partner srebrny

  • Otrzymanie statuetki Srebrnego Partnera Sympozjum
  • Kwota dofinansowania 8- 10 tys.
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum
 • Pozostali partnerzy

  • Kwota dofinansowania poniżej 8 tys.
  • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym w ramach Sympozjum
  • Umieszczenie logo na stronie internetowej Sympozjum, w programie Sympozjum, w książce streszczeń, na torbach konferencyjnych
  • Umieszczenie reklamy Partnera (roll-up) w strefie kawowej
  • Umieszczanie materiałów promocyjnych Partnera w torbach konferencyjnych uczestników
  • Umieszczenie reklamy Partnera w publikacji podsumowującej Sympozjum

Dane dotyczące wpłat z tytułu wsparcia wydarzenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Akademicka 13
20-950 Lublin
NIP 712 010 37 75
26 1240 5497 1111 0011 3333 1849 
Bank Pekao S.A. o/ Lublin Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin
Tytuł przelewu: 

 • w przypadku Partnera/ Darczyńcy: “WPSA 2024 / dane Partnera/ Darczyńcy — darowizna — wsparcie sympozjum” 
 • w przypadku Sponsora: “WPSA 2024 / dane Sponsora — wsparcie sympozjum” 

IBAN/SWIFT: BREXPLW