Zaproszenie do składania ofert: Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych z zakresu języka angielskiego na poziomach FCE/TOEIC

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych z zakresu języka angielskiego na poziomach odpowiednio FCE/TOEIC dla uczestników projektu „Welcome to University of Life Sciences” – w podziale na 2 części.

 

 

 
Egzaminy są finansowane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu „Welcome to Poland”, który jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.