Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Profesorowie uczelni

dr hab. Iwona Puzio

Profesor uczelni
Tel. 814456932
Prodziekani Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Profesorowie

Prof. dr hab. Marta Kankofer

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Aneta Nowakiewicz

Profesor uczelni
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Adres: 20-612 Lublin, ul. Gęboka 30 Bud. A  Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt
Koordynator Dziekanatu, specjalista

mgr Robert Przyłucki

Koordynator Dziekanatu, specjalista
Specjaliści

mgr inż. Sylwia Śpiewak

specjalista

Mariola Wójcik

specjalista
starszy referent

inż. Anna Gorzym-Ferenc

starszy referent
Tel. 4456121

mgr Selena Lewińska

starszy referent

Anna Winiarczyk-Chruścik

starszy referent
Tel. 4456121
Referenci

Oskar Zalas

referent
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Marcin Arciszewski

Kierownik Katedry, Profesor
Tel. 814456924
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Małgorzata Stola

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
technicy

lic. Katarzyna Woźniak

technik
Tel. 81 445 65 18
> Zakład Anatomii Zwierząt
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Marcin Arciszewski

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814456924
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Anna Zacharko-Siembida

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 81-445-69-43
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Matysek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Radosław Szalak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Bolesław Strzałka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Ligia Hiżewska

asystent
Tel. tel. 81-445-67-37

mgr Katarzyna Kras

asystent
Tel. tel. 81-445-65-18

lek. wet. Sylwia Mozel

asystent
Tel. 81-445-68-75
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Roman Lalak

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

inż. Cezary Winiarczyk

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu

Kierownik Zakładu, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Aleksandra Krawczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Karol Rycerz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Regina Cybulska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-63
Katedra Biochemii
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Marta Kankofer

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Witold Kędzierski

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Monika Jamioł

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Jacek Wawrzykowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr Arletta Bielecka

asystent

lek. wet. Wioleta Mojsym

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Jerzy Janczak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Maria Podolak-Majczak

Profesor emerytowany
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Kierownik Katedry, Profesor
Tel. 815284707
Profesorowie

Prof. dr hab. Łukasz Adaszek

Profesor

Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

Profesor
Tel. 5284700; 4456200
Profesorowie uczelni

dr hab. Łukasz Jarosz

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Buczek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-61

dr Marcin Kalinowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Urszula Lisiecka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81 445 62 14

dr Katarzyna Michalak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-66

dr Dorota Pietras-Ożga

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-66

dr Marta Staniec

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Jerzy Ziętek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 5284659

dr Andrzej Żmuda

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

lek. wet. Łukasz Mazurek

asystent
starszy specjalista naukowo-techniczny

lek. wet. Jacek Kutrzuba

starszy specjalista naukowo-techniczny
Tel. 81-528-46-27, 81-528-46-28
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

lek. wet. Romana Wernicka-Furmaga

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456912
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Beata Dzięgiel-Michałowska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. tel. 81-528-46-68
technicy

Ewa Sinielewicz

technik
Tel. 5284701
doktorant

mgr Radosław Janecki

doktorant

mgr Anna Wilczyńska

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zdzisław Gliński

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-60-71
Katedra Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Jose Valverde Piedra

Kierownik Katedry, Profesor
Tel. 81-445-68-04
Profesorowie

Prof. dr hab. Cezary Kowalski

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Artur Burmańczuk

Profesor uczelni

dr hab. Beata Łebkowska-Wieruszewska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Chałabis-Mazurek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Monika Osypiuk

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Bożena Polska

specjalista inżynieryjno-techniczny

Grażyna Wołosiuk

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Roliński

Profesor emerytowany
Katedra Fizjologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul.Akademicka 12
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Iwona Puzio

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814456932
Profesorowie

Prof. dr hab. Ewa Tomaszewska

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Radosław Radzki

Profesor uczelni

dr hab. Sylwester Kowalik

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Marek Bieńko

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Marcin Tatara

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Małgorzata Kapica

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sylwia Szymańczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-60-47

dr Marta Pawłowska-Olszewska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4456789
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Ireneusz Banasiewicz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Adam Wasak

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-65-11
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Jolanta Stec

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-67-68

mgr inż. Wioletta Giżka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4456973
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Studziński

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-69-50
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Waldemar Paszkiewicz

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Renata Pyz-Łukasik

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 81-445-67-52
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Zbigniew Bełkot

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Michał Gondek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-62-56

dr Monika Ziomek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Monika Maćkowiak-Dryka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

lek. wet. Łukasz Drozd

asystent

lek. wet. Przemysław Knysz

asystent
Tel. 81-445-65–24
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Jolanta Kozłowska-Strawska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Małgorzata Pastucha

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
technicy

Bartłomiej Kużmicki

technik
Tel. 4456756
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-68-91
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30, 81-528-46-74/81-528-46-87
Tel. 81-528-46-86, kom.505-529-811( Gabinet Przyjęć )
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Izabela Polkowska

Kierownik Katedry, Profesor
Tel. 814456160
Profesorowie

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Adam Brodzki

Profesor uczelni
Tel. 81-528-46-80
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 81-528-46-83

dr hab. Tomasz Szponder

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 81-528-46-78
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Beata Żylińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-75
asystenci

lek. wet. Beata Nowicka

asystent
Tel. 81-528-46-81

lek. wet. Mateusz Szadkowski

asystent
Tel. 81-528-46-79
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Dagmara Gadomska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-528-46-77

lek. wet Elwira Kochan

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-528-46-77

mgr inż. Dominika Kobyłecka

specjalista inżynieryjno-techniczny
technicy

Dorota Czekalska

technik
doktorant

lek. wet. Jowita Zwolska

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Piotr Silmanowicz

Profesor emerytowany
Tel. 81-528-46-82, 81-445-61-53

Agnieszka Depa

> Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Piotr Dębiak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Renata Komsta

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Anna Łojszczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-61-55
specjaliści badawczo-techniczni

mgr inż. Barbara Lisiak

specjalista badawczo-techniczny

lek. wet. Piotr Twardowski

specjalista badawczo-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Koper

Profesor emerytowany
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Kierownik Katedry, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Jacek Madany

Kierownik Katedry, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 815284600
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Józef Filar

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-61-49
> Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Łukasz Kurek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Pomorska-Zniszczyńska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-02

dr Jan Marczuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-03
asystenci

lek. wet. Beata Kaczmarek

asystent
Tel. 81-528-46-04
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Anna Łuć

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-528-46-38

dr Małgorzata Olech

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-528-46-22
> Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Kierownik Zakładu, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Jacek Madany

Kierownik Zakładu, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 815284600
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Beata Abramowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 5284615

dr Andrzej Milczak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-14, 81-445-46-44

dr Dagmara Winiarczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-06
asystenci

lek. wet. Karolina Wrześniewska

asystent
technicy

lek. wet. Jagoda Ciszewska

technik
Tel. 81 528 46 92/93
> Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Iwona Taszkun

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Marcin Szczepanik

Profesor uczelni
Tel. 81-528-46-08
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Tomasz Riha

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-19

dr hab. Piotr Wilkołek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-528-46-12
specjaliści badawczo-techniczni

mgr Wiesław Sitkowski

specjalista badawczo-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Pomorski

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-65-98
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Roman Dąbrowski

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Mariola Bochniarz

Profesor uczelni
Tel. 81-445-61-97

dr hab. Marek Szczubiał

Profesor uczelni
Tel. 81-445-61-98
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Tomasz Piech

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Kamila Baryła

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Monika Bochenek

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-61-74
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Władysław Wawron

Profesor emerytowany
> Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Leszek Krakowski

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Piotr Brodzki

Profesor uczelni
Tel. 751-31-07
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Roland Kusy

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-61-74
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Kamila Łabęcka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 525-30-25
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zygmunt Wrona

Profesor emerytowany
Katedra Parazytologii i Chorób Ryb
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Kierownik Katedry, Profesor
> Zakład Biologii i Chorób Ryb
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Leszek Guz

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456050
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Puk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-69-06
asystenci

lek. wet. Paulina Leśniak

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Anna Grochoła

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Antonina Sopińska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-07
> Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Kierownik Zakładu, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Marta Demkowska-Kutrzepa

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Monika Roczeń-Karczmarz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Maria Studzińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Klaudiusz Szczepaniak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. tel. 81-445-69-29
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Dagmara Stasiek

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Wojciech Łopuszyński

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Anna Śmiech

Profesor uczelni

dr hab. n.wet., dr n. pr. Piotr Listos

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Jacek Piórkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr nauk med. Kamila Bulak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Hanna Kuczyńska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-61-61
technicy

Dorota Dąbrowska

technik
Tel. 814456165

mgr inż. Kinga Panasiuk-Flak

technik
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki

Profesor emerytowany
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel

Kierownik Katedry, Profesor
Tel. 814456036
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Dec

Profesor uczelni
Tel. tel. 81-445-69-65

dr hab. Agnieszka Marek

Profesor uczelni

dr hab. Andrzej Puchalski

Profesor uczelni
Tel. 81-445-69-65

dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Anna Nowaczek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Ewelina Pyzik

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. tel. 81-445-60-80
asystenci

lek. wet. Magdalena Grodzka

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Marta Kowaleczko

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4456043
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Buczek

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Wernicki

Profesor emerytowany
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
> Zakład Mikrobiologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Aneta Nowakiewicz

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Sebastian Gnat

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Aleksandra Trościańczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

lek. wet. Dominik Łagowski

asystent

mgr inż. Marcelina Osińska

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Beata Pogoda

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Klaudia Świca

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-71-51
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic

Profesor emerytowany
> Zakład Patofizjologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Joanna Wessely-Szponder

Profesor uczelni

dr hab. Marta Wójcik

Profesor uczelni
asystenci

lek. wet. Natalia Szysiak

asystent
Tel. 81-445-68-82
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Agnieszka Furmańczyk-Gnyp

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Andrzej Rumniak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Wiśliński

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

Profesor emerytowany