Rozpoznanie cenowe w sprawie wykonania rozbiórki hali stalowej obt typu Mostostal

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  20-950 Lublin,  ul.Akademicka 13 zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania   "Rozbiórka hali stalowej obt typu  Mostostal, usytuowanej  na działce 43/6 przy ul. Doświadczalnej 6  w Lublinie" ( na podstawie  art.4 pkt 8 Ustawy -Prawo Zamówień Publicznych).