Web of Science

Web of Science

Jest to komercyjny pakiet baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).W Polsce udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej wszystkim szkołom wyższym, instytutom i bibliotekom naukowym. Komplet baz objętych licencją jest dostępny na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Licencja obejmuje wszystkie podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet Citation Connection oraz Essential Science Indicators, w skład których wchodzą: Science Citation Index Expanded (roczniki od 1945 r.), Social Sciences Citation Index (roczniki  od 1956 r.), Art and Humanities Citation Index ( roczniki od1975 r.), Conference Proceedings Citation Index (roczniki od 1990 r.) oraz bazę Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008). Pakiet Citation Connection obejmuje następujące bazy : Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index , Current Chemical Reactions  oraz Index Chemicus . Na platformie  dostępne są także bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID. Natomiast w skład pakietu WoS Core Collection wchodzą bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC.

W bazach WoS indeksowane są  czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List , często określanej terminem listy filadelfijskiej. Od roku 2010 obejmuje ona  ponad 12 500 tytułów bieżących czasopism wydawanych na całym świecie, 148 000 sprawozdań z konferencji z zakresu nauk ścisłych, społecznych, sztuki i nauk humanistycznych, ponad 55 milionów rekordów opisów bibliograficznych, 1,2 miliarda cytowani i  około70000 opisów książek. Jest jednym z narzędzi do mierzenia liczby cytowań i obliczania na ich podstawie wartości innych wskaźników bibliometrycznych, w tym indeksu Hirscha. Obejmuje zarejestrowane w bazie Web of Science publikacje i ich  cytowania umieszczone w innych publikacjach  indeksowanych w tej bazie. Ponadto baza pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie. W bazie można prowadzić wyszukiwanie proste i zaawansowane. Wyszukane dokumenty można porządkować według dziedzin, typów dokumentów, autorów, tytułów źródeł, roku opublikowania, tytułu konferencji, instytucji, języka, kraju,  sortować według daty, liczby cytowań, relewantności,  pierwszego autora, tytułu źródła, instytucji, tytułu konferencji i  przenieść wybrane opisy bibliograficzne między innymi do EndNote Web i ResearcherID. Niektóre opisy bibliograficzne zawierają linki do pełnych tekstów dokumentów.

Na podstawie : http://wokinfo.com/poland , http://wokinfo.com/citationconnection/