Wydział Inżynierii Produkcji

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Inżynierii Produkcji

Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
> Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
Profesor emerytowany
> Zakład Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Energetyki i Środków Transportu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Burski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wiesław Piekarski

Profesor emerytowany
> Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
astystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Józef Grochowicz

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

Profesor emerytowany
> Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant

mgr inż. Andrzej Snarski-Adamski

doktorant
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierownik Katedry, Profesor
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Pałys

Profesor emerytowany
Tel. 815248123
> Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Zakład Inżynierii Ekologicznej
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

dr inż. Arkadiusz Malik

Wykładowca
Tel. 815248121
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Józef Kowalczuk

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Kwieciński

Profesor emerytowany
> Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
Profesor emerytowany
Katedra Podstaw Techniki
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
Wykładowcy
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany
> Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-89
> Zakład Ergonomii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej
> Zakład Inżynierii Procesowej
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Leszek Mościcki

Profesor emerytowany
> Zakład Techniki Cieplnej
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Lis

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Helena Lis

Profesor emerytowany
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
> Zakład Informatyki
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
> Zakład Matematyki
Adres: 20-061 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
> Pracownia Statystyki i Analizy Danych
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Profesor emerytowany