foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

28.02.2013

Dr inż. Bartosz Sołowiej z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest laureatem II edycji programu Top 500 Innovators "Science. Management. Commercialization" (15.10.–15.12.2012) , organizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. W/w program odbywał się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA) i dotyczył komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

   Top 500 Innovators “Science. Management. Commercialization” - to program stażowo-szkoleniowy skierowany do osób związanych z nauką i transferem technologii, którego celem jest poznanie już wypracowanych metod i dobrych praktyk mających na celu zacieśnienie współpracy nauki z biznesem. Program trwał 9 tygodni i odbywał się w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie - University of California Berkeley, znajdującym się w czołówce rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Program był w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas dwumiesięcznego pobytu dr inż. Bartosz Sołowiej szkolił się w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich efektów. Ponadto, odbył 13 wizyt studyjnych oraz 9 internshipów tzw. jednodniowych staży m.in. w firmach takich jak NASA, Autodesk, Intel, IBM, Hewlett-Packard, Pax Water Technologies, Mozilla Firefox, Google, YouTube, VMware czy Plug and Play, podczas, których miał możliwość spotkania się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia swoich pomysłów na prowadzenie innowacyjnych badań naukowych.

 

 


« wstecz