Science Direct

Science Direct

 

Science Direct (Elsevier) jest jedną z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów  badawczych, prowadzona min. przez wydawnictwo Elsevier. ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą przede wszystkim czasopisma z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych. W ramach krajowej licencji akademickiej, na platformie Science Direct udostępniane są czasopisma elektroniczne (bieżące i archiwalne) oraz książki.