Zaproszenie do składania ofert w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

  

Rozeznanie rynku nr CN/BL/11/2019

 
Szanowni Państwo.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania: Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

 

·         Zaproszenie

·         Zał. nr 1 – opis i kryteria oceny

·         Zał. nr 2 – oferta wykonawcy

·         Zał. nr 3 – wykaz zamówień

·         Zał. nr 4 – wzór umowy

·         Zał. nr 5 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych