II Lubelskie Dni Integracji

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Lubelskich Dniach Integracji! Wydarzenie jest organizowane wspólnymi siłami pięciu uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Lubelskie Dni Integracji

Po raz drugi będziemy integrować, rozmawiać i edukować w tematach związanych z dostępnością, niepełnosprawnością i różnorodnością. Wspólna inicjatywa ma na celu rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami, osób w kryzysie psychicznym.

Czekają na was różne atrakcje – będzie można wziąć udział w warsztatach oraz prelekcjach, które poprowadzą zaproszeni goście. Drugiego dnia na Placu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się Piknik Integracyjny, podczas którego swoje stoiska zaprezentują organizacje studenckie oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Chętni spróbują swoich sił w zawodach sportowych siatkówki na siedząco w Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Wydarzenie jest objęte patronatami rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera, rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Patronat honorowy: Prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski, PFRON.

Patronat medialny: Akademickie Radio Centrum, TV UMCS, Pollub TV.

Zapraszamy do zapoznania się z programem II LDI. Na warsztaty obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Program wydarzenia
Zobacz