PEŁNE TEKSTY NIEKTÓRYCH PUBLIKACJI Z SERII ROZPRAWY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE SĄ DOSTĘPNE W RAMACH SERWISU WWW.IBUK.PL
PONIŻEJ ZAMIESZCZONO STRESZCZENIA

ZESZYT 400
Marek Kopacki
Wpływ ozonu i plazmy niskotemperaturowej na cechy biometryczne i zdrowotność wybranych gatunków roślin rozmnażanych wegetatywnie
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 400, Lublin 2022, ss. 129

otwarty dostęp [Open Access] M. Kopacki, Wpływ ozonu i plazmy niskotemperaturowej

ZESZYT 399
Barbara Marcinek
Ocena oddziaływania czynników meteorologicznych oraz terminu sadzenia cebul na kwitnienie i plonowanie tulipanów (Tulipa gesneriana L.) uprawianych na glebie typu Haplic Luvisol
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 399, Lublin 2019, ss. 138

[wersja polska: WERSJA POLSKA ] [wersja angielska: ENGLISH VERSION]

ZESZYT 398
Mariusz Szmagara
Optymalizacja technologii uprawy róż w nieogrzewanych tunelach foliowych z wykorzystaniem metody przyginania pędów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 398, Lublin 2019, ss. 122

[wersja polska: WERSJA POLSKA ] [wersja angielska: ENGLISH VERSION ]

ZESZYT 397
Wojciech Durlak
Wykorzystanie metody termicznej sap-flow do określenia przepływu wody w pędach Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. i Spiraea japonica L. oraz sposoby ograniczania stresu wodnego u tych roślin w uprawie kontenerowej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 397, Lublin 2019, ss. 128

[wersja polska: /files/wydawnictwo/2018/Habilitacje/hab_durlak_pol.pdf  ] [wersja angielska: /files/wydawnictwo/2018/Habilitacje/hab_durlak_ang.pdf ]

ZESZYT 396
Andrzej Puchalski
Syntetyczne oligodeoksynukleotydy klasy C z niemetylowanymi sekwencjami CpG jako składnik zwiększający immunogenność komercyjnej szczepionki dla cieląt zawierającej antygen IROMP Mannheimia haemolytica
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 396, Lublin 2019, ss. 96

[wersja polska:  WERSJA POLSKA ] [ wersja angielska: ENGLISH VERSION ]

ZESZYT 395
Dorota Gawęda
Reakcja jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze na zróżnicowane dawki herbicydów i międzyplon ścierniskowy
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 395, Lublin 2019, ss. 130

[wersja polska: WERSJA POLSKA ] [wersja angielska:  ENGLISH VERSION ]

ZESZYT 394
Małgorzata Haliniarz
Reakcja wybranych agrofitocenoz na zróżnicowane dawki substancji biologicznie czynnych herbicydów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 394, Lublin 2019, ss. 207

[wersja polska: WERSJA POLSKA ] [wersja angielska:  ENGLISH VERSION ]

ZESZYT 393
Stanisław Rudy
Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 393, Lublin 2018, ss. 132

[wersja polska: WERSJA POLSKA ] [wersja angielska:  ENGISH VERSION ]

ZESZYT 392
Mariusz Kulik
Ocena zmian w zbiorowiskach łąkowych w aspekcie zachowania siedlisk pobagiennych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 392, Lublin 2018, ss. 105

[wersja polska:  WERSJA POLSK] [wersja angielska:  ENGLISH VERSION ]

ZESZYT 391
Teresa Wyłupek
Ocena florystyczno-siedliskowa fitocenoz trwałych użytków zielonych obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058 oraz ich wartość przyrodnicza i paszowa
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 391, Lublin 2018, ss. 145

[wersja polska:  WERSJA POLSKA ] [wersja angielska:  ENGLISH VERSION ]

ZESZYT 390
Elżbieta Mielniczuk
Występowanie grzybów rodzaju Fusarium na owsie (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem gatunku Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz szkodliwości dla wybranych odmian
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 390, Lublin 2018, ss. 157

[wersja polska:  WERSJA POLSKA ] [wersja angielska:  ENGLISH VERSION ]