Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

Miło nam poinformować, że w ostatnim okresie laboratoria Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii wzbogaciły się w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą:

  • chromatograf cieczowy z detektorem masowym (zestaw LC-MS) umożliwiający oznaczanie zawartości metabolitów wtórnych, mykotoksyn, pestycydów, akryloamidu oraz analizę przesiewową żywności na obecność pozostałości leków weterynaryjnych;
  • dwie komory o pojemności 100 kg do prowadzenia fermentacji i dojrzewania produkcyjnego mięsa i serów;
  • system TEMPO® umożliwiający oznaczanie liczby Bacillus cereus, bakterii kwasu mlekowego, Staphylococcus aureus, E. coli, Enteroabcteriaceae, ogólnej liczby drobnoustrojów, drożdży i pleśni w produktach spożywczych;
  • zamrażarkę niskotemperaturową do długoterminowego przechowywania próbek;
  • młyn nożowy GM 200/Retsch do rozdrabniania i homogenizacji próbek żywności o dużej zawartości wody, tłuszczu, a także do próbek suchych o średniej twardości;
  • spektrofotometr dwuwiązkowy SPECORD® 200 PLUS pracujący w zakresie UV-VIS;
  • kolorymetr 3Color K9000Neo/TRI-COLOR umożliwiający pomiar barwy w odbiciu i transmisji;
  • aparat do pomiaru aktywności wody LabSwift-aw/Novasina.

Zainstalowano również linię technologiczną do wytwarzania owocowych, warzywnych i grzybowych produktów fermentowanych na drodze fermentacji mlekowej oraz półautomatyczną linię do produkcji brzeczki piwnej (o wydajności ok. 50 dm3 brzeczki/cykl) składającą się z kadzi zacierowej, kadzi filtracyjnej, kotła warzelnego, whrilpoola, wymiennika ciepła i aeratora.

półautomatyczna linia do produkcji brzeczki piwnej
 
linia technologiczna do wytwarzania owocowych, warzywnych i grzybowych produktów fermentowanych
 
chromatograf cieczowy z detektorem masowym

 

Ponadto dokonano modernizacji pomieszczeń, zakupu mebli laboratoryjnych i wyposażenia Laboratorium Hodowli Komórkowych, które oferuje badania bioaktywnych właściwości żywności na liniach komórkowych nabłonka jelita prawidłowych i nowotworowych.

Zakup nowoczesnej aparatury za kwotę ponad 2,3 mln zł sprawi, że Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii będzie mógł w jeszcze większym niż dotychczas stopniu angażować się w realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Specjalistyczna aparatura naukowo-badawczą przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów, w szczególności na kierunku technologia żywności i żywienia.

Zakup aparatury został sfinansowany ze środków Wydziału oraz środków przeznaczonych na realizację projektu badawczego „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Stadnik.

Okres realizacji projektu to 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r., a jego łączna wartość wynosi 11 927 330 zł.

Fot. Paweł Michalski / DKiWA