PEŁNE TEKSTY NIEKTÓRYCH PUBLIKACJI Z SERII ROZPRAWY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE SĄ DOSTĘPNE W RAMACH SERWISU WWW.IBUK.PL
PONIŻEJ ZAMIESZCZONO STRESZCZENIA
ZESZYT 401
Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Optymalizacja agrotechniki palczatki cytrynowej (Cymbopogon citratus (DC) Stapf.) w warunkach klimatycznych Polski

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 401, Lublin 2023, ss. 186

streszczenie A. Kiełtyka-Dadasiewicz_streszczenie  summary A. Kiełtyka-Dadasiewicz_summary

ZESZYT 400
Marek Kopacki
Wpływ ozonu i plazmy niskotemperaturowej na cechy biometryczne i zdrowotność wybranych gatunków roślin rozmnażanych wegetatywnie
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 400, Lublin 2022, ss. 129

otwarty dostęp [Open Access] M. Kopacki, Wpływ ozonu i plazmy niskotemperaturowej

ZESZYT 399
Barbara Marcinek
Ocena oddziaływania czynników meteorologicznych oraz terminu sadzenia cebul na kwitnienie i plonowanie tulipanów (Tulipa gesneriana L.) uprawianych na glebie typu Haplic Luvisol
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 399, Lublin 2019, ss. 138

streszczenie  WERSJA POLSKA  summary ENGLISH VERSION

ZESZYT 398
Mariusz Szmagara
Optymalizacja technologii uprawy róż w nieogrzewanych tunelach foliowych z wykorzystaniem metody przyginania pędów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 398, Lublin 2019, ss. 122

streszczenie WERSJA POLSKA  summary ENGLISH VERSION 

ZESZYT 397
Wojciech Durlak
Wykorzystanie metody termicznej sap-flow do określenia przepływu wody w pędach Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. i Spiraea japonica L. oraz sposoby ograniczania stresu wodnego u tych roślin w uprawie kontenerowej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 397, Lublin 2019, ss. 128

streszczenie  /files/wydawnictwo/2018/Habilitacje/hab_durlak_pol.pdf  summary  /files/wydawnictwo/2018/Habilitacje/hab_durlak_ang.pdf 

ZESZYT 396
Andrzej Puchalski
Syntetyczne oligodeoksynukleotydy klasy C z niemetylowanymi sekwencjami CpG jako składnik zwiększający immunogenność komercyjnej szczepionki dla cieląt zawierającej antygen IROMP Mannheimia haemolytica
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 396, Lublin 2019, ss. 96

streszczenie  WERSJA POLSKA summary ENGLISH VERSION 

ZESZYT 395
Dorota Gawęda
Reakcja jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze na zróżnicowane dawki herbicydów i międzyplon ścierniskowy
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 395, Lublin 2019, ss. 130

streszczenie WERSJA POLSKA  summary  ENGLISH VERSION 

ZESZYT 394
Małgorzata Haliniarz
Reakcja wybranych agrofitocenoz na zróżnicowane dawki substancji biologicznie czynnych herbicydów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 394, Lublin 2019, ss. 207

streszczenie WERSJA POLSKA   summary  ENGLISH VERSION 

ZESZYT 393
Stanisław Rudy
Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 393, Lublin 2018, ss. 132

streszczenie  WERSJA POLSKA  summary ENGISH VERSION 

ZESZYT 392
Mariusz Kulik
Ocena zmian w zbiorowiskach łąkowych w aspekcie zachowania siedlisk pobagiennych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 392, Lublin 2018, ss. 105

streszczenie  WERSJA POLSK  summary  ENGLISH VERSION 

ZESZYT 391
Teresa Wyłupek
Ocena florystyczno-siedliskowa fitocenoz trwałych użytków zielonych obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058 oraz ich wartość przyrodnicza i paszowa
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 391, Lublin 2018, ss. 145

streszczenie  WERSJA POLSKA  summary ENGLISH VERSION 

ZESZYT 390
Elżbieta Mielniczuk
Występowanie grzybów rodzaju Fusarium na owsie (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem gatunku Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz szkodliwości dla wybranych odmian
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 390, Lublin 2018, ss. 157

streszczenie  WERSJA POLSKA  summary  ENGLISH VERSION