Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Dziekanat znajduje się w budynku A Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30, na 3 piętrze. 

ADRES DZIEKANATU:

ul. Głęboka 30
20-612 Lublin
e-mail:  

 • DNI I  GODZINY PRACY DZIEKANATU DLA STUDENTÓW

  Poniedziałek 11:00-14:00
  Wtorek 11:00-14:00
  Środa NIECZYNNE
  Czwartek 11:00-14:00
  Piątek 11:00-14:00
 • Władze wydziału

  Dziekan

  Dr hab. Iwona PUZIO, prof. uczelni

  pok. 315

  godziny przyjęć interesantów:
  środa 8.30 – 10.30

  Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

  prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz

  pok. 311
   
  godziny przyjęć studentów:
  wtorek   13.30 – 14.30
  piątek     10.30 -11.30 

  e-mail:

  tel. +48  528 47 23

  Prodziekan

  prof. dr hab.  Łukasz Adaszek 

  tel. +48  +48  528 47 25

 •  Pracownicy dziekanatu

  mgr Robert Przyłucki, pok. 316

  tel. 81 528 47 24, e-mail: , pok. 316

  Mariola Wójcik, pok. 314

  tel. 81 528 47 22, e-mail:

  mgr inż. Sylwia Śpiewak, pok. 314

  tel. 81 528 47 22, e-mail:

 • Wirtualny Dziekanat dla studentów I roku

  Wirtualny Dziekanat dla studentów I roku
  Wirtualny Dziekanat to uczelniany system informatyczny, dzięki któremu studenci mogą zdalnie uzyskać
  informacje o swoim toku studiów, zapoznać się z ogłoszeniami, uzyskać informacje o otrzymanych
  ocenach, anonimowo wypełnić ankiety oceny zajęć etc.
  1) Aby uzyskać dostęp do konta w Wirtualnym Dziekanacie należy zalogować się na konto studenta.
  Loginem może być:
  – adres-email podany podczas rejestracji w IRK
  – numer albumu (informację o nim należy uzyskać z dziekanatu)
  2) Hasło ustala się samodzielnie za pomocą przycisku przypomnij/aktywuj hasło.
  3) Procedura pierwszego logowania oparta o adres e-mail:
  1. Wejdź na stronę https://wd.up.lublin.pl/
  2. Wybierz przycisk przypomnij/aktywuj hasło w oknie logowania, a następnie w pierwszym
  okienku wpisz w miejscu loginu adres e-mail z IRK, a w drugim ponownie wpisz ten sam adres
  e-mail.
  3. Na podany adres e-mail przyjdzie link do zmiany hasła. Za pomocą tego linku należy ustalić hasło
  zawierające znak specjalny, cyfrę i wielką literę.
  4. Po ustaleniu hasła można zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu.

 • Postępowanie studenta na wypadek zachorowania na COVID-19

  W przypadku zachorowania na COVID-19 student powinien przekazać informację o tym fakcie do właściwego dla swojego kierunku studiów dziekanatu, drogą e-mailową lub telefoniczną, podając informacje na temat:

  – kwarantanny lub izolacji  

  – dat jej obowiązywania

  – miejsca pobytu (dom lub stancja / akademik)

   

  Uzyskane informacje pracownik dziekanatu zobowiązany jest niezwłocznie przekazać dziekanowi.