Knovel

Konvel to aplikacja sieciowa integrującą informację techniczną z narzędziami analitycznymi oraz wyszukiwawczymi.
Oferuje zasoby techniczne (w tym kolekcje książek elektronicznych) wraz z możliwością interaktywnej pracy z danymi (tabele, wykresy, równania), które zwykle są statyczne. Dane można dostosować do konkretnych pytań, a wyniki eksportować do arkuszy kalkulacyjnych i innych programów.

– użytkownicy mają możliwość wyszukiwania poprzez słowa kluczowe i zakres danych numerycznych (DATA SEARCH dla materiałów, substancji, właściwości) czy korzystania z konwertera jednostek

W zasobach biblioteki dostępne są następujące kolekcje tematyczne:

  • Biochemistry, Biology & Biotechnology
  • Chemistry & Chemical Engineering
  • Food Science
  • Mechanics & Mechanical Engineering:
  • Environment & Environmental Engineering