Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Specjaliści
Referenci
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
> Zakład Anatomii Zwierząt
Kierownik Zakładu, Profesor
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Zakład Histologii i Embriologii
Katedra Biochemii
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Maria Podolak-Majczak

Profesor emerytowany
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
starszy specjalista naukowo-techniczny

lek. wet. Jacek Kutrzuba

starszy specjalista naukowo-techniczny
Tel. 815284627, 815284628
technicy
technik kliniczny
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zdzisław Gliński

Profesor emerytowany
Tel. 814456071
Katedra Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Roliński

Profesor emerytowany
Katedra Fizjologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul.Akademicka 12
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Studziński

Profesor emerytowany
Tel. 814456950
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska

Profesor emerytowany
Tel. 814456891
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30, 81-528-46-74/81-528-46-87
Tel. 81-528-46-86, kom.505-529-811( Gabinet Przyjęć )
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
technik kliniczny
doktorant
Profesor emerytowany
> Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starszy specjalista badawczo-techniczny
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Koper

Profesor emerytowany
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
> Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
Kierownik Zakładu, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Kierownik Zakładu, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
technicy
> Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Pomorski

Profesor emerytowany
Tel. 814456598
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
asystenci
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Władysław Wawron

Profesor emerytowany
> Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Katedra Parazytologii i Chorób Ryb
> Zakład Biologii i Chorób Ryb
> Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki

Profesor emerytowany
Tel. 814456166
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
> Zakład Mikrobiologii
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic

Profesor emerytowany
> Zakład Patofizjologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Profesor emerytowany