07.09.2020

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - konkurs

Zobacz więcej
19.08.2020

Pracownik do zatrudnienia w zastępstwie na stanowisku administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy do obsługi Programu Erasmus+

Zobacz więcej
01.07.2020

I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości położonej w Płoskie 1

Zobacz więcej
15.05.2020

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - pow. Zamojski

Zobacz więcej
22.04.2020

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych

Zobacz więcej
09.03.2020

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym do Biura rozliczeń projektów

Zobacz więcej
28.02.2020

Przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągników

Zobacz więcej
18.02.2020

Rozstrzygnięcie procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów certyfikowanych FCE/TOEIC

Zobacz więcej
17.02.2020

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla kadry akademickiej i kadry administracyjnej

Zobacz więcej
12.02.2020

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH usługa

Zobacz więcej
11.02.2020

Zaproszenie do składania ofert: Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych z zakresu języka angielskiego na poziomach FCE/TOEIC

Zobacz więcej
21.01.2020

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Zobacz więcej