Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla kadry akademickiej i kadry administracyjnej

Centrum Nauki zaprasza pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych na bezpłatne kursy z języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.


Oferowane w ramach Projektu szkolenie wspiera rozwój kompetencji językowych pracowników dydaktycznych,  badawczo-dydaktycznych i pracowników administracyjnych.

Do udziału w projekcie zostanie przejętych 70 pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych UP w Lublinie.


Kursy prowadzone będą pod kątem uzyskania przez pracowników certyfikatów językowych TELC.

W ramach kursu zostanie utworzone 7 grup o różnych poziomach znajomości języka angielskiego:
1) grupa A1 – 1 grupa o poziomie znajomości języka dla osób początkujących A1 , łącznie 10 osób;
2) grupa A2 – 2 grupy o poziomie znajomości języka dla osób początkujących; łącznie 20 osób;
3) grupa B1 – 1 grupa o poziomie znajomości języka dla osób średniozaawansowanych B1, łącznie 10 osób;
4) grupa B2 – 2 grupy o poziomie znajomości języka dla osób średniozaawansowanych B2, łącznie 20 osób;
5) grupa C1 – 1 grupa o poziomie znajomości języka dla osób zaawansowanych, łącznie 10 osób.

Osoby te zostaną zakwalifikowane do odpowiedniej grupy na podstawie wstępnego testu językowego. Nie dotyczy grupy w pkt. 1).
Zajęcia językowe będą trwały w wymiarze 160 godzin.
Każdy uczestnik kursu otrzyma podręcznik oraz ćwiczenia do nauki.
O zakwalifikowaniu się Kandydata/Kandydatki na szkolenie decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.
Każdy z uczestników, który ukończy kurs otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (uwaga: proszę o dostarczenie dokumentów w kolorze) należy składać w Biurze projektu – pokój 473, Budynek Rektoratu, 3 piętro) w godzinach: 8:00 – 14:00

Rekrutacja trwa od 11.02.2020 do 24.02.2020 r.

Udział jest darmowy, a korzyści ogromne – serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji na szkolenia  udziela pracownik Centrum Nauki:
Aleksandra Jezierska,
tel. 081 445 66 78
e-mail:

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY