Postepowanie rozpoznania cenowego w spr. wykonania usługi odbioru odpadu z Zakładu Anatomii Zwierząt.

 

Z uwagi występujący błąd w ogłoszeniu co do ilości materiału do odbioru  podajemy  prawidłowe dane:

ilość odpadu do odbioru : 1475 litrów.

W związku z powyższą korektą ustalono nowe terminy :

termin zgłoszenia oferty: do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 11:00, otwarcie ofert  w tym samym dniu o godz. 11: 15

termin wykonania usługi: do dnia 10 lipca 2019r. oferty można przesyłać drogą pocztową na adres siedziby Uczelni lub na adres e-mail: