Laboratorium Hodowli Komórkowych

Hodowle komórkowe są obecnie jedną z najważniejszych technik powszechnie wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.

Nasze Laboratorium Hodowli Komórkowych służy prowadzeniu szerokiego spektrum badań naukowych w obszarze technologii żywności i żywienia, nauk biologicznych, immunologii, kosmetologii na modelach linii komórkowych.

W modelu badawczym wykorzystujemy hodowane w warunkach in vitro komórki ssacze (ludzkie), zarówno prawidłowe, jak i pochodzące z różnego rodzaju tkanek patologicznych (linie komórkowe jelita grubego, enterocyty, hepatocyty, fibroblasty). Badania realizowane w naszym Laboratorium dotyczą oceny wpływu żywności, produktów kosmetycznych, biomateriałów lub pojedynczych związków bioaktywnych na różne typy linii komórkowych hodowanych w monowarstwie.

Analizy obejmują ocenę wpływu różnego rodzaju substancji naturalnych lub syntetycznych na komórki, w tym analizy: cytotoksyczności, proliferacji, apoptozy, aktywności metabolicznej, wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyjnego, wydzielania cytokin i czynników wzrostu, zdolności migracyjnych komórek, biodostępności; analizę wpływu badanych substancji na ekspresję genów i aktywność enzymów proteolitycznych; ocenę działania przeciwnowotworowego substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego względem m.in. komórek raka jelita grubego.

Wyposażenie:

 • Komora laminarna HF Safe-1200,
 • Inkubator z dozowaniem CO2 Heracell 150i,
 • Czytnik mikropłytek Varioskan™ LUX multimode microplate reader
 • Automatyczny licznik komórek TC10,
 • Miernik opru elektrycznego komórek EVOM3
 • Mikroskop odwrócony Nikon Eclipse TS100 z kamerą Invenio 5SII,
 • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem Heraeus Megafuge,
 • Łaźnia wodna,
 • Autoklaw Medical Prestige 12L,
 • Zamrażarki -20°C oraz -80°C,
 • Dewar LS750 do przechowywania komórek w parach ciekłego azotu.

Oferta dla przemysłu:

Osoba do kontaktu:

dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni
tel. 81 46 23 356