Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze

Zobacz więcej

Wyniki konkursu "Żywność w obiektywie"

Zobacz więcej

Kolejna nagroda dla wynalazku dra hab. Dominka Szwajgiera, prof. uczelni oraz dr inż. Kamili Borowiec

Zobacz więcej

Dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk oraz dr hab. Anna Jakubczyk, prof. uczelni redaktorkami gościnnymi w czasopiśmie Pathogens (IF 3,492)

Zobacz więcej

Rozbudowa i doposażanie pracowni gastronomicznej

Zobacz więcej
Wynalazek dra hab. Dominka Szwajgiera, prof. uczelni oraz dr inż. Kamili Borowiec ze złotym medalem XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

Wynalazek dra hab. Dominka Szwajgiera, prof. uczelni oraz dr inż. Kamili Borowiec ze złotym medalem XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

Zobacz więcej

Badania aplikacyjne dla gospodarki – Gazeta Wyborcza o UP w Lublinie

Zobacz więcej

Ogólnopolski Kongres "Kierunek Mleczarstwo"

Zobacz więcej

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności

Zobacz więcej

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Żywność w obiektywie"

Zobacz więcej