Wydział

Nauk o Żywności i Biotechnologii

  • UP
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

15 lipca 2021

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze

Zobacz więcej
14 lipca 2021

Wyniki konkursu "Żywność w obiektywie"

Zobacz więcej
12 lipca 2021

Kolejna nagroda dla wynalazku dra hab. Dominka Szwajgiera, prof. uczelni oraz dr inż. Kamili Borowiec

Zobacz więcej
8 lipca 2021

Dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk oraz dr hab. Anna Jakubczyk, prof. uczelni redaktorkami gościnnymi w czasopiśmie Pathogens (IF 3,492)

Zobacz więcej
8 lipca 2021

Rozbudowa i doposażanie pracowni gastronomicznej

Zobacz więcej
29 czerwca 2021

Wynalazek dra hab. Dominka Szwajgiera, prof. uczelni oraz dr inż. Kamili Borowiec ze złotym medalem XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

Zobacz więcej
28 czerwca 2021

Badania aplikacyjne dla gospodarki – Gazeta Wyborcza o UP w Lublinie

Zobacz więcej
8 czerwca 2021

Ogólnopolski Kongres "Kierunek Mleczarstwo"

Zobacz więcej
31 maja 2021

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności

Zobacz więcej
30 maja 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Żywność w obiektywie"

Zobacz więcej
28 maja 2021

Badania aplikacyjne na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zobacz więcej
28 maja 2021

Oferta praktyk zagranicznych firmy Animafest Experience w Hiszpanii

Zobacz więcej
27 maja 2021

Spotkanie promujące Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zobacz więcej
17 maja 2021

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni w grupie naukowców prowadzących badania nad bezpieczeństwem produkcji żywności podczas pandemii COVID-19

Zobacz więcej
14 maja 2021

Cykl wykładów promujących kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zobacz więcej
13 maja 2021

I edycja Olimpiady Wiedzy o Technologii Żywności

Zobacz więcej
13 maja 2021

Powołanie nowych Władz Dziekańskich

Zobacz więcej
30 kwietnia 2021

Opiniowanie kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zobacz więcej
28 kwietnia 2021

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni członkiem Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Zobacz więcej
28 kwietnia 2021

Pracownicy Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego redaktorami gościnnymi w czasopiśmie "Applied Sciences" [IF 2.474]

Zobacz więcej
23 kwietnia 2021

Harmonogram realizacji zajęć w formie stacjonarnej na WNoŻiB w semestrze letnim 2020/21

Zobacz więcej
23 kwietnia 2021

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności wyróżnił prace podczas Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Zobacz więcej
21 kwietnia 2021

Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne – prezentacja profesjonalnego sprzętu

Zobacz więcej
15 kwietnia 2021

Próbna „Matura z Chemii u Przyrodników”

Zobacz więcej
7 kwietnia 2021

Profesor Bartosz Sołowiej redaktorem gościnnym w czasopiśmie Foods (IF = 4,092, Q1)

Zobacz więcej
31 marca 2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej
29 marca 2021

Wizyta w OSM Piaski

Zobacz więcej
29 marca 2021

Podpisanie Porozumienia o Współpracy z LOTOS Serwis Sp. z o. o.

Zobacz więcej
26 marca 2021

Zaproszenie do udziału w badaniu dot. oceny zachowań żywieniowych

Zobacz więcej
26 marca 2021

Mgr inż Małgorzata Sikora nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

Zobacz więcej

Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza

W ostatnim okresie laboratoria Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii wzbogaciły się w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Więcej