Springer

 

Jest to multidyscyplinarna,  pełnotekstowa baza danych, obejmująca elektroniczne wersje czasopism i książek wydawnictwa Springer Verlag –  międzynarodowego  konsorcjum działającego  nieprzerwanie od 1842 roku.  Od początku  istnienia głównym celem było udostępnianie wiadomości o najnowszych wynikach badań naukowych szerokim kręgom odbiorców. Czasopisma oraz książki w wersji elektronicznej wydawane przez Wydawnictwo Springer są udostępniane w Polsce od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018.  Równolegle są  dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink, która umożliwia publikowanie i czytanie publikacji naukowych w Internecie oraz na platformie Infona w ICM  z codzienną automatyczną ich aktualizacją. 

 

Licencja Springer obejmuje ponad  2000 czasopism bieżących oraz ponad 400 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami. Dla użytkowników dostępne są również wersje testowe nowych tytułów. Ponadto około 600 tytułów czasopism udostępniana jest w  systemie Open Access. W ramach licencji krajowej udostępniane są  abstrakty i wersje pełnotekstowe książek a także archiwa serii książkowych. W Springer Book Archives  znajduje się ponad 110 000 tytułów pochodzących z XIX wieku, dostępnych w SpringerLink.  Wydawnictwo to jest wiodącym, światowym wydawcą specjalizującym się w wydania literatury naukowej z zakresu nauk ścisłych, technicznych, medycznych  oraz  w mniejszym stopniu przyrodniczych, matematyczno-fizycznych, biologicznych, społecznych, humanistycznych, ochrony środowiska, zarządzania i ekonomii, prawa.

Na podstawie : http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#springer